Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Bevingsschade en herstel

Algemeen

N.B. Deze cursus wordt niet langer aangeboden. Voor eventuele startdata van de cursus Seismiek en aardbevingsbestendig versterken verwijzen we je naar de betreffende webpagina. Heb je een opleidingsvraag binnen het thema Aardbevingen? Neem gerust contact op met de productmanager. We helpen je graag met een advies op maat.

Als gevolg van de gaswinning in Groningen ontstaan door de bevingen veel schade aan woningen en gebouwen. Schade aan gebouwen kunnen echter verschillende oorzaken (of combinaties van oorzaken) hebben. In deze cursus wordt je geleerd om op een analytische wijze de oorzaken van schade te herleiden om vervolgens te komen tot een goed voorstel voor herstel. In de cursus is aandacht voor SBR-trillingsrichtlijn A, de werkwijze in het Groningse aardbevingsgebied en de laatste kennis uit onderzoeken en praktijkvoorbeelden.

Na het volgen van de cursus

 • Heb je inzicht in welke factoren van belang zijn bij het herkennen van schade;
 • Kun je bijbehorende oorzaken van schade achterhalen;
 • Heb jij kennis van SBR – trillingsrichtlijn A en weet je de relatie te leggen met de schades in Groningen;
 • Heb je een bredere kennis aangaande het beoordelen van schade;
 • Heb jij kennis van het effectgebied aardbevingen en de invloed van grondversnelling op mogelijk schade;
 • Heb jij kennis van de actuele werkwijze in het Groningse aardbevingsgebied;
 • Kun je rapportages schrijven en rapportages van derden naar waarde interpreteren;
 • Weet jij wanneer sprake is van een Acuut Onveilige Situatie (AOS) en welke maatregelen dan genomen moeten worden;
 • Kun je het gesprek voeren aangaande een schadebeoordeling;
 • Heb je inzicht in mogelijkheden voor reparatiemethoden.

Ook op maat voor jouw organisatie

Wil je liever in-company? Of denk je aan een opleiding die niet op onze website staat? Voor vrijwel alle opleidingen geldt dat maatwerk ook mogelijk is. Neem voor meer informatie direct contact op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Maatregelen COVID-19

Naar aanleiding van de maatregelen omtrent het COVID19-virus bieden wij het programma grotendeels digitaal aan. We starten het programma met een excursie op een fysieke locatie en bieden naast de inhoud van lesdag 1 de mogelijkheid kennis te maken met de docent en mede-deelnemers. Tijdens de excursie houden we ons uiteraard aan de geldende maatregelen. Het vervolg van de lesdagen zal digitaal plaatsvinden.

Uitgebreid

Groningen wordt geregeld opgeschrikt door meldingen van aardbevingen. Gebouwen, infrastructuur en mensen lopen schade op. Dit heeft invloed op het dagelijks leven van de Groningers. Kennis van aardbevingen, mogelijke maatregelen en preventie zijn van essentieel belang voor het gebied, de bewoners én voor elke professional die werkzaam is in het dossier. HanzePro biedt daarom drie cursussen aan voor betrokken bouwkundige en civieltechnische professionals. De cursus Bevingsschade en herstel is daar een van.


Door gaswinning komen vooral in de provincie Groningen aardbevingen voor. De geïnduceerde aardbevingen zijn wereldwijd uniek. Ze vinden namelijk niet zo heel diep in de ondergrond plaats en de grondsoort (voornamelijk klei) zorgt voor extra verplaatsing van de beving. Daarnaast is er in Groningen nooit aardbevingsbestendig gebouwd. De stevige Groningse huizen blijken niet goed bestand te zijn tegen de bevingen.

Beoordelen schade en SBR-trillingsrichtlijn A
Tijdens de cursus staat het beoordelen van schade aan gebouwen centraal. Je krijgt kennis van - en inzicht in - factoren die van belang zijn bij het herkennen van schade en het achterhalen van bijbehorende oorzaken. Op een analytische wijze wordt je geleerd om de oorzaak (of combinatie van oorzaken) van de schade te herleiden. Je kijkt hierbij naar gebouw- en omgevingsfactoren.

