Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Algemeen

Heb je een werkplek in de zorg- of welzijnssector? Wil je daarnaast het hbo-diploma Verpleegkunde halen? Kies dan voor de bacheloropleiding Verpleegkunde Deeltijd bij de Hanzehogeschool Groningen. Wij leiden je in 2,5 tot 4 jaar op tot bachelorverpleegkundige. Zo word je voorbereid op de eisen die het nieuwe beroepsprofiel Nursing 2020 aan verpleegkundigen stelt.

De zorg is in beweging: door de vergrijzing, bevolkingskrimp en een veranderende zorgvraag worden andere eisen gesteld aan professionals in de zorg- en welzijnssector. Bovendien groeit naar verwachting de werkgelegenheid in de Noordelijke regio de komende jaren sterk, met name voor hbo-verpleegkundigen.

De bacheloropleiding Verpleegkunde Deeltijd biedt een flexibel programma dat helemaal is ingericht volgens de laatste eisen die het veranderende beroep stelt. Het nieuwe opleidingsprogramma bereid jou voor op het profiel Nursing 2020.

Na het volgen van de opleiding

Een afgestudeerd HBO-V’er ben je een competente beginnende beroepsbeoefenaar. Niet alleen beschik je over de nodige vakkennis, maar je hebt ook geleerd om weloverwogen beslissingen te nemen. Je bent gedegen voorbereid op de beroepspraktijk, je bent in staat kritisch te redeneren, je bent een zelfstandig professional en je bent je bewust van je maatschappelijke verantwoordelijkheid. Allemaal factoren die het beroep van verpleegkundige interessant maken.

Door te kiezen voor de Academie voor Verpleegkunde kun je functioneren op zowel de nationale als de internationale arbeidsmarkt. Kortom: een toekomst vol perspectief!

Deze opleiding doet mee aan het OCW-experiment leeruitkomsten, gericht op het flexibiliseren van het deeltijdonderwijs. Dit experiment loopt van 1 juli 2016 t/m 30 juni 2022.

Ook op maat voor organisaties

Werkgevers met vragen over de mogelijkheden voor hun medewerkers, kunnen met ons contact opnemen via verpleegkundedeeltijd@org.hanze.nl

Uitgebreid

Je kunt je voor de bacheloropleiding Verpleegkunde Deeltijd aanmelden als je een relevante werkplek in de zorg- of welzijnssector hebt zodat je opleidingsopdrachten op je eigen werkplek kunt uitvoeren. Meer informatie over de specifieke voorwaarden waar je werkplek aan moet voldoen, vind je onder het kopje 'Werkplekeisen'.

Tijdens de opleiding maak je gebruik van digitale leermiddelen, maar ook van leren op je werkplek en op locatie bij de Academie voor Verpleegkunde. Het uitvoeren van opdrachten in je eigen praktijksituatie is een belangrijk onderdeel van de studie.

Deze deeltijdopleiding vraagt een flinke tijdsinvestering van jouzelf. Naast je werkplek in de zorg van minimaal 20 uur, besteed je wekelijks 12 uur aan zelfstudie en volg je lessen. Je maakt deel uit van een leergemeenschap waarin het werkveld, studenten en docenten samenwerken om het onderwijs vorm te geven.

Tijdens deze opleiding werk je in je eigen praktijksituatie aan verpleegtechnische vaardigheden. Wat je niet tijdens je eigen werk kunt oefenen, oefen je in het skillslab van de Academie voor Verpleegkunde. Studenten zonder verpleegkundige achtergrond kunnen hier ook snel extra ervaring opdoen.

Doel

Je ontwikkelt je als verpleegkundige op hbo-niveau en wordt voorbereid op de eisen die het nieuwe beroepsprofiel Nursing 2020 aan verpleegkundigen stelt.

Deze opleiding kent een flexibel programma met acht modules van een half jaar. Iedere module of onderwijseenheid duurt zes maanden. Jouw vooropleiding en achtergrond bepalen hoe lang je over de studie doet.

