Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Welke soorten opleidingen bieden wij?

Jij wilt meer halen uit je huidige baan, doorstromen of je zoekt wellicht (ander) werk. Wat je motivatie voor een (deeltijd)opleiding ook is: HanzePro is er voor iedere werkende of werkzoekende die zijn of haar kennis, competenties en vaardigheden verder wil ontwikkelen. Dat doen we op een bijzondere manier waardoor je studeert met impact.

Je hebt op dit moment de keuze uit ruim 200 opleidingen: op hbo-, post-hbo niveau. In vrijwel alle sectoren en voor alle fasen van je loopbaan. Ook bieden we kortdurende cursussen of trainingen. Daarnaast ontwikkelen we samen met het bedrijfsleven praktijkgerichte maatwerkopleidingen.

De verschillende opleidingen

Associate degree (Ad)

De Associate degree (Ad) is een wettelijk erkende tweejarige hbo-opleiding . De Hanzehogeschool Groningen biedt diverse Associate degree's aan. De opleidingen sluiten aan bij de behoefte op de arbeidsmarkt aan personeel met een opleidingsniveau dat ligt tussen mbo niveau 4 en een hbo-bachelor. Als student kun je, na het behalen van een Associate degree, bij de Hanze doorstuderen en een bachelordiploma halen. 

Bachelor (Ba)

Onze opleidingen stellen een internationaal erkend hbo-diploma in het vooruitzicht, waarmee je een bachelortitel verwerft. Bovendien zijn ze sterk praktijkgericht. Als deeltijd student heb je hier dubbel voordeel van, omdat je leert terwijl je werkt. Daarnaast maken onze opleidingen gebruik van de werksituatie van jou en je medestudenten. Nieuwe toepassingen en inzichten kun je meteen benutten. Een ideale combinatie, waar jouw werkgever ook direct voordeel van heeft.

Master (Ma)

Onze masteropleidingen kenmerken zich door grote aandacht voor uw persoonlijke professionele ontwikkeling. De groei van het individu is het belangrijkste element: groei in professionele vaardigheden, groei in de functie, groei in reflectievermogen, groei in inhoudelijke kennis, groei in onderzoeksvaardigheden en groei in internationale oriëntatie.
Je ontwikkelt competenties die onmiddellijk in de praktijk toepasbaar zijn.
Daarbij ga je op zoek naar nieuwe feiten, nieuwe ideeën, nieuwe toepassingen en interventies die in de praktijk beter werken dan de bestaande.

Post-hbo opleidingen en Post-bachelor opleidingen

Post-hbo opleidingen zijn niet-graadverlenende opleidingen voor professionals die al een hbo-opleiding hebben afgerond of hbo-werk- en denkniveau hebben bij de start van de opleiding. Post-hbo opleidingen zijn geaccrediteerd door CPION. Je ontvangt bij afronding een diploma van CPION.

Post-bachelor opleidingen zijn niet-graadverlenende opleidingen voor professionals die al een hbo-opleiding hebben afgerond of hbo-werk- en denkniveau hebben bij de start van de opleiding. Deze opleidingen zijn niet geaccrediteerd door CPION. Post-bachelor opleidingen kunnen geaccrediteerd zijn door bijvoorbeeld brancheorganisaties of beroepsverenigingen. Je ontvangt een diploma van Hanzehogeschool Groningen namens HanzePro. 

Module

Een module is een onderdeel van een graadverlenende opleiding (Ad, Ba of Ma). Een module gaat over een duidelijk afgebakend onderwerp om je in relatief korte periode bij te scholen op een specifiek onderwerp.

Als je modules van een graadverlenende opleiding hebt afgerond en je daarna de hele opleiding wilt afronden, dan kan je je inschrijven als student voor de desbetreffende opleiding en bij de examencommissie vrijstelling aanvragen voor de al behaalde modules. De examencommissie besluit hierover. Je hebt als deelnemer geen garantie dat de behaalde modules vrijstellingen opleveren. Wanneer het gaat om een module die een onderdeel is van een graadverlenende opleiding, schuif jer in veel gevallen aan bij een groep studenten die de module volgt als onderdeel van de volledige opleiding. De waarde van een module wordt uitgedrukt in studiepunten, zoals wordt gehanteerd in het hoger onderwijs.

Een module wordt afgesloten met ten minste één toets. Als je de module met voldoende resultaat afrondt, dan ontvang je een certificaat. Als je de module afrondt zonder de toets te doen, of met een onvoldoende beoordeling voor de toets, dan ontvang je een bewijs van deelname.

Leergang

Een leergang is toegespitst op één onderwerp en bestaat uit meerdere op elkaar afgestemde blokken (samenhangend geheel). In elk blok staat het verdiepen van kennis en het toepassen van de opgedane kennis in de praktijk centraal.  Een leergang is niet graadverlenend of geaccrediteerd. Binnen een leergang vindt toetsing plaats waarna je, bij succesvolle afronding, een certificaat ontvangt.  Indien de toetsing niet wordt gemaakt of als een onvoldoende is behaald, ontvang je een bewijs van deelname.

Cursus

Tijdens een cursus wordt theoretische kennis over een specifiek thema uitgediept. In bijeenkomsten staat kennisoverdracht in combinatie met toepassingen in praktijksituaties centraal. Hierbij is ruime aandacht voor het delen van kennis en uitwisselen van ervaringen tussen deelnemers. Indien de cursus wordt afgerond met een toets ontvang je - bij beoordeling met minimaal een voldoende - een certificaat. Indien de cursus niet wordt getoetst of als een onvoldoende is behaald, ontvang je een bewijs van deelname. De duur van een cursus kan variëren tussen één dag, meerdere dagen of weken.

Training

Een training beslaat één of meerdere bijeenkomsten waarin specifieke vaardigheden worden getraind en/of geleerd wordt praktijkgerichte kennis toe te passen. Het gaat hierbij om kennis en vakspecifieke, professionele, persoonlijke of sociale vaardigheden. Rollenspellen of andere praktijkgerichte oefeningen staan hierin centraal.

Indien de training wordt afgerond met een toets ontvang je - bij beoordeling met minimaal een voldoende - een certificaat. Indien de cursus niet wordt getoetst of als een onvoldoende is behaald, ontvang je een bewijs van deelname.

Workshop

Een workshop is een bijeenkomst van maximaal één dag waarin één specifiek onderwerp op een praktische en creatieve manier wordt behandeld. Er wordt een actieve inbreng van de deelnemers gevraagd. Je wordt niet getoetst en ontvangt een bewijs van deelname. 

Masterclass

Een masterclass is een bijeenkomst (of een serie van bijeenkomsten) die verdiepend is op een specifiek thema. Een masterclass wordt gegeven door een (externe) expert op dit specifieke thema. Je ontvangt geen bewijs van deelname. Op verzoek kun je deze wel ontvangen.

Inspiratiesessie

Een inspiratiesessie is een korte bijeenkomst met als doel de deelnemers te motiveren dan wel te inspireren voor een specifiek onderwerp. Je ontvangt geen bewijs van deelname.

 

 

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top