Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Waterstof - De rol van waterstof in de energietransitie

Algemeen

Waterstof is steeds meer in het nieuws als belangrijke component voor de energietransitie. Maar waarom is waterstof zo belangrijk voor ons toekomstige energiesysteem? Bedrijven, overheden en andere organisaties staan voor de vraag welke rol waterstof in hun eigen omgeving kan spelen.

Wat is waterstof en waarom kan het helpen de energietransitie te realiseren? Welke toepassingen zijn er voor waterstof? Wat kan waterstof betekenen voor jouw organisatie? Welke kansen en risico’s zijn belangrijk?

Antwoorden op deze en andere vragen krijg je in de cursus “de rol van waterstof in de energietransitie”.

Na het volgen van de cursus

 • Kun je een globaal overzicht van systemen en technieken voor alle delen van de hele waterstofketen in de Nederlandse context;
 • Ben je in staat de mogelijke toepassingen van waterstof in een duurzaam energiesysteem voor jouw eigen organisatie te bepalen;
 • Heb je een overzicht van de stand van zaken van het beleid op het gebied van waterstof (EU, Rijk, provincies en gemeenten);
 • Kun je een toepassing van waterstof in je eigen werkomgeving modelleren en een kosten-batenanalyse maken om een beslissing te ondersteunen;
 • Kun je de belangrijkste fysische eigenschappen van waterstof toepassen in een zelfgekozen casus
 • Heb je een beeld van het juridische kader voor het gebruik van waterstof in jouw eigen professionele context;
 • Heb je een beeld van de verwachte toekomstige ontwikkeling van vraag naar en aanbod van waterstof in jouw eigen professionele context en van de belangrijkste onzekerheden die dat met zich meebrengt.

Uitgebreid

Doel

Het doel van de cursus is deelnemers inzichten te geven in de mogelijke rol die waterstof in hun organisatie of werkomgeving zou kunnen spelen.

Inhoud

Waterstof kan in de energietransitie een belangrijke rol gaan vervullen als energiedrager. Het groeiende aandeel van wind- en zonne-energie in de elektriciteitsproductie, de belasting van het elektriciteitsnet, de behoefte aan opslag en ook de vraag naar waterstof in de industrie zijn allemaal factoren die erop wijzen dat waterstof nodig zal zijn in het toekomstige energiesysteem.

Bedrijven, overheden en andere organisaties staan daarom voor de vraag welke rol waterstof in hun eigen omgeving kan of zal krijgen. Voor investeringsbeslissingen met een lange termijn karakter is een inschatting nodig van deze toekomstige situatie. Ook organisaties die zelf willen verduurzamen moeten waterstof als mogelijkheid meenemen in hun afwegingen.

De cursus “de rol van waterstof in de energietransitie” richt zich gezien het bovenstaande op professionals die voor hun organisatie de rol van waterstof beter willen kunnen bepalen. Het kan bijvoorbeeld gaan om duurzaamheidscoördinatoren en beleidsmakers bij overheid, bedrijven en energie coöperaties. De doelgroep heeft een rol of taak op het gebied van duurzaamheid en wil zijn/haar kennis op het gebied van waterstof verdiepen. De centrale vraag daarbij is dat de organisatie moet bepalen of waterstof in de komende jaren een rol gaat spelen in de eigen organisatie of de omgeving.

Programma

Het programma bestaat uit zes dagdelen die gepland zijn op drie dagen. Elk dagdeel komt een module aan de orde:

Dag 1

 • Onderdeel 1: De waterstofketen
 • Onderdeel 2: Het gebruik van waterstof

Dag 2

 • Onderdeel 3: Waterstof en beleid
 • Onderdeel 4: Toepassing van waterstof in de eigen context

Dag 3

 • Onderdeel 5: Waterstof en veiligheid
 • Onderdeel 6: De toekomst van waterstof

Praktisch

Doelgroep

Professionals uit organisaties waarbij waterstof een rol (kan) gaan spelen in de toekomst of die een affiniteit hebben met het onderwerp.

Instroomniveau

MBO/HBO

Startdata

08-11-2024 | De overige lesdata zijn: - 15-11-2024 - 22-11-2024

Tijden

9:00 uur tot 17:00 uur

Duur

 • Drie volledige dagen om de week, inclusief lunch.
 • Contacturen: 24 uur
 • Zelfstudie: 20 uur

Kosten

€1221,- 

Locatie

ENTRANCE – Centre of Expertise Energy, Hanzehogeschool

Aantal deelnemers

15 deelnemers

Contactpersonen

Marloes Nieuwenhuis, productmanager
Ma.n.nieuwenhuis@pl.hanze.nl

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top