Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Algemeen

De gezondheid van jongeren (0-19 jaar) is niet wezenlijk veranderd vergeleken met tien jaar geleden, maar voor specifieke gezondheidsproblemen is geldt dat wel. Er zijn positieve ontwikkelingen, maar ook negatieve. Zo is de babysterfte gedaald, worden kinderen op de middelbare school minder vaak gepest en zijn jongeren minder gaan roken en drinken. Daarentegen is het aantal opnamen op de spoedeisende hulpafdeling vanwege extreem drankgebruik juist toegenomen. De jeugdgezondheidszorg richt zich vanuit haar preventieve taak op het gezond en veilig opgroeien van kinderen en op de belangrijkste gezondheidsproblemen.

In de theoretische module Kind en Jeugd verken je de wereld van jongeren van 0 tot 19 jaar. Je verdiept je in de zorgvraagstukken die zich in verschillende fasen van het leven van jongeren kunnen voorkomen. Er is aandacht voor het gezond houden, het weer gezond worden van jongeren en het leven van jongeren met fysieke of geestelijke beperkingen.

 

Na het volgen van deze module

  • Heb je inzicht verworven in de zorg voor kinderen en jeugdigen in alle leeftijdsfasen en diverse settingen;
  • Kun je op basis van een portfolio aantonen welke kennis, inzichten en vaardigheden je bezit die passen bij de verpleegkundige die te maken heeft met kinderen in de leeftijd van 0-19 jaar, op gebied van klinisch redeneren, multidisciplinair samenwerken en shared decision making;
  • Ben je in staat een verpleegkundig onderwerp uit de zorg voor de jeugd 0-19 jaar te analyseren en goed gefundeerde interventies te ontwerpen met behulp van e-learning technieken waarbij gezondheidsbevordering en Healthy Ageing centraal staan.

Uitgebreid

Gedurende de module Kind en Jeugd staat de verdieping in de ontwikkelings- en leeftijdsfasen van het kind van 0-19 jaar centraal. Daarnaast is er aandacht voor de rol van de verpleegkundige, samenwerking met het kind en de ouders en de multidisciplinaire samenwerking. Diverse actuele en maatschappelijke thema’s en ethische dillema’s met betrekking tot de kinder- en jeugdzorg worden aangehaald. Per week staan een ontwikkelingsfase en thema centraal en zal naast de normale ontwikkeling ook de problematiek ten gevolge van een afwijkende ontwikkeling aan bod komen. Tijdens diverse hoor- en gastcolleges door o.a. docenten uit het werkveld, wordt ingegaan op verschillende ziektebeelden, behandelingen en therapieën met betrekking tot de kind- en jeugdzorg.

Het onderwijs binnen de theoretische module Kind en Jeugd is voornamelijk cursist gestuurd. Samen met medecursisten ga je tijdens een Community Of Learners les (COL) met elkaar, op basis van de input uit de hoor- en gastcolleges, excursies en eventuele documentaires bepalen welke onderdelen je verder gaat uitdiepen voor de integrale opdracht (IO).

Daarnaast worden gesprekstechnieken met het kind en de ouders getraind tijdens vaardigheidslessen. Verder zijn er Projectgroep-lessen die ondersteunend zijn in het maken van het project, waarbij een CAT (Critically Appraised Topic) geschreven wordt en een digitaal product ontworpen wordt.

De toetsing bestaat uit een project en een portfolio inclusief een assessmentgesprek. Het project bestaat uit een theoretische verdieping in een kind- en jeugdzorg gerelateerd onderwerp door middel van een  CAT. De inzichten uit de CAT gebruik je voor het maken van een digitaal product (bv. website, app, podcast, voorlichtingsfilm, digitale folder, etc.). De toetsing is in de vorm van een verslag, het digitale product en presentatie aan je groepsgenoten. Het project wordt in duo’s uitgevoerd. In het portfolio laat je zien dat je het verpleegkundig proces kan uitwerken met klinisch redeneren, het beschrijven van een ethisch dilemma en het ontwikkelen van een visie. Het portfolio biedt input voor het assessmentgesprek aan het eind van de module. Het portfolio is een individuele opdracht. Je neemt zelf een casus mee uit de praktijk of een fictieve casus en beargumenteert je werkwijze.

