Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Meld je aan voor de Informatieavond op 23 november 2023

Master Healthy Ageing Professional (deeltijd/voltijd)

Algemeen

Je hebt een vak geleerd en bent daarin gericht op het bevorderen van gezondheid van mensen. Je beseft echter dat de huidige maatschappij om meer vraagt. Om mensen die over hun vakgebied heen kijken, die de samenwerking willen aangaan en die naar nieuwe oplossingen zoeken. Mensen die interprofessioneel willen samenwerken en verder denken over preventie, participatie, sport en bewegen.

Bij de masteropleiding Healthy Ageing Professional word je als professional opgeleid tot een ambitieuze change agent. Als change agent houd je je bezig met het anders positioneren en organiseren van gezondheid in de veranderende maatschappij. Het participeren (meedoen) in deze maatschappij en er positieve waarde uithalen staat hierbij centraal. Als Healthy Ageing Professional richt je je op gezondheid van mensen van alle leeftijden. Dit begint waar mensen dagelijks leven, werken en zich vermaken. Het gaat hierbij om een brede definitie van gezondheid gericht op het benutten van de eigen capaciteit en veerkracht.

De Hanzehogeschool Groningen leidt met deze unieke opleiding getalenteerde professionals op tot change agents voor de toekomstige maatschappij. Met de master Healthy Ageing Professional brengt de Hanzehogeschool praktijk, onderzoek én bedrijven samen om te werken aan verbetering van gezondheid en kiest nadrukkelijk voor een interprofessionele aanpak. Vraag een brochure aan, kom naar een voorlichtingsavond of informatieavond voor professionals.

Transitie naar Healthy Ageing

De zorg voor gezondheid is nu vooral in handen van professionals in de gezondheids- en welzijnszorg. De professional komt vaak pas in beeld als er problemen ontstaan of dreigen te ontstaan. De positieve waarde van gezondheid en de capaciteit van mensen om gezondheid zelf en met anderen te bewerkstelligen wordt amper aangesproken. De transitie naar Healthy Ageing verlegt het zwaartepunt van de zorg voor gezondheid van cure/care naar amplitie; het versterken van gezondheid.Deze transitie in denken en doen vraagt om professionals die zich bewust zijn van een sterk veranderende omgeving en de noodzaak om aan een duurzame maatschappij te werken.

Interdisciplinaire aanpak en co-creatie

Actief en gezond leven en participeren in de samenleving waren wellicht al belangrijke thema's tijdens je bacheloropleiding of in je huidige baan. De master Healthy Ageing Professional gaat verder. Tijdens deze opleiding leer je om te gaan met complexe vraagstukken waar aan de voorkant nog niet direct een oplossing is, en er dus ook geen vastgelegd stappenplan of richtlijn is die gevolgd kan worden.

Als Healthy Ageing Professional kijk je kritisch naar je eigen werkomgeving en professie. Je verkent de grenzen van je beroep en de organisatie waarin je werkt en bent in staat deze grenzen te doorbreken. Je gaat samen met alle betrokkenen op zoek naar creatieve oplossingen voor complexe vraagstukken. Als Healthy Ageing Professional lever je een bijdrage aan de transitie naar Healthy Ageing door je eigen innovatie, door kennisdeling en het aangeven van mogelijkheden voor opschaling.

Omdat complexe vraagstukken niet monodisciplinair opgelost kunnen worden, zetten we studenten met verschillende achtergronden bij elkaar. Hierdoor kijk je al snel vanuit verschillende perspectieven naar een vraagstuk en weet je die aan elkaar te verbinden. Dit doe je in co-creatie met de uiteindelijke gebruikers.

Competenties

De masteropleiding biedt een professioneel frame met daarin de oriëntatie op de volgende competenties:
1. Professionele identiteit
2. Kritische kennisopvatting en paradigma’s
3. Creativiteit in innovatieprocessen
4. Leiderschap in innovatieprocessen
5. Inrichten van innovatieprocessen
6. Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek

De competentie Professionele identiteit vormt de basis voor de overige vijf competenties. Professionele identiteit kan gezien worden als een basisoriëntatie van de change agent. Alle competenties in samenhang maken dat je als professional je rol als change agent kan vervullen.

Uitgangspunt is dat het handelen als change agent niet is op te knippen in van tevoren te duiden kennis en vaardigheden. De competenties zijn wel te onderscheiden maar niet te scheiden en kunnen sturing bieden aan het levenslange leerproces van de change agent. Tijdens de opleiding wordt gewerkt vanuit het besef dat naast het profiel ook de persoonlijke en de professionele identiteit van mensen en een scala aan andere waarden, kennis en vaardigheden een belangrijke, bewuste en onbewuste, rol spelen.