De modules die wij aanbieden:
1. De uitvoerende verpleegkundige*
2. De organiserende verpleegkundige*
3. De zorgprofessional*
4. Klinisch redeneren
5. Samenwerken binnen zorgorganisaties
6. Gezondheid bevorderen
7. Kwaliteitszorg
8. Minor (bijvoorbeeld Critical Care, Oncologie, Kind & Jeugd of Wijkgerichte Verpleegkundige Zorg)

*Voor deze modules krijgen verpleegkundigen met een MBO-V- of Inservice-diploma vrijstelling. Deze vrijstelling moet individueel aangevraagd worden bij de examencommissie van de bacheloropleiding. Je wordt daarover na de start van het onderwijs geïnformeerd.

Voor meer informatie verwijzen wij je naar de modules van deze opleiding en de rollen die je als hbo-verpleegkundige vervult.

Na het afstuderen

Wil je na je opleiding HBO-Verpleegkunde doorstuderen? Met een HBO-V diploma en minimaal twee jaar werkervaring kun je kiezen voor de masterstudie Advanced Nursing Practice van de Hanzehogeschool. Je kunt na je bacheloropleiding ook kiezen voor de Master Healthy Ageing Professional.

Praktisch

Doelgroep

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor mensen met een relevante werkplek in de zorg- of welzijnssector die daarnaast het hbo-diploma Verpleegkunde willen halen.

Instroomniveau

Afhankelijk van je vooropleiding duurt deze opleiding 2,5 tot 4 jaar:
• MBO-verpleegkundigen (niveau 4): 2,5 jaar
• In-service verpleegkundigen: 2,5 jaar
• MBO'ers Zorg & Welzijn (bijv. doktersassistenten): 4 jaar
• SAW’ers en SPW’ers (niveau 4): 3 tot 4 jaar*
• HBO'ers en WO'ers in Zorg & Welzijn: 3 tot 4 jaar*

Let op: Als voorwaarde geldt dat je een relevante werkplek in de zorg- of welzijnssector hebt die voldoet aan onderstaande werkplekeisen.

*Afhankelijk van loopbaan en achtergrond.

Werkplekeisen
Omdat je op je eigen werkplek opdrachten moet uitvoeren en ervaring opdoet op hbo-niveau, stelt de opleiding eisen aan jouw werkplek. Nadat je je hebt aangemeld, toetsen we of jouw werkplek geschikt is als basis voor de bacheloropleiding Verpleegkunde Deeltijd.

Je werkplek moet voldoen aan een aantal eisen, waaronder:

 • Je bent werkzaam binnen de zorg- of welzijnssector waar je samenwerkt met verpleegkundigen. Je bent in het bezit van een contract van minimaal 20 uur per week. Of je hebt de mogelijkheid én de garantie - vastgelegd in een overeenkomst - om stage te lopen binnen de zorg- of welzijnssector. Deze werkplekeis houdt verband met de verplichte 2300 stage-uren in de praktijk (Wet BIG). 
 • Tijdens de opleiding faciliteert je werkgever je om leer- en toetsopdrachten van de opleiding te verrichten zoals beschreven in de onderwijs- en examenregeling en bij de modules van de opleiding.
 • Op je werkplek bestaat de mogelijkheid (of wordt de mogelijkheid gecreëerd) om de CanMEDS-rollen te ontwikkelen naar het eindniveau van de Bachelor of Nursing (V&VN 2012)*
 • Je wordt tijdens de uitoefening van de leer- en toetsopdrachten begeleid door een vaste hbo-verpleegkundige.
 • Op je werkplek kom je in aanraking met patiëntproblemen uit de vier domeinen van de kernset patiëntenproblemen: lichamelijk, psychisch, functioneel en sociaal.
 • Je werkbegeleider heeft goed zicht op de activiteiten die je in relatie tot de competenties (behorende bij de CanMEDS-rollen) binnen de opleiding gaat verwerven.
 • Je hebt de mogelijkheid om op een vaste dag in de week lessen bij te wonen.


*Het gaat hier om de rollen van zorgverlener, communicator, samenwerkingspartner, reflectieve EBP-professional, gezondheidsbevorderaar, organisator en professional & kwaliteitsbevorderaar.

