Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Meld je aan voor de Informatieavond op 20 april 2023

Bedrijfskunde (Bachelor in deeltijd)

Algemeen

Andere uitdagingen vragen om andere oplossingen. De maatschappij en het werkveld veranderen voortdurend. De kennis en vaardigheden van gisteren kunnen morgen al niet meer voldoende zijn. Wil je bijblijven of vooroplopen? Dan is het aan te raden nieuwe vaardigheden, talenten en competenties te blijven ontwikkelen. In de opleiding leer je hoe je met een brede visie organisatie- en bedrijfsprocessen beheerst, verbetert en vernieuwt.

De opleiding Bedrijfskunde is sterk praktijkgericht: we maken gebruik van de werksituatie of die van je medestudenten. Nieuwe toepassingen en inzichten kun je dus meteen benutten. Een ideale combinatie, waar jij niet alleen je voordeel mee doet, maar ook je werkgever.

De opleiding Bedrijfskunde (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen.

 • Wil je (door)groeien naar een management- of adviesfunctie in het bedrijfsleven of de non-profitsector?
 • Ben je al manager of adviseur, maar wil je graag meer theoretische en praktische bagage krijgen op het gebied van bedrijfskunde?
 • Houd je van samenwerken, stuur je graag mensen aan en ben je analytisch, ondernemend en creatief?
 • Vind je het leuk om organisatieproblemen op te lossen en wil je leren hoe je het beste uit organisaties en mensen kunt halen?

Dan past de modulair opgebouwde deeltijdopleiding Bedrijfskunde perfect bij je!

Na het volgen van de deeltijdopleiding:

 • beschik je over uitgebreide theoretische bedrijfskundige kennis en vaardigheden;
 • kun je organisatie- en bedrijfsprocessen beheersen, verbeteren en vernieuwen;
 • kun je praktijkgericht bedrijfskundig onderzoek analyseren, opzetten en uitvoeren;
 • heb je je communicatieve en professionele management- en adviesvaardigheden ontwikkeld.

Professionals aan het woord

Drie professionals van de deeltijdopleiding Bedrijfskunde delen graag hun ervaring. Renate vanuit haar rol als Bestuursassistent, Marco vanuit zijn rol als inspecteur en Ans vanuit haar rol als adviseur bedrijfsvoering. Jaap Hatenboer deelt zijn ervaring met het coachen en begeleiden van deeltijdstudenten. Jaap  Hatenboer is manager Beleid en Innovatie bij UMCG Ambulancezorg.

Uitgebreid

De kenniseconomie stelt hoge eisen aan professionals, met mensen die creatief zijn en die samen met anderen kennis aanboren en vertalen in concrete ideeën, producten, diensten en verbeterde processen. Die rol is een bedrijfskundige op het lijf geschreven.

Als bedrijfskundige los je organisatievraagstukken praktisch, duurzaam en innovatief op door kennis van verschillende vakgebieden met elkaar te combineren. De focus ligt daarbij op het bepalen van de koers van een organisatie, het verbeteren en vernieuwen van bedrijfsprocessen en het samenwerken van mensen. Je leert organisaties vanuit een breed perspectief en met oog voor (inter-)nationale ontwikkelingen te bekijken. Als ‘bruggenbouwer’ begrijp je de belangentegenstellingen, communicatieproblemen en cultuurverschillen die in (en tussen) organisaties kunnen ontstaan.

Je wordt een generalist en krijgt goed zicht op de verschillende mogelijke invalshoeken bij het analyseren en oplossen van problemen waar organisaties voor staan. Je richt je op interactie met zowel groepen als met individuen. Je bent analytisch en commercieel, maar staat ook open voor jouw omgeving, collega's en klanten.

De bachelor Bedrijfskunde beslaat een ruim werkterrein met vele mogelijkheden. Je werkt als manager of als interne of externe adviseur in het bedrijfsleven of de non-profitsector. Doordat je een specialist wordt in het generalisme kun je functies bekleden als afdelingsmanager, accountmanager, projectleider, kwaliteitsmanager, organisatieadviseur, beleidsmedewerker, financieel adviseur, bedrijfsjurist en nog vele meer. Ook ben je toegerust om je eigen onderneming op te starten en verder uit te bouwen.

Doel

Je vergroot je kennis en vaardigheden en werkt aan jouw carrièremogelijkheden.

Inhoud en opbouw

De opleiding Bedrijfskunde deeltijd is modulair opgebouwd. Dit betekent dat je ervoor kunt kiezen om de gehele opleiding te volgen waarmee je een hbo-bachelor behaald. Je kunt er ook voor kiezen om als cursist één of meerdere modules te volgen.

Een module is een op zich staande studie over een duidelijk afgebakend onderwerp en is los te volgen. De modules van de Hanzehogeschool Groningen worden gegeven binnen een wettelijk erkende hbo- opleiding.

Wanneer je in jouw werk kennis mist over een bepaald onderwerp en je je daarop wilt bijscholen, maar je hebt geen behoefte, tijd of mogelijkheden voor een langdurige studie, dan is het volgen van een module een manier om dit te realiseren.

Kenmerkend voor de opleiding is de praktijkgerichtheid en de aandacht voor (multidisciplinair) samenwerken. In iedere module werk je in een leergroep bestaande uit vier medestudenten. De opdrachten realiseer je in je eigen organisatie.

De opdrachten worden voornamelijk in de eigen beroepspraktijk uitgevoerd, waardoor je ook een bijdrage kunt leveren aan de beheersing, verbetering en vernieuwing van de bedrijfsprocessen van de onderneming waar je werkt.

