Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Leiderschap in de Zorg: Een Samenspel tussen ZINN en de Hanze

In de dynamische wereld van de zorg staat de behoefte aan goed opgeleide leidinggevenden en effectief leiderschap centraal. ZINN, een toonaangevende organisatie voor hoogwaardige zorg, voor ouderen, heeft in samenwerking met de Hanze, een op maat gemaakt leiderschapsprogramma ontwikkeld. Dit programma, ontworpen door en voor leidinggevenden, weerspiegelt de proactieve en vraaggerichte aanpak van ZINN en de vraaggerichte benadering en expertise van de Hanze.

De drang naar leiderschapsontwikkeling bij ZINN
Binnen ZINN vinden wij de rol van leidinggevenden heel belangrijk in het kader van de ontwikkeling van onze medewerkers. Leidinggevenden hebben hierin een voorbeeldrol en vormen een schakel in het binden en boeien van deze medewerkers” zegt Monique Brink, Hoofd Ontwikkelen en Opleiden bij ZINN. We staan aan de vooravond van grote veranderingen binnen de zorg. Leidinggevenden willen zich goed voorbereiden op deze veranderingen en daarom zijn we op zoek gegaan naar een programma dat specifiek is afgestemd op hun ontwikkelvragen. Monique benadrukt hierbij: "De wensen hiervoor kwamen vanuit leidinggevenden binnen ZINN zelf".

Dat de zorg in een transitie zit zegt ook Nienke Zweers, Strategisch Account Manager Healthy Ageing van de Hanze: “De druk op de zorg neemt toe en de gezondheidsverschillen in de maatschappij worden groter. Er is een grote toename van kwetsbare burgers met een zorgbehoefte en tegelijkertijd een groeiend tekort aan arbeidspotentieel. Het organiseren van passende zorg binnen de transitie van zorg naar gezondheid is dé grote uitdaging. Dat brengt veel uitdagingen met zich mee en het vraagt veel van de leidinggevenden die de professionals voldoende moeten toerusten.”

Een deelnemer aan het woord:  “Mijn theoretische kennis is toegenomen. Zo weet ik nu de rollen binnen mijn team beter te identificeren en hoe je dit kan gebruiken”

 De kracht van een lerende cultuur
Het streven naar kwaliteit en ontwikkeling binnen ZINN komt voort uit de overtuiging dat een goed werk- en leerklimaat bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg. De cultuur van leren en verbetering is voelbaar en draagt bij aan een positieve werkomgeving. Binnen ZINN voeren wij experimenten uit in de praktijk, bijvoorbeeld het onderzoeken of een nieuwe werkwijze zinvol is. Waarna we vervolgens kijken of we dit ZINN breed kunnen uitrollen. Deze cultuur vormt de ideale voedingsbodem voor de ontwikkeling van een leiderschapsprogramma op maat. Monique Brink:” We werken al op verschillende terreinen intensief samen, dus was het een logische keuze om dit vraagstuk samen met de Hanze op te pakken”. Monique doelt daarmee onder meer op de verdiepingsleergang voor Eerst Verantwoordelijke Verzorgenden (EVV) die in nauwe afstemming met ZINN al een aantal jaren door de Hanze wordt verzorgd.

Samenwerking tussen ZINN en Hanze Co-creatie in actie
Het leiderschapsprogramma begon met de wensen van leidinggevenden van ZINN, vervolgens en het cruciale proces van het ophalen van de leervragen, gevolgd door het gezamenlijk nader verkennen van deze vraag. Bas Stuurwold, hogeschooldocent, trainer en medeontwikkelaar van het programma, benadrukt de rol van HanzePro als expert in vraaggericht onderwijs: "De vraag ophalen is voor HanzePro de meest belangrijke fase in onze werkwijze". Er was geen vaststaand draaiboek, maar eerder een co-creatief proces waarin ZINN actief meedacht over de inhoud van het programma. Monique geeft aan: “We hebben sinds vorig jaar ontwikkelgesprekken voor onze medewerkers. En dan is het ook heel belangrijk dat je als leidinggevende bijvoorbeeld oplossingsgericht kan coachen.” Uit dit proces kwamen drie centrale thema's naar voren: oplossingsgericht coachen, teamontwikkeling en het omgaan met generaties. Deze thema's, die inspelen op de specifieke uitdagingen van leidinggevenden in de zorg, vormden de basis voor de ontwikkeling van twee trainingsdagen per thema.

