Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Financiële regelingen

Hieronder vindt u regelingen die financieel voordeel kunnen opleveren voor u of uw werkgever. Deze regelingen kunnen het u soms net even iets gemakkelijker maken om uw opleidingswens in vervulling te laten gaan.

Financieel voordeel voor uw werkgever

U wilt werken en leren met elkaar combineren. Dan bent u bij HanzePro, aan het juiste adres. Wellicht krijgt u uw opleiding (deels) door uw werkgever vergoed. U kunt dan nagaan of uw werkgever in aanmerking komt voor de Subsidieregeling praktijkleren. Deze nieuwe regeling geldt per 1 januari 2014 als vervanging voor de Wet Vermindering Afdracht (WVA) Onderwijs.

Meer informatie over de Subsidieregeling praktijkleren is beschikbaar via de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Om te kijken of uw werkgever in aanmerking komt om subsidie aan te vragen, kunt u hier meer lezen over de voorwaarden.

Belastingvoordeel voor uzelf

Als u werken en leren combineert, is het veelal mogelijk om een deel van uw studiekosten via de Belastingdienst terug te krijgen. U heeft recht op deze regeling als u niet in aanmerking komt voor studiefinanciering of een tegemoetkoming. Tot de aftrekbare scholingskosten behoren uitsluitend studie- en opleidingskosten die direct samenhangen met het volgen van een opleiding, zoals collegegeld en studieboeken. Reiskosten in verband met studie zijn niet aftrekbaar. De studiekosten zijn aftrekbaar als deze boven het bedrag van €250,- uitkomen. Het maximaal aftrekbare bedrag is €15.000.

Meer informatie www.belastingdienst.nl

LET OP: De scholingsaftrek gaat verdwijnen als het zogenaamde nieuwe STAP-budget per 1 maart 2022 ingevoerd wordt. Studiekosten blijven nog aftrekbaar tot die datum, daarna vervalt de aftrekregeling.

STAP-budget

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie.  Met het geld uit het STAP-budget kunnen personen vanaf 18 jaar een opleiding, training of cursus volgen. Personen die nog aanspraak kunnen maken op studiefinanciering of in het bezit zijn van een studievoucher zijn uitgesloten van deze regeling. Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden via de portal van het UWV het STAP-budget aanvragen voor een opleiding die vermeld staat in het scholingsregister. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt het scholingsregister bij met opleidingen waarvoor het STAP-budget kan worden ingezet. De aanvraagprocedure en de portal zijn nog in ontwikkeling.

Meer informatie: STAP-budget | Leven Lang Ontwikkelen | Rijksoverheid.nl

Studievoucher voor bijscholing

Heeft u voor het eerst studiefinanciering gekregen onder het nieuwe stelsel ('leenstelsel') voor hbo of universiteit? Dan kunt u na het behalen van uw diploma een studievoucher voor na- of bijscholing krijgen. Deze studievoucher is een 'tegoedbon' van ongeveer € 2.000,-. Het tegoed kunt u 5 tot 10 jaar na afstuderen gebruiken voor een nieuwe studie en gebruiken voor een opleiding van de Hanzehogeschool Groningen.

Meer informatie

Levenlanglerenkrediet

Wilt u een opleiding gaan volgen, maar heeft u geen recht (meer) op studiefinanciering? Vanaf het studiejaar 2017-2018 kunt u onder bepaalde voorwaarden toch geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen. Dit heet het Levenlanglerenkrediet.

Lees hier meer over het Levenlanglerenkrediet.

 

Lerarenbeurs

Bent u bevoegd leraar en wilt u een opleiding aan hbo of universiteit gaan volgen? Dan kunt u een lerarenbeurs aanvragen. U kunt de lerarenbeurs krijgen voor een:

  • bachelor- of masteropleiding
  • post initiële masteropleiding
  • premaster- of schakelprogramma dat voorafgaat aan een universitaire masteropleiding

U kunt geen lerarenbeurs krijgen voor een post-hbo-opleiding.

De lerarenbeurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Daarnaast kan uw werkgever subsidie krijgen om u studieverlof te geven. Meer informatie kunt u vinden op de website van DUO: Lerarenbeurs - DUO

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top