Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Het Familiegesprek (open inschrijving)

Algemeen

Naar aanleiding van een aantal belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen heeft de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om te komen tot een ‘participatiesamenleving,’ een samenleving waarin van burgers wordt verwacht dat zij participeren in de zorg voor hun oudere en/of zieke medemens. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de hulp van familie, naasten en vrijwilligers in de zorg voor chronisch zieken en ouderen. Voor professionals in de zorg ligt er een grote uitdaging om met families samen te werken en hen te begeleiden en te ondersteunen in de zorg voor hun familielid.

Het Familiegesprek is een belangrijke (verpleegkundige) interventie die ingezet kan worden ter ondersteuning van het familiesysteem en ter preventie van overbelasting van familie en mantelzorgers. Een familie gerichte benadering is steeds meer vereist boven de traditionele, individuele benadering van alleen de patiënt. In de training Het familiegesprek maak je je de competenties eigen die je nodig hebt om op een goede, respectvolle wijze met familie in gesprek te gaan en te komen tot optimale samenwerking en een goede balans in draaglast en draagkracht voor ieder familielid. De training bestaat uit 4 lesdagen aangevuld met twee intervisie bijeenkomsten. 

Na het volgen van de training

Ben je:

 • bewust van jouw eigen overtuigingen en ‘grondslagen’ als het gaat om zorg en de rol van familie;
 • bewust van de veranderende rol en positie van familie in het huidige gezondheidszorgsysteem;
 • bewust van de impact die ziekte en zorgafhankelijkheid kunnen hebben op het familiesysteem en de noodzaak tot ondersteuning en begeleiding om met deze situatie te leren omgaan.

Heb je kennis over:

 • de uitgangspunten en basisprincipes van Familiezorg en ‘Family Nursing’;
 • thema’s die van belang zijn binnen families die te maken krijgen met zorg;
 • familiestructuren, familie-functioneren en hoe je dat in kaart kunt brengen;
 • de relatie tussen Familiezorg, het Familiegesprek en verpleegkundige classificatiesystemen/verpleegkundige diagnostiek;
 • het doel en de functie van een genogram en een ecogram als middel om de structuur en de kwaliteit van onderlinge relaties binnen een familie in kaart te brengen;
 • het begrip ‘Zorgtriade’ in relatie tot samenwerking tussen patiënt, familie en verpleegkundige;
 • de principes van het Familiegesprek.

Heb je vaardigheden:

 • in het in kaart brengen van de familiestructuur en de kwaliteit van onderlinge relaties m.b.v. een genogram (als onderdeel van de anamnese);
 • in het organiseren en (bege)leiden van een familiegesprek;
 • in specifieke gesprekstechnieken voor het voeren van effectieve familiegesprekken zoals het uitspreken van wensen en verwachtingen, het stellen van circulaire vragen of het exploreren en uitdagen van overtuigingen.


Wil je liever een in-company-training?
Of denk je aan een opleiding die niet op onze website staat? Voor vrijwel alle opleidingen geldt dat maatwerk ook mogelijk is. Neem voor meer informatie contact op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Blog Marie Louise Luttik, lector Familiezorg

Uitgebreid

Onze samenleving verandert, we zitten midden in de transitie van verzorgingsstaat naar participatie samenleving. Families zijn in toenemende mate zelf verantwoordelijk voor de zorg van familieleden. Maar ziekte en zorgafhankelijkheid in een familie beïnvloedt de onderlinge relaties. Families hebben behoefte aan verpleegkundigen die hen gezamenlijk begeleiden, die met hen spreken over wederzijdse verwachtingen, veranderende rollen, verdriet, teleurstellingen, grenzen en over zelfzorg. De balans van geven en ontvangen is voor familieleden en hun onderlinge relaties essentieel om de zorg vol te kunnen houden.

Inhoud van de training

Bijeenkomst 1
Kennismaking, & Inleiding Familiezorg en Family Nursing.

Bijeenkomst 2
Anamnese gezin en familie; theorie systeem theorieën en thema’s in de familiezorg en familie functioneren; vaardigheden in het gebruik van het genogram en ecogram (oefenen).

Bijeenkomst 3
Het Familiegesprek;  uitgangspunten (richtlijn) van het familiegesprek, theorie zorgtriade; kennis en vaardigheden in onderdelen (componenten) van het familiegesprek (instructie & oefenen).

Bijeenkomst 4
Interventies gezin en familie; kennis verpleegkundige interventies (NIC) ter ondersteuning van gezin en familie; vaardigheden in het inzetten van de componenten van het familiegesprek (oefenen).

Aansluitend worden twee intervisie bijeenkomsten van 3 uur gepland (tijden in overleg met de cursisten). Aanwezigheid en inbreng tijdens deze bijeenkomsten vormen de proeve van bekwaamheid.

Elektronische leeromgeving

De communicatie over de training en tussen deelnemers onderling gebeurt onder andere via een elektronische leeromgeving. Hierin vindt de leeromgeving aansluiting bij de praktijk waar het werken met verschillende soorten software essentieel is geworden. Het is daarom noodzakelijk dat je een internetverbinding thuis en op je werkplek hebt.

