Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Welke soorten opleidingen bieden wij?

Jij wilt meer halen uit je huidige baan, doorstromen of je zoekt wellicht (ander) werk. Wat je motivatie voor een (deeltijd)opleiding ook is: HanzePro is er voor iedere werkende of werkzoekende die zijn of haar kennis, competenties en vaardigheden verder wil ontwikkelen. Dat doen we op een bijzondere manier waardoor je studeert met impact.

Je hebt op dit moment de keuze uit ruim 180 opleidingen: op hbo-, post-hbo niveau. In vrijwel alle sectoren en voor alle fasen van je loopbaan. Ook bieden we kortdurende cursussen of trainingen. Daarnaast ontwikkelen we samen met het bedrijfsleven praktijkgerichte maatwerkopleidingen.

De verschillende opleidingen

Associate degree

De Associate degree (Ad) is een wettelijk erkende tweejarige hbo-opleiding . De Hanzehogeschool Groningen biedt diverse Associate degree's aan. De opleidingen sluiten aan bij de arbeidsmarktbehoefte aan personeel met een opleidingsniveau dat ligt tussen mbo niveau 4 en een hbo-bachelor. Als student kunt u, na het behalen van een Associate degree, bij de Hanze doorstuderen en een bachelordiploma halen. 

Bachelor

Onze opleidingen stellen een internationaal erkend hbo-diploma in het vooruitzicht, waarmee u een bachelortitel verwerft. Bovendien zijn ze sterk praktijkgericht. Als deeltijd student hebt u hier dubbel voordeel van, omdat u leert terwijl u werkt. Daarnaast maken onze opleidingen gebruik van de werksituatie van u en uw medestudenten. Nieuwe toepassingen en inzichten kunt u meteen benutten. Een ideale combinatie, waar uw werkgever ook direct voordeel van heeft.

Master

Onze masteropleidingen kenmerken zich door grote aandacht voor uw persoonlijke professionele ontwikkeling. De groei van het individu is het belangrijkste element: groei in professionele vaardigheden, groei in de functie, groei in reflectievermogen, groei in inhoudelijke kennis, groei in onderzoeksvaardigheden en groei in internationale oriëntatie.
U ontwikkelt competenties die onmiddellijk in de praktijk toepasbaar zijn.
Daarbij gaat u op zoek naar nieuwe feiten, nieuwe ideeën, nieuwe toepassingen en interventies die in de praktijk beter werken dan de bestaande.

Module

Een module is een op zich staande studie over een duidelijk afgebakend onderwerp en is los te volgen. De modules van de Hanzehogeschool Groningen worden gegeven binnen een wettelijk erkende hbo- bacheloropleiding. Een module is een afgerond, samenhangend deel van het curriculum met een omvang van veelal 30 credits. In veel gevallen schuift u aan bij een groep (deeltijd)studenten die de module volgen als onderdeel van de hele bachelor-opleiding. De lengte kan variëren: van vijf losse dagdelen tot een heel cursusjaar, waarin u met tussenpozen ’s avonds colleges volgt. Uiteraard hangt dit samen met de aard en de inhoud van de module. 

De waarde van een module wordt uitgedrukt in studiepunten (ECTS) zoals die gehanteerd worden in het hoger onderwijs. Na het afronden van de module ontvangt u een bewijs van deelname. Voor modules die worden afgesloten met een toets ontvangt u een certificaat. 

(Post-hbo-)opleidingen en cursussen:

Met een (Post-hbo-) opleiding of cursus kunt u in een relatief korte tijd uw kennis opfrissen en nieuwe ontwikkelingen in uw vakgebied op de voet volgen.

Opleiding
 Een opleidingstraject waarin competentieontwikkeling (kennis, vaardigheden en beroepshouding)binnen een specifiek vakgebied centraal staat. Een opleiding wordt afgerond met een examen en resulteert in een officiële bevoegdheid op het betreffende vakgebied. U ontvangt een diploma van de Hanzehogeschool Groningen of de Stichting Post-HBO Nederland. Voor een aantal opleidingen wordt een landelijk examen afgelegd en ontvangt u een landelijk erkend diploma. Na het voltooien van een door de NVAO geaccrediteerde opleiding mag u de bijbehorende titel voeren.

Leergang
Een intensief opleidingstraject bestaande uit meerdere op elkaar afgestemde blokken. In elk blok staat het verdiepen van kennis en het toepassen daarvan in praktijksituaties centraal. Elke module wordt afgesloten met een toets of examen, waarvoor u een certificaat van de Hanzehogeschool Groningen of de Stichting Post-HBO ontvangt. 

Cursus
 Een aantal of meerdere bijeenkomsten van één of meerdere dagen of weken waarin theorie rondom een specifiek thema wordt uitgediept. In de bijeenkomsten staat kennisoverdracht in combinatie met toepassingen in praktijksituaties centraal. Hierbij is ruime aandacht voor het delen van kennis en uitwisselen van ervaringen met medecursisten. Een cursus wordt afgerond met een certificaat.

Workshop:
Bijeenkomst van maximaal één dag waarin één specifiek onderwerp op een praktische en creatieve manier wordt behandeld. Er wordt een actieve inbreng van de deelnemers gevraagd. 

Training
Eén of meerdere bijeenkomsten waarin specifieke vaardigheden worden getraind. Het gaat hierbij meestal om vakspecifieke, persoonlijke of sociale vaardigheden. Rollenspelen of andere praktijkgerichte oefeningen staan hierin centraal. Een training wordt afgerond met een certificaat.

Masterclass:

Een masterclass is een les of cursus die door een deskundige wordt gegeven aan leerlingen in een bepaald vakgebied

 

 

 

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top