Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Circulair Bouwen

Algemeen

Grondstoffen zijn niet meer onuitputtelijk. De toekomst vraagt om een nieuwe manier van bouwen. Gebruik én hergebruik van bestaande gebouwen, gebieden en infrastructuur.  Deze circulaire benadering van bouwen vraagt om het gebruik van duurzame grondstoffen en materialen, het beperken van afval en het reduceren van de CO2-uitstoot, water- en energieverbruik. Wat betekent circulair bouwen voor jouw organisatie? Hoe ga je met deze lastige vraagstukken voor de toekomst om? Welke keuzes maak je? Waar liggen de voordelen? Welke mindset heb je nodig om de transformatie naar circulair bouwen te maken?  

Deze cursus gaat in op de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van grondstoffen en klimaat. Circulariteit is na deze opleiding voor jou niet meer ‘een’ thema maar het nieuwe normaal. De cursus is praktisch ingestoken met veel gebruik van actuele kennis en inzichten uit circulaire projecten in bouw en infra.  

Urgentie 

Vanaf 2023 zijn alle uitvragen van overheden en gemeenten maximaal circulair. Dit is een van de mijlpalen in de Nationale Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. Om circulair te kunnen uitvragen, moeten bouwprojecten nu al circulair worden ontworpen. Als je werkzaam bent in de bouw en infra, is het van groot belang voldoende kennis en inzicht te hebben over circulair bouwen. Na het volgen van deze cursus heb je voldoende tools en inzicht om in de praktijk met circulair bouwen aan de slag te gaan. 

Inhoud 

 • Circulaire economie: noodzaak en urgentie 
 • Ambities en beleid, regelgeving en kwaliteitsborging 
 • Houtbouw: houtconcepten en detailleren 
 • Biobased bouwen: toepassingen, eigenschappen en uitdagingen 
 • Hergebruik van materialen en gebouwpaspoorten
 • Circulaire businessmodellen 
 • Circulair aanbesteden en inkopen 
 • Onderhoud, beheer en renovatie 

Ook op maat voor jouw organisatie

In-company? Voor vrijwel alle opleidingen geldt dat maatwerk ook mogelijk is. Neem voor meer informatie contact op met de productmanager van deze cursus. 

Uitgebreid

In de cursus Circulair Bouwen werk je aan een praktijkcase voor je eigen organisatie of een project in de bouw en infra. Je past in deze case de aangereikte principes en inzichten toe. Je legt de basis om in 2030 de helft minder primaire grondstoffen te gebruiken in jouw projecten, en om in 2050 volledig circulair te werken.  

De cursus heeft als doel je actuele kennis over circulair bouwen bij te brengen, welke de komende jaren nodig is bij het ontwerpen, realiseren en toetsen van projecten binnen de bouw en infra. Er wordt aandacht besteed aan de wet- en regelgeving, de wijze van toetsen en hoe een goede kwaliteitsborging bij circulair bouwen gerealiseerd kan worden. Er is aandacht voor het ontwikkelen van de juiste ambities en visie om een project of je eigen organisatie circulair te maken. Met onderbouwing van beschikbare businessmodellen. Circulair aanbesteden en inkopen komt ook aan bod, voor zowel bouw als voor de GWW. Er is veel aandacht voor circulair ontwerpen en detailleren, met daarbij de laatste inzichten en ervaringen vanuit praktijkprojecten. Zowel in houtbouw als met biobased materialen.  
 
De cursus is interactief en praktijkgericht. Er zijn een aantal interessante werkbezoeken in het programma opgenomen evenals gastdocenten uit de praktijk. Zo bezoeken we onder andere VDM Woningen te Drogeham, het kenniscentrum Biosintrum in Oosterwolde en het kennis- en innovatiecentrum BuildinG Groningen. De cursusdagen vinden plaats in groepsverband, waarbij het leren met en van elkaar hier centraal staat. Tijdens de cursus wordt gewerkt met verschillende oefeningen die een verbinding leggen tussen de theorie, de aanwezige kennis en ideeën van de deelnemers, eigen ervaringen en (leer)processen in de groep. 

Na het volgen van de cursus: 

 • beschik je over vaardigheden en een mindset om de circulaire transformatie te overzien;
 • heb je een integrale visie op circulaire transformatie in je eigen organisatie;
 • heb je kennis van circulaire en biobased materialen en technieken;
 • ken je nieuwe instrumenten en inzichten om de circulaire visie voor je eigen organisatie en voor (bouw)projecten te concretiseren en toe te passen;
 • ken je de voorwaarden voor circulair aanbesteden en inkopen;
 • ken je de verschillende circulaire strategieën en kun je concreet met circulariteit aan de slag;
 • kun je relaties leggen tussen thema’s als circulariteit, energiezuinigheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit;
 • heb je passende vaardigheden en een juiste mindset om circulair bouwen verder te brengen binnen je eigen organisatie en (bouw)projecten.

Onze docenten

Peter Kuindersma.  
Peter is hoofddocent van deze cursus. Hij is sinds 1999 bouwfysisch en bouwtechnisch adviseur en verdiept zich sinds 2011 al in het onderwerp circulariteit in de bouw. Al meerdere jaren is Peter docent voor innovaties in de bouw, modulair -, circulair - en industrieel bouwen. In zijn werk als docent deelt hij graag zijn passie voor toekomstbestendig en duurzaam bouwen, waarbij hij op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen.

