Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Meld je aan voor de Informatieavond op 20 april 2023

Leergang Team- en organisatiebegeleiding

Algemeen

De leergang Team- en organisatiebegeleiding is een specialisatie voor professioneel begeleiders gericht op het begeleiden van teams bij professionele vraagstukken.
Team- en Organisatiebegeleiding is een van de twee uitstroomprofielen van de opleiding Begeleidingskunde. De tweede is de leergang Supervisie en coaching.

Professioneel begeleiders begeven zich steeds meer op het pad van het begeleiden van teams en organisaties. Dit ligt voor de hand in deze tijd van intensieve interdisciplinaire samenwerking in teams met wisselende samenstellingen. De begeleiding van deze teams is complex en vraagt om specifieke scholing. Als team- en organisatiebegeleider weet je een combinatie van begeleidingsmethodieken te kiezen die aansluit bij wat er zichtbaar en onzichtbaar speelt in team en organisatie.

Kenmerkende woorden voor de Team- en organisatiebegeleider zijn: teams, leren, ontwikkelingsprocessen, professionals, co-creatie, complexe vraagstukken, dialoog en methodisch begeleidingstraject. Een team- en organisatiebegeleider zoals wij die opleiden richt zich dus op teamleren en professionele ontwikkeling van het team en niet primair en uitsluitend op het begeleiden bij het realiseren van team- en organisatiedoelen, wat meer aan de orde is bij teamcoaching. Het niveau is post-HBO en praktijkgericht, wat in dit geval betekent dat de studenten hun specifieke begeleidingspraktijk en aanpak wel theoretisch onderbouwen en verantwoorden naar collega’s, maar hun onderzoeksmethodologie niet hoeven onderbouwen op wetenschappelijk niveau.Na het volgen van de leergang:

  • kan je in de professionele ontmoeting met een team jouw professionele en persoonlijke kwaliteiten zichtbaar maken. Dit begint bij de het meervoudig contracteren van het teamontwikkelingstraject. Je hebt inzicht in de individuele perspectieven, als ook in het geheel als een systemische eenheid met zijn eigen processen en patronen. Daarnaast heb je ook oog voor de inbedding van de teamvragen in het grotere geheel van de organisatiecontext, maatschappelijke vraagstukken en (internationale) ontwikkelingen.
  • kan je de begeleiding procesmatig en participatief verzorgen, zodat de betrokkenen eigenaar blijven van het probleem, het verlangen en de oplossing. Je zet daarbij een repertoire aan methoden en technieken in, waarmee je een leeromgeving weet te creëren voor alle betrokkenen waardoor zij van binnenuit nieuwe inzichten en handelswijzen ontwikkelen. En je bent in staat je keuzes in het begeleidingsproces te onderbouwen en verantwoorden en alternatieve handelingswijzen ontwerpen.
  • kan je in het gehele proces werken en vanuit een doorleefde ethiek in het grotere geheel van de samenleving en in het bijzonder rondom persoon, werk en organisatie.

Uitgebreid

Als organisatiebegeleider zorg je voor rust én je bent aanjager en uitdager. Je denkt in mogelijkheden én durft te behouden wat al goed is. Je bent sensitief én staat stevig in je schoenen. Je weet om te gaan met spanningsvelden in jezelf en in de teams die je begeleidt. Met deze competenties, houding en professionele ervaring weet je voor alle betrokkenen een leeromgeving te creëren waarin zij nieuwe inzichten en handelswijzen kunnen ontwikkelen. De basis hiervoor vind je met name in de theorie rond ervaringsleren, organisatieontwikkeling en de dynamiek van sociale systemen.

Inhoud en opbouw

De leergang Team- en organisatiebegeleiding bestaat uit lesdagen, een handelingsonderzoek en Fenomenologisch onderzoek.

Lesdagen

Er zijn negen lesdagen, waarin je wordt uitgenodigd je visie op organiseren, veranderen en leren te ontwikkelen en te verbinden met jouw vermogen tot begeleiden. Dit doe je met behulp van literatuur, praktijkervaring, dialoog en oefening.

Webinars

Ieder leerjaar van de opleiding Begeleidingskunde, volg je vier webinars over actuele onderwerpen in de begeleidingskunde.

Dialoogmiddagen

Tijdens dialoogmiddagen doe je ervaring op met voorbereiden, begeleiden van en deelnemen aan verschillende vormen van leren in groepen, zoals begeleide intervisie, dialoog en moreel beraad. Jouw leergang organiseert en begeleidt twee van de vier dialoogmiddagen met elk een centraal maatschappelijk thema.