De relatie met de praktijk

Binnen de training wordt er gewerkt met flitscolleges afgewisseld met actieve participatie door middel van oefeningen en opdrachten. Daarnaast wordt gewerkt met ‘action learning’. Dit betekent dat het geleerde zoveel mogelijk direct wordt toegepast in de praktijk. Je moet daarom gedurende de training werkzaam zijn als (wijk of praktijk-) verpleegkundige, huisarts, wmo functionaris of maatschappelijk werker.

 

De interventie 'Het familiegesprek' is door Vilans erkend als een interventie met goede aanwijzingen voor effectiviteit. 

Toelichting commissie: Het Familiegesprek is een relevante en gedegen uitgewerkte interventie met veel aandacht voor uitvoerbaarheid. De onderbouwing is goed leesbaar uiteengezet en bevat relevante theorieën. Er zijn mooie effectstudies beschikbaar, zowel kwalitatief als kwantitatief. De interventie blijkt voor positieve effecten te zorgen op ervaren belasting en familie functioneren. Het lijkt erop dat de interventie ook leidt tot een afname van het aantal uren benodigde wijkverpleegkundige zorg. Lees meer.

Praktisch

Doelgroep

Professionals van zorg- en welzijnsorganisaties in de eerste en tweede lijn en/of gemeentelijke- en onderwijsinstellingen

Instroomniveau

Hbo werk- en denkniveau

Startdata

22-10-2024 | Locatie Groningen = Vol.
14-11-2024 | Locatie Utrecht (Cursus- en vergadercentrum Domstad)
28-01-2025 | Locatie Groningen

Overige data

Lesdata locatie Groningen (groep is vol)
Dinsdag 22 oktober 2024 van 9.00 - 16.00 uur (1e lesdag)
Dinsdag 5 november 2024 van 9.00 - 16.00 uur (2e lesdag)
Dinsdag 19 november 2024 van 9.00 - 16.00 uur (3e lesdag)
Dinsdag 3 december 2024 van 9.00 - 16.00 uur (4e lesdag)
Dinsdag 17 december 2024 - intervisiebijeenkomst van 3 uur
Dinsdag 7 januari 2025 - intervisiebijeenkomst van 3 uur

Lesdata, locatie Utrecht
Donderdag 14 november 2024 van 9.30-16.30 uur (1e lesdag)
Donderdag 28 november 2024 van 9.30-16.30 uur (2e lesdag)
Donderdag 12 december 2024 van 9.30-16.30 uur (3e lesdag)
Donderdag 16 januari 2025 van 9.30-16.30 uur (4e lesdag)
Donderdag 30 januari 2025 - online intervisiebijeenkomst van 3 uur
Donderdag 27 februari 2025 - online intervisiebijeenkomst van 3 uur 

Lesdata locatie Groningen
Dinsdag 28 januari 2025 van 9.00 - 16.00 uur (1e lesdag)
Dinsdag 11 februari 2025 van 9.00 - 16.00 uur (2e lesdag)
Dinsdag 4 maart 2025 van 9.00 - 16.00 uur (3e lesdag)
Dinsdag 18 maart 2025 van 9.00 - 16.00 uur (4e lesdag)
Dinsdag 1 april 2025 - intervisiebijeenkomst van 3 uur
Dinsdag 15 april 2025 - intervisiebijeenkomst van 3 uur

Tijden

De tijden van de 2 intervisiebijeenkomsten (à 3 uur) worden in overleg met de cursisten bepaald.

Duur

De training bestaat uit 4 lesdagen van 6 uur en 2 intervisiebijeenkomsten van 3 uur.

ETCS credits

De training ‘Het Familiegesprek’ is voor 30 punten geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&VN.

Kosten

Locatie Groningen:
€ 1.185,-

Locatie Utrecht (Cursus- en vergadercentrum Domstad):
€ 1.590,-

Inclusief koffie/thee en een lunch tijdens de 4 hele lesdagen. 

Locatie

HanzePro, Zernikeplein 7 te Groningen

of

Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 te Utrecht

Aantal deelnemers

Minimaal 8 en maximaal 10 deelnemers

Afronding

Na afronding ontvang je een certificaat van HanzePro

Contactpersonen

Voor praktische informatie kun je contact opnemen met Ingrid Hartman:
i.hartman@pl.hanze.nl
(050) 595 2870

Voor meer inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Liane Meijer – de Vries:
l.meijer.de.vries@pl.hanze.nl
(050) 595 7321


Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie
Van 13 juli tot en met 25 augustus zijn we in verband met de zomervakantie niet aanwezig.
Wij lezen in deze periode onze mailbox niet uit. Vanaf maandag 26 augustus zijn wij weer bereikbaar en zullen wij uw mail weer beantwoorden.
Inschrijvingen voor deze opleiding verwerken wij vanaf 26 augustus.  
Voor noodgevallen zijn wij alleen bereikbaar via het algemene nummer van de Hanze, HanzePro: (050) – 595 3333.

Bijzonderheden

Het Familiegesprek is door Vilans erkend op het niveau 'goede aanwijzingen voor effectiviteit'.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top