Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Algemeen

Verpleegkundig leiderschap
Voor verpleegkundigen hoort verpleegkundig leiderschap bij het dagelijks werk, waarbij je invloed uitoefent op zowel de zorg dichtbij de patiënt als de strategische richting van de zorgorganisatie waarin je werkt en daarbuiten. Het samen met collega’s van eigen en andere disciplines én met patiënten en familie werken aan waardevolle zorg, passend bij de situatie. Dit is dus iets anders dan ‘leiding geven’.

In deze module maak je kennis met verpleegkundig leiderschap op verschillende niveaus. Je wordt je bewust van de betekenis van verpleegkundig leiderschap op het niveau van de zorgvrager, je afdeling en/of team maar ook op beleids- en organisatieniveau voor de individuele zorgvrager.

Na het volgen van deze module

 • Ben je in staat samen met een zorgvrager tot besluiten te komen langs de methode van Shared Decision Making.
 • Kun je een beknopte systematische literatuurstudie (CAT) uitvoeren naar aanleiding van een praktijkvraagstuk.
 • Kun je een verbetervoorstel ontwikkelen op je eigen afdeling in het kader van kwaliteit en veiligheid.

Uitgebreid

Bij verpleegkundig leiderschap draait het om het uitoefenen van invloed om de best mogelijke zorg voor jouw zorgvragers te realiseren. Daarbij is het van belang om stil te staan bij de betekenis van 'best mogelijke zorg'.  Dit gebeurt aan de hand van thema's als kwaliteit, veiligheid, wet- en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen, de rol van zorgverzekeraars. Je leert stilstaan bij het gebruik van diverse meet- en screeningsinstrumenten om kwaliteit en veiligheid op afdelings- en teamniveau voor zowel zorgvragers als medewerkers vast te stellen. 

Patient Empowerment – Shared decision making
Om scherp te stellen wat de best mogelijke zorg vanuit het perspectief van de zorgvrager betekent leer je in samenwerking met de zorgvrager tot besluiten te komen (shared decision making). Je leert jezelf als verpleegkundig leider binnen het krachtenveld van jouw afdeling/team en organisatie te bewegen. Daarbij zoek je de samenwerking met je zorgvrager, collega verpleegkundigen en andere beroepsbeoefenaren op. De best mogelijke zorg voor je zorgvrager betekent immers intensief met anderen samenwerken en de rol van organisator op je nemen om een goede afstemming te realiseren. De rol van casemanager is hier een voorbeeld van. Je verwerft kennis over samenwerken met  verschillende soorten teams, in zorgketens en klinische paden en je leert op zoek te gaan naar de meest passende mogelijkheden voor je cliënt. Tijdens de werkgroep bijeenkomsten staat Patient Empowerment en de daarbij behorende principes van Shared Decision Making (SDM) centraal. De principes van SDM worden geoefend aan de hand van casuïstiek.

Toepassen van Evidence-based practice en uitvoeren van een Critical Appraised Topic
Om de best mogelijke zorg te kunnen verantwoorden dien je als verpleegkundige te werken volgens de principes van evidence based practice (EBP). Je leert tijdens dit onderdeel de eerste methodische stappen van EBP: het opstellen van een beantwoordbare vraag vanuit je eigen praktijk, volgens de PICO methode (Patiënt, Intervention, Comparison, Outcome). Daarnaast leer je hoe je wetenschappelijke literatuur in verpleegkundige en (para)medische databases kunt opzoeken en beoordelen, om daarna deze kennis te kunnen delen met collega`s middels het uitvoeren van een Critical Appraised Topic (CAT).

Twee (eenvoudige) voorbeelden van een PICO zijn: Leidt het toepassen van een antidecubitusmatras (I) bij decubitus graad 1 (P) tot snellere wondgenezing (O) dan het toepassen van wisselligging (C)? Of, leidt het gebruik van Cannabis (I) in vergelijking tot het niet gebruiken van Cannabis (C) door mensen met Schizofrenie (P) tot herhaling van psychoses?

Kwaliteit en veiligheid - Verbeterplan
Binnen dit onderdeel leer je verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid van zorgvragers en medewerkers binnen de organisatie. Daarnaast leer je zelfstandig een proactieve bijdrage t.b.v. kwaliteit van zorg van de directe zorgzetting te leveren. Tijdens de werkgroep bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan verpleegkundig leiderschap in relatie tot het opstellen van een verbeterplan ten aanzien van veiligheid en kwaliteit. Belangrijke onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer: de visie van de organisatie (algemeen en ten aanzien van kwaliteit en veiligheid), organisatiecultuur, toepassing van veranderkundige begrippen, teamanalyse, de PDCA-cyclus en de kosten.

