Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Algemeen

Groningen wordt geregeld opgeschrikt door meldingen van aardbevingen. Gebouwen, infrastructuur en mensen lopen schade op. Dit heeft invloed op het dagelijks leven van de Groningers. Kennis van aardbevingen, mogelijke maatregelen en preventie zijn van essentieel belang voor het gebied, de bewoners én voor elke professional die werkzaam is in het dossier. HanzePro biedt daarom aanbod aan voor betrokken bouwkundige en civieltechnische professionals. Denk aan medewerkers en beleidsmakers van adviesbureaus, bouwbedrijven, provincies, gemeenten en waterschappen, geïnteresseerden. Met Inleiding aardbevingen bieden we professionals meer relevante kennis en inzicht vanaf de diepe ondergrond tot aan de impact op gebouwen en bewoners

Na het volgen van de cursus

  • Heb je kennis van geologie en het Groninger gasveld;
  • Heb je kennis van het ontstaan van geïnduceerde aardbevingen en de gevolgen hiervan;
  • Weet je welke materialen en constructies meer en minder bestand zijn tegen aardbevingen;
  • Ben je in staat om de sociaal-maatschappelijke gevolgen in te schatten, te begrijpen en te bespreken en weet je welk effect een beving kan hebben op bewoners;
  • Heb je een goed beeld van de verschillende actoren en het bijbehorend krachtenveld.

Op maat voor jouw organisatie

Deze opleiding wordt alleen nog incompany aangeboden. Voor alle opleidingen met betrekking tot aardbevingen geldt dat we maatwerk kunnen leveren.

Uitgebreid

Door gaswinning komen vooral in de provincie Groningen aardbevingen voor. De geïnduceerde aardbevingen zijn wereldwijd uniek. Ze vinden namelijk niet zo heel diep in de grond plaats en de grondsoort (voornamelijk klei) zorgt voor extra verplaatsing van de beving. Verder is er in Groningen nooit aardbevingsbestendig gebouwd. De stevige Groningse huizen blijken niet goed bestand te zijn tegen de bevingen. In deze cursus staan de onderwerpen geologie, aardbevingsbestendig bouwen en sociaal maatschappelijke context centraal.

Binnen geologie wordt het ontstaan van aardgas, de opbouw van gasvelden, en de winning van gas besproken (waaronder het boren van de putten en het uitvoeren van boorgatmetingen). Ook wordt besproken hoe gaswinning leidt tot aardbevingen.

Aangaande aardbevingsbestendig bouwen wordt een algemene en theoretische introductie gegeven op de aspecten die van belang zijn bij het ontwerpen van een aardbevingsveilig gebouw. Er wordt gekeken naar ervaringen in het buitenland en vergelijkingen getrokken met de bevingen in Groningen. Andere vraagstukken die worden behandeld zijn: Wat zijn de verschillen tussen natuurlijke en de door menselijke ingrijpen veroorzaakte aardbevingen? Waarom zijn de aardbevingen in Groningen anders dan in andere delen van de wereld? Verschillende eigenschappen van een gebouw spelen een belangrijke rol bij het gedrag van een bouwwerk op aardbevingsbelasting. Daarnaast is aandacht voor de grenstoestanden waarop een gebouw in relatie tot aardbevingsbestendigheid beschouwd kan worden. Welke schade is acceptabel en wat zegt de wet?

Als we naar de bevingen vanuit het sociaal-maatschappelijke perspectief kijken, zijn we geïnteresseerd in wat de bevingen betekenen voor de bewoners zelf en de vastgoedmarkt. Welke effecten hebben de bevingen op de leefbaarheid in leefgemeenschappen? Hoe kun je daar rekening mee houden in jouw werkzaamheden?

Ook het krachtenveld en de verschillende stakeholders komen aan bod. Wie zijn de belanghebbenden en beïnvloeders?

Praktisch

Doelgroep

Medewerkers en beleidsmakers van adviesbureaus, bouwbedrijven, provincies, gemeenten en waterschappen, geïnteresseerden.

Contactpersonen

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top