Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Social Work (master)

Algemeen

 • Word een change agent en innoveer het sociaal domein
In deze master ontwikkel je je tot een stevige sociaal professional die zorgt dat de stem van (kwetsbare) mensen beter doordringt in de praktijk én beleid, in een steeds complexer en dynamischer samenleving. Tijdens de master Social Work werk je aan een vraagstuk bij je eigen organisatie. Denk hierbij aan de versterking van sociaal werk in vraagstukken over ongelijkheid, participatie, zorg, leefbaarheid, institutioneel racisme, armoede, schulden, polarisatie, huiselijk geweld, eenzaamheid, uitsluiting. Je leert hoe je regie kunt nemen in een veranderproces en anderen kunt inspireren. De masteropleiding Social Work is een joint degree, dit betekent dat we de opleiding samen met de Hanzehogeschool Groningen verzorgen. De leslocaties zijn daarom in Groningen en Leeuwarden.
 • Onderwijsprogramma in samenwerking met NHL Stenden Hogeschool
 • Sterke koppeling van theorie en praktijk
 • Directe bijdrage aan de transformatie en innovatie in je eigen beroepspraktijk

Leerdoelen 

De masteropleiding leert je:

 • Effectief regie te voeren ten behoeve van innovatie en meervoudige waardecreatie
 • Samen te werken met oog op duurzaam bevorderen van sociaal functioneren in een complexe voortdurend veranderende samenleving
 • Blijvend je professionele identiteit te ontwikkelen ten behoeve van legitimering, positionering en profilering van jezelf en je beroep
 • Het beroep te innoveren op basis van kennis en onderzoek


Na succesvolle afronding van de masteropleiding mag je de titel Master of Social Work (MSW) voeren.

Uitgebreid

Unieke kenmerken

De masteropleiding Social Work biedt jou de tools om uitdagingen in het vakgebied aan te gaan.

 • Joint degree met de Hanzehogeschool Groningen: een gezamenlijk onderwijsprogramma en diploma.
 • Sterke koppeling van theorie en praktijk.
 • Je werkt in jouw eigen beroepspraktijk aan opdrachten. Op die manier combineer je leren en werken.  
 • Kleinschalige opleiding.
 • Hechte leergemeenschap met medestudenten en docenten.
 • Directe bijdrage aan de transformatie en innovatie in je eigen beroepspraktijk.


Opbouw van de opleiding

De masteropleiding Social Work is een 2-jarige deeltijdopleiding met een omvang van 60 studiepunten (EC's). Eén studiepunt staat voor 28 studie-uren. De opleiding is verdeeld over drie leeruitkomsten met ieder een gelijke studieomvang van 20 studiepunten. Een leeruitkomst is een samenhangend geheel van leerdoelen waaraan je werkt. De leeruitkomsten zijn rechtstreeks gerelateerd aan de beroepspraktijk en aan jouw ontwikkeling tot change agent. Gemiddeld beslaat de studielast 20 uur per week.

Tijdens de masteropleiding Social Work ontwikkel je professionele en persoonlijke competenties op basis van actuele en relevante theorieën en concepten. Jij wordt de deskundige die bijdraagt aan een solide basis van het Sociaal Werk-domein. Je inspireert en coacht collega´s, teams en samenwerkingspartners in het werkveld bij het vormgeven van transformatie en nnovatie. Deeltijdstudenten zorgen zelf voor een geschikt verandervraagstuk uit hun werkpraktijk.

De opleiding bestaat uit 3 leeruitkomsten:

 • Signaleren & Analyseren
  Vanuit je eigen beroepsituatie signaleer en analyseer je actuele ontwikkelingen, trends en maatschappelijke vraagstukken in het sociale domein. Op basis hiervan formuleer je je eigen visie en deelt deze met je beroepsgroep.
 • Samenwerken in transities
  Je ontwikkelt een nieuw businessmodel die op meerdere manieren bijdraagt aan de samenwerkingsvraagstukken in het sociale domein. Hierbij draag je zorg voor een goede match tussen beleid en uitvoering.
 • Voeren van effectieve regie op een concrete beroepsinnovatie
  Je innoveert de praktijk door op basis van eigen onderzoek en betrokkenheid van relevante actoren effectief de regie te voeren op een concreet transitieprobleem. Je integreert hierbij relevante kennis (uit de praktijk en theorie, nationaal en internationaal), werkt transparant, resultaatgericht en efficiënt en verantwoordt output en outcome. Je laat zien dat je de
  resultaten van het onderzoek kritisch kunt beschouwen en ontwikkelt een professionele identiteit gericht op legitimering, positionering en profilering.