De kernbegrippen die centraal staan, zijn:

 • Uitvoeren van zorg
 • Verpleegkundig leiderschap
 • Multidisciplinair samenwerken
 • Continuïteit van zorg
 • Onderzoekend vermogen
 • Inzet EBP
 • Professionele reflectie
 • Morele sensitiviteit
 • Verpleegkundig ondernemerschap
 • Coördinatie van zorg
 • Veiligheid bevorderen
 • Shared decision making

In deze module staan de CanMEDS-rol(len): ‘samenwerkingspartner’, ‘reflectieve EBP professional’ en ‘organisator’ centraal. Deze CanMEDSrol(len), competenties, kernbegrippen en de bijbehorende Kennis, Vaardigheden en Attitude aspecten (KVA’s) zijn afkomstig uit het Opleidingsprofiel BN2020.

Uniek voor Noord-Nederland
Tijdens deze module/cursussen ga je samen met je medecursisten aan de slag. Er is dus sprake van 'samenwerkend leren'. Dat betekent dat je veel mogelijkheden hebt om uit te wisselen met anderen. Je leert van elkaar en ontwikkelt je op deze manier verder als verpleegkundige. De module wordt op dezelfde wijze aangeboden als de Deeltijdopleiding Verpleegkunde.

Praktisch

Doelgroep

BIG-geregistreerde verpleegkundigen met diploma MBO-V, HBO-V of Inservice-opleiding.

Instroomniveau

MBO-V, HBO-V of Inservice-opleiding. Voorwaarden voor deelname: je hebt een relevante werkplek in de zorg- of welzijnssector. Daarnaast is het van belang dat je een HBO-V geschoolde collega in je werkpraktijk hebt, die je kunt vragen om je te begeleiden gedurende de module.

Startdata

13-09-2023 | Volledige module Verpleegkundig Leiderschap (startdatum is onder voorbehoud)

Overige data

De module Verpleegkundig Leiderschap is ook te volgen als drie losse cursussen, klik voor meer informatie op onderstaande linkjes. 

Cursus Shared Decision Making: september - oktober 2023
Cursus Toepassen EBP en uitvoeren CAT: oktober - november 2023
Cursus Kwaliteit en veiligheid: november 2023 - januari 2024

Tijden

Op woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Tijdsinvestering

Eens in de week een lesdag van 8 uur. Daarnaast heb je een relevante werkplek in de zorg- en welzijnssector. Zelfstudie: bij de start ongeveer 6-8 uur per week, daarna ongeveer 4 uur per week.

ETCS credits

De module Verpleegkundig Leiderschap is een onderdeel van de Deeltijdopleiding Verpleegkunde en bestaat uit 30 ECTS. 

Kosten

€ 2.100,-

Er zijn diverse regelingen die voordeel kunnen opleveren voor jou of jouw werkgever. Kijk hier voor de verschillende regelingen.

Ben je mbo-v of inservice opgeleide? Dan kom je in aanmerking om deze module tegen het wettelijk vastgestelde collegegeld te volgen. Kijk hier voor meer informatie. Bij aanmelding ontvang je hierover meer informatie.

Locatie

De module wordt aangeboden bij de Academie voor Verpleegkunde, Petrus Driessenstraat 3 in Groningen.

Afronding

Na het succesvol afronden van deze module, ontvang je een certificaat. De module is geaccrediteerd bij V&VN.

Heb je een diploma MBO-V of Inservice-opleiding? Dan heb je na het afronden van deze module alvast een deelcertificaat binnen als je wilt doorstromen naar de HBO-V in deeltijd.

Vervolg of verdieping

De module Verpleegkundig Leiderschap is een onderdeel van de Deeltijdopleiding Verpleegkunde. Van de Deeltijdopleiding Verpleegkunde zijn onderstaande modules/cursussen ook los te volgen: 

Cursus Deskundigheidsbevordering
Module Gezondheid bevorderen
Module Kind & Jeugd
Cursus Kritisch Redeneren
Cursus Kwaliteit en veiligheid
Cursus Shared Decision Making
Cursus Toepassen EBP en uitvoeren CAT

Contactpersonen

Secretariaat
Ingrid Hartman
i.hartman@pl.hanze.nl
(050) 595 2870

Coördinator:
Liane Meijer - de Vries
l.meijer.de.vries@pl.hanze.nl
(050) 595 7321

Bijzonderheden

Ben je enthousiast geworden voor deze module? En wil je je aanmelden? Vul dan uiterlijk 4 weken voor de start het aanmeldformulier in via de aanmeldknop. Wij nemen dan contact met je op om de aanmeldprocedure op te starten. Ook ontvang je dan informatie over hoe je je kunt voorbereiden op deze module.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top