Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Master Healthy Ageing Professional (deeltijd/voltijd)

Algemeen

Je hebt een vak geleerd en bent daarin gericht op het bevorderen van gezondheid van mensen. Je beseft echter dat de huidige maatschappij om meer vraagt. Om mensen die over hun vakgebied heen kijken, die de samenwerking willen aangaan en die naar nieuwe oplossingen zoeken. Mensen die interprofessioneel willen samenwerken en verder denken over preventie, participatie, sport en bewegen.

Bij de masteropleiding Healthy Ageing Professional word je als professional opgeleid tot een ambitieuze change agent. Als change agent houd je je bezig met het anders positioneren en organiseren van gezondheid in de veranderende maatschappij. Het participeren (meedoen) in deze maatschappij en er positieve waarde uithalen staat hierbij centraal. Je richt je op gezondheid van mensen van alle leeftijden. Dit begint waar mensen dagelijks leven, werken en zich vermaken. Het gaat hierbij om een brede definitie van gezondheid gericht op het benutten van de eigen capaciteit en veerkracht.

De Hanzehogeschool Groningen leidt met deze unieke opleiding getalenteerde professionals op tot change agents voor de toekomstige maatschappij. Met de master brengt de Hanzehogeschool praktijk, onderzoek én bedrijven samen om te werken aan verbetering van gezondheid en kiest nadrukkelijk voor een interprofessionele aanpak. Vraag een brochure aan, kom naar een online voorlichting/proefcollege, Open leersessie of informatieavond voor professionals.

Transitie naar een gezonde samenleving

De zorg voor gezondheid is nu vooral in handen van professionals in de gezondheids- en welzijnszorg. De professional komt vaak pas in beeld als er problemen ontstaan of dreigen te ontstaan. De positieve waarde van gezondheid en de capaciteit van mensen om gezondheid zelf en met anderen te bewerkstelligen wordt amper aangesproken. De transitie naar een gezonde samenleving verlegt het zwaartepunt van de zorg voor gezondheid van cure/care naar amplitie: het versterken van gezondheid.

Deze transitie in denken en doen vraagt om professionals die zich bewust zijn van een sterk veranderende omgeving en de noodzaak om aan een duurzame maatschappij te werken.

Interdisciplinaire aanpak en co-creatie

Actief en gezond leven en participeren in de samenleving waren wellicht al belangrijke thema's tijdens je bacheloropleiding of in je huidige baan. De master Healthy Ageing Professional gaat verder. Tijdens deze opleiding leer je om te gaan met complexe vraagstukken waar aan de voorkant nog niet direct een oplossing is, en er dus ook geen vastgelegd stappenplan of richtlijn is die gevolgd kan worden.

Als masterprofessional kijk je kritisch naar je eigen werkomgeving en professie. Je verkent de grenzen van je beroep en de organisatie waarin je werkt en bent in staat deze grenzen te doorbreken. Je gaat samen met alle betrokkenen op zoek naar creatieve oplossingen voor complexe vraagstukken en levert zo een bijdrage aan de transitie.


Omdat complexe vraagstukken niet monodisciplinair opgelost kunnen worden, vormen onze studenten, docenten en werkveldpartners met verschillende achtergronden samen een multidisciplinaire leergemeenschap. Hierdoor kijk je al snel vanuit verschillende perspectieven naar een vraagstuk en weet je die aan elkaar te verbinden. Dit doe je in co-creatie met de uiteindelijke gebruikers.

Competenties

De masteropleiding biedt een professioneel frame met daarin de oriëntatie op de volgende competenties:
1. Professionele identiteit
2. Kritische kennisopvatting en paradigma’s
3. Creativiteit in innovatieprocessen
4. Leiderschap in innovatieprocessen
5. Inrichten van innovatieprocessen
6. Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek

De competentie Professionele identiteit vormt de basis voor de overige vijf competenties. Professionele identiteit kan gezien worden als een basisoriëntatie van de change agent. Alle competenties in samenhang maken dat je als professional je rol als change agent kan vervullen.

Uitgangspunt is dat het handelen als change agent niet is op te knippen in van tevoren te duiden kennis en vaardigheden. De competenties zijn wel te onderscheiden maar niet te scheiden en kunnen sturing bieden aan het levenslange leerproces van de change agent. Tijdens de opleiding wordt gewerkt vanuit het besef dat naast het profiel ook de persoonlijke en de professionele identiteit van mensen en een scala aan andere waarden, kennis en vaardigheden een belangrijke, bewuste en onbewuste, rol spelen.

Dit geldt voor de persoonlijke ontwikkeling als student maar is op de opleiding ook direct belangrijk in het proces van innovatie. Bij de complexe vraagstukken waar je als student aan gaat werken zijn veel betrokkenen met vaak even zoveel meningen en mogelijke theorieën. Het is de rol van de change agent om hierin tot wijze en gezamenlijke besluitvorming te komen. De competentie ‘kritische kennisopvatting en paradigma’s’ krijgt dan ook veel nadruk binnen de masteropleiding.

Learning by doing

Je gaat meteen aan de slag met een innovatieve praktijk-opdracht in het werkveld.

