Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Meld je aan voor de Informatieavond op 25 april 2024

Ontwerp van digitale technologie voor gedragsverandering 2

Algemeen

Je ontwerpt en ontwikkelt de mens-machine interactie van digitale technologie op basis van ontwerpgericht onderzoek. Je realiseert digitale technologie die op de langere termijn van meerwaarde is voor de mensen die er gebruik van gaan maken. We leren je om met behulp van de ontwerpcyclus het ontwerp- en ontwikkelproces goed onderbouwd en met passende methodes uit te voeren.

In deze module ligt de focus op:

 • ontwerpgericht onderzoeksproces
 • realisatie van digitale technologie voor gedragsverandering
 • evalueren van digitale technologie voor gedragsverandering

Tijdens deze module werk je aan twee parallelle opdrachten:

 1. Op basis van een casus en een ontwerpdocument doorloop je een ontwerpproces en kom je tot digitale technologie die tot gedragsverandering bij de gebruiker leidt (prototypering).
 2. Op basis van een bestaande toepassing van digitale technologie voor gedragsverandering zet je een evaluatieonderzoek op en voer je dit uit.

Na het volgen van de module:

 • kun je zelfstandig een digitaal artefact ontwikkelen op basis van een ontwerpproces;
 • ben je in staat een evaluatieonderzoek op te zetten en uit te voeren;
 • kun je verantwoorden hoe deze technologie bijdraagt aan gedragsverandering.

Uitgebreid

Digitale technologie moet technisch goed werken. Je wilt echter ook digitale technologie realiseren die effectief is en impact kan maken. De technologie moet daarom op de langere termijn van meerwaarde zijn voor de mensen die er gebruik van gaan maken. In deze module leer je om de mens-machine interactie van digitale technologie te ontwerpen en ontwikkelen op basis van ontwerpgericht onderzoek. We leren je om met behulp van de ontwerpcyclus het ontwerp- en ontwikkelproces goed onderbouwd en met passende methodes uit te voeren.

In deze module werk je aan het realiseren en evalueren van technologie die leidt tot gedragsverandering bij de gebruiker. Je leert hoe je door middel van prototyperen de belangrijkste ontwerpkeuzes kunt uitproberen op een iteratieve manier. Je verdiept je daarbij in gedragsveranderingstechnieken en mens-machine interactie. Daarnaast leer je hoe je een evaluatieonderzoek opzet en uitvoert, en hoe je de resultaten daarvan analyseert en rapporteert. Hiervoor verdiep je je in kwalitatieve en/of kwantitatieve onderzoeksmethoden en pas je deze toe in een eigen onderzoek.

Deze module bestaat uit drie lijnen: Ontwerpgericht onderzoek, Duurzame gedragsverandering en Mens-Machine interactie. De volgende thema’s geven een indruk van de inhoud:

Ontwerpgericht onderzoek

 • Evaluatie 1: kwalitatieve methoden (focus op focusgroepen)
 • Evaluatie 2: kwantitatieve methoden (focus op A/B testen)
 • Methodeselectie en verantwoording
 • Ontwerpen van low-code prototypes
 • Conclusies trekken en kritisch reflecteren op betrouwbaarheid
 • Rapporteren: opzet conferentiepaper

Duurzame gedragsverandering

 • Principes van Cialdini en Behavior Change Wheel
 • Duurzame gedragsverandering: verschillende modellen over fasering van gedragsverandering
 • Ontwerpen voor gedragsverandering: plannen en structureren van gedragsveranderingsinterventie met behulp van technologie
 • Lezen, bespreken en toepassen van geselecteerde literatuur

Mens-Machine interactie

 • User Experience Design
 • Toepassingen (VR/AR/XR, playfulness en serious games, robots, AI)
 • Evaluatie en analyse (schalen, logging en analyse)
 • Lezen, bespreken en toepassen van geselecteerde literatuur

Overig

 • Ethiek en verantwoordelijkheid
 • Twee feedbacksessies aan de hand van presentaties en demo's

Workshops

De module Ontwerp van digitale technologie voor gedragsverandering 2 bestaat uit de volgende workshops:

 • Ontwerpgericht onderzoek: evaluatie m.b.v. kwalitatieve methoden, evaluatie m.b.v. kwantitatieve methoden. onderzoeksmethodologie, prototyperen, redeneren en reflecteren, rapporteren
 • Duurzame gedragsverandering: verdieping gedragsverandering, user experience design, toepassingen in digitale technologie, evaluatie en analyse
 • Mens-machine interactie: verdieping mens-machine interactie

Werkvormen

Workshops, voorbereiding en verdieping aan de hand van online materiaal, toepassing in eigen of gegeven casuïstiek, terugkerende feedbackmomenten en wekelijks een online inloopspreekuur.