Modules
De modules zijn opgebouwd rondom een bedrijfskundig thema en iedere module duurt 10 weken. Iedere module bestaat uit een combinatie van colleges, trainingen en coachbijeenkomsten rondom een centraal staand, bedrijfskundig thema.

In module 1 krijg je een globaal beeld van het vakgebied Bedrijfskunde. Bedrijfskunde is een heel breed vakgebied dat zich bezighoudt met de wijze waarop een organisatie is ingericht en de wijze waarop de organisatie met zijn omgeving rekening houdt.

Module 2 gaat over kwaliteits- en procesmanagement. De onderdelen Supply Chain Management, inkoop, logistiek, processen en kwaliteitszorg komen volop aan bod. Een ander deel van de module staat in het teken van het op de markt zetten van een nieuw product. Je gaat bekijken welke gevolgen dit heeft op het gebied van bedrijfseconomie, bedrijfsrecht en bedrijfsethiek.

Module 3 is gericht op de omgeving van de organisatie. Denk hierbij aan onderwerpen als strategisch management en marketing.

Module 4 is gericht op het inzetten van de ‘human resources’ van de organisatie. Onderwerpen die hierbij bijvoorbeeld aan bod komen zijn de functie van HRM in de organisatie en Arbeidsrecht, maar bijvoorbeeld ook bedrijfsethiek en het toepassen van interventietechnieken.


Studie op maat

Het is mogelijk om de deeltijdopleiding versneld af te ronden. In drie jaar en één periode. Dit is mogelijk door het werkplekleren uit jaar vier deels te doen naast de overige modules van de jaren één tot en met drie.

Voor de deeltijdopleiding Bedrijfskunde is de verbinding van theorie en praktijk een belangrijk uitgangspunt voor het opleiden van haar studenten.

Je beschikt, naast een bedrijfskundige functie, over een relevante werkplek, waarbij het leren in communities of practice (werkplekleren) gegarandeerd kan worden. Op de werkplek moet een begeleider beschikbaar zijn die beschikt over minimaal een HBO-bachelor.

Praktisch

Doelgroep

Mensen die werkzaam zijn in een bedrijfskundige functie of werkomgeving.

Instroomniveau

 • Mbo-niveau 4 diploma.
 • Havo-diploma.
 • Vwo-diploma.
 • 21+ regeling: als je 21 jaar of ouder bent en niet voldoet aan de toelatingseisen, kun je een toelatingstoets WISKUNDE A en ECONOMIE afleggen: www.toelatingstoetsen.nl.
 • Aanvulling voor anderstaligen: NT2 op het hoogste niveau.

Aanvullende eisen aan de werkomgeving van de cursisten:

 • Er worden alleen cursisten toegelaten die een relevante werkplek hebben, waarbij het leren in communities of practice (werkplekleren) gegarandeerd kan worden.
 • Op de werkplek moet een begeleider beschikbaar zijn die beschikt over minimaal een HBO werk- en denkniveau.
 • Deze begeleider is in ‘partnerschap met de opleiding’ actief betrokken bij de (borging van) competentie ontwikkeling van zijn medewerker en onze cursist en geeft op deze ontwikkeling twee maal per jaar mondeling én schriftelijk feedback. Deze feedback maakt deel uit van de beoordeling van de cursist op zijn ontwikkeling als professional in de community of practice.
 • Deze begeleider heeft een actieve rol bij de portfoliobespreking aan het einde van ieder studiejaar en bij het vaststellen van de leerdoelen voor het volgende studiejaar.
 • Hier vind je meer informatie over de Werkplekscan.

Startdata

Introductie: 06-09-2023 Start lessen: 13-09-2023 (wijzigingen voorbehouden)

Tijden

Lestijden wekelijks op woensdag van 13.30 – 20.30 uur (wijzigingen voorbehouden)

Duur

De duur van de opleiding is vier jaar. Voor deze opleiding dien je 240 EC's te halen.

Je dient een relevante werkplek te hebben.

Voor dat je begint met de opleiding heb je een gesprek met de instroom coördinator om te kijken of je in aanmerking komt voor een versnelde route, waardoor het mogelijk is om de opleiding in drie jaar en in 1 periode af te ronden.

Tijdsinvestering

20 uur per week, inclusief colleges

Kosten

Kijk op www.hanze.nl/collegegeld voor het collegegeld.

Financiële regelingen
Hier vind je regelingen die financieel voordeel kunnen opleveren voor jou of jouw werkgever. Deze regelingen kunnen het je soms net even iets gemakkelijker maken om jouw opleidingswens in vervulling te laten gaan.


Kosten literatuur: jaar 1 +/- € 1.000,00 en voor de daarop volgende jaren +/- € 500,00 per jaar.

Locatie

Marie Kamphuisborg, Zernikeplein 23, Groningen

Afronding

Als je met succes de deeltijdopleiding Bedrijfskunde hebt doorlopen, heb je recht op de titel: Bachelor of Science.

Contactpersonen

De opleiding Bedrijfskunde (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen.

Meer informatie?
Contactpersoon: Annelieke van Berkel (studentencoördinator)
E-mail: a.van.berkel-roerig@pl.hanze.nl

 

Bijzonderheden

Zodra je je hebt aangemeld via Studielink ontvang je een digitale werkplekscan dat door jou moet worden ingevuld. Op basis van dit portfolio vindt een intakegesprek plaats. Na dit gesprek ontvang je een bericht over je toelating voor de opleiding.

Vrijstellingen
Wanneer je het propedeutisch examen van een universitaire opleiding Bedrijfskunde of een propedeutisch examen van een hbo-opleiding Bedrijfskunde hebt behaald, kun je instromen in het tweede jaar van de opleiding.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top