Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Participatie en Buurtontwikkeling (Associate degree)

Algemeen

Nieuwe opleiding!

Met deze tweejarige deeltijdopleiding ontwikkel jij je tot een buurtontwikkelaar. Als buurtontwikkelaar weet je wat er speelt in de leefwereld van de burger in de betreffende wijk, buurt of dorp. Je leert om een netwerk op te zetten en te onderhouden. Als nieuwe professional ben je een verbinder en bruggenbouwer tussen bewoners onderling, tussen bewoners en organisaties en tussen professionals onderling.

Wat is een Associate degree (Ad)?

Een tweejarige opleiding op een hogeschool. Het niveau van een Ad (niveau 5) ligt tussen dat van mbo-4 (niveau 4) en hbo-bachelor (niveau 6) in. Een Ad-opleiding is een praktijkgerichte hbo-opleiding. Afronding van de opleiding leidt tot een landelijk erkend diploma en de graad Associate degree, ofwel Ad. Na de Ad-opleiding kun je doorstromen naar de bachelor Social Work (deeltijd) van de Hanzehogeschool Groningen, waarin je in nog eens twee jaar je hbo-bachelor diploma kunt behalen.

Waar ga je aan de slag?

Als buurtwerker kun je gaan werken in het sociaal domein, denk bijvoorbeeld aan sociaal werk, maatschappelijke opvang, jongerenwerk, ouderenwerk, woningbouwvereniging, landbouworganisatie, thuiszorg, sportvereniging, schuldhulpverlening en vluchtelingenwerk. Je weet wat er speelt in de wijk en kan een verbindende rol spelen op thema's die er leven zoals eenzaamheid, armoede en schulden, onveiligheid en overlast, sociale energietransitie en energiearmoede, werk en participatie, culturele en sportactiviteiten, polarisatie, vergroening en onderhoud omgeving, gezondheid en aardbevingsproblematiek.

Uitgebreid

De opleiding bestaat uit 8 modules, 4 modules per jaar. Het eerste jaar ziet er als volgt uit:

Module 1 ‘Scharrelen in de buurt’
Deze startmodule heeft drie belangrijke pijlers: 

  1. De startende verkenning van de praktijkcontext.  
  2. De verkenning van het beroep en de eigen beroepsidentiteit. 
  3. De verkenning van de opleiding.

Je gaat je verdiepen in een buurt en ervaart wat er in de buurt te zien en te beleven valt. Vervolgens maak je een analyse vanuit het oogpunt van de buurtontwikkelaar> wat heeft de buurt nodig en welke opgaven liggen er? Bijvoorbeeld op het gebied van armoede, aardbevingsproblematiek of racisme. Je wordt bewust van wat je ziet vanuit je eigen beroepsidentiteit en van wat je nog niet ziet (blinde vlekken). De opdrachten binnen deze startmodule doe je samen met een medestudent. 

Module 2 ‘Iedereen doet mee’
In deze module staat het meedoen aan de samenleving voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is centraal. De Participatiewet en ook de Wet Maatschappelijke Ondersteuning spelen daar een belangrijke rol in. Je leert om als een spin in het web mensen en organisaties met elkaar te verbinden, maar ook dat iedereen van betekenis kan zijn in een wijk. Voor de buurtonwikkelaar is het belangrijk kennis te hebben van begeleidings-methodieken en basisbehoeften van mensen die we vinden in de sociale psychologie. 

Je onderzoekt je mensbeeld en toetst deze aan het mensbeeld dat onder de wetgeving ligt. Je leert werken vanuit gelijkwaardigheid als basishouding. Dat doe je aan de hand van een passende methode en het reflecteren op je eigen basishouding.

Module 3 ‘Samenwerken in de buurt’
In deze module staat het samenwerken met andere professionals, het interprofessioneel samenwerken centraal. Om goed te kunnen samenwerken met andere beroepsgroepen, is het belangrijk om inzicht te hebben in je eigen beroepsmatig handelen> wat is jouw voorkeur in taken en rollen in groepen? Naast dat je onderzoek doet naar je eigen bijdrage, kom je er ook achter welke bijdrage andere beroepsgroepen leveren in een bepaald vraagstuk.

