Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Bezoek de Online Informatieavond HanzePro op 27 januari 2022

Praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ)

Algemeen

Door recente maatschappelijke ontwikkelingen in de eerste lijn is er een toenemende vraag naar deskundige hulpverlening bij psychische klachten. Hierbij speelt de POH-GGZ een belangrijke rol: de POH-GGZ signaleert, diagnosticeert, intervenieert en ondersteunt bij psychische problemen. Alle handelingen van de POH-GGZ vinden plaats binnen een verpleegkundig of maatschappelijk werkdomein en worden gerealiseerd vanuit een maatschappelijke invalshoek.

Na het volgen van de opleiding:

 • ken je de eerste lijn en kun je, met behulp van stepped care, zorg op een laagdrempelige manier leveren aan mensen met psychosociale of psychosomatische problematiek;
 • kun je handelen binnen de wettelijke gestelde kaders met een autonome verantwoordelijkheid;
 • ben je een zelfstandig werkende beroepsbeoefenaar die kan werken vanuit een maatschappelijke, sociaal psychiatrische visie;
 • werk je volgens een methodiek die rekening houdt met de ontwikkelingen binnen het werkveld en kun je hierop anticiperen met een ‘outreachende’ houding;
 • sluiten jouw competenties aan bij het functieprofiel van de POH-GGZ dat is ontwikkeld door de LHV, verschillende beroepsverenigingen en diverse landelijke betrokken organisaties.

Ook op maat voor uw organisatie

Wil je liever in-company? Of denk je aan een opleiding die niet op onze website staat? Voor vrijwel alle opleidingen geldt dat maatwerk ook mogelijk is. Neem voor meer informatie direct contact op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Uitgebreid

Er is een maatschappelijke ontwikkeling gaande waarin mensen, dichter bij huis, gebruik kunnen maken van deskundige hulpverlening bij psychische klachten. De POH-GGZ werkt in de huisartspraktijk en heeft in deze praktijk een signalerende, diagnosticerende, interveniërende en ondersteunende rol en kan daarbij outreachend werken.

De POH-GGZ richt zich op laagdrempelige zorg en probeert door vroegtijdige signalering en/of interventies onnodige tweedelijnsverwijzingen te voorkomen. Interventies vinden plaats binnen een verpleegkundig of maatschappelijk werkdomein en worden gerealiseerd vanuit een maatschappelijke invalshoek. De POH-GGZ handelt met een autonome verantwoordelijkheid binnen de wettelijke gestelde kaders van de huisartsenzorg, kent de eerste lijn goed en kan met behulp van stepped care zorg op maat leveren aan mensen met psychosociale of psychosomatische problematiek.

In deze opleiding maak je je de competenties eigen die je nodig hebt om in de huisartsenpraktijk als POH-GGZ te kunnen starten. De competenties sluiten aan bij het functie- en competentieprofiel POH-GGZ dat is ontwikkeld door de verschillende beroepsverenigingen en diverse landelijke betrokken organisaties.

Structuur van de opleiding

De onderwijsinhoud van de opleiding wordt gestructureerd door de domeinen binnen de POH GGZ.

Onderscheiden kunnen worden:

 • Vakinhoudelijk handelen: De POH-GGZ als zorgverlener;
 • Samenwerking: De POH-GGZ als samenwerkingspartner;
 • Communicatie: De POH-GGZ als communicator (voorlichten en educatie);
 • Organiseren: De POH-GGZ als organisator
 • Maatschappelijk handelen: De POH-GGZ als gezondheidsbevorderaar;
 • Wetenschap en onderwijs: De POH-GGZ als reflectieve professional;
 • Professionaliteit: De POH-GGZ als professional en kwaliteitsbevorderaar.

De genoemde domeinen worden binnen verschillende taakgebieden aangeboden. Om te kunnen voldoen aan het kwalificatieniveau van een POH-GGZ waarbinnen kennis, vaardigheden en attitude geïntegreerd zijn, zullen de taakgebieden aangeboden worden in gecombineerde onderwijsmethoden. Het aanbieden van theoretische kennis in combinatie met training, action-learning en praktijkopdrachten.