Dit geldt voor de persoonlijke ontwikkeling als student maar is op de opleiding ook direct belangrijk in het proces van innovatie. Bij de complexe vraagstukken waar je als student aan gaat werken zijn veel betrokkenen met vaak even zoveel meningen en mogelijke theorieën. Het is de rol van de change agent om hierin tot wijze en gezamenlijke besluitvorming te komen. De competentie ‘kritische kennisopvatting en paradigma’s’ krijgt dan ook veel nadruk binnen de masteropleiding.

Learning by doing

Je gaat meteen aan de slag met een innovatieve praktijk¬opdracht in het werkveld. Je creëert betrokkenheid en eigenaarschap bij stakeholders, toetst ideeën (prototypes), je onderzoekt, reflecteert en evalueert: je werkt aan de hand van 'learning by doing'.
Je gaat aan de slag met een eigen innovatievoorstel (veelal binnen de eigen organisatie) of aan de hand van een complex praktijkprobleem van instellingen en partners waarmee wij gelieerd zijn. Denk dan aan interessante instellingen en bedrijven als Revalidatie Friesland, Lentis en Menzis. Ook kunnen er vraagstukken komen vanuit projecten van het Centre of Expertise Healthy Ageing of andere netwerken.

Onderwijsvorm

Kern van de opleiding zijn de leergroepen waarin studenten aan de slag gaan met enerzijds de selectie en verwerking van theorie en anderzijds het delen en leren van elkaars innovatieopdrachten.

Uitgebreid

Theoretische onderbouwing

Als theoretische onderbouwing van de innovatieopdrachten en onderzoek wordt er onderwijs aangeboden op het gebied van onder andere gedrags¬verandering, innovatie, organisatieverandering, implementatie, ondernemen, gezondheid, praktijkgericht onderzoek. Bij de start van de opleiding is dit vaak aanbodgestuurd, door eigen docenten en gastsprekers, maar gedurende de opleiding wordt dit meer vraaggestuurd (op basis van de behoefte van de student en de eigen innovatieopdracht).

Innovatieopdracht en Onderzoek


Om competent te worden als change agent werk je tijdens je opleiding aan de innovatieopdracht. Dit kan een nieuw ontworpen product zijn zoals een vernieuwende interventie, methodiek of handleiding die direct toepasbaar is in de praktijk. De innovatie wordt ondersteund door praktijkgericht onderzoek waarbij ook aandacht is voor kennisdeling, transfereerbaarheid en opschaling.

Schools

De masteropleiding Healthy Ageing Professional is ontwikkeld door vier Schools: Academie voor Gezondheidsstudies, Academie voor Sociale Studies, Academie voor Verpleegkunde, Instituut voor Sportstudies en wordt aangeboden onder de vlag van het Centre of Expertise Healthy Ageing.

Centre of Expertise Healthy Ageing

Binnen het Centre of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen komen onderzoek, onderwijs en ondernemerschap rond Healthy Ageing samen. In innovatie- of kenniswerkplaatsen werken onderzoekers, docenten, studenten, bedrijven en zorg- en welzijnsinstellingen gezamenlijk aan oplossingen voor Healthy Ageing. Als masterstudent kun je in opdracht van het Centre of Expertise praktijkopdrachten of -onderzoeken uitvoeren.

Werkveldpartners

Hanzehogeschool Groningen werkt samen op het gebied van Healthy Ageing met de werkveldpartnerts: Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen, NOC*NSF, Menzis, Jeugd- en Welzijnszorg, ZuidOostZorg, VNN, Huis voor de sport, Lifelines, Sportfryslân, Universiteit Twente, Revalidatie Friesland, Bureau Arbeid en Gezondheid, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Zorggroep Groningen, Gemeente Groningen en diverse welzijnsorganisaties.

Praktisch

Instroomniveau

  • een afgeronde bacheloropleiding (hbo of wo) of aantoonbare werkervaring op minimaal bachelorniveau op een relevante werkplek in combinatie met een capaciteitentest (informeer naar de mogelijkheden);
  • motivatie voor de opleiding met aantoonbare affiniteit en/of ervaring in de context van gezondheid en brede welvaart;
  • studievaardigheden op het gebied van literatuurstudie;

  Specifiek voor de deeltijd

  • zelfsturend vermogen om werken en leren te combineren en gemiddeld ten minste 20 uur per week aan de opleiding te kunnen besteden;
  • rol als change agent in een relevant innovatievraagstuk.
   Je werkt in de praktijk aan een complex vraagstuk. Om dit mogelijk te maken moet je werkgever je in staat stellen dat je een rol als change agent op je neemt en meerdere stakeholders in- en extern daarbij kunt betrekken.

  Specifiek voor de voltijd

  • beschikbaarheid voor de opleiding op alle werkdagen tijdens kantooruren.

  Houd er rekening mee dat je zelf voor vervoer naar de praktijkplek verantwoordelijk bent. Matching met de praktijkplek vindt in overleg plaats.