Hoofdtrainers

Hoofdtrainers van deze module zijn Eelco Braad (coördinator) en dr. Hilbrand Oldenhuis. Daarnaast krijg je les van gastdocenten met aanvullende specifieke kennis vanuit andere opleidingen of achtergrond.

Praktisch

Doelgroep

Deze module is geschikt voor professionals met een afgeronde technische bachelor of aantoonbare affiniteit met het ontwerpen of ontwikkelen van digitale technologie. Als je (werk)ervaring hebt met het ontwikkelen van digitale technologie, dan kun je de module via een persoonlijke leerroute doorlopen. Je kiest dan zelf aan welke praktijkvraagstukken je werkt, passend bij jouw interesses en loopbaanwensen. Je kunt ook je competenties ontwikkelen in vraagstukken bij je eigen werkgever. Zo integreer je je werkzaamheden en je opleiding. Dat levert naast extra verdieping ook tijdwinst op: win-win! We kijken graag samen met jou naar de mogelijkheden.

Instroomniveau

Je bent direct toelaatbaar voor deze module als je een technische Bachelor of Science hebt behaald. Als je een ander type bachelor hebt gehaald, ben je toelaatbaar wanneer uit je motivatiebrief en een volgend intakegesprek je geschiktheid blijkt op basis van door jou aangedragen bewijzen. Je aanmelding zal dan beoordeeld worden op de volgende punten:

 • Je hebt een aantoonbare affiniteit met het ontwikkelen van technologie, het ontwerpen voor mens en maatschappij, en het onderzoeken van wat werkt en waarom.
 • Je hebt een aantoonbare ondernemende en proactieve houding en ziet graag de kansen voor digitale technologie.

Startdata

De module start bij voldoende aanmeldingen (minimaal 15 en maximaal 20 deelnemers) in februari.

Duur

Veertien workshops van twee uur (op een vast tijdstip per week) en daaraan gekoppelde deelname aan de community of learners (CoL).

Tijdsinvestering

Naast een fysiek onderwijsdagdeel op de Hanzehogeschool Groningen werk je zelfstandig aan opdrachten en investeer je tijd aan zelfstudie. Deze tijdsinvestering is maximaal 1 dag per week (8 uren). Jouw precieze tijdsinvestering is afhankelijk van de mogelijkheden om opdrachten bij je werkgever uit te voeren en jouw (werk)ervaring. Tijdens een intakegesprek bespreken we graag de mogelijkheden.

ETCS credits

Certificaat van deelname van Hanzehogeschool Groningen, welke gelijk staat aan 10 ECTS.

Kosten

€ 895,-

Locatie

Hanzehogeschool Groningen, locatie: Digital Society Hub en/of Van Doorenveste op de Zernike Campus.

Aantal deelnemers

Minimaal 15 en maximaal 20 deelnemers.

Vervolg of verdieping

Deze module is onderdeel van de leergang Ontwerp van digitale technologie voor gedragsverandering. Deze leergang bestaat uit twee modulen die elk een semester duren. Module 1 (sept-jan) moet worden gevolgd voordat met module 2 (feb-juli) kan worden gestart. Indien je de competenties behorend bij module 1 al voldoende beheerst en dit ook kunt aantonen, dan kun je ook meteen met module 2 starten.

De module is onderdeel van het eerste jaar van de Master Digitale Technologie. Het certificaat dat de deelnemer ontvangt na afronding van deze module staat gelijk aan 10 ECTS en leidt tot een vrijstelling voor deze module indien de deelnemer doorstroomt naar de Master Digitale Technologie.

Contactpersonen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marjolein Annen via masterdt@org.hanze.nl of 050 595 2308.

Bijzonderheden

Om deel te nemen aan deze module doe je een intake met één van de modulecoördinatoren. De intake kan naar voorkeur op locatie of online plaatsvinden. Aanmelden voor een intakegesprek kan via masterdt@org.hanze.nl.

Aanmelden voor de module is mogelijk nadat het intakegesprek heeft plaatsgevonden en tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de module.

De module is onderdeel van de Master Digitale Technologie die NVAO geaccrediteerd is.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top