Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Klimaatadaptatie

Algemeen

Het klimaat verandert met als gevolg o.a. droogte, hittestress en wateroverlast. Het is van het grootste belang dat Nederland zich goed blijft voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. De grote uitdaging is om bij alle ruimtelijke plannen volop rekening te houden met de wateropgave en het veranderende klimaat. ‘Klimaatadaptief en waterrobuust bouwen en ontwikkelen is het ‘nieuwe normaal’ (Deltaprogramma 2020). De ambitie is dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. In het Deltaprogramma 2020 zijn concrete maatregelen opgenomen op het gebied van waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie. Klimaatadaptatie is een veel gebruikte term als het gaat om maatregelen rondom klimaatverandering.

Voor betrokken professionals heeft HanzePro de training ‘Klimaatadaptatie’ ontwikkeld. In deze training staat onder andere de volgende vragen centraal: Wat is het verschil met andere thema’s in duurzaamheid als klimaatmitigatie? Hoe krijgen we adaptatiemaatregelen mee in onze verduurzamingsopgave? Voor welke concrete maatregel kan gekozen worden op een specifieke locatie? Hoe kun je deze kosteneffectief ontwerpen, aanleggen en beheren? Hoe functioneren ze na 20 jaar? En ook, wat betekent dit voor de organisatie waarin jij werkt? Wat is er voor nodig om klimaatadaptatie in de breedte van de gehele organisatie (en samenwerkingspartners) op de agenda te plaatsen?

Na deelname aan de training

 • Heb je kennis over de te verwachten risico’s van een veranderend klimaat;
 • Heb je kennis van stresstests en klimatologische data;
 • Heb je inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van klimaatadaptatie;
 • Ben je in staat om klimaatinformatie naar duidelijke acties te vertalen;
 • Heb je inzicht in de werking van klimaatadaptieve maatregelen;
 • Ben je bekend met de ontwerp-principes van adaptieve maatregelen;
 • Ben je bekend met het benodigde beheer en onderhoud van deze maatregelen.

Deze training is tot stand gekomen in samenwerking met Kenniscentrum Noorderruimte, onderdeel van Hanzehogeschool Groningen. Daar wordt o.a. praktijkgericht onderzoek gedaan naar beheer- en onderhoud van klimaat adaptieve maatregelen. In de training wordt hieraan dan ook specifiek aandacht besteed.

Ook op maat voor jouw organisatie

Wil je liever in-company? Voor vrijwel alle opleidingen geldt dat maatwerk ook mogelijk is. Neem voor meer informatie contact op met de productmanager van deze cursus.

Uitgebreid

Doel en opzet 

De training Klimaatadaptatie is ontwikkeld voor betrokken professionals en heeft als doel professionals van benodigde kennis over mogelijke klimaatadaptatie te voorzien en antwoorden te geven op relevante vragen voor jou als professional. Tijdens de training kijken we naar klimaatverandering in de breedste context en zoomen we steeds verder in op