Vanuit de SBR-trillingsrichtlijn deel A wordt je geleerd hoe schade aan gebouwen objectief beoordeeld dient te worden. In deze meet- en beoordelingsrichtlijn wordt aangegeven hoe trillingsbronnen zoals het wegverkeer, bouwactiviteiten of zware machines schade kunnen veroorzaken aan gebouwen. De SBR- trillingsrichtlijn is uitgegroeid tot een standaardwerk voor iedereen die beroepshalve te maken heeft met het meten en beoordelen van trillingen. In de cursus wordt aandacht besteed hoe je deze richtlijn toepasbaar is in Groningen, voor de schade veroorzaakt door aardbevingen.

Deze basiskennis is nodig om goed te kunnen beoordelen of scheuren wel of niet door aardbevingen zijn veroorzaakt en om juiste oplossingen te kunnen adviseren voor het (aardbevingsbestendig) herstellen van woningen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt schadeherkenning en –herstel voor een aantal typische Groningse woningen en gebouwen behandeld. Ook wordt ingegaan op een heldere en volledige manier van onderzoek en rapportage. Je oefent tevens met het lezen en interpreteren van schaderapporten.

Beoordeling bevingsschade in Groningen
In de cursus is aandacht voor de actuele werkwijze die gehanteerd wordt in het Groningse aardbevingsgebied. Denk hierbij aan effectgebied bevingen, bewijsvermoeden, relatie grondversnelling en schade en de wijze van rapporteren. Ook worden de zogenaamde Acuut Onveilige Situaties (AOS) behandeld en hoe het best instabiele (onderdelen van) woningen gestabiliseerd of gestut kunnen worden.

Onderzoek en praktijk
In de cursus zullen een aantal gastsprekers van TU Delft en Researchgroup Earthquake Resistant Structures van Hanzehogeschool je de laatste kennis bijbrengen vanuit onderzoeken naar bijvoorbeeld het effect van cumulatieve bevingen op schade aan metselwerk en de kennis opgedaan vanuit het jarenlang monitoren van gebouwen. Daarnaast is er in de cursus veel ruimte voor het behandelen van praktijkvoorbeelden.

Tot slot
Na het volgen van de cursus ben je specialist op het gebied van het herkennen en beoordelen van bevingsschade. Daarnaast kun je op een heldere en professionele manier een schadecasus onderzoeken en rapporteren. Je krijgt inzicht in wat er in het schaderapport moet staan en waarom. Ook krijg je handvatten om je voor te bereiden op het gesprek over het schaderapport.

Post-hbo Aardbevingen en diepe ondergrond

Naast de cursus Bevingsschade en herstel bieden wij op dit thema ook de volgende cursussen aan:
- Inleiding aardbevingen (wordt niet langer aangeboden)
- Seismiek en aardbevingsbestendig versterken (wordt in mei voor het laatst aangeboden)

De cursussen zijn los van elkaar en in willekeurige volgorde te volgen. Na succesvolle afronding van alle drie de cursussen heb je recht op het diploma Post-hbo Aardbevingen en diepe ondergrond. Deze opleiding is geaccrediteerd bij CPION.
NB:  Deze opleiding wordt niet langer in zijn geheel aangeboden.

De cursussen worden aangeboden bij voldoende deelnemers. Bij deelname aan alle drie de cursussen ontvang je een korting van €200,- op de laatste cursus.

Let op: voor de cursus Seismiek en aardbevingsbestendig versterken geldt een instroomeis. Zie hiervoor de praktische informatie onderaan de webpagina.

Gespecialiseerde docent

De docenten welke betrokken zijn bij de cursus Bevingsschade en herstel zijn al vele jaren werkzaam in de praktijk werkzaam en hebben veel ervaring op het gebied van aardbevingsschade en schadeherstel. De betrokken docenten zijn:

 • Ing. Dave van Drie         - RPS Advies en ingenieursbureau B.V.
 • Dr. Ir. Chris Geurts         - TNO
 • Ir. Jelle Pama                 - KCNR Hanzehogeschool

Dave van Drie is als adviseur werkzaam bij RPS Advies- en ingenieursbureau B.V. uit Zwolle / Delft en hoofddocent in deze cursus. Dave is als senior deskundige tevens gerechtelijk deskundige bouwkunde & bouwtechniek. Hij verricht al jaren in het bijzonder specialistische onderzoeken uit op bouwkundig en bouwfysisch vlak. Onderzoek naar aard, oorzaak en herstel van gebouwschades in het bijzonder. Zijn specialisatie ligt bij Bouwgebreken- en Bouwgeschillenonderzoek. Dit voert hij veelal uit voor de rechtbanken en gerechtshoven in Nederland. Sinds 2013 is hij ook betrokken in het aardbevingsdossier in Noord Oost Groningen en specialist in het herkennen van aardbevingsschade en het geven van (herstel)advies.

