Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Sociaal Werk (in de zorg) (Associate degree)

Algemeen

Wil je graag werken in de sector Zorg en Welzijn, of ben je daarin al werkzaam? En wil jij je doorontwikkelen? Dan is deze Ad-opleiding iets voor jou! Als Sociaal Werker in de zorg maak jij het verschil voor jouw cliënten en collega’s op de werkvloer. Je leert te denken vanuit mogelijkheden in plaats van ziekte en/of beperking. Naast de zorg voor je cliënt, betrek je het netwerk en collega’s er ook bij. Je hebt daarin een coördinerende rol.

Wat is een Associate degree (Ad)?

Een tweejarige opleiding op een hogeschool. Het niveau van een Ad (niveau 5) ligt tussen dat van mbo-4 (niveau 4) en hbo-bachelor (niveau 6) in. Een Ad-opleiding is een praktijkgerichte hbo-opleiding. Afronding van de opleiding leidt tot een landelijk erkend diploma en de graad Associate degree, ofwel Ad.

Deze opleiding mag het predicaat 'topopleiding' voeren, zo blijkt uit de keuzegids 2023 en 2024. 

Uitgebreid

De opleiding kent vier modules van een half jaar. Tijdens iedere module staat een Action Learning opdracht uit de praktijk centraal. Dat betekent dat leren plaatsvindt in een continue koppeling tussen theorie en praktijk in interactie tussen studenten, docenten en het werkveld.

Module Preventie en gezondheid
Hoe stimuleer je een gezonde leefstijl bij cliënten? Om te ervaren hoe ingewikkeld gedragsverandering kan zijn, verdiep je je in je eigen socialisatie en leefstijl. Je bedenkt een plan om gezonde leefstijl te bevorderen, passend bij de kenmerken van de doelgroep. Je maakt daarbij onder andere gebruik van digitale technologie. Het geleerde breng je in de praktijk door samen met een cliënt toe te werken naar een gezonde leefstijl. Instrumenten en methodieken die de opdracht ondersteunen zijn bijvoorbeeld: psychologie, positieve gezondheid van Machteld Huber, netwerktaxatie en motiverende gespreksvoering.

Module Sociale inclusie
Binnen deze module ga je aan de slag met de methodiek Kwartiermaken. Je kijkt hierbij naar je eigen werkomgeving: wat wordt daar gedaan om cliënten mee te laten doen in de samenleving? Je maakt vervolgens samen met cliënten en betrokkenen een plan hoe inclusie bevorderd kan worden voor de eigen cliënt(engroep). Kwartiermaken, herstelondersteunend werken, rehabilitatie, wet- en regelgeving, sociologie, destigmatisering en empowerment zijn de methodieken en theoretische concepten die centraal staan.

Module Werken met groepen
Deze module richt zich op hoe je het leefklimaat van cliënten positief kunt beïnvloeden. Je leert signalen op te pikken en de-escalerend te werken. Deze signalen maak je bespreekbaar met het netwerk van de cliënt en andere betrokkenen, om zo tot een gezamenlijke aanpak te komen. Er wordt aandacht besteed aan groepsdynamica, medische basiskennis. omgaan met agressie, ethische vraagstukken en wet- en regelgeving.

Module Innovatie in zorg en welzijn
In deze laatste module ga je aan de slag met het maken van een passend product voor een vraagstuk uit de praktijk. Hierbij leer je de vraag uit de praktijk te achterhalen, te verbinden en multidisciplinair samen te werken. Je maakt een innovatie of verbetering voor de praktijk, waarbij je bezig gaat met het creëren van draagvlak. Tenslotte reflecteer je kritisch op je eigen beroepsmatig handelen en geef je zelfstandig sturing aan je eigen loopbaan.

Doorstuderen

Na het behalen van je Ad-diploma kun je in twee jaar je Bachelordiploma Social Work halen bij de deeltijdopleiding Social Work aan de Hanzehogeschool Groningen.

Ga naar deze webpagina voor meer informatie over de Bachelor Social Work (deeltijd) en voor het maken van een individueel studieplan.

