Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Master Digitale Technologie

Algemeen

Digitale technologie biedt veel potentie als het gaat om het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen. Bijvoorbeeld bij goede en betaalbare zorg voor iedereen, in het onderwijs of voor de energietransitie. Ook bedrijven maken steeds meer gebruik van digitale technologieën en oplossingen in bedrijfsprocessen. Kortom: het belang van experts op het gebied van digitale technologie is groot.  

Wil jij graag een stap in je loopbaan maken naar een functie waarin je de ontwikkeling van digitale technologie aanstuurt, bijvoorbeeld als product owner, innovatie-specialist, projectleider, digitale business developer of leidinggevende? En wil jij studeren naast jouw baan en opdrachten uitvoeren bij je werkgever? Dan is de flexibele Master Digitale Technologie iets voor jou. Je kunt de gehele master volgen, maar ook losse modules. 

De complexe vraagstukken in de samenleving geven een duidelijke noodzaak voor een nieuwe rol van de digitale technologieprofessional weer. Deze vraagstukken vragen om verantwoorde keuzes over het doel dat je wilt bereiken met het creëren van digitale technologie en de mensen en middelen die je nodig hebt om de gewenste verandering te realiseren. Zo zorg je voor een digitale technologie-oplossing met een langdurig positief effect op mens, organisatie en samenleving. 

Na het volgen van de master:

 • Ben je een professional die een sturende rol in kan nemen in digitaliseringsprocessen, digitale innovaties en -transformaties binnen organisaties; 
 • Kun je de impact van digitale technologie op de gebruiker, organisatie en maatschappij op waarde schatten; 
 • Weet je een brug te slaan tussen verschillende stakeholders die een belang hebben bij het digitaliseren binnen een organisatie;
 • Communiceer je op verschillende niveaus, waaronder met de gebruikers en ontwikkelaars van digitale technologie en met het strategisch hoger management van de organisatie;
 • Kijk je door de ogen van de gebruiker naar wat echt belangrijk is bij het gebruik van de digitale technologie;
 • Pak je de ontwikkeling van digitale technologie procesmatig aan op basis van ontwerpgericht onderzoek. 

Uitgebreid

Opbouw opleiding 

De Master Digitale Technologie bestaat uit drie semesters, met een totale looptijd van 1,5 jaar (1 semester = 5 maanden). In de eerste twee semesters (jaar 1) staan steeds drie modules van elk 10 ects centraal. Deze modules vormen een doorlopende lijn en bereiden je voor op het derde semester. Hier werk je aan je afstudeeropdracht waar je alles wat je in het eerste jaar hebt geleerd integreert en waar je zelfstandig de ontwerpcyclus doorloopt in je afstudeerproject.  

Jouw eigen leerproces staat tijdens deze master centraal. Je ontwikkelt competenties om effectieve en innovatieve digitale technologieën te kunnen identificeren en realiseren. Je werkt daarbij aan relevante praktijkvraagstukken, passend bij jouw interesses en loopbaanwensen.


  
Tijdens de gehele opleiding werk je in een Community of Learners, de zogenaamde CoL. Hier krijg je leercoaching en werk je aan je professionele ontwikkeling en oriënteer je je op het werkveld. Op deze manier leer je jezelf, je eigen ambities en mogelijkheden goed kennen en maak je de eerste stappen naar een carrière in de digitale technologie!

Losse modules volgen

Vind je 1,5 jaar studeren te lang? Of wil jij je specifieke vaardigheden eigen maken op het gebied van digitale technologie? Dan kun je er ook voor kiezen om losse modules te volgen. 

Jaar 1: Digitale technologie ontwerpen en ontwikkelen (digitale technologie professional) 

Met digitale technologie kun je waarde toevoegen voor gebruikers, organisaties en de samenleving. Maar hoe weet je nu welke technologie het meest geschikt is voor het vraagstuk dat er ligt, wat de impact ervan is voor organisaties, en wat heb je nodig om effectieve en innovatieve digitale technologieën te kunnen ontwikkelen?  

Tijdens het eerste jaar leer je om vanuit verschillende perspectieven naar het ontwerp- en ontwikkelproces van digitale technologie te kijken: het technisch perspectief, het gebruikersperspectief, het perspectief van organisaties en je eigen rol als ondernemend leider. In de zes modules die dit jaar centraal staan ga je deze perspectieven verder uitdiepen en eigen maken. Het is ook mogelijk om de modules losstaand te volgen en in tijd uit te spreiden. 