Nienke Zweers benadrukt de waardevolle samenwerking tussen ZINN en de Hanzehogeschool. "We staan voor dezelfde uitdagingen en hebben de overtuiging dat we de maatschappelijke opbrengst van de activiteiten kunnen vergroten door onze meerjarige en duurzame samenwerking. Zo is er een waardevolle uitwisseling van kennis, onderzoek en praktische toepasbaarheid op het gebied van grote maatschappelijke vraagstukken zoals kansengelijkheid, gezonde leefstijl en informele familiezorg," legt ze uit. Dat zie je ook terug in de ontwikkeling van dit leiderschapsprogramma. De betrokkenheid van ZINN ging verder dan het stellen van een opleidingsvraag aan de Hanze; het was een gezamenlijke inspanning om een programma te ontwikkelen wat nauw aansluit op de leervragen van de leidinggevenden. Nienke: "ZINN heeft echt meegedacht over de inhoud en dat maakt de samenwerking zo waardevol en het programma actueel".

Maatwerk als sleutel tot succes
Het unieke aspect van het leiderschapsprogramma ligt in het maatwerk dat HanzePro biedt. Bas Stuurwold benadrukt dat HanzePro streeft naar trainingen die aansluiten bij de praktijk en gebaseerd zijn op actuele kennis. Als bepaalde kennis niet binnen HanzePro aanwezig is, wordt er school overstijgend gekeken om de juiste expertise te verkrijgen. Dit maatwerk zorgt ervoor dat het leiderschapsprogramma daadwerkelijk van toegevoegde waarde is voor de leidinggevenden en de organisatie als geheel.

Een deelnemer aan het woord:  “Ik sta meer stil bij mijn eigen rol en handelingen in het werk als leidinggevend. Pakkend, goed toepasbaar en leerzaam”

Toekomstige mogelijkheden en brede toepasbaarheid
Hoewel het leiderschapsprogramma is ontwikkeld met de specifieke behoeften van ZINN in gedachten, ziet Bas Stuurwold mogelijkheden voor andere organisaties in de zorg en welzijnssector. HanzePro werkt op maat en stemt het programma af op de unieke wensen en omstandigheden van organisaties: ”Want de ene klant wil net wat meer naar links en de andere net een beetje meer naar rechts". Nienke Zweers bevestigt dat andere bedrijven en organisaties ook een op maat gemaakt leiderschapsprogramma kunnen laten ontwerpen in samenwerking met de Hanze. “Samen leiden we op voor het noorden, voor beroepen van vandaag en morgen. Hierbij maken we gebruik van actuele en ontwikkelende praktijkgerichte kennis en innovaties die bijdragen aan een toekomstbestendige samenleving. Ons vertrekpunt is altijd vanuit de praktijk en ons aanbod in afstemming, bij voorkeur in co-creatie, met de praktijk”.

Conclusie: Een uniek leiderschapsprogramma door en voor leidinggevenden
De samenwerking tussen ZINN en HanzePro heeft geleid tot een prachtig leiderschapsprogramma dat niet alleen de veranderende behoeften van de zorgsector weerspiegelt, maar ook het belang van maatwerk en co-creatie onderstreept. Dit programma, belichaamt de toewijding van beide partijen aan continue groei, ontwikkeling en verbetering binnen de zorg.


Wil je leiderschap op maat voor jouw organisatie? Ontdek de succesformule van het gezamenlijk ontwikkelen van een maatwerkprogramma met de Hanze. Neem vandaag nog contact op en investeer in de doorontwikkeling van (persoonlijk) leiderschap.

Janine Brons, Productmanager Healthy Ageing, j.l.brons@pl.hanze.nl, T (050) 595 4912 

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top