Chris Geurts is senior adviseur van TNO en betrokken bij veel onderzoeken en adviezen op het gebied van dynamica en aardbevingen. Hij is gespecialiseerd in het effect van wind- en aardbevingsbelasting op gebouwen, schadepreventie en het ontwerpen van hoogbouw. Chris is lid van diverse technische commissies in het aardbevingsgdossier. Daarnaast is Chris Geurts mede auteur van SBR trillingsrichtlijn deel A en geeft hij al jaren cursussen op het gebied van schade aan gebouwen.

Jelle Pama is inhoudelijk programmaleider en tevens docent in deze cursus. Jelle heeft ruim 20 jaar ervaring als constructief ontwerper en projectleider in de utiliteitsbouw en heeft gewerkt bij diverse adviesbureaus in Nederland. Momenteel is hij hogeschoolhoofddocent constructief ontwerpen bij de Hanzehogeschool en onderzoeker bij ‘Researchgroup Earthquake Resistant Structures’ van KCNR onder leiding van lector Ihsan Bal. Jelle houdt zich bezig met onderzoek in het kader van het aardbevingsbestendig versterken van gebouwen en is een verbinder tussen onderzoek, onderwijs en het bedrijfsleven.

Praktisch

Doelgroep

Medewerkers en beleidsmakers van adviesbureaus, bouwbedrijven, provincies, gemeenten en waterschappen.

Instroomniveau

Hbo werk- en denkniveau.
Instroomeisen: Hbo bouwkundige/civiel-technische opleiding en/of relevante werkervaring.

Tijden

Excursie op een fysieke locatie van 09.00 tot 16.30 uur
6 digitale lesdagen van 09.00 tot 12.30 uur  

Kosten

Cursus € 1.400,-
Bijkomende literatuurkosten: geen
(prijspeil studiejaar ’21-‘22, wijzigingen voorbehouden).

Wanneer je de cursussen Inleiding aardbevingen en Seismiek en
aardbevingsbestendig versterken reeds gevolgd hebt ontvang je €200,- korting op bovengenoemde cursusprijs.

Locatie

De excursie zal plaatsvinden op een fysieke locatie. Meer informatie daarover wordt na aanmelding bekend gemaakt.

Het lesprogramma wordt in verband met de situatie rondom COVID19 digitaal verzorgd.

Aantal deelnemers

Minimaal 10 deelnemers.
Maximaal 25 deelnemers.

Afronding

De cursus wordt afgerond met een opdracht.
Indien je de cursus succesvol hebt afgerond, ontvang je een persoonsgebonden certificaat.

Wanneer je naast deze cursus ook de cursussen Inleiding aardbevingen en Seismiek en aardbevingsbestendig versterken met goed gevolg afrond heb je de opleiding Aardbevingen en diepe ondergrond voltooid. Je ontvangt dan het diploma post-hbo Aardbevingen en diepe ondergrond. Deze opleiding is geaccrediteerd bij CPION.

Deze cursus is gewaardeerd in het kader van twee registers:
- constructeursregister: 18 punten (www.constructeursregiser.nl)
- NIVRE: 6 PE punten (www.nivre.nl)

Contactpersonen

Kim Bode - productmanager
(050) 595 2760
hanzepro.sofe@org.hanze.nl

Bijzonderheden

Naar aanleiding van de maatregelen omtrent het COVID19-virus bieden wij het programma grotendeels digitaal aan. We starten het programma met een excursie op een fysieke locatie en bieden naast de inhoud van lesdag 1 de mogelijkheid kennis te maken met de docent en mede-deelnemers. Tijdens de excursie houden we ons uiteraard aan de geldende maatregelen. Het vervolg van de lesdagen zal digitaal plaatsvinden.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top