Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Logopedie (deeltijd)

Algemeen

De opleiding Logopedie (deeltijd) wordt verzorgd door de Academie voor Gezondheidsstudies van de Hanzehogeschool Groningen.

Als logopedist bied je mensen ondersteuning bij het herstellen of verbeteren van communicatie door middel van therapie, training en advies. Tijdens de opleiding ontwikkel je kennis en vaardigheden die je nodig hebt om het vak van logopedist uit te oefenen.
We werken met het landelijk overeengekomen opleidingsprofiel op basis van de zeven rollen van de CanMEDS (Canadian Medical Education Direction for Specialists).

De opleiding logopedie is een bacheloropleiding en duurt in principe vier jaar, waarbij het mogelijk is in eigen tempo (naast werk en gezin) je diploma te halen.

De vaste contactdag voor de basismodules (nominale duur van twee jaar) is de vrijdag. De lessen worden geroosterd vanaf 09.30 uur tot maximaal 18.30 uur.

Na het volgen van de opleiding Logopedie:

  • kun je cliënten met problemen op het terrein van stem, slikken, spraak, taal, ademhaling en gehoor behandelen en begeleiden.
  • voer je cliëntgericht onderzoek uit, je adviseert, behandelt, geeft voorlichting en werkt preventief;
  • instrueer je en begeleid partners, familieleden en verzorgers van patiënten;
  • werk je professioneel, evidence-based en effectief;
  • werk je als logopedist in een vrijgevestigde praktijk, ziekenhuis, verpleeghuis of bijvoorbeeld een doveninstituut.


Deze opleiding doet mee aan het OCW-experiment leeruitkomsten, gericht op het flexibiliseren van het deeltijdonderwijs. Dit experiment loopt van 1 juli 2016 t/m 30 juni 2022. Het experiment is verlengd tot dit is verankerd in de wet.

Uitgebreid

Inhoud en opbouwDe opleiding is een deeltijdopleiding waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen en met elkaar worden verbonden. Het curriculum van de opleiding is opgebouwd uit een aantal basismodules, verdiepingsmodules en een afstudeerprogramma (zie schema). Binnen de basismodules Stem, Spraak- en taalontwikkeling, Audiologie, Neurologie en Vloeiendheidsstoornissen staat een logopedisch domein centraal. Deze modules worden iedere twee jaar aangeboden en kunnen in willekeurige volgorde gevolgd worden.

Modules

Module Professionele Identiteit in Uitvoering (PIU1)

Start: jaarlijks in februari en september 
Duur: één jaar
Korte Inhoud: binnen deze module is het centrale onderwerp jouw ontwikkeling tot logopedist:
Je ontwikkelt je professionele identiteit, je eigen stem & spraak en je leert methodisch logopedisch handelen, waarbij je de in andere modules aangeleerde vaardigheden in de praktijk brengt.
Reflectie- en intervisievaardigheden spelen ook een essentiële rol bij het ontwikkelen van deze professionele identiteit. Verder komt het thema gezondheidszorg aan bod en leer je de basis onderzoekvaardigheden.

Module Professionele Identiteit in Uitvoering (PIU2)

Start: jaarlijks in februari en september 
Duur: een jaar
Korte Inhoud: binnen deze module is het centrale onderwerp jouw ontwikkeling tot logopedist:
Je ontwikkelt je professionele identiteit, je eigen stem & spraak en je leert methodisch logopedisch handelen, waarbij je de in andere modules aangeleerde vaardigheden in de praktijk brengt.
Reflectie- en intervisievaardigheden spelen ook een essentiële rol bij het ontwikkelen van deze professionele identiteit. Verder komen de thema’s Ondernemerschap en Gezondheidszorg & Technologie aan bod. Technologie is één van de grootste aanjagers van innovatie en met nieuwe technologie kun je veel interessante producten en diensten ontwikkelen of verbeteren. Tijdens deze ontwikkel je samen met andere studenten een product of dienst voor de gezondheidszorg en maak je een plan om deze in de markt te zetten.

Module Spraak- en taalontwikkeling

Start: februari 2024
Duur: semester
Korte Inhoud: Het centrale onderwerp van deze module is de normale en afwijkende (meertalige) ontwikkeling van taal en spraak. In deze module leer je hoe de spraak- en taalontwikkeling van kinderen verloopt, hoe je deze kunt stimuleren, wat er mis kan gaan binnen de spraak- en taalontwikkeling en hoe je problemen kunt signaleren en indien nodig kunt behandelen. Je leert vanuit een breed perspectief te kijken naar kinderen en samen te werken met andere disciplines rond het kind. Daarbij komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: primaire, secundaire en tertiaire preventieve logopedie, diagnostiek, multidisciplinair handelen, coachen van ouders en professionals, spraak-taaltherapie opzetten en uitvoeren.

Module Vloeiendheidsstoornissen & Audiologie

Vloeiendheidsstoornissen
Start:  september 2023
Duur: semester
Korte Inhoud: Inleiding op kennisgebied vloeiendheid. Verschillende ontwikkelingsfasen van stotteren. Onderzoek bij jonge kinderen met hulpvraag gericht op vloeiendheid. Uitleg van verschillende modellen. Start indirecte therapie bij jonge onvloeiend sprekende kinderen. Het uitleg geven aan en adviseren van ouders van een jong kind dat onvloeiend spreekt over wat stotteren is, welke factoren een rol lijken te spelen bij de ontwikkeling van het stotteren, of er therapie geïndiceerd is en welke werkpunten er dan zijn. Onderzoek en behandeling van stoornissen in de vloeiendheid bij oudere kinderen, adolescenten en volwassenen. Leidraad: Richtlijn Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassen.
Overige vloeiendheidstoornissen (broddelen, neurogeen en psychogeen stotteren, onderzoek en behandeling.

