Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Proefcollege Klimaatadaptatie voor professionals

Het klimaat verandert met als gevolg o.a. droogte, hittestress en wateroverlast. Het is van het grootste belang dat Nederland zich goed blijft voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. De grote uitdaging is om bij alle ruimtelijke plannen volop rekening te houden met de wateropgave en het veranderende klimaat. 'Klimaatadaptief en waterrobuust bouwen en ontwikkelen is het 'nieuwe normaal' (Deltaprogramma 2020). De ambitie is dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. In het Deltaprogramma 2020 zijn concrete maatregelen opgenomen op het gebied van waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie. Klimaatadaptatie is een veel gebruikte term als het gaat om maatregelen rondom klimaatverandering.

Het proefcollege is een voorproefje van de training Klimaatadaptatie van HanzePro. Deze training start in het voorjaar 2021 en is gericht op betrokken professionals in de duurzaamheid. In deze training staat onder andere de volgende vragen centraal: Wat is het verschil met andere thema's in duurzaamheid als klimaatmitigatie? Hoe krijgen we adaptatiemaatregelen mee in onze verduurzamingsopgave? Voor welke concrete maatregel kan gekozen worden op een specifieke locatie? Hoe kun je deze kosteneffectief ontwerpen, aanleggen en beheren? Hoe functioneren ze na 20 jaar? En ook, wat betekent dit voor de organisatie waarin jij werkt? Wat is er voor nodig om klimaatadaptatie in de breedte van de gehele organisatie (en samenwerkingspartners) op de agenda te plaatsen.

Meedoen?
Tijdens de Klimaatadaptatieweek is het proefcollege vrij te volgen. Tevens wordt er op 20 januari van 16.00 tot 17.00 uur een Q&A gegeven waar geïnteresseerden vragen kunnen stellen aan lector Floris Boogaard en productmanager Kim Bode over klimaatadaptatie en/of de training. 

Je kunt je hier aanmelden.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top