De masteropleiding Social Work legt een nauwe verbinding met de beroepspraktijk. Tijdens de studie combineer je leren met werken en werk je aan integrale beroepsopdrachten in de eigen praktijk. 


Begeleiding

De Master Social Work is een kleinschalige opleiding. We vormen een hechte leergemeenschap met medestudenten en docenten. In een kleine leergroep (COL) stel je vragen, verdiep je, wissel je uit, reflecteer je en vraag je feedback.

Na de opleiding

De master Social Work is een brede studie, wij leiden je niet op tot sociaal werker, we leiden je op tot een ‘change agent’. We kijken vakoverstijgend en interdisciplinair. We leiden niet op tot een specifiek beroep. Je leert de rol van ‘change agent’ te vervullen in het sociaal domein. Je kunt een change agent zijn in allerlei beroepen zoals managementfuncties, beleidsfuncties, projectleider, programma management functies in het sociaal domein.  Na succesvolle afronding van de masteropleiding mag je de titel Master of Social Work (MSW) voeren.

Samenwerking NHL Stenden Hogeschool

Het onderwijsprogramma wordt uitgevoerd in samenwerking met NHL Stenden Hogeschool. Je volgt afwisselend onderwijs in Leeuwarden en Groningen. Door deze unieke samenwerking is het mogelijk de kennis(-netwerken), expertise en onderwijsfaciliteiten van de beide hogescholen te combineren. Daar profiteer jij als student van.

Praktisch

Doelgroep

Je hebt een afgeronde bacheloropleiding en je hebt een baan in het sociaal domein. Je ambitie is om door te groeien naar een seniorfunctie.

Heb je niet het juiste diploma, maar wel een gelijkwaardig diploma of gelijkwaardige werkervaring? Informeer dan naar de mogelijkheden.

Instroomniveau

Om toegelaten te worden tot de masteropleiding Social Work moet je beschikken over:
 • Een afgeronde bacheloropleiding (hbo of wo) in het sociale domein óf kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van een bachelordiploma. 
 • Een relevante werkplek (betaald of onbetaald) binnen het domein Social Work, die past bij de masteropleiding Social Work en je de mogelijkheid biedt om opdrachten en onderzoek vanuit deze opleiding in de praktijk uit te voeren. Je hebt hiervoor een intentieverklaring van je werk-/opdrachtgever nodig.
 • Een probleemoplossende, ondernemende en innovatieve werkhouding. Dat wil zeggen dat je stelling durf te nemen, dingen naar je toetrekt, doelgericht probeert invloed uit te oefenen en actief een bijdrage wilt leveren. Deze houding is taakoverstijgend. Dat wil zeggen dat je deze rollen zowel in de opleiding als ook in de organisatie durft te pakken. Het gaat dus verder dan wat je doet in het directe contact met cliënten. Dit kun je bij voorkeur aantonen d.m.v. uitgevoerde projecten.
 • Besef van en interesse in ontwikkelingen binnen het domein Social Work op macro- en meso-niveau.  Je hebt naast oog voor je eigen caseload ook interesse in achterliggende maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen.
 • Volop motivatie en zelfsturend vermogen om werken en leren te combineren en de mogelijkheid om gemiddeld ten minste 20 uur per week aan je opleiding te besteden.
 • Studievaardigheden op het gebied van literatuurstudie. Je begrijpt wetenschappelijke (onderzoeks-) en vakliteratuur (Nederlands- en Engelstalig), je bent in staat deze samen te vatten en met elkaar te vergelijken.
Heb je niet het juiste diploma, maar wel een gelijkwaardig diploma of gelijkwaardige werkervaring? Informeer dan naar de mogelijkheden.