Audiologie
Start: september 2023
Duur: semester
Korte Inhoud: Binnen deze module maak je kennis met Audiologie. Deze kennis wordt ondersteund door Geluidsleer. Screening en vervolgdiagnostiek van het gehoor bij kinderen en volwassenen komt aan bod, waarbij de aard, de graad (mate), de configuratie en mogelijke etiologie van een gehoorverlies bepaald wordt. Er wordt ingegaan op het effect van plaatsing van een cochleair implantaat op de gesproken taalontwikkeling. Daarnaast komen de voor- en nadelen van andere hoorhulpmiddelen aan bod. In het praktische gedeelte van deze module ga je aan de slag met het computerprogramma PRAAT en leer je audiometreren.

Module Neurologie

Start: februari 2024
Duur: semester
Korte Inhoud: Deze module richt zich op neurologische spraak-, taal- en slikstoornissen (als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel). Hierbij ligt het accent op logopedische diagnostiek en therapie bij volwassenen met afasie, dysartrie, dysfagie, cognitieve communicatiestoornissen en spraakapraxie. Daarnaast leer je ook over kinderen met een Cerebrale Parese (CP).
Deze module geeft je meer duidelijkheid over je rol als logopedist in een multidisciplinair team en op welke manier je samenwerkt met andere disciplines. Ook het omgaan met cognitieve beperkingen komt aan bod. Aanvullend wordt de anatomie, fysiologie en pathologie van het centrale en perifere zenuwstelsel behandeld en een aantal neurologische ziektebeelden waarbij spraak-, taal- en slikstoornissen kunnen voorkomen.

Module Stem

Start: september 2023
Duur: semester
Korte Inhoud:
Als logopedist krijg je te maken met mensen in de leeftijd van 0-80+ jaar met stemstoornissen. Onder deze mensen bevinden zich ondermeer hese kinderen, beroepssprekers, zangers en transgenders. Mensen kunnen organische en niet-organische stemstoornissen hebben. Het hele arsenaal aan kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor onderzoek en behandeling van deze doelgroep, leer je in deze module. Het multidisciplinair werken neemt hierbij een plaats in.

Module Startbekwame logopedist 1 en 2

Start: jaarlijks in februari en september 
Duur: variabel (norm is 2 jaar)
Korte inhoud: Binnen deze module biedt de opleiding een samenhangend en consistent afstudeerprogramma aan waarin wordt vastgesteld of je voldoende beroeopsbekwaam bent. Deze module kan worden gevolgd na het behalen van de basismodules. 

Beknopt overzicht van rollen en kernhandelingen

Uit: Opleidingsprofiel Bachelor Logopedie Nederland
Studierichtingsoverleg Logopedie SRO-L

De volgende twee bladzijden geven een overzicht over de rollen, de kernhandelingen per rol en het startbekwaam niveau per rol van de logopedist.
In beide tabellen op de volgende bladzijden is allereerst een bloem te herkennen die gebaseerd is op het CanMeDS-model. In de bladen van de bloem staan alle rollen van de logopedist. De rol van Logopedist vormt het hart van de bloem en staat centraal in het Opleidingsprofiel. In deze rol integreert de logopedist de andere rollen tijdens het toepassen van logopedische kennis, vaardigheden en professionele waarden bij het bieden van hoogkwalitatieve en veilige patiëntgerichte zorg. De rol van logopedist omvat het paramedische domein van de logopedist: communicatie en slikken in alle levensfases (De Ruiter et al., 2015).

Een voorbeeld van rollen die elkaar afwisselen in een bepaalde beroepscontext: De logopedist overlegt met een huisarts over samenwerking bij het efficiënt verwijzen van jonge stotterende kinderen. Hierbij is de rol van ondernemer en samenwerker meer aan de orde dan in de situatie waarin de logopedist in zijn centrale rol een hetero-anamnese afneemt bij ouders van een stotterend kind.Praktisch

Doelgroep

  • Mensen die enige jaren werkervaring hebben en zich algemene basiscompetenties eigen hebben gemaakt in hun werk;
  • mensen die willen doorgroeien en/of omscholen;

Instroomniveau

  • aanbevolen vakken: Engels
  • minimaal havo of mbo niveau 4.

Overige data

Startdatum: september of februari

Duur

De studieduur is 4 jaar, met een hbo of wo-diploma gerelateerd aan het vakgebied is het mogelijk om de studieduur te verkorten. Er kunnen losse modules worden gevolgd met een minimale studieduur van een semester.

Voor dat u begint met de opleiding kunt u in gesprek gaan met de instroom coördinator om te kijken of u in aanmerking komt voor een versnelde route (in het geval van een aanverwante eerder gevolgde hbo of wo-opleiding). 

Tijdsinvestering

Afhankelijk van studietempo en vooropleiding

Kosten

Informatie over collegegeld

Financiële regelingen
Hier vindt u regelingen die financieel voordeel kunnen opleveren voor u of uw werkgever. Deze regelingen kunnen het u soms net even iets gemakkelijker maken om uw opleidingswens in vervulling te laten gaan.

Contactpersonen

De opleiding Logopedie (deeltijd) wordt verzorgd door de Academie voor Gezondheidsstudies, Hanzehogeschool Groningen.

Contactpersonen

Laura Sijs: logopedie@org.hanze.nl

Bijzonderheden

Zodra u zich heeft aangemeld, zie oranje button Inschrijven rechts op de pagina, ontvang je een uitnodiging voor de studiekeuzecheck met een link naar een digitaal formulier. Op basis van dit formulier vindt een adviesgesprek plaats.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top