Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Ouderenzorg in de 1e lijn

Algemeen

 

Professionals in de eerste lijn: POH-S, praktijkverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, POH- GGZ, worden steeds vaker geconfronteerd met oudere patiënten met complexe problematiek. Dit vraagt van de professional in de eerste lijn dat zij zicht krijgen op de gezondheidsproblemen bij ouderen en een analyse kunnen maken van de gezondheid van de oudere.

De in de wijk wonende oudere met complexe problematiek vereist specifieke aandacht van de professional en een proactieve houding. In de scholing ouderenzorg staan de competenties voor de eerstelijnsprofessional ouderenzorg centraal.

Na het volgen van deze scholing ben je in staat

 • jouw visie op ouderenzorg uit te dragen en de de actuele ontwikkelingen binnen de zorg voor ouderen te benoemen;
 • veel voorkomende gezondheidsproblemen bij ouderen en verschillende ziektebeelden bij ouderen te herkennen;
 • de meest voorkomende geriatrische ziektebeelden in de eerste lijn vroegtijdig te signaleren en te interveniëren;
 • op een goede wijze de zorgvraag in kaart te brengen (klinisch redeneren) en te verwerken in een zorgplan en adequate zorg in te zetten;
 • tot een goede risicotaxatie te komen wat betreft eenzaamheid en pathologische rouw, dementie, depressie en delier;
 • tot vroegsignalering en monitoring te komen door het adequaat gebruik van meetinstrumenten;
 • hoogcomplexe zorg die het gevolg is van multimorbiditeit zelfstandig en cultuursensitief binnen een maatschappelijke context doelmatig aan te pakken;
 • te werken vanuit een populatie gerichte aanpak waarbij je op samenwerking met andere instellingen/disciplines gericht bent;
 • zorg op efficiënte wijze, uitgaande van een integrale en preventieve benadering, aan te bieden;
 • op basis van gelijkwaardigheid te communiceren met ouderen, daarbij gebruik te maken van verschillende gesprekstechnieken, daarbij rekening houdt met leeftijdsgebonden veranderingen;
 • samen te werken met ouderen en hun mantelzorgers/vertegenwoordigers en waar mogelijk met andere informele zorgverleners, het behouden van de eigen regie staat daarbij centraal;
 • effectief gebruik te maken van de expertise van andere hulpverleners, die op tijd kunnen consulteren en/of naar te verwijzen;
 • een goede transitie van en naar het ziekenhuis te monitoren en te begeleiden met oog voor de risico’s die dat met zich meebrengt;
 • de risico’s van polyfarmacie te herkennen en de gevolgen hiervan voor ouderen te voorkomen.

Uitgebreid

Binnen de scholing ouderenzorg staan een aantal kernwaarden centraal:

 • Eigen regie en zeggenschap van de oudere en zijn/haar autonomie;
 • Het voorkómen dat de situatie van de (kwetsbare) oudere verergert;
 • De samenhang tussen: wonen, welzijn en zorg/formele en informele zorg/eerste en tweede lijn/tussen disciplines/tussen thuis en de instelling;
 • Zorg op het goede moment, integrale zorg en integrale samenwerking;
 • Het leveren van kwalitatief goede zorg, op tijd, toegankelijk en kosteneffectief.

Structuur van de scholing

De onderwijsinhoud van de scholing wordt gestructureerd rond de volgende kerncompetenties:
1. Vakinhoudelijk handelen
2. Communicatie
3. Samenwerken
4. Kennis en wetenschap
5. Maatschappelijk handelen
6. Organisatie
7. Professional en kwaliteitsbevorderaar

Inhoud

 • Visie op de oudere(n) (zorg);
 • Psychologische / sociologische ontwikkeling en levensfasen;
 • Positieve gezondheid;
 • Geheugenproblematiek en psychologische problematiek: eenzaamheid en rouw;
 • Geheugenproblematiek: Psychiatrie: veel voorkomende beelden: dementie depressie, delier;
 • Werken vanuit het concept positieve gezondheid en present zijn in het contact;
 • Risicotaxatie, vroegsignalering/monitoring, meetinstrumenten en onderzoek gebruik te maken van gevalideerde screenings- en observatie instrumenten;
 • Werken met actuele richtlijnen en standaarden in de 1e lijn preventie nieuwe vormen en ontwikkelingen;
 • Ouderenmishandeling;
 • Valpreventie;
 • Netwerken/ ketensamenwerking/multidisciplinair samenwerken;
 • Casemanagement;
 • Versterking van en samenwerking met steunsysteem;
 • EBP best practice benadering/interventies;
 • Zelfmanagement en eigen kracht (ook van steunsysteem);
 • Ethiek en kwaliteit van leven in deze tijd en hoe te beïnvloeden als professional;
 • Verlies van autonomie;
 • Psychofarmaca en de gevolgen van polyfarmacie voor de oudere patiënt;
 • Palliatieve/ terminale zorg;
 • Multimorbiditeit;
 • Advanced Care Planning in de eerste lijn

 

Praktisch

Doelgroep

HBO-geschoolde professionals in de eerste lijn, WMO-consulent

Instroomniveau

HBO-werk- en denkniveau

Startdata

10-02-2025

Tijden

Maandag van 18.00 – 21.00 uur (lesdag 1 begint in de middag)

Duur

16 dagdelen

Tijdsinvestering

Tijdsinvestering 1 x in de 16 dagen een lesdag en daarnaast heb je een werkplek in een huisartsenpraktijk, bij de thuiszorg of in de wijk (sociaal team). Een halve dag per week besteed je aan zelfstudie.

Kosten

Prijs Ouderenzorg in de 1e lijn: € 1675,- (onder voorbehoud).

Inclusief koffie/thee

Exclusief literatuur

 

Locatie

Groningen

Afronding

Na afronding van de cursus Ouderenzorg in de 1e lijn ontvang je een certificaat van HanzePro.

Contactpersonen

Voor praktische informatie kun je contact opnemen met Nanda Oosten:
(050) 595 70 60
n.oosten@pl.hanze.nl

Voor meer inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Beatrice Schilstra, opleidingscoördinator:  
(050) 595 73 34
b.schilstra@pl.hanze.nl

Bijzonderheden

Accreditatie; de scholing Ouderenzorg in de 1e lijn is geaccrediteerd bij V&VN en de NVvPO

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top