Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Algemeen

Organisaties en commerciële bedrijven zien steeds meer het belang van een optimale werk-, woon- en verblijfsomgeving. Daar hebben ze goed opgeleide facility managers voor nodig. Vanuit de arbeidsmarkt is er dan ook een groeiende behoefte aan facility managers op hbo-niveau. Wil jij jouw kennis en vaardigheden verder ontwikkelen en tegelijkertijd blijven werken? Volg dan de hbo-deeltijdopleiding Facility Management bij de Hanzehogeschool Groningen.

De Facility Manager van de toekomst

Een goede facility manager beschikt over een brede economische basis en uiteraard kennis en vaardigheden op het gebied van facilitaire dienstverlening. Daarnaast zijn goede communicatieve vaardigheden, management skills en een klantgerichte dienstverlening onmisbaar.

De deeltijdopleiding Facility Management is er voor facility managers, facilitair medewerkers en projectmedewerkers die kennis en vaardigheden willen verwerven om door te groeien in hun vak. De opleiding is ook uitermate geschikt voor mensen die een mbo-diploma Facilitaire Dienstverlening hebben behaald en het vak op een hoger niveau willen uitoefenen.

Na het volgen van de deeltijdopleiding:

 • beschik je over uitgebreide theoretische kennis;
 • heb je jouw praktische vaardigheden verder ontwikkeld;
 • kun je beleid voor facilitair management opstellen en implementeren;
 • adviseer je het management over facilitair beleid;
 • kun je leidinggeven aan een groep facilitaire medewerkers.

Docent aan het woord

Werkend leren

Het volledige opleidingsprogramma voor de hbo-opleiding Facility Management in deeltijd is gebaseerd op het principe van werkend leren. Jouw werksituatie en die van je medestudenten staan centraal. Action Learning opdrachten (dat zijn opdrachten die bij voorkeur in de eigen werksituatie worden uitgevoerd) vormen de kern van de opleiding. Om succesvol te studeren in de deeltijdopleiding Facility Management, moet je dus een passende werkomgeving hebben.

Het is niet noodzakelijk dat je een werkkring hebt op het gebied van Facility Management. Voor het volgen van de opleiding biedt het voordelen als de werkkring werkzaamheden omvat op het terrein van Facility Management (FM) en/of FM-projecten heeft waarin je kunt participeren dan wel de mogelijkheid biedt voor een medewerking aan de uitvoering van opleidingsspecifieke opdrachten en voldoende complex is.

Studie op maat

De lengte van het studieprogramma is afhankelijk van je vooropleiding, je werkervaring en je huidige functie. Het reguliere traject duurt vier jaar. Studenten die een aantal jaren als leidinggevende in het werkveld facility management werkzaam zijn of studenten die een vooropleiding op hbo-niveau hebben, kunnen de studie in 3,5 jaar afronden.

De grootste in Nederland

De Hanzehogeschool Groningen heeft de grootste Facility Management opleiding van Nederland en is daarmee de grootste ter wereld. Ondanks het grote aantal voltijd- en deeltijdstudenten, is er sprake van een overzichtelijk instituut. Het Instituut voor Future Environments, waar de opleiding Facility Management onder valt, bestaat uit een vast team van docenten met zowel onderwijs- als praktijkervaring.

Uitgebreid

De arbeidsmarkt heeft een groeiende behoefte aan facility managers op hbo-niveau. Juist de combinatie van kennis, vaardigheden en ervaring wordt veel gevraagd. Organisaties als ziekenhuizen, recreatieparken, wooncentra, overheden en commerciële bedrijven zien steeds meer het belang van een optimale werk-, woon- en verblijfsomgeving en hebben voor de realisatie daarvan goed opgeleide facility managers nodig. De facility manager heeft een brede economische basis en uiteraard kennis en vaardigheden op het gebied van facilitaire dienstverlening. Verder moeten facility managers beschikken over uitstekende communicatieve- en managementvaardigheden en een sterk ontwikkelde klantgerichte en dienstverlenende instelling. Zij kunnen zich bij uitstek verplaatsen in de behoeften en wensen van gebruikers of afnemers van facilitaire voorzieningen.

De hbo deeltijdopleiding Facility Management leidt je op voor beleidsbepalende, adviserende en leidinggevende functies op het gebied van facility management. Je verwerft of verdiept jouw competenties op het gebied van facility management.

Doel

Je verwerft de competenties die je nodig hebt als facility manager. Je wordt opgeleid voor een leidinggevende functie in het facilitaire werkveld. Je leert facilitaire processen aansturen en beleid ontwikkelen samen met of in opdracht van het algemeen management.