De modules worden aangeboden in de vorm van workshops, e-learning, masterclasses, discussie en reflectie, verdieping in de literatuur of deelname en organisatie van seminars. Daarnaast werk je (individueel of in teams) aan opdrachten die nodig zijn om de benodigde competenties te verwerven. In die opdrachten ontwikkel je digitale technologie die een oplossing biedt aan bestaande complexe praktijkvraagstukken. Je doorloopt (delen van) de ontwerpcyclus en leert om te ontwerpen, testen en evalueren wat werkt en wat niet. Daarbij leer je de impact van digitale technologie ontwikkeling voor gebruiker, organisatie en samenleving kritisch te analyseren en op waarde te schatten.   

Aan het einde van elk semester laat jij jouw persoonlijke competentie-ontwikkeling zien aan de hand van een portfolio met de opgeleverde beroepsproducten en reflecties hierop. Je licht jouw portfolio tijdens een criteriumgericht interview toe.  

Module Digitale technologieën 1

Je maakt (nader) kennis met verschillende digitale technologieën. Je krijgt inzicht in wat er technisch gezien komt kijken bij het ontwikkelen van nieuwe digitale technologische oplossingen. Je leert daarbij hoe verschillende digitale oplossingen gebruikt én gemaakt kunnen worden. Je bouwt zo kennis op om te communiceren met ontwikkelaars, zodat de door jou aangedragen oplossing verwezenlijkt kan worden.

Lees meer over de module Digitale technologieën 1

Module Digitale technologieën 2

Je gaat je verdiepen in bestaande digitale technologieën. Je krijgt inzicht in wat komt kijken bij het ontwikkelen van een nieuwe oplossing wanneer je gebruik maakt van bestaande technologie. Je leert daarbij rekening te houden met vele verschillende aspecten die een rol kunnen spelen bij het ontwikkelen en het inzetten van jouw oplossing. Daarnaast bouw je verdere kennis op om te communiceren met ontwikkelaars, zodat de door jou aangedragen oplossing verwezenlijkt kan worden.

Lees meer over de module Digitale technologieën 2

Module Ontwerp van digitale technologie voor gedragsverandering 1

Je ontwerpt en ontwikkelt de mens-machine interactie van digitale technologie op basis van ontwerpgericht onderzoek. Je realiseert digitale technologie die op de langere termijn van meerwaarde is voor de mensen die er gebruik van gaan maken. We leren je om met behulp van de ontwerpcyclus het ontwerp- en ontwikkelproces goed onderbouwd en met passende methodes uit te voeren. In deze module ligt de focus op:

 • ontwerpgericht onderzoeksproces
 • design principes en werkzame mechanismes vanuit gedragsverandering en psychologie
 • design principes en werkzame mechanismes vanuit mens-machine interactie

Lees meer over de module Ontwerp van digitale technologie voor gedragsverandering 1

Module Ontwerp van digitale technologie voor gedragsverandering 2

Je ontwerpt en ontwikkelt de mens-machine interactie van digitale technologie op basis van ontwerpgericht onderzoek. Je realiseert digitale technologie die op de langere termijn van meerwaarde is voor de mensen die er gebruik van gaan maken. We leren je om met behulp van de ontwerpcyclus het ontwerp- en ontwikkelproces goed onderbouwd en met passende methodes uit te voeren. In deze module ligt de focus op:

 • ontwerpgericht onderzoeksproces
 • realisatie van digitale technologie voor gedragsverandering
 • evalueren van digitale technologie voor gedragsverandering

Lees meer over de module Ontwerp van digitale technologie voor gedragsverandering 2

Module Leiderschap in digitale transformaties 1

Digitale technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. De impact ervan op organisaties en gebruikers is groot. Digitale technologie biedt kansen voor innovatie, maar brengt ook risico’s die tot ongewenste gevolgen kunnen leiden. In deze module leer je als ondernemend leider mensen en middelen te mobiliseren in processen van digitale technologische ontwikkeling. Je leert de kansen van digitale technologie voor je organisatie te analyseren en op waarde te schatten. De focus ligt hierbij op:

 • Trends en ontwikkelingen in digitale technologie
 • Innovatieproces en waarde propositie
 • Leiderschap, netwerk en communicatie

Lees meer over de module Leiderschap in digitale transformaties 1

Module Leiderschap in digitale transformaties 2

Digitale transformaties hebben impact op de strategie en het bedrijfsmodel van organisaties. Digitale technologie en data spelen daarbij een steeds grotere rol. De gevolgen voor bestaande bedrijfsprocessen en mensen in organisaties zijn groot. In deze module ontwikkel je je als ondernemend leider om kritisch vooruit te kijken op de impact van digitale transformaties op strategie, bedrijfsprocessen, -model en -infrastructuur en op de mensen die er mee om moeten gaan. De focus ligt hierbij op:

