Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Bevingsschade en herstel

Algemeen

Als gevolg van de gaswinning in Groningen ontstaan door de bevingen veel schade aan woningen en gebouwen. Schade aan gebouwen kunnen echter verschillende oorzaken (of combinaties van oorzaken) hebben. In deze cursus wordt je geleerd om op een analytische wijze de oorzaken van schade te herleiden om vervolgens te komen tot een goed voorstel voor herstel. In de cursus is aandacht voor SBR-trillingsrichtlijn A, de werkwijze in het Groningse aardbevingsgebied en de laatste kennis uit onderzoeken en praktijkvoorbeelden.

Na het volgen van de cursus

  • Heb je inzicht in welke factoren van belang zijn bij het herkennen van schade.
  • Kun je bijbehorende oorzaken van schade achterhalen.
  • Heb jij kennis van SBR – trillingsrichtlijn A en weet je de relatie te leggen met de schades in Groningen.
  • Heb je een bredere kennis aangaande het beoordelen van schade.
  • Heb jij kennis van het effectgebied aardbevingen en de invloed van grondversnelling op mogelijk schade.
  • Heb jij kennis van de actuele werkwijze in het Groningse aardbevingsgebied.
  • Kun je rapportages schrijven en rapportages van derden naar waarde interpreteren.
  • Weet jij wanneer sprake is van een Acuut Onveilige Situatie (AOS) en welke maatregelen dan genomen moeten worden.
  • Kun je het gesprek voeren aangaande een schadebeoordeling.
  • Heb je inzicht in mogelijkheden voor reparatiemethoden.

Op maat voor jouw organisatie

Deze opleiding wordt alleen nog in-company aangeboden. Voor alle opleidingen met betrekking tot aardbevingen geldt dat we maatwerk kunnen leveren. 

 

Uitgebreid

Groningen wordt geregeld opgeschrikt door meldingen van aardbevingen. Gebouwen, infrastructuur en mensen lopen schade op. Dit heeft invloed op het dagelijks leven van de Groningers. Kennis van aardbevingen, mogelijke maatregelen en preventie zijn van essentieel belang voor het gebied, de bewoners én voor elke professional die werkzaam is in het dossier. HanzePro biedt daarom drie cursussen aan voor betrokken bouwkundige en civieltechnische professionals. De cursus Bevingsschade en herstel is daar een van.

Door gaswinning komen vooral in de provincie Groningen aardbevingen voor. De geïnduceerde aardbevingen zijn wereldwijd uniek. Ze vinden namelijk niet zo heel diep in de ondergrond plaats en de grondsoort (voornamelijk klei) zorgt voor extra verplaatsing van de beving. Daarnaast is er in Groningen nooit aardbevingsbestendig gebouwd. De stevige Groningse huizen blijken niet goed bestand te zijn tegen de bevingen.

Beoordelen schade en SBR-trillingsrichtlijn A
Tijdens de cursus staat het beoordelen van schade aan gebouwen centraal. Je krijgt kennis van - en inzicht in - factoren die van belang zijn bij het herkennen van schade en het achterhalen van bijbehorende oorzaken. Op een analytische wijze wordt je geleerd om de oorzaak (of combinatie van oorzaken) van de schade te herleiden. Je kijkt hierbij naar gebouw- en omgevingsfactoren.

Vanuit de SBR-trillingsrichtlijn deel A wordt je geleerd hoe schade aan gebouwen objectief beoordeeld dient te worden. In deze meet- en beoordelingsrichtlijn wordt aangegeven hoe trillingsbronnen zoals het wegverkeer, bouwactiviteiten of zware machines schade kunnen veroorzaken aan gebouwen. De SBR- trillingsrichtlijn is uitgegroeid tot een standaardwerk voor iedereen die beroepshalve te maken heeft met het meten en beoordelen van trillingen. In de cursus wordt aandacht besteed hoe je deze richtlijn toepasbaar is in Groningen, voor de schade veroorzaakt door aardbevingen.

Deze basiskennis is nodig om goed te kunnen beoordelen of scheuren wel of niet door aardbevingen zijn veroorzaakt en om juiste oplossingen te kunnen adviseren voor het (aardbevingsbestendig) herstellen van woningen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt schadeherkenning en –herstel voor een aantal typische Groningse woningen en gebouwen behandeld. Ook wordt ingegaan op een heldere en volledige manier van onderzoek en rapportage. Je oefent tevens met het lezen en interpreteren van schaderapporten.

Beoordeling bevingsschade in Groningen
In de cursus is aandacht voor de actuele werkwijze die gehanteerd wordt in het Groningse aardbevingsgebied. Denk hierbij aan effectgebied bevingen, bewijsvermoeden, relatie grondversnelling en schade en de wijze van rapporteren. Ook worden de zogenaamde Acuut Onveilige Situaties (AOS) behandeld en hoe het best instabiele (onderdelen van) woningen gestabiliseerd of gestut kunnen worden.

Tot slot
Na het volgen van de cursus ben je specialist op het gebied van het herkennen en beoordelen van bevingsschade. Daarnaast kun je op een heldere en professionele manier een schadecasus onderzoeken en rapporteren. Je krijgt inzicht in wat er in het schaderapport moet staan en waarom. Ook krijg je handvatten om je voor te bereiden op het gesprek over het schaderapport.

Praktisch

Contactpersonen

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top