Digitaal profiel

Je rondt de leergang af met een digitaal profiel waarin je laat zien wie jij bent als professioneel begeleider, voor wie je wilt werken en wat je daarbij voor ogen staat.

Begeleidingskundig handelingsonderzoek

Tijdens de leergang heb je een begeleidingspraktijk van minimaal veertig uur, die je tijdens je werk realiseert. Het gaat om begeleiding van een teamvraagstuk in de vorm van een handelings- of actie-onderzoek. De scope van de praktijkopdracht betreft een team van professionals, waarbij er wel oog is voor de organisatorische- en maatschappelijke context, maar geen interventies op organisatieniveau worden verwacht. Dit onderzoek wordt in leergroepen van vier personen begeleid. Je presenteert in een posterpresentatie je eindopdracht. Je geeft de presentatie in groepsverband, bijgewoond door gasten uit het werkveld.

Fenomenologisch onderzoek

Het fenomenologisch onderzoek is een intensief proces waarin je in jezelf afdaalt aan de hand van een ervaring of waarneming die je geraakt heeft in een begeleidingssituatie. Mocht je in een eerdere opleiding al fenomenologisch onderzoek hebben gedaan, dan kan je daarvoor mogelijk een vrijstelling krijgen.

 

Praktisch

Doelgroep

Professioneel begeleiders, die hun begeleidingsvermogen willen uitbreiden naar ontwikkelvraagstukken op team- en organisatieniveau. Professioneel begeleiders die toewerken naar een registratie als Organisatiebegeleider bij de LVSC.

Instroomniveau

Je hebt de leergang Ambacht van het begeleiden (leerjaar 1) van HanzePro succesvol afgerond.
Ook als je een diploma van een LVSC erkende supervisorenopleiding hebt, kan je de leergang volgen.

Startdata

03-10-2023 | einddatum 02-07-2023 Fenomenologisch onderzoek 12-09-2023 I einddatum 13-02-2024 (alleen als je dit onderdeel nog niet op een eerder moment hebt gevolgd en afgerond)

Tijden

Lesdagen op dinsdag van 9.15 tot 16.30 uur.

Webinars op wisselende dagen van 19.00 tot 21.00 uur.

Dialoogmiddagen op donderdag van 13.30 tot 16.30 uur.

Digitaal atelier op dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur.

Begeleidingskundig handelingsonderzoek (werken in peergroepen) op donderdag 13.30 tot 16.30 uur.

Fenomenologisch onderzoek op dinsdag 9.15 tot 12.30 uur. (vrijstelling mogelijk)

Duur

1 studiejaar

ETCS credits

9 EC Leergang Team- en organisatiebegeleiding

4 EC Fenomenologisch onderzoek

(1 EC is 28 uur studiebelasting)

Kosten

  • Lesdagen, webinars, dialoogsessies, digitaal atelier en begeleidingskundig handelingsonderzoek € 3.100,- *
  • Fenomenologisch onderzoek € 1.125,- **

Inclusief studentlidmaatschap LVSC, cursusarrangement koffie/thee/lunch op lesdagen, gebruik digitale leeromgeving.Exclusief literatuur (ongeveer € 200,-)

*Prijspeil studiejaar 2023-2024

**Mocht je in een eerdere opleiding al fenomenologisch onderzoek hebben gedaan, dan kan je daarvoor mogelijk een vrijstelling krijgen.

Locatie

ZernikeCampus in Groningen en Melkfabriek in Bunne

Aantal deelnemers

Minimaal 12 en maximaal 16

Afronding

Je ontvangt een certificaat als je de leergang met een voldoende afgerond en kunt je bij de LVSC registreren als organisatiebegeleider.

Vervolg of verdieping

De Master Begeleidingskunde in Rotterdam of Arnhem/Nijmegen of de Master Organisatie-coaching in Den Haag bieden verdieping en verbreding, met name op het gebied van methodisch organisatieonderzoek.

Ter verdieping van psychologische achtergrondkennis kun je een of meer onderdelen van de leergang Positieve Psychologie volgen.

Contactpersonen

Bijzonderheden

Meer informatie over de leergang Team- en organisatiebegeleiding?

  • Informatieavond HanzePro 20 april 2023. Aanmelden op de website van HanzePro.

of 

De leergang is tot 9 maart 2027 erkend door de LVSC (OTO0002).

Inschrijven voor de leergang Team- en organisatiebegeleiding kan tot uiterlijk 1 september en inschrijven voor het Fenomenologisch onderzoek kan tot uiterlijk 1 juli met een of beide buttons op deze pagina

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top