Praktisch

Doelgroep

Met de Associate degree Sociaal Werk (in de zorg) word je opgeleid voor rollen en functies in de gehandicaptenzorg, verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en welzijn. Je verstevigt je competenties binnen je huidige beroep. Ook is het mogelijk om nieuwe rollen en functies te vervullen. Denk daarbij aan de functies:

 • Ambulant woonbegeleider dubbeldiagnostiek
 • Persoonlijk begeleider plus + Persoonlijk begeleider
 • Begeleider Regionale Instelling voor Begeleid Wonen
 • Trajectbegeleider
 • Begeleider gehandicaptenzorg C
 • Teamcoördinator
 • Persoonlijk begeleider intensieve begeleiding
 • Teamleider ouderenzorg
 • Ouderenadviseur

Wat verwachten we van jou?

Je gaat uit van mogelijkheden in plaats van beperkingen. Je bent kritisch en reflectief, je bent een verbinder en werkt graag samen.

Instroomniveau

 • Mbo-4
 • Havo alle profielen
 • VWO alle profielen


Indien je niet voldoet aan de vooropleidingseisen en je bent 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan een 21+ toelatingsassessment.

Klik hier voor meer informatie en het aanmelden voor het 21+ toelatingsassessment.

Voor het volgen van de opleiding is het een voorwaarde dat je een stage of werkplek hebt in het verpleegkundige of sociale domein voor 16 uur per week.

Bij het vinden van een stage- of werkplek denken we graag met je mee. Neem contact op met Jacoline van der Slot via adswz@org.hanze.nl.

Studiekeuzecheck

Na aanmelding voor de opleiding via www.studielink.nl krijg je een uitnodiging voor een studiekeuzecheckgesprek (SKC). De SKC is bedoeld om te inventariseren of jij en de opleiding bij elkaar passen en deelname is een verplicht onderdeel van de toelating. In dit gesprek bespreken we je input vanuit de vragenlijst en komt de stage of werkplek aan bod. Na de SKC krijg je van ons een studieadvies. Dit advies is niet bindend; uiteindelijk bepaal je zelf of je met de opleiding start.

Voor het volgen van de opleiding is het een voorwaarde dat je een stage of werkplek hebt in het verpleegkundige of sociale domein voor 16 uur per week.

Vrijstelling-  Erkenning van Verworven Competenties (EVC)

Ben je al een aantal jaren werkzaam in een functie in lijn met Sociaal Werk en denk je in aanmerking te komen voor vrijstelling van een deel van het onderwijs van de Ad?

Voor deze manier van instromen in de opleiding heeft de Ad Sociaal Werk (in de Zorg) een samenwerkingsrelatie met Bureau Sterk. Via hen kun je onderzoeken of een dergelijk traject kans van slagen zou kunnen hebben. Je krijgt vervolgens begeleiding bij het maken van een portfolio op basis waarvan een assessment gehouden gaat worden. Dat assessment wordt gedaan met een assessor van Bureau Sterk en een assessor van de opleiding.

Lengte en kosten van een assessment

Een assessment duurt gemiddeld vier maanden. Dat betekent dat professionals die volgend jaar de opleiding willen volgen, nog tot dit voorjaar hebben om zich aan te melden als ze het assessment voor de start van de opleiding willen doen. De kosten van het assessment hangen af van de gekozen route. Voor meer informatie over het traject, vrijstellingsmogelijkheden voor de Ad en Bureau STERK, kijk op de website van Bureau STERK.

Overige data

De opleiding start jaarlijks in september

Tijden

Maandagen van 9.30 uur tot 17.00 uur.

Duur

2 jaar

Tijdsinvestering

20 tot 24 uur per week, naast 16 uur stage of werken per week.

ETCS credits

De Associate degree Sociaal Werk (in de zorg) is een tweejarige deeltijdopleiding bestaande uit 120 ECTS.

Kosten

Kijk voor de actuele hoogte van de collegegelden hier.

Locatie

Marie KamphuisBorg, Zernikeplein 23 Groningen

Contactpersonen

Neem voor vragen contact op met Jacoline van der Slot (programmamanager van de opleiding) via:
adswz@org.hanze.nl.

 

Bijzonderheden

Proefstuderen / meeloopdag
Wil je eerst ervaren hoe het is om de Ad SWz te volgen aan de Hanzehogeschool? Meld je dan aan voor een zogenaamde meeloopdag. Er wordt een speciaal programma van een aantal lessen samengesteld om uit te proberen. Daarnaast is er volop ruimte om vragen te stellen aan docenten en studenten. Let op dat je je inschrijft voor de meeloopdag Ad SWz. Geen datum te vinden in het aanmeldformulier? Neem dan contact met ons op.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top