Je gaat eerst een nulmeting maken over wie jij bent in de samenwerking. Hierbij kan aansluiting worden gezocht bij verschillende methodieken en modellen uit de groepsdynamica. Om inzicht in het interprofessionele werken te krijgen, zal worden ingegaan op de theorie “boundary crossing”. Waarbij het wisselen van perspectieven een belangrijk onderdeel zal zijn.  Aan het eind van de module laat je zien welke interventies je hebt gepleegd om de interprofessionele samenwerking voor de ontwikkeling van je buurt te versterken. 

Module 4 ‘Bouwen aan netwerken’
Netwerken zijn belangrijk voor het welzijn van mensen en dragen bij aan goede zorg en ondersteuning. Een wijk, een buurt of een dorp is vitaal als mensen er voor elkaar zijn. In deze module leer je aan verschillende soorten formele en informele netwerken te bouwen en deze te onderhouden. Enerzijds door kwaliteit van relaties en netwerken mee te nemen in ondersteuning en begeleiding van bewoners. Anderzijds als verbinder tussen bewoners onderling, tussen bewoners en organisaties en tussen organisaties onderling. Waar netwerken ontbreken of niet goed functioneren, ben jij de professional die netwerken in kaart brengt en waar nodig versterkt. Het werken met netwerken helpt je situaties beter te begrijpen én om mogelijke oplossingen vanuit het perspectief van de bewoner(s) te vinden. 

Je wisselt je bevindingen uit met je studiegenoten door gezamenlijk een uitwisseling te organiseren waarin je ook een 'best practice' uit een andere stad of buitenland verwerkt. 

Praktisch

Doelgroep

Heb je minimaal een afgeronde Mbo-4 opleiding en belangstelling om buurtontwikkelaar te worden? Dan is deze Ad-opleiding iets voor jou! 

Instroomniveau

  • Mbo-4
  • Havo alle profielen
  • VWO alle profielen

Indien je niet voldoet aan de vooropleidingseisen en je bent 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan een 21+ toelatingsassessment. Klik hier voor meer informatie en het aanmelden voor het 21+ toelatingsassessment. 

Vrijstelling -  Erkenning van Verworven Competenties (EVC)

Ben je al een aantal jaren werkzaam in het sociale domein en denk je in aanmerking te komen voor vrijstelling van een deel van het onderwijs van de Ad?

Voor deze manier van instromen in de opleiding heeft de Ad Participatie en Buurtontwikkeling een samenwerkingsrelatie met Bureau Sterk. Via hen kun je onderzoeken of een dergelijk traject kans van slagen zou kunnen hebben. Je krijgt vervolgens begeleiding bij het maken van een portfolio op basis waarvan een assessment gehouden gaat worden. Dat assessment wordt gedaan met een assessor van Bureau Sterk en een assessor van de Ad Participatie en Buurtontwikkeling.

Lengte en kosten van een assessment

Een assessment duurt gemiddeld vier maanden. Houdt met het starten van de Ad dus rekening mee dat dit traject deze tijd kost om vooraf vrijstellingen verleent te krijgen. Voor meer informatie over het traject, vrijstellingsmogelijkheden voor de Ad en Bureau STERK, kijk op de website van Bureau STERK.

Startdata

Start jaarlijks in september

Tijden

Lesdag: woensdag 09.30 – 15.30 uur

Duur

De Associate degree Participatie & Buurtontwikkeling is een tweejarige deeltijdopleiding. 

Tijdsinvestering

Je gaat 1 dag per week naar school. Op die dag werk je aan opdrachten, volg je colleges en train je je vaardigheden. Daarnaast moet je minimaal 16 uur betaald of onbetaald als buurtontwikkelaar werken in het werkveld. Deze leerwerkomgeving is onderdeel van het studieprogramma.

Voor de praktijkopdrachten die je in het eerste studiejaar uitvoert, heb je nog geen werkplek nodig. In het tweede studiejaar verwachten dat je minimaal 16 uur werkzaam bent of stage loopt binnen een passende leerwerkomgeving.  

Kosten

Kijk voor de actuele hoogte van de collegegelden hier

Locatie

Marie KamphuisBorg, Zernikeplein 23 Groningen

De opleiding is ontwikkeld door de Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool Groningen, in samenwerking met NHL Stenden Hogeschool. 

Contactpersonen

Heb je vragen? Neem contact op met onderwijsondersteuner Elien Timmer via AdPB@org.hanze.nl 

 

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top