Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Meld je aan voor de Informatieavond op 25 april 2024

Inleiding in de Energietransitie

Algemeen

Momenteel is de energietransitie in volle gang en er is een (steeds groter groeiende) behoefte aan mensen die begrip hebben van deze transitie. Er vinden grote technologische ontwikkelingen plaats en de energiemarkt verandert. Deze veranderingen brengen meerdere uitdagingen met zich mee. Hoe ga je bijvoorbeeld om met de ruimtelijke omgeving of met welke juridische bottlenecks moet er rekening worden gehouden? En hoe krijg je de burgers mee in dit gehele proces? Antwoorden op deze en andere vragen krijg je in de cursus Inleiding in de Energietransitie die wordt aangeboden in samenwerking met ENTRANCE - Centre of Expertise Energy.

Na het volgen van de cursus 

  • Ben je in staat om de complexiteit van de energietransitie te herkennen en te begrijpen.
  • Kun je een verbindingsslag maken tussen de betrokken expertises en gebieden.
  • Heb je basiskennis van de verschillende hernieuwbare energiebronnen.
  • Begrijp je de impact van het plaatsen van duurzame energiebronnen op de omgeving.
  • Heb je basiskennis van waterstof en weet je hoe dit toegepast kan worden in de energietransitie.
  • Heb je basiskennis van relevante wetgeving en het identificeren van juridische knelpunten.
  • Heb je basiskennis van duurzaam gedrag en duurzame communicatie.
  • Heb je basiskennis van burgerparticipatie.
  • Ben je in staat om jouw eigen situatie in de context van de energietransitie te plaatsen.
  • Heb je handvatten om vanuit jouw eigen situatie in te spelen op de energietransitie.

Uitgebreid

Om zicht te krijgen op de veranderende energiewereld en hier op in te kunnen spelen, is het belangrijk om eerst goed te begrijpen hoe de energietransitie precies in elkaar steekt. Welke factoren spelen een belangrijke rol? Hoe verhouden die factoren zich tot elkaar? Wat voor ontwikkelingen vinden er plaats? Wie zijn er eigenlijk bij betrokken? Met welke potentiële knelpunten moet ik rekening houden? Wat betekent dit voor onze maatschappij? En wat betekent dit eigenlijk voor mijn eigen werk? Antwoorden op deze vragen, zijn relevant voordat je je je verder specialiseert in de energietransitie. Tijdens de cursus ‘Inleiding in de Energietransitie’ krijg je een overzicht van alle relevante expertises, vergaar je basiskennis in deze expertises en leer je deze kennis (en jezelf) in de context van de energietransitie plaatsen.

Programma

Het programma bestaat uit vier volledige cursusdagen die om de week zullen plaatsvinden. Binnen deze cursusdagen zullen de volgende thema’s aanbod komen:

Overzicht van de energietransitie:
Wat is de energietransitie en waarom is hij nodig?

Duurzame technologie
Hernieuwbare energiebronnen: Werking en haalbaarheid Nederland.

Introductie in de ruimtelijke inpassing van duurzame technologie
Wat betekent dat nu precies voor de omgeving? Voor mensen? Hoe pas je dat in?

Waterstof
Wat is waterstof, hoe werkt het en hoe pas je dat toe in de energietransitie? Hoe zit het met veiligheid?

Wetgeving in de energietransitie
Inleiding in de relevante wetgeving voor de energietransitie. Leren identificeren van potentiële juridische knelpunten.

Duurzaam gedrag, communicatie en (burger) participatie
Hoe krijg je mensen mee in de energietransitie? Welke factoren spelen een rol bij het motiveren van mensen en hoe creëer je sociaal draagvlak? Welke rol speelt communicatie?  Welke voorbeelden van succesvolle projecten met betrekking tot (burger)participatie zijn er?

 

Docenten

Het docententeam zal grotendeels bestaan uit lectoren en docenten uit de energiemasters van de Hanzehogeschool Groningen.

 

Samenwerking met ENTRANCE

Deze cursus is in samenwerking met ENTRANCE - Centre of Expertise Energy ontwikkeld. ENTRANCE draagt bij aan de snelle overgang naar een schone en betaalbare energievoorziening. In ons expertisecentrum ontmoeten wetenschappers, studenten, bedrijven, overheden en maatschappelijke instellingen elkaar om hun kennis te delen. Samen zorgen we voor de innovaties die hard nodig zijn voor de energietransitie én we versterken de regionale kenniseconomie.

Praktisch

Doelgroep

Werknemers die in hun werkzaamheden te maken (gaan) krijgen met de energietransitie.

Instroomniveau

HBO

Startdata

11-10-2024 | De overige lesdata: - 25-10-2024 - 08-11-2024 - 22-11-2024

Tijden

9.00-16.00 uur

Duur

4 dagen

Kosten

€1300,-

Lesmateriaal: Het boek 'De energietransitie uitgelegd' van Sanne de Boer zit bij de prijs inbegrepen en krijg je op de eerste cursusdag. 

Locatie

ENTRANCE - Centre of Expertise Energy, Hanzehogeschool Groningen

Aantal deelnemers

10-15 deelnemers

Vervolg of verdieping

Momenteel worden er meerdere vervolgtrajecten ontwikkeld. Dit betreffen verdiepende cursussen en masterclasses met betrekking tot de behandelde gebieden in de basiscursus.

Contactpersonen

Marloes Nieuwenhuis, productmanager
Ma.n.nieuwenhuis@pl.hanze.nl

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top