Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Post-hbo SPV

Algemeen

Wil jij cliënten, familie en andere direct betrokkenen begeleiden bij het hervinden en herstellen van nieuw evenwicht op diverse vlakken van het leven? Gaat je hart sneller kloppen van zoeken naar oplossingsrichtingen om complexe vraagstukken het hoofd te bieden? Zoek je een verdieping op je verpleegkundig beroep die nog meer een appél doet op jouw doorzettingsvermogen, durf en lef? Dan is de post-hbo opleiding sociaal psychiatrisch verpleegkundige jouw vervolgopleiding!

Als sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) ben je je bewust van de maatschappelijke invloed op het ontstaan, voorkomen en in stand houden van psychiatrische problemen. Als gespecialiseerd verpleegkundige weet je hoe je vraagstukken aanpakt met aandacht voor de sociale context, maatschappelijke impact en draagkracht en keuzes van het systeem en de cliënt.

Na het volgen van de opleiding:

 • ben je een zelfstandige gespecialiseerde verpleegkundige die breed inzetbaar is binnen de maatschappelijk gezondheidszorg;
 • werk je outreachend aan complexe zorgvraagstukken en ben je in staat om nieuwe strategieën te bedenken en een breed scala aan oplossingsrichtingen in te zetten daar waar standaarden vaak onvoldoende werken;
 • benader je cliënten en hun systeem vanuit een herstelvisie waarmee samenwerking met disciplines en instanties binnen de leefwereld van de cliënt vanzelfsprekend zijn;
 • draag je bij aan gezondheid en welzijn van kwetsbare doelgroepen waarbij het voorkomen van marginalisering en stigmatisering centraal staat.


Uitgebreid

De post-hbo-opleiding SPV is een duale competentiegerichte opleiding. De opleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het werkveld en in samenspraak met andere hogescholen. Tijdens de opleiding staan drie eenheden van leeruitkomsten (EVL’s) centraal, waaronder tien leeruitkomsten vallen die gebaseerd zijn op het expertisegebied van de sociaal psychiatrisch verpleegkundige (V&VN SPV, 2014).

1. Vakinhoudelijk handelen

 • Verkennen en analyseren van de situatie, sociaal psychiatrische diagnose en indicatiestelling
 • Begeleiden en behandelen
 • Systeemgericht werken
 • Crisisinterventie

2. Maatschappelijk handelen en samenwerken

 • Preventie
 • Interprofessioneel samenwerken en netwerken
 • Contextueel werken

3. Professionaliteit

 • Persoonlijke effectiviteit
 • Praktijkgericht onderzoek
 • Innovatief projectmatig werken

Leren op de werkplek

Een essentieel kenmerk van deze opleiding is het duale karakter, leren en werken is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het leren op de werkplek wordt door het onderwijs binnen de school ondersteund. Tijdens het leerproces word je in staat gesteld om de leeruitkomsten die centraal staan in de opleiding te behalen. Gedurende de opleiding heb je een praktijkcoach die de SPV praktijk kan voorleven en jouw eigenheid kan vormgeven en een portfoliodocent die helpt de verbinding te leggen tussen de opleiding en de praktijk.

Elektronische leeromgeving

Binnen de post-hbo-opleiding SPV werken we met de digitale leeromgeving Blackboard. Binnen Blackboard wordt gewerkt met en aan het digitaal portfolio.

Inhoud

De post-hbo-opleiding SPV duurt 18 maanden, opgesplitst in twee praktijkfasen van elk 9 maanden. Gedurende de opleiding leer je in toenemende mate te reflecteren op je eigen handelen en professionele identiteit. Tijdens de lesdagen staan zowel theorie als vaardigheden centraal die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Onze docenten staan allen met twee voeten in de praktijk waarmee de praktijk meegebracht wordt naar de schooldagen.

Structuur van de opleiding

Het onderwijs wordt aangeboden als theoretische kennis in combinatie met training van vaardigheden. Je krijgt een diversiteit aan methodieken aangeboden. Denk hierbij aan systeemgericht werken, crisisinterventies, oplossingsgericht denken en handelen, motiverende gespreksvoering, krachtgerichte interventies, kortdurende behandelstrategieën en positieve psychologie.