Inhoud van de opleiding

Gedurende de opleiding komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Introductie psychopathologie ordening en kaders; herkenning psychische symptomen, ziektebeelden en vroegtijdige onderkenning in het contact, vroegsignalering;
 • introductie psychopathologie ordening en kaders; herkenning psychische symptomen, ziektebeelden en vroegtijdige onderkenning in het contact, vroegsignalering;
 • herkennen persoonlijkheidskenmerken/stoornissen; onderscheiden van escalerend gedrag ten opzichte van pathologisch gedrag; DSM IV classificatie;
 • systeemgeoriënteerde benadering theoretische uitgangspunten en toepassing; de invloed van de sociale omgeving, focus op gezondheidsbevorderende en onderhoudende factoren in de omgeving;
 • werken met kortdurende therapievormen; contact vanuit cognitieve gespreksvoering;
 • motivationele benadering; motiverende gespreksvoering;
 • presentie en narratieve huisartsenconsultatie;
 • vroegsignalering, voorkomen van een crisis;
 • werken in de eerste; oriëntatie op de ontwikkelingen rondom de nieuwe functie en rol als POH-GGZ;
 • consultvoering en consultatie; oefenen generalistische blik, vertaalslag maken vanuit (psycho)somatische klachten en vragen, preventief werken;
 • methodiek: introductie, vraagverheldering in de breedte (niet alleen psychiatrische diagnostiek), herkennen (dreigende) psychopathologie;
 • samenwerken in de eerste lijn; stepped care, ketenzorg, goed en gericht verwijzen in de eerste lijn, netwerk opzetten en onderhouden, kenmerken populatie (wijk en buurt);
 • systeemgericht werken; sociale netwerkbenadering;
 • gezondheidsbevordering; counseling, oplossingsgerichte methodiek en activerend begeleiden;
 • e-health;
 • zelfmanagement en eigen kracht.

Elektronische leeromgeving

De communicatie over de opleiding en tussen deelnemers onderling gebeurt onder andere via een elektronische leeromgeving. Hierin vindt de leeromgeving aansluiting bij de praktijk waar het werken met verschillende soorten software essentieel is geworden. Het is daarom noodzakelijk dat je een internetverbinding thuis en op je werkplek hebt.

De relatie met de praktijk

Binnen de opleiding wordt er gewerkt met praktijk- en action learning opdrachten. Dit betekent dat het geleerde zoveel mogelijk direct wordt toegepast in de praktijk. Je moet daarom gedurende de opleiding een leerplaats hebben in een huisartsenpraktijk, waar je minimaal acht uur per week werkzaam kunt zijn.

Praktisch

Doelgroep

Hbo-professionals met ruime werkervaring binnen de GGZ en/of maatschappelijk werk, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en psychologen.

Instroomniveau

Hbo-verpleegkundigen, inservice B-opgeleide verpleegkundigen met aanvullende scholing op hbo- werk- en denkniveau, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, psychologen die in de huisartsenpraktijk de functie POH-GGZ (gaan) vervullen.

Naast de vereiste vooropleiding is relevante GGZ werkervaring vereist. Een werk- of leerplaats van minimaal 8 uur per week is verplicht in verband met het uitvoeren van praktijkopdrachten.


Startdata

14-09-2022

Tijden

Woensdag van 9.30 uur tot 16.15 uur.

Duur

21 dagen (om de week les)

Kosten

Opleiding:€ 4.800, -
Bijkomende literatuurkosten: circa € 200, -
Eventuele prijswijzigingen voorbehouden.
Belastingdienst en studiekosten

Locatie

Groningen

Aantal deelnemers

Maximaal 18 deelnemers

Afronding

Na afronding ontvangt u een diploma van HanzePro

Contactpersonen

Opleidingscoördinator:
Saskia Lieffering, (050) 595 7313
s.f.lieffering@pl.hanze.nl

Secretariaat:
Myla Uitham, (050) 595 7190
m.e.uitham@pl.hanze.nl

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top