Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Waterstof - Inleiding in het analyseren en reduceren van (veiligheids)risico’s bij het ontwerpen van waterstofinstallaties

Algemeen

Waterstof gaat als energiedrager in de nabije toekomst een prominente rol spelen in onze energievoorziening. Nieuwe waterstofinstallaties moeten worden ontworpen en gebouwd.  

Hoewel het ontwerpproces van een waterstofinstallatie niet wezenlijk verschilt van het ontwerpproces van andere installaties, zijn er wel andere en grotere risico’s op het gebied van veiligheid. Zowel in de voorbereidingsfase op het ontwerpproces van een waterstofinstallatie, als ook tijdens het ontwerpproces zelf moet nadrukkelijk rekening gehouden worden met deze (veiligheids)risico’s. Zo moeten ze niet alleen in kaart worden gebracht, maar moet er ook worden nagedacht over hoe de (veiligheids)risico’s kunnen worden gereduceerd of liever nog kunnen worden voorkomen.   

In de cursus ‘Waterstof - Inleiding in het analyseren en reduceren van (veiligheids)risico’s bij het ontwerpen van waterstofinstallaties’ leer je vanuit veiligheidskundig perspectief naar (bestaande) ontwerpen van waterstofinstallaties te kijken. Je leert risicoscenario’s te onderkennen als onderdeel van het ontwerpproces van waterstofinstallaties en je krijgt inzicht in welke normen en richtlijnen daarbij van belang zijn.  Ook wordt er aandacht besteed aan welke lagen van beveiliging (Level of Protection Analysis) bij het ontwerp van een waterstofinstallatie kunnen worden toegepast, en waarop moet worden gelet met betrekking tot Aarding en EMC.   

De cursus wordt aangeboden in samenwerking met ENTRANCE - Centre of Expertise Energy.

Na het volgen van de  cursus

 • Heb je zowel theoretische als praktische basiskennis van de fysische eigenschappen van waterstof en waarin deze eigenschappen verschillen van andere gassen;
 • Ken je de belangrijkste veiligheidsnormen en -richtlijnen die van belang zijn bij het waarborgen van veiligheid bij het ontwerpen van een waterstofinstallatie;
 • Heb je risicoscenario’s in kaart gebracht van een bestaande waterstofinstallatie op ENTRANCE;
 • Weet je een gestructureerde aanpak te maken voor het verminderen van risico’s in het ontwerpproces van een waterstofinstallatie;
 • Weet je welke veiligheidsanalyses moeten worden uitgevoerd in de verschillende fasen van een ontwerpproces;
 • Heb je op basis van de veiligheidsanalyses geleerd welke technische maatregelen je in kunt zetten om waterstofinstallaties veiliger te ontwerpen.

Uitgebreid

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 1. Wat is waterstof? 
  Wat is waterstof en waarin verschilt waterstof van andere stoffen/gassen zoals bijvoorbeeld aardgas? Hoe kun je deze kennis gebruiken in de voorbereiding op het ontwerpen en bouwen van veilige waterstofinstallaties? 
  In dit dagdeel wordt de theorie met verschillende opstellingen in de praktijk gebracht middels praktijkvoorbeelden. Daarnaast worden verschillende installaties op het ENTRANCE terrein bezocht in de keten van waterstofproductie tot gebruik. 
   
 2. Normen, Richtlijnen en Vergunningen 
  Welke normen zijn van toepassing voor waterstofinstallaties, hoe interpreteer je richtlijnen?  
 1. Risico-analyse van een hogedruk systeem met waterstof als energiedrager
  De kennis die je tot dan toe hebt opgedaan, wordt tijdens deze dagdelen toegepast op een waterstofdistributiesysteem van ENTRANCE. De focus ligt daarbij op het uitvoeren van risico-analyses (van ontwerp tot realisatie) van het distributieproces van deze waterstofinstallatie. Vervolgens doen de cursisten voorstellen en geven ze advies met betrekking tot de volgens hun benodigde te treffen veiligheidsmaatregelen voor implementatie. Bij deze onderdelen word je in de basis meegenomen in de Hazop/Hazid en LOPA methodieken. 
 2. Veiligheid- Maatregelen in ontwerp en uitvoering 
  Deze dagdelen staan in het teken van de ontwerpkeuzes die gemaakt kunnen worden om de geïdentificeerde risico’s te beheersen. Denk hierbij aan de inzet van technologie (automatisering) en het ontwerpen van een goede Aarding en EMC- maatregelen. Met een praktijkvoorbeeld wordt de impact van een juist en een onjuist uitgevoerd ontwerp gedemonstreerd.

Docenten

Docenten bestaan uit docenten uit experts uit het bedrijfsleven en deskundigen verbonden aan het expertisecentrum ENTRANCE.

Samenwerking met ENTRANCE

Deze cursus is in samenwerking met ENTRANCE - Centre of Expertise Energy ontwikkeld. ENTRANCE draagt bij aan de snelle overgang naar een schone en betaalbare energievoorziening. In ons expertisecentrum ontmoeten wetenschappers, studenten, bedrijven, overheden en maatschappelijke instellingen elkaar om hun kennis te delen. Samen zorgen we voor de innovaties die hard nodig zijn voor de energietransitie én we versterken de regionale kenniseconomie.

Praktisch

Doelgroep

Engineers, docenten in technische sector, projectleiders en (toekomstige) beheerders van waterstofinstallaties die kennis willen nemen van het ontwerpproces van installaties waarin waterstof als energiedrager wordt gebruikt.

Instroomniveau

MBO+/HBO Werk/denkniveau

Startdata

10-10-2024 | Overige lesdata zijn: - 24-10-2024 - 06-11-2024 - 21-11-2024
29-02-2024 | Vervolg op 14 maart, 27 maart en 11 april 2024.

Tijden

De lestijden zijn van: 9.00-16.00 uur.

Duur

3,5 cursusdagen.

Kosten

€1753,-

Locatie

ENTRANCE - Centre of Expertise Energy, Hanzehogeschool

Contactpersonen

Productmanager Marloes Nieuwenhuis

Telefoon: (050) 595 7322

Email: ma.n.nieuwenhuis@pl.hanze.nl

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top