Belangrijke pijlers binnen de opleiding zijn: het vinden van het akkoord op de betrekking, in staat zijn te hypothetiseren, meerzijdig te denken en handelen en present te zijn. Er wordt op verschillende manieren gewerkt aan professionele rolontwikkeling, vaardigheden op het gebied van interprofessioneel samenwerken en stigma en destigmatisering. Je werkt aan leeruitkomsten door in de praktijk Action Learning Opdrachten uit te voeren en te werken aan proeves van bekwaamheid. De groepsgerichte activiteiten vinden plaats in de intervisie groepen en de vakbladgroepen waarmee gezamenlijk geschreven wordt aan een eigen vakblad. Het geheel aan leerlijnen is complementair van aard.

Kerndocenten

Gerard Lohuis (1961) is docent bij de opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige van HanzePro. Daarnaast is hij docent bij andere opleidingen in de gezondheidszorg. Ook werkt hij als SPV binnen buurtzorg-T en bij de crisisdienst van Lentis. Gerard is intensief betrokken bij ontwikkelingen in de zorg van sociaal-psychiatrisch patiënten en heeft hij diverse publicaties op zijn naam staan.

Téo Visser (1964) is geregistreerd systeemtherapeut en supervisor bij de Nederlandse vereniging voor relatie en gezinstherapie (NVGR). Hij heeft dertig jaar ervaring in de GGZ hulpverlening en in een eigen praktijk. Téo is, evenals Gerard, kerndocent binnen de post-hbo-opleiding SPV waarbij de nadruk ligt op systeemgericht werken.

Praktisch

Doelgroep

De opleiding is voor hbo-opgeleide verpleegkundigen met minimaal twee jaar recente GGZ werkervaring. Tevens moet je werkzaam zijn binnen een instelling waar je in de volle breedte aan de SPV competenties kan worden gewerkt.

Instroomniveau

 • BIG geregistreerde hbo-verpleegkundigen;
 • BIG geregistreerde mbo-verpleegkundigen of B-verpleegkundigen, aangevuld met een hbo-diploma binnen het zorg en welzijn domein;
 • B-verpleegkundigen en mbo-opgeleide verpleegkundigen zonder aanvullend hbo-diploma binnen het domein zorg en welzijn worden toegelaten na het positief afronden van het toelatingsprogramma: Voorbereiding op vervolgopleidingen Zorgprofessionals*;
 • Twee jaar recente, bij voorkeur ambulante, werkervaring in de psychiatrie;
 • Werkzaam zijn als SPV i.o. binnen de GGZ (minimaal 0,6 fte, exclusief opleidingsdagen);
 • Op de werkplek de beschikking hebben over een praktijkcoach (een senior SPV) die gedurende de opleiding wekelijks kan begeleiden.

* Wanneer dit op jou van toepassing is, neem dan contact op met de coördinator van de opleiding.

Startdata

05-02-2025 | Datum onder voorbehoud

Tijden

09.15 – 16.00 uur (dagen waarop reflectie gegeven wordt zijn tot 17.30 uur of vanaf 8.30 uur).
Tijdens de eerste 10 maanden van de opleiding elke week op woensdag en daarna om de week.

Duur

48 lesdagen verspreid over anderhalf jaar

Tijdsinvestering

De opleiding omvat 90 ECT(= 2520 studiebelastingsuren). De opleiding duurt anderhalf jaar met een tijdsinvestering van 8-12 uur per week.

Kosten

€ 9.800,- (prijs onder voorbehoud) 

Prijzen zijn inclusief cursusarrangement* en exclusief literatuurkosten van circa € 725, -

*Cursusarrangement: onbeperkt koffie, thee en ijswater. Gebruik van de klantenlounge en kosteloos toegang tot draadloze internetverbinding.

Klik hier voor informatie over financieringsmogelijkheden voor professionals.

Locatie

Groningen

Aantal deelnemers

Minimaal 18, maximaal 24

Afronding

De opleiding is NLQF 6 gekwalificeerd. Tevens is de opleiding geregistreerd door V&VN SPV.

Vervolg of verdieping

Contactpersonen

Voor praktische informatie kun je contact opnemen met Myla Uitham:
m.e.uitham@pl.hanze.nl
(050) 595 7190

Voor meer inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met  Alla Galstyan, opleidingscoördinator:
a.galstyan@pl.hanze.nl
(050) 595 5464

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top