 • Adoptie van digitale technologie
 • Impact van digitale transformatie op strategie, bedrijfsprocessen, -model en -infrastructuur
 • Gevolgen voor werk, samenwerking en rollen van mensen en digitale vaardigheden

Lees meer over de module Leiderschap in digitale transformaties 2

Jaar 2: In the lead van het ontwerp- en ontwikkelproces (digitale technologie expert)

In het eerste jaar van de master heb je laten zien dat je in een team kan werken aan de ontwikkeling van digitale technologie. Tijdens het laatste semester ga je laten zien dat je zelfstandig het ontwerp- en ontwikkelproces kunt vormgeven en aansturen. Je doet dat in je afstudeerproject. Je stelt een afstudeerplan op waarin staat hoe je gaat aantonen dat je over het masterniveau van de competenties beschikt en in welke competentie je gaat verdiepen.

Je werkt tijdens de afstudeerperiode samen met één van onze partners uit de industrie aan digitale technologie die kan worden gebruikt om een complex probleem op te lossen. Je kunt er ook voor kiezen om je afstudeeropdracht te doen bij jouw werkgever. In deze laatste module worden CoL- en intervisiemomenten aangeboden waarin je met medestudenten, docenten en partners uit het werkveld van gedachten kunt wisselen over de aanpak van jouw afstudeerproject. De module wordt afgerond met een portfoliobeoordeling en criteriumgericht interview.

Praktisch

Doelgroep

De opleiding is geschikt voor professionals met een afgeronde technische bachelor of aantoonbare affiniteit met het ontwerpen of ontwikkelen van digitale technologie. Als je (werk)ervaring hebt met het ontwikkelen van digitale technologie, dan kun je de module via een persoonlijke leerroute doorlopen. Je kiest dan zelf aan welke praktijkvraagstukken je werkt, passend bij jouw interesses en loopbaanwensen. Je kunt ook je competenties ontwikkelen in vraagstukken bij je eigen werkgever. Zo integreer je je werkzaamheden en je opleiding. Dat levert naast extra verdieping ook tijdwinst op: win-win! We kijken graag samen met jou naar de mogelijkheden.

Instroomniveau

Je bent direct toelaatbaar voor de Master Digitale Technologie als je een technische Bachelor of Science hebt behaald. Na inschrijving nodigen we je uit voor een individueel intakegesprek om te bespreken hoe de master het beste aansluit op jouw persoonlijke ontwikkelwensen en (werk)situatie.

Als je een ander type bachelor hebt gehaald, ben je toelaatbaar wanneer uit je motivatiebrief en een volgend intakegesprek je geschiktheid blijkt op basis van door jou aangedragen bewijzen. Je aanmelding als aspirant-student zal dan door de toelatingscommissie beoordeeld worden op de volgende punten:

 • Je hebt een aantoonbare affiniteit met het ontwikkelen van technologie, het ontwerpen voor mens en maatschappij, en het onderzoeken van wat werkt en waarom.
 • Je hebt een aantoonbare ondernemende en proactieve houding en ziet graag de kansen voor digitale technologie.

Startdata

De opleiding start bij voldoende aanmeldingen (minimaal 15 en maximaal 20 deelnemers) in september. Aanmelden bij voorkeur voor 1 juni, uiterlijk 1 september.

Tijden

1 dag per week fysiek onderwijs van 09.00 uur tot 17.00 uur

Duur

1,5 jaar (drie semesters)

Tijdsinvestering

Naast een fysieke onderwijsdag op de Hanzehogeschool Groningen werk je zelfstandig aan opdrachten en investeer je tijd aan zelfstudie. Deze tijdsinvestering is afhankelijk van de mogelijkheden om opdrachten bij je werkgever uit te voeren en jouw (werk)ervaring. Tijdens een intakegesprek bespreken we graag de mogelijkheden.

ETCS credits

90

Kosten

Wettelijk collegegeld 2024/2025

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Kijk voor actuele informatie op www.hanze.nl/collegegeld ook voor informatie over wettelijk dan wel instellingscollegegeld.

Locatie

Hanzehogeschool Groningen, locatie: Digital Society Hub, Zernikepark 10.

Aantal deelnemers

Minimaal 15 en maximaal 20 deelnemers.

Afronding

Bij succesvolle afronding van de opleiding ontvang je een erkend Master of Science (MSc) diploma van de Hanzehogeschool Groningen. Modules worden afgesloten met een deelcertificaat, dat bewijst dat je bepaalde kennis en vaardigheden hebt behaald op masterniveau. Het certificaat staat gelijk aan 10 ECTS en leidt tot een vrijstelling voor deze module indien je doorstroomt naar de Master Digitale Technologie.

Contactpersonen

Marjolein Annen

T (050) 595 2308

E m.d.annen@pl.hanze.nl

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top