Inhoud van de opleiding

Hbo-opleidingen hebben een wettelijk bepaalde studieduur van vier jaar. Er kunnen vrijstellingen worden verleend voor (delen van) modules uit de opleiding. Dit kan alleen op grond van geoormerkte bewijzen van voorgaande opleidingen, cursussen, werkervaring etc.

Jaar 1

In het eerste jaar van je opleiding oriënteer je je op de studie en op het vakgebied van facility management. Het thema van het eerste jaar is dan ook: Welkom in de wereld van Facility Management.

Het eerste jaar is opgebouwd uit twee semesters van elk twintig weken.

Semester 1: People & Organization
Project Service Design en User Experience
In een projectgroep doorloop je de complete onderzoekscyclus voor een eenvoudig facilitair vraagstuk, van afbakening van de opdracht tot en met rapportage inclusief aanbevelingen, waarbij er specifiek aandacht is voor hospitality en duurzaamheid.

Facility & Hospitality
Je maakt kennis met de beginselen van Facility Management en Hospitality. Wat houdt het vakgebied nu precies in? Uit welke behoefte is het vakgebied ontstaan en hoe wordt het binnen organisaties vorm gegeven? Daarnaast maak je kennis met de methodiek voor het uitvoeren van bedrijfskundig onderzoek.

Service Marketing & Service Design
Je maakt kennis met de beginselen van service marketing en service design. De resultaten van verkennend bedrijfskundig onderzoek worden vertaald in (nieuwe) services die de vraag van de klant (in- of extern) van een antwoord voorzien. Daarbij wordt de koppeling gelegd naar de bestaande organisatie, de deliveryprocessen en de rol van informatie daarbij. Je leert rekening houden met de consequenties voor medewerkers in de organisatie.

Semester 2: Vital Buildings and Users
Project Vital Workspace
Je leert aan welke eisen kantoorhuisvesting moet voldoen, waarbij rekening wordt gehouden met de organisatorische, technische, financiële en informatietechnologische aspecten die betrekking hebben op huisvesting.

Financial & Information Management
Binnen dit thema maak je kennis met de financiële basisoverzichten en de kostenstructuur van vastgoed. Op basis van deze informatie kun je eenvoudige berekeningen binnen de context van kantoorhuisvesting maken.

Spacemanagement & Technology
Je definieert op basis van de behoeften van de te huisvesten organisatie aan welke eisen de kantoorhuisvesting van deze organisatie moet voldoen. Daarnaast maak je kennis met de fysiologische aspecten die het persoonlijk comfort in relatie tot het binnenklimaat beïnvloeden en met de functie en de werking van verschillende (onderdelen van) gebouwgebonden installaties.

Jaar 2 en 3

Tijdens het tweede en derde jaar volg je vier semesters van elk 20 weken, waarvan tijdens één semester een managementstage.

Stage
In deze hoofdfase van de studie ga je op managementstage. Gedurende 1 semester ben je als 'assistant to the manager' aan het werk in een organisatie. Naast het meedraaien in de dagelijkse gang van zaken, voer je zelfstandig een aantal opdrachten uit. Je functioneert dus voornamelijk op uitvoerend en tactisch niveau. Daarbij staan het ontwikkelen van de juiste beroepshouding en -vaardigheden (met name communicatieve en managementvaardigheden) en een brede oriëntatie op het beroep centraal. Het aantal opdrachten is zeer groot en divers. Van interne verhuizingen via inkoop-aanbestedingstrajecten tot het organiseren van evenementen.

Jaar 4

In je vierde jaar ben je bezig met afstuderen. Naast je afstudeerstage ben je in dit jaar ook bezig met de voorbereidingen voor je stage en ontwerp je een facility plan.

Het afstudeertraject is het laatste onderdeel van je opleiding. Je doet onderzoek bij een bedrijf of organisatie waar je een opdracht uitvoert die gekoppeld is aan één of meer beroepsrollen binnen het vakgebied van facility management (bijvoorbeeld adviseur, manager, projectleider, ondernemer).

Je toont tijdens en bij afronding van het afstudeertraject aan dat je over de kwalificaties, competenties, kennis en vaardigheden beschikt om als facility manager op hbo-niveau aan de slag te gaan.

Praktisch

Doelgroep

Iedereen die graag verder wil in het vakgebied Facility Management maar niet de mogelijkheid heeft om fulltime te studeren.