  • rol als change agent in een relevant innovatievraagstuk.
   Je gaat vanaf september op de dagen dat je geen les hebt binnen ons netwerk aan de slag met een complex vraagstuk in de praktijk. We verwachten dat je alle werkdagen tijdens kantooruren hiervoor beschikbaar bent.

Startdata

01-09-2023

Overige data

De master start ieder jaar in september in Groningen.  

Tijden

De lesdagen worden in februari/maart voorafgaand aan het studiejaar vastgesteld.  

  • Voor studiejaar 2023/2024 zijn de lesdagen voor de voltijdopleiding op maandag en dinsdag. Vanaf het tweede semester is de maandag een lesdag en dinsdag een zelfstudiedag. 
  • Voor de deeltijdopleiding is de lesdag in studiejaar 2023/2024 op maandag. In het tweede jaar is deze dag om de week een lesdag, dan wel een zelfstudiedag.

Duur

De voltijd master Healthy Ageing Professional duurt 1 jaar, waarbij je 40 uur per week studeert en werkt aan je innovatievraagstuk. De deeltijd master Healthy Ageing Professional duurt 2 jaar, waarbij je 20 uur per week studeert en aan je innovatievraagstuk werkt.

Kosten

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Kijk voor actuele informatie en voor het berekenen van de hoogte van het collegegeld voor jouw persoonlijke situatie op hanze.nl/collegegeld.

Daarnaast zijn er aanvullende kosten voor studiemateriaal en activiteiten/voorzieningen:

 • Kosten voor de verplichte en aanbevolen literatuur bedragen +/- €300 (voltijd en deeltijd).
 • Bijdrage voor introductie, evenementen (o.a. diplomering, events, gastsprekers) en voorzieningen (o.a vrij verkrijgbare koffie/thee). Voor de voltijd is dit bedrag €170, voor deeltijd studiejaar 1 €155 en voor deeltijd studiejaar 2 €65. 

Locatie

Locatie Meerwold

Afronding

Na succesvolle afronding van de master ontvang je het diploma Master Healthy Ageing Professional van de Hanzehogeschool Groningen. Je mag dan de graad Master of Science (MSc) voeren.

Contactpersonen

Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met het onderwijsbureau master Healthy Ageing Professional:

E-mail: masterhealthyageing@org.hanze.nl

Telefoon: (050) 595 30 97

Bijzonderheden

Aanmelden online voorlichting/proefcollege

Je kunt je aanmelden voor een online voorlichting/proefcollege van de master Healthy Ageing Professional via het aanmeldformulier op deze pagina.

Informatieavond HanzePro

Naast de online voorlichtingen/proefcolleges die de opleiding zelf organiseert, is de master Healthy Ageing Professional ook aanwezig op de informatieavonden van HanzePro. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Tijdens deze avond kun je al je vragen stellen aan onze docenten over zowel de voltijd- als de deeltijdopleiding.

Toelating

Als je je aanmeldt voor de opleiding vindt een check op toelating plaats. Als je bent toegelaten, is daarmee de inschrijvingsprocedure afgerond.

Wil je zeker zijn van je toelating tot de master? Meld je dan vóór 1 juli aan. Aanmelding na deze datum gaat in overleg; we kunnen plaatsing dan niet garanderen. Er is nog beperkt plek.

Twijfel je nog of je wilt of kunt starten met de opleiding? Neem contact met ons op, dan kijken we naar de mogelijkheden. Stuur een e-mail naar het onderwijsbureau van de master Healthy Ageing Professional via masterhealthyageing@org.hanze.nl

De procedure

 1. Je bezoekt een (online) voorlichting van de master.
 2. Je schrijft je in via Studielink.
 3. Je krijg informatie over de check op toelating waarin we je vragen een  motivatieopdracht, literatuuropdracht, cv en kopie diploma (indien mogelijk) aan te leveren. Er zijn 3 inleverrondes:
  1. 15 maart 2023
  2. 19 april 2023
  3. 7 juni 2023
 4. Je ontvangt van ons binnen 2 werkweken na een inleverronde bericht of je bent toegelaten.

Voorbereiding op de start in september

Indien je bent toegelaten ontvang je een uitnodiging voor de introductieochtend op dinsdag 27 juni 2023, van 9.00 -12.00 uur. Doel van deze ochtend is een goed beeld te krijgen van de wederzijdse verwachtingen over de opleiding en om vóór de start helderheid te hebben over het innovatievraagstuk waaraan je vanaf september gaat werken. Tijdens de introductieochtend vindt ook een individueel intakegesprek plaats met een docent uit het team, waarmee je bespreekt wat voor jou persoonlijk van belang is.
Als je bent ingeschreven voor de voltijdvariant vindt de matching aan een innovatievraagstuk die dag ook plaats. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met individuele wensen en drijfveren.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top