Overige data

De bacheloropleiding Verpleegkunde Deeltijd start in september. Mensen met een MBO-V diploma kunnen ook starten in februari (zij starten dan met module 4).

Voor meer informatie over deze opleiding kun je terecht op een van onze informatieavonden.

Tijdens de reguliere Open Dagen van de Academie voor Verpleegkunde hebben we vaak een doorlopend spreekuur voor mensen met interesse in Verpleegkunde Deeltijd. Ga naar www.hanze.nl/opendag voor een overzicht van deze Open Dagen.

Duur

De duur van de opleiding Verpleegkunde verschilt per vooropleiding (zie onder ‘Instroomniveau’)

Kosten

De kosten voor de opleiding zijn afhankelijk van je achtergrond:

 • De meest actuele gegevens over het collegegeld vind je op hanze.nl
 • Heb je al eerder een bachelor- of masterdiploma behaald? Dan betaal je mogelijk instellingscollegegeld.


In de volgende gevallen geldt dit niet en betaal je collegegeld:

 • Je wilt een opleiding volgen in zorg of onderwijs, en je eerste opleiding richtte zich op andere sectoren.
 • Je start met een tweede opleiding vóór het behalen van je eerste bachelor- of masterdiploma.
 • Je behaalde je eerste diploma vóór 1991.


Wil je de opleiding gaan volgen, maar heb je geen recht (meer) op studiefinanciering? Vanaf 1 september 2017 kan iedereen tot 55 jaar via DUO geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen. Dit is het ‘levenlanglerenkrediet’. Let op: de gegevens bij DUO zijn leidend.
Kosten die je (zelf) maakt voor je studie mag je aftrekken van je inkomsten bij de Belastingdienst. Dat betreft het lesgeld en bijvoorbeeld ook de kosten voor aangeschafte literatuur.

Heb je nog geen bachelordiploma behaald? Kijk dan op www.duo.nl voor de meest actuele tarieven. De gegevens bij DUO zijn leidend.

Overige kosten
Financiële regelingen:
Hier vind je regelingen die financieel voordeel kunnen opleveren voor jou of jouw werkgever. Deze regelingen kunnen het je soms net even iets gemakkelijker maken om je opleidingswens in vervulling te laten gaan.

Afronding

Als je met succes deze opleiding hebt doorlopen, heb je recht op de titel Bachelor of Science.

Vervolg of verdieping

Ook kun je als MBO-V, HBO-V of Inservice opgeleide onderstaande modules los volgen. 
Gezondheid bevorderen
Kritisch redeneren: uitdaging voor de verpleegkundige
Deskundigheidsbevordering: groeien in vakbekwaamheid

Contactpersonen

De opleiding wordt verzorgd door de Academie voor Verpleegkunde Hanzehogeschool Groningen.

We denken graag met je mee over de ontwikkeling van je loopbaan. Wil je meer informatie of een afspraak maken voor een gesprek? Stuur dan een mail naar verpleegkundedeeltijd@org.hanze.nl

Bijzonderheden

LET OP:

Ben je enthousiast geworden? Meld je dan aan via www.studielink.nl. Je inschrijving is afhankelijk van je individuele situatie:

 • Inschrijven voor Verpleegkunde Duaal: Je werkgever biedt jou alle faciliteiten om de bacheloropleiding Verpleegkunde Deeltijd te volgen. Je volgt Verpleegkunde Deeltijd als duale student.
 • Inschrijven voor Verpleegkunde Deeltijd: Voldoet je werkplek wel aan de werkplekeisen, maar wordt jouw opleiding niet volledig door je werkgever gefaciliteerd, dan volg je deze opleiding als deeltijdstudent.


Deze opleiding doet mee aan het OCW-experiment leeruitkomsten, gericht op het flexibiliseren van het deeltijdonderwijs. Dit experiment loopt van 1 juli 2016 t/m 30 juni 2022. https://www.hanzepro.nl/waarom-hanzepro/experiment-leeruitkomsten/

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top