Instroomniveau

Havo

 • Economie & Maatschappij, toelaatbaar
 • Cultuur & Maatschappij, toelaatbaar 
 • Natuur & Gezondheid, toelaatbaar 
 • Natuur & Techniek, toelaatbaar 

Vwo

 • Economie & Maatschappij, toelaatbaar
 • Cultuur & Maatschappij, toelaatbaar 
 • Natuur & Gezondheid, toelaatbaar 
 • Natuur & Techniek, toelaatbaar 

Mbo-niveau 4
Met een mbo-diploma (niveau 4) ben je direct toelaatbaar.

Propedeuse HBO
Met een HBO propedeusegetuigschrift ben je direct toelaatbaar.

Propedeuse WO
Met een WO propedeusegetuigschrift ben je direct toelaatbaar.

21+ regeling
Als je 21 jaar of ouder bent en je voldoet niet aan de toelatingseisen, dan kun je een toelatingstoets afleggen. Als je bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder bent en niet aan de vooropleidingseisen voldoet, kunt u toegelaten worden op grond van de 21+ regeling. Je dient in dat geval een toelatingstoets af te leggen en voert een motivatiegesprek. Bij een positief advies kun je starten met de opleiding Facility Management. De eerstvolgende mogelijkheid voor het afleggen van deze toets is op 22 maart 2024 (onder voorbehoud) en op 14 juni 2024 is er nog een mogelijkheid. Wil je gebruik maken van de 21+ regeling, dan dien je dit minimaal twee weken voor de afnamedatum kenbaar te maken bij de toelatingscommissie door te mailen naar toelatingscommissiefm@org.hanze.nl

Vrijstellingen
Je kunt op basis van jouw opleiding en/of werkervaring vrijstelling aanvragen voor bepaalde studieonderdelen of stages. Hierdoor kan de studieduur bekort worden. Toekenning van vrijstellingen gebeurt door de Examencommissie van het Instituut.

Overige data

Start jaarlijks in september

Tijden

Van september tot juli zijn er twee onderwijssemesters opgebouwd uit twee onderwijsblokken van ongeveer twintig collegeweken.

De tentamens worden zowel op donderdagmiddag en -avond als op dinsdagavond afgenomen. Tijdens de lesweken kunnen ook tentamens ingepland worden.

Duur

De deeltijdopleiding duurt vier jaar en bestaat uit modules van elk een kwart of een half studiejaar. Afhankelijk van je vooropleiding kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen. De studieduur kan dan korter zijn.

Voor dat je begint met de opleiding heb je een gesprek met de instroom coördinator om te kijken of je in aanmerking komt voor een versnelde route (en dus voor vrijstellingen).

Tijdsinvestering

Ongeveer 20 uur per week, inclusief contacturen.

Kosten

Zie www.hanze.nl.
Er zijn diverse regelingen die voordeel kunnen opleveren voor u of uw werkgever.

Afronding

Na het afronden van de deeltijdopleiding Facility Management ontvang je het diploma Bachelor of Science.

Contactpersonen

Voor vragen, studieadvies en aanmelding kun je contact opnemen met Jelmer Krips.
E: j.krips@pl.hanze.nl
T: 050 595 26 35

Bijzonderheden

Aanmelding
Aanmelding voor de opleiding is mogelijk tot 1 september (maar bij voorkeur voor de zomervakantie). U kunt dan op 1 september a.s. starten met de opleiding. Als je je aanmeldt voor de opleiding ontvang je van ons een uitnodiging voor een gesprek. Tijdens het intakegesprek gaan we in op jouw vragen en motivatie voor de opleiding, kijken we samen met jou of je voldoet aan de toelatingseisen voor onze deeltijdopleiding en wordt je voorgelicht over deze gewenste werkomgeving en de mogelijkheden die er zijn om door samenwerking met andere studenten tot een dergelijke werkomgeving te komen.

Accreditatie
De opleiding Facility Management heeft een CROHO-registratie en -accreditatie en is internationaal IFMA-geaccrediteerd.

Proefstuderen / meeloopdag
Wil je eerst ervaren hoe het is om Facility Management (deeltijd) te studeren aan de Hanzehogeschool? Meld je dan aan voor een zogenaamde meeloopdag. Er wordt een speciaal programma van een aantal lessen samengesteld om uit te proberen. Daarnaast is er volop ruimte om vragen te stellen aan docenten en studenten. Let op dat je je inschrijft voor de meeloopdag Facility Management (deeltijd). Geen datum te vinden in het aanmeldformulier? Neem dan contact met ons op.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top