 

Uniek voor Noord-Nederland
Tijdens deze module ga je samen met je medecursisten en studenten vanuit de voltijd- en/of deeltijd HBO-V opleiding aan de slag. Er is dus sprake van 'samenwerkend leren'. Dat betekent dat je veel mogelijkheden hebt om uit te wisselen met anderen en er wordt verwacht dat je samenwerkt aan een opdracht tijdens de IO-lessen. Je leert van elkaar en ontwikkelt je op deze manier verder als verpleegkundige. De module wordt op dezelfde wijze aangeboden als bij de voltijd- en deeltijdopleiding Verpleegkunde.

Praktisch

Doelgroep

BIG-geregistreerde verpleegkundigen met diploma MBO-V, HBO-V of Inservice-opleiding.

Instroomniveau

MBO-V, HBO-V of Inservice-opleiding. Voorwaarden voor deelname: je hebt een relevante werkplek in de zorg- of welzijnssector.

Startdata

13-02-2024

Overige data

1 keer per week op dinsdag.

Tijden

Lestijden zijn tussen 8.30 uur tot 17.00 uur. Deze kunnen per week wisselen.

Duur

15 weken.

Tijdsinvestering

Eens in de week een lesdag van 8 uur. Daarnaast heb je een relevante werkplek in de zorg- en welzijnssector. Zelfstudie: ongeveer 8-10 uur per week, aan het eind ligt er een piek vlak voor het inleveren van de opdrachten.

ETCS credits

De module/minor* Kind en Jeugd is een keuze onderdeel van de HBO-V Deeltijdopleiding en bestaat uit 30 ECTS.

Kosten

€ 2.100,-

Er zijn diverse regelingen die voordeel kunnen opleveren voor jou of jouw werkgever. Kijk hier voor de verschillende regelingen.

Ben je mbo-v of inservice opgeleide? Dan kom je in aanmerking om deze module tegen het wettelijk vastgestelde collegegeld te volgen. Kijk hier voor meer informatie. Bij aanmelding ontvang je hierover meer informatie. 

Locatie

De module wordt aangeboden bij de Academie voor Verpleegkunde, Petrus Driessenstraat 3 in Groningen.

Afronding

Na het succesvol afronden van deze module, ontvang je een certificaat. De module is geaccrediteerd bij V&VN.

Heb je een diploma MBO-V of Inservice-opleiding? Dan heb je na het afronden van deze module alvast een deelcertificaat van de minor* Jeugd & Kind, als je wilt doorstromen naar de HBO-V in deeltijd.

Vervolg of verdieping

De module Kind & Jeugd is een onderdeel van de HBO-V Deeltijdopleiding. Van de Deeltijdopleiding Verpleegkunde zijn onderstaande modules/cursussen ook los te volgen: 

Cursus Deskundigheidsbevordering
Cursus Kritisch Redeneren
Module Gezondheid bevorderen
Module Verpleegkundig Leiderschap

Contactpersonen

Voor praktische informatie kun je contact opnemen met Ingrid Hartman:
i.hartman@pl.hanze.nl
(050) 595 2870

Voor meer inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Liane Meijer – de Vries:
l.meijer.de.vries@pl.hanze.nl
(050) 595 7321

Bijzonderheden

* Minor: Een minor is een programma van een half jaar en is onderdeel van het keuzeonderwijs van de Hanzehogeschool Groningen. De minor bestaat uit twee samenhangende blokken, die gericht is op verbreding of verdieping.

Ben je enthousiast geworden voor deze module? En wil je je aanmelden? Vul dan uiterlijk 4 weken voor de start het aanmeldformulier in via de aanmeldknop. Wij nemen dan contact met je op om de aanmeldprocedure op te starten. Ook ontvang je dan informatie over hoe je je kunt voorbereiden op deze module.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top