Startdata

02-09-2024 | Het is niet mogelijk om in februari te starten

Overige data

Startdata: elk jaar in september

Tijden

De lesdagen zijn op maandag (onder voorbehoud) van 09.00 tot 17.00 uur. Je volgt de lessen het ene semester in Leeuwarden en het andere semester in Groningen. De lessen zijn vormgegeven als studiebijeenkomsten waarin je in uitwisseling met (gast)docenten en medestudenten kennis opdoet en verwerkt en werkt aan de opdrachten en je eigen professionele ontwikkeling. Afhankelijk van het thema en de fase van de opleiding worden de bijeenkomsten vormgegeven als hoorcollege, werkcollege, intervisie, practicum of werkplaats. De voertaal van de master is Nederlands.

Duur

2 jaar

Tijdsinvestering

De masteropleiding Social Work heeft een omvang van 60 EC en vereist een wekelijkse inspanning van ongeveer twintig uur. Dit is inclusief de colleges en begeleidingsuren bij de masteropleiding.

Kosten

Je betaald het reguliere collegegeld. Naast het collegegeld moet je rekening houden met bijkomende kosten voor studiemateriaal zoals boeken en readers. Deze kosten bedragen circa € 600,- per jaar. Kijk voor de actuele kosten op www.hanze.nl/collegegeld.

Locatie

Je volgt de masteropleiding Social Work deels in Leeuwarden en deels in Groningen. De lessen in Leeuwarden volg je op de NHL Stenden-locatie aan de Rengerslaan 10. In Groningen krijg je les in de gebouwen van de Hanzehogeschool Groningen. Beide locaties zijn zowel met het openbaar vervoer als de auto uitstekend te bereiken en beschikken over voldoende parkeerplaatsen.

Contactpersonen

De masteropleiding Social Work wordt verzorgd door de Academie voor Sociale Studies, Hanzehogeschool Groningen. 

Fiona Zeldenthuis, Onderwijsbureau
mastersocialwork@org.hanze.nl
tel 050 – 595 45 13
(ma, di, do)

 

Bijzonderheden

Aanmelding en Inschrijving

Heb je je studiekeuze gemaakt, meld je dan zo snel mogelijk aan voor de studie via Studielink.Je ontvangt dan de opdrachten voor de intake. Meld je in ieder geval aan voor 1 juni a.s. via Studielink. Wanneer je je later aanmeldt, kunnen we plaatsing niet garanderen.

Kort na jouw aanmelding volgt de meteen de intake. De intake is schriftelijk. Je ontvangt een mail met instructie om een aantal documenten aan te leveren (cv, kopie diploma vooropleiding en drie opdrachten). Inleveren kan op 3 momenten:

 • Voor 13 maart 2024 (ronde 1)
 • Voor 17 april 2024 (ronde 2)
 • Voor 5 juni 2024 (ronde 3)

Je hoort binnen 2 à 3 weken van ons of je bent toegelaten en ontvang je een formele toelatingsbrief. Het kan in bepaalde situaties voorkomen dat je voorwaardelijk wordt toegelaten. In dat geval hoor je welke aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

Verder vragen we je om een voorlichting bij te wonen. En we ontmoeten je graag tijdens de introductie (voor de zomer). Dan ontmoet je de docenten en studenten. We hebben dan ook een kort persoonlijk gesprekje.

Master Social Work ook in Voltijd! 
De voltijd variant is een doorstroommaster van 1 jaar. Na je bachelor Social Work kun je dan meteen doorstromen naar de master. De start is in september. Kijk voor meer informatie op de website of neem contact op met Fiona Zeldenthuis: mastersocialwork@org.hanze.nl, 050 – 595 45 13 (ma, di, do). 

 

Voorlichtingen

Donderdag 25 april 2024

17.30 uur

Voorlichting master Social Work

Infoavond Hanze Pro

Zernike Campus, Groningen

Aanmelden

Dinsdag 4 juni 2024

18.00 uur

Voorlichting master Social Work

Open avond NHL Stenden Hogeschool

Rengerslaan 10, Leeuwarden

Aanmelden

De aanmelding voor een open dag/infoavond gaat een paar weken ervoor open.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top