Je creëert zeggenschap en eigenaarschap bij alle betrokkenen en werkt aan de hand van 'learning by doing' en gaat aan de slag met een eigen praktijkvraagstuk (veelal binnen de eigen organisatie) of aan de hand van een complex praktijkprobleem van instellingen en partners waarmee we samenwerken. Denk dan aan interessante instellingen en bedrijven als Revalidatie Friesland, Espria en Menzis. Ook kunnen er vraagstukken komen vanuit projecten van het Centre of Expertise Healthy Ageing of andere netwerken.

Onderwijsvorm

Kern van de opleiding zijn de leergroepen waarin studenten aan de slag gaan met enerzijds de selectie en verwerking van theorie en anderzijds het delen en leren van elkaars praktijkvraagstukken.

Uitgebreid

Theoretische onderbouwing

Als theoretische onderbouwing van transitiebeweging en onderzoek wordt er onderwijs aangeboden op het gebied van onder andere transitiekunde, gedragsverandering, innovatie, organisatieverandering, implementatie, ondernemen, gezondheid, praktijkgericht onderzoek. Bij de start van de opleiding is dit vaak aanbodgestuurd, door eigen docenten en gastsprekers, maar gedurende de opleiding wordt dit meer vraaggestuurd (op basis van de behoefte van de student en de eigen vraagstelling).

Praktijkvraagstuk en Onderzoek

Je gaat aan de slag met je praktijkvraagstuk. Dit betekent dat je in je organisatie en netwerk een verkenning uitvoert: wie moeten er allemaal betrokken worden bij het vraagstuk? Waar zit herkenning en drive? Jouw sociale innovatie start met de vorming van een lerende gemeenschap waarmee je gaat optrekken.

Schools

De masteropleiding Healthy Ageing Professional is ontwikkeld door vier Schools: Academie voor Gezondheidsstudies, Academie voor Sociale Studies, Academie voor Verpleegkunde, Instituut voor Sportstudies en wordt aangeboden onder de vlag van het Centre of Expertise Healthy Ageing.

Centre of Expertise Healthy Ageing

Binnen het Centre of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen komen onderzoek, onderwijs en ondernemerschap rond Healthy Ageing samen. In innovatie- of kenniswerkplaatsen werken onderzoekers, docenten, studenten, bedrijven en zorg- en welzijnsinstellingen gezamenlijk aan oplossingen voor Healthy Ageing. 

Werkveldpartners

Hanzehogeschool Groningen werkt samen op het gebied van Healthy Ageing met tal van werkveldpartners in Friesland, Groningen en Drenthe: Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen, Espria, Menzis, Jeugd- en Welzijnszorg, ZuidOostZorg, VNN, Huis voor de sport, Lifelines, Sportfryslân, Universiteit Twente, Revalidatie Friesland, Bureau Arbeid en Gezondheid, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Zorggroep Groningen, Gemeente Groningen en diverse welzijnsorganisaties.

Alumnus aan het woord

Alumnus Jort van Straten (36) heeft een passie voor gezondheid en sociale innovatie en deelt met ons zijn verhaal. Als voormalig gymleraar en JOGG-regisseur* in Assen heeft hij een waardevol traject doorlopen dat hem uiteindelijk naar de master Healthy Ageing Professional heeft geleid, waar hij niet alleen zijn eigen horizon heeft verbreed, maar ook van waarde kon zijn voor de samenleving. Lees hier het impactvolle verhaal van Jort.

*JOGG Gezonde jeugd, gezonde Toekomst. Jeugd op Gezond Gewicht.

 

Praktisch

Instroomniveau

  • een afgeronde bacheloropleiding (hbo of wo) of aantoonbare werkervaring op minimaal bachelorniveau op een relevante werkplek in combinatie met een capaciteitentest (informeer naar de mogelijkheden);
  • motivatie voor de opleiding met aantoonbare affiniteit en/of ervaring in de context van gezondheid en brede welvaart;
  • studievaardigheden op het gebied van literatuurstudie;

  Specifiek voor de deeltijd

  • zelfsturend vermogen om werken en leren te combineren en gemiddeld ten minste 20 uur per week aan de opleiding te kunnen besteden;
  • rol als change agent in een relevant praktijkvraagstuk waarmee je bijdraagt aan de transitie van zorg naar gezond (in brede zin).
   Je werkt in de praktijk aan een complex vraagstuk. Om dit mogelijk te maken moet je werkgever je in staat stellen dat je een rol als change agent op je neemt en meerdere stakeholders in- en extern daarbij kunt betrekken.

  Specifiek voor de voltijd

  • beschikbaarheid voor de opleiding op alle werkdagen tijdens kantooruren.

  Houd er rekening mee dat je zelf voor vervoer naar de praktijkplek verantwoordelijk bent. Matching met de praktijkplek vindt in overleg plaats.

  • rol als change agent in een relevant praktijkvraagstuk waarmee je bijdraagt aan de transitie van zorg naar gezond (in brede zin).
   Je gaat vanaf september op de dagen dat je geen les hebt binnen ons netwerk aan de slag met een complex vraagstuk in de praktijk. We verwachten dat je alle werkdagen tijdens kantooruren hiervoor beschikbaar bent.