Peter: "We staan voor grote uitdagingen: klimaatverandering, kwetsbaarheid van ons milieu en grondstoffen die niet onuitputtelijk zijn. Aan de andere kant neemt de vraag naar betaalbare woningen alleen maar toe. Een circulaire economie is een deel van de oplossing. De kennis is er al maar toch weten we vaak niet waar we moeten beginnen. Deze opleiding geeft handvatten om enerzijds groots te dromen en anderzijds de eerste kleine circulaire stappen te kunnen zetten"

Daarnaast zijn de volgende experts, als gastdocent verbonden aan deze cursus: 

Titus Mars: DAAD Architeceten BV.
Behandelt thema: Klimaatadaptief en circulair ontwerpen.
  
Naast zijn werkzaamheden bij DAAD Architecten is Titus lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit(Libau) in de provincie Groningen en is hij bestuurslid van Architectuur Punt Drenthe.

Titus: “Jarenlang was biobased & circulair bouwen weggelegd voor een nichemarkt en we hebben met DAAD Architectenveel ervaring opgedaan in diverse unieke projecten. Nu is het tijd om biobased & circulair bouwen voor iedereen bereikbaar te maken! En de noodzaak is hoog! Met jullie wil ik nadenken staan bij de praktijk van alle dag. Waar lopen we tegen aan? Hoe kunnen we stappen maken om biobased & circulair bouwen te integreren in het proces?"

Halbe Vlietstra: Oldenboom Meinesz.
Behandelt thema: Biobased en dampopen bouwen.
 
Halbe is werkzaam bij Oldenboom, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de handel én bewerking van hout- en plaatsoorten en bouwmaterialen voor de houtbouw, aannemerij, prefab bouw en overige houtverwerkende industrieën. Halbe is al jaren bezig met Biobased bouwen. Als bouwbioloog is het voor Halbe de normaalste zaak van de wereld dat je ecologisch bouwt. Hij weet dan ook zeer goed wat de voor- en nadelen zijn en aan welke voorwaarden voldaan moet worden om materialen toe te passen.

Piet Zijlstra (PolyCiviel) en Ties Prins (Gemeente Groningen)
Behandelen thema: Circulariteit in de grond-, wegen- en waterbouw.
Piet Zijlstra werkt vanuit de drijfveer dat zijn kleinkinderen in een leefbare wereld kunnen (blijven) wonen. Vanuit die drijfveer heeft hij in 2014 PolyCiviel Civiele Techniek Advies opgericht, waarbij hij circulaire en klimaatadaptieve oplossingen in bouw en infra implementeert. Sinds 2018 is Piet initiator en projectleider van de Klimaatproeftuin in Groningen, waar hij met de Hanzehogeschool en andere bedrijven verschillende maatregelen ontwikkelt en test. 

Ties Prins is Specialistisch adviseur Wegverharding en Circulair Bouwen.

Praktisch

Doelgroep

Cursisten zijn werkzaam in bouw en infra. Adviseurs, beleidsmakers, ontwerpers en projectleiders, die werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, waterschappen, architecten- en adviesbureaus, woningbouwcorporaties, bouw- en infrabedrijven en vastgoedontwikkelaars.  
 
Deelnemers hebben minimaal 2 jaar werkervaring en willen zich verbreden en verdiepen rond duurzaamheid en circulair bouwen en dit vertalen naar hun eigen werkpraktijk. 

Instroomniveau

HBO werk- en denkniveau en minimaal 2 jaar werkervaring.

Startdata

27-09-2024

Overige data

Vervolgdata:

11 oktober 2024
25 oktober 2024
8 november 2024
22 november 2024
6 december 2024

Tijden

09.00 – 16.30 uur

Tijdsinvestering

De cursus kent een totale studietijd van 63 uur.

Contacturen: 42 uren (6 x 7)
Zelfstudie: 21 uren

Kosten

€ 3.750,- inclusief lunch, cursusmateriaal en excursies.   
(prijspeil 2024, wijzigingen voorbehouden)

Locatie

HanzePro  
Zernikeplein 7 te Groningen.  
 
Op enkele lesdagen organiseren wij een excursie. Deze externe locatie is op maximaal 45 auto minuten van de HanzePro leslocatie. Eigen vervoer is hiervoor gewenst.  

Aantal deelnemers

12 - 16 deelnemers.

Afronding

De cursus wordt afgerond met een eindopdracht. 
Indien je de cursus succesvol hebt afgerond, ontvang je een persoonsgebonden certificaat. 

Contactpersonen

Opleidingscoördinator Linda van der Laan - Mom
Telefoon: 050 595 3028
E-mail: hanzepro.sofe@org.hanze.nl

Productmanager Kim Bode
Telefoon: 050 595 2760
E-mail: k.bode@pl.hanze.nl

Bijzonderheden

Blijf op de hoogte van nieuwe startdata, onderzoeken en andere actualiteiten. Volg onze pagina.

HanzePro Bouw & Techniek LinkedIn

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top