Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Seniorensportleider

Algemeen

Uit onderzoek blijkt dat het aantal 65-plussers de komende jaren fors zal stijgen. Het huidige beleid is gericht op zelfredzaamheid: ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving, laten wonen. Om deze zelfstandigheid te behouden is het essentieel dat ouderen zo gezond en vitaal mogelijk ouder worden. Daarnaast zijn sociale contacten onontbeerlijk voor een goede kwaliteit van leven.

Sport en bewegen speelt in op veel aspecten van het gezond en vitaal ouder worden en vergt een specifieke aanpak. Het is noodzakelijk dat de sportleider (actieve senioren) en beweegleider (kwetsbare ouderen) een gekwalificeerde bewegingsdeskundige is. De verwachting is dat de vraag naar sportbegeleiding van deze snelgroeiende groep steeds groter wordt. Parttime werken is in deze richting heel goed mogelijk!

Tijdens de cursus seniorensportleider van SportstudiesPro leer je hoe je aan zowel fitte senioren met beginnende ouderdomsmotoriek als aan minder fitte senioren les kunt geven in diverse vormen van bewegen. 

Na het volgen van de cursus:

Ontvangt u een landelijk erkend diploma van de KNGU. De verwachting is dat de vraag naar sportbegeleiding van deze snelgroeiende groep steeds groter wordt. Parttime werken is juist in deze richting heel goed mogelijk. De trainingen en lessen die u geeft aan senioren zijn bijna altijd overdag.

Uitgebreid

Aan het begin van de cursus Seniorensportsportleider beschrijven we uw Eerder Verworven Competenties (EVC) en stellen we persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op.  
 
Vervolgens is de cursus opgebouwd uit diverse workshops: 

  • Algemene inleiding in de seniorensport;
  • Didactiek /methodiek - theorie en praktijk, muziek en bewegen;
  • Gezondheidskundige aspecten van het ouder worden;
  • Psychosociale aspecten;
  • Omgaan met groepen;
  • Organisatie en publiciteit.

Bij deze workshops is het leren lesgeven steeds een belangrijk aandachtspunt. Voor een aantal cursusonderdelen worden gastdocenten ingezet. De meeste vak onderdelen worden door de vaste cursusleider verzorgd. Per week zijn er drie contacturen gedurende 20 weken. De cursisten worden wekelijks op de hoogte gebracht van het exacte programma middels e-mail of via een, met de groep afgesproken, kanaal. Iedere cursist verzorgt een presentatie en daarnaast wordt ook lesgegeven aan elkaar in de praktijk.

Toetsing

Een kennistoets en het maken van een port folio voor de theorie. De praktijk wordt afgesloten door het geven van een les aan senioren.

Verplichtingen

Er zijn tijdens de cursus een aantal verplichtingen waaraan u moet voldoen: 

  • Minimaal 90% aanwezigheid tijdens theorie en praktijkbijeenkomsten
  • Uitwerken van opdrachten in een portfolio
  • Minimaal 30 uur stage
  • Het organiseren van een evenement.

Stage

De stageperiode omvat 30 uur bij minimaal twee verschillende groepen of op twee verschillende adressen. Deze stageplaatsen zoekt u zelf. Na een observatie start u zelf met lesgeven aan de verschillende groepen senioren. De activiteiten van deze stage houdt u bij in een voortgangsrapportage. Dit wordt een belangrijk document voor uw praktijkexamen ‘lesgeven’. Uw stage vindt meestal overdag plaats. De cursus wordt afgerond met een examen in de vorm van een Proeve van Bekwaamheid. 

Praktisch

Doelgroep

Buurt Onderwijs Sport, gemeente, stichting Welzijn Ouderen, gymnastiekvereniging, Gezondheid sportconsulent, lifestyle coach, bewegingsconsulent, buurtsportcoach, combinatiefunctionaris, vitaliteitscoach.

Instroomniveau

Affiniteit met ouderen en sport en spel, ervaring met voor de groep staan is een pre. 

Startdata

12-09-2022 | Op maandag 12 september 2022 zal de nieuwe cursus starten.

Duur

9 maanden op maandagavond van 19.00 – 22.00 uur.

Seniorensport wordt gegeven in blokken/ stageperiodes van ongeveer zeven weken. Aan het eind van deze periode is er een officieel examen en kunt u een landelijk erkend diploma halen in een zelfgekozen sportcontext.

Per week krijgt u op de maandagavond van 19.00 - 22.00 uur drie uren theorie en praktijk.

Tijdsinvestering

168 uur

Kosten

€495.- per persoon.

Deze scholing komt mogelijk in aanmerking voor het STAP-budget. Vanaf 1 maart kunnen alle Nederlanders een individuele scholingssubsidie aanvragen tot een maximum van € 1000,00. Meer weten? Neem contact met ons op! Wij informeren je graag. Of ga naar Meer informatie over het STAP-budget

Locatie

Hanzehogeschool Groningen – Wiebenga – Petrus Driessenstraat 3

Aantal deelnemers

Minimaal 20 personen- maximaal 25 personen

Afronding

Aan het eind van de cursus is er een officieel examen en kunt u een landelijk erkend diploma halen

Contactpersonen

Voor informatie over de inhoud kunt u contact opnemen met Caroline Swarts: C.Swarts@fcroc.nl

Voor praktische vragen kun je terecht bij Ingrid Hoijting: LLL-sportstudies@org.hanze.nl

Bijzonderheden

Na de uiterste inschrijfdatum ontvang je bericht over toelating en informatie betreffende de 1ste bijeenkomst.

 

Hoe financier ik mijn ontwikkeling?

Lees hier meer over financiële regelingen. 

Maatwerk

Wij merken steeds vaker dat we benaderd worden voor het leveren van maatwerk in de vorm van een gerichte training of scholing voor eigen medewerkers. Uiteraard zijn hiervoor mogelijkheden.

Samen bekijken we waar, hoe en met welke expertise we kunnen helpen. Vragen over maatwerkmogelijkheden? Neem contact op met SportstudiesPro; Robert den Dunnen via telefoonnummer 0655714321 of mail: r.j.k.den.dunnen@pl.hanze.nl

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top