Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Bezoek de Online informatieavond HanzePro op 26 november 2020

Begeleidingskunde; supervisie en coaching

Algemeen

De vraag naar professionele begeleiders neemt steeds toe. De opleiding Begeleidingskunde; supervisie en coaching van de Academie voor Sociale Studies is een opleiding op Post-Hbo-niveau voor de ervaren professional in het agogisch domein zoals trainers, coaches, hulpverleners, geestelijk verzorgers, opleiders, zorgprofessionals, leidinggevenden, adviseurs etc.

De opleiding past bij mensen die op zoek zijn naar verdieping van hun begeleidingsvaardigheden en professionaliteit op het gebied van ontwikkelprocessen in de context van werk en opleiding. In het ambacht van het begeleiden staat de ontmoeting centraal en is methodische hantering van de relatie met de ander(en) essentieel voor het bereiken van de gewenste ontwikkeling. Leervragen worden bekeken vanuit zowel persoonlijk/ professionele- als organisatie- als samenlevingscontext.

De opleiding is erkend door de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) en heeft twee uitstroomprofielen namelijk de leergang Supervisie en Coaching én de leergang Team- en Organisatiebegeleiding.

Na het volgen van de opleiding:

 • Kun je een leertraject vorm en inhoud geven in samenspel met degene(n) die je begeleidt;
 • Weet je welke attitude en vaardigheden passend zijn bij de verschillende leerbegeleidingsmethoden: supervisie, coaching, begeleide intervisie en andere begeleidingsvormen afhankelijk van je uitstroomprofiel;
 • Ben je in staat om de ontwikkelvraag van degene(n) die je begeleidt centraal te stellen en te relateren aan de beroepscontext waarin deze leervraag zich aandient;
 • Voer je met degene(n) die je begeleidt een dialoog over de complexiteit waarbinnen professionals werkzaam zijn;
 • Kun je trage vragen onderzoeken met degene(n) die je begeleidt (slow learning);
 • Ken je de kracht en waarde van effectieve communicatiemethoden en interventies;
 • En bovenal; ken je je eigen professionele en persoonlijke kwaliteiten die je meeneemt in de professionele ontmoeting en weet je deze zichtbaar te maken naar je omgeving;
 • Kun je je registreren bij de LVSC.

Uitgebreid

De opleiding is geschikt voor professionals, die zich verder willen bekwamen in het coachen en begeleiden van het ervaringsgericht leren van mensen in de context van werk en opleiding.

 • De drie belangrijkste leerlijnen Ontmoeten, Professionaliteit en Missie, lopen als rode draden door als onze opleidingsonderdelen heen. De cursisten maken betekenisvolle, persoonlijke en professionele leerprocessen door op deze drie gebieden.
 • Hoe we opleiden is congruent met waarvoor we opleiden: de begeleidingskundige praktijk van ervaringsgericht, interactief leren waarbij praktijk en theorie in evenwicht zijn. Dat betekent dat je wordt uitgenodigd om te sturen in wat en hoe je leert binnen de kaders van het curriculum.

De opleiding is als volgt opgebouwd:

Leerjaar 1
Leergang Het ambacht van het begeleiden

 • Lesdagen
 • Praktijk: Supervisie
 • Leersupervisie in kleine groepen over de praktijk

Leerjaar 2
Leergang Supervisie en Coaching

 • Lesdagen
 • Praktijk: Supervisie en coaching
 • Individuele leersupervisie over de praktijk
 • Fenomenologisch onderzoek

of

Leergang Team- en Organisatiebegeleiding

 • Lesdagen
 • Praktijk: Handelingsonderzoek
 • Begeleiding in leergroepen over de praktijk
 • Fenomenologisch onderzoek

Praktisch

Startdata

06-05-2021

Vervolg of verdieping

 • Het succesvol afronden van de opleiding geeft toegang tot het tweede deel van de Master Begeleidingskunde in Nijmegen of Rotterdam.
 • De opleiding Registercoach is geïntegreerd in de leergang Supervisie en Coaching, maar kan ook separaat gevolgd worden door bij het LVSC geregistreerde supervisoren.
 • LVSC geregistreerde supervisoren kunnen hun professionaliteit verbreden met de leergang Team-en Organisatiebegeleiding.

Contactpersonen

Wil je meer informatie over de opleiding dan ben je van harte welkom op de informatieavonden van HanzePro.

Ook kun je voor inhoudelijke vragen contact opnemen met Mieke Voogd (programmaleider) via m.c.voogd@pl.hanze.nl

Voor praktische informatie kun je terecht bij Petra Bolt via hanzeproSASS@org.hanze.nl

Bijzonderheden

Onderdeel van de toelating is een intakegesprek. Je kan je hier aanmelden en zelf een beschikbare datum/tijd kiezen. Na het intakegesprek kan je je inschrijven voor een of meer leergangen van de opleiding.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top