Startdata

02-09-2024 | De opleiding start jaarlijks in september.

Overige data

De master start ieder jaar in september in Groningen.  

Tijden

De opleidingsdagen worden in februari/maart voorafgaand aan het studiejaar vastgesteld.  

  • Voor studiejaar 2024/2025 is de opleidingsdag voor de deeltijdopleiding op maandag. Houd er rekening mee dat er gedurende het studiejaar op 3 data een opleidingsdag op dinsdag is. Het gaat om 3 september 2024, 26 november 2024 en 25 maart 2025.
  • Voor de voltijdopleiding zijn de opleidingsdagen in studiejaar 2024/2025 op maandag en dinsdag.

Duur

De deeltijdmaster Healthy Ageing Professional duurt 2 jaar, waarbij je 20 uur per week studeert en werkt aan je praktijkvraagstuk. De voltijdmaster Healthy Ageing Professional duurt 1 jaar, waarbij je 40 uur per week studeert en werkt aan je praktijkvraagstuk.

Kosten

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Kijk voor actuele informatie en voor het berekenen van de hoogte van het collegegeld voor jouw persoonlijke situatie op hanze.nl/collegegeld.

Daarnaast zijn er aanvullende kosten voor studiemateriaal en activiteiten/voorzieningen:

 • Kosten voor de verplichte en aanbevolen literatuur bedragen +/- €300 (voltijd en deeltijd).
 • Bijdrage voor introductie, evenementen (o.a. diplomering, events, gastsprekers) en voorzieningen (o.a vrij verkrijgbare koffie/thee). Voor de voltijd is dit bedrag €110, voor het eerste studiejaar in deeltijd €95 en voor het tweede studiejaar in deeltijd €35. 

Locatie

Zernike Campus

Afronding

Na succesvolle afronding ontvang je het internationaal erkende diploma Master Healthy Ageing Professional en mag je de academische graad Master of Science (MSc) voeren.

Contactpersonen

Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met het onderwijsbureau master Healthy Ageing Professional:

E-mail: masterhealthyageing@org.hanze.nl

Telefoon: (050) 595 30 97

Bijzonderheden

Open Leersessies 

De master Healthy Ageing Professional houdt regelmatig Open Leersessies voor het werkveld, alumni, studenten en trainees.

Tijdens deze leersessies komen nieuwe perspectieven aan bod en delen deelnemers hun praktijkervaringen over de transitie naar gezondheid en brede welvaart. Wees welkom op onze volgende Open Leersessie op 10 juni, meld je snel aan via deze link. 

Online voorlichting/proefcollege

Je kunt je aanmelden voor een online voorlichting/proefcollege van de master Healthy Ageing Professional via het aanmeldformulier op deze pagina.

Informatieavond HanzePro

Naast de online voorlichtingen/proefcolleges die de opleiding zelf organiseert, is de master Healthy Ageing Professional ook aanwezig op de informatieavonden van HanzePro. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Tijdens deze avond kun je al je vragen stellen aan onze docenten over zowel de voltijd- als de deeltijdopleiding.

Toelating

Als je je aanmeldt voor de opleiding vindt een check op toelating plaats. Als je bent toegelaten, is daarmee de inschrijvingsprocedure afgerond.

Wil je zeker zijn van je toelating tot de master? Meld je dan vóór 1 juli aan. Aanmelding na deze datum gaat in overleg; we kunnen plaatsing dan niet garanderen. 

Twijfel je nog of je wilt of kunt starten met de opleiding? Neem contact met ons op, dan kijken we naar de mogelijkheden. Stuur een e-mail naar het onderwijsbureau van de master Healthy Ageing Professional via masterhealthyageing@org.hanze.nl

De procedure

 1. Je bezoekt een (online) voorlichting van de master.
 2. Je schrijft je in via Studielink.
 3. Je krijg informatie over de check op toelating waarin we je vragen een  motivatieopdracht, literatuuropdracht, cv en kopie diploma (indien mogelijk) aan te leveren. Er zijn 4 inleverrondes:

  Ronde 1. 13 maart 2024 (uitslag uiterlijk 27 maart 2024)

  Ronde 2. 17 april 2024 (uitslag uiterlijk 8 mei 2024)

  Ronde 3. 13 mei 2024 (uitslag uiterlijk 29 mei 2024)

   

  Ronde 4. 5 juni 2024 (uitslag uiterlijk 19 juni 2024)

Voorbereiding op de start in september

Indien je bent toegelaten ontvang je een uitnodiging voor de introductie op 1 juli 2024. Het doel van deze ochtend is een goed beeld te krijgen van de wederzijdse verwachtingen over de opleiding en om vóór de start helderheid te hebben over het innovatievraagstuk waaraan je vanaf september gaat werken. Tijdens de introductieochtend vindt ook een individueel intakegesprek plaats met een docent uit het team, waarmee je bespreekt wat voor jou persoonlijk van belang is.
Als je bent ingeschreven voor de voltijdvariant vindt de matching aan een innovatievraagstuk die dag ook plaats. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met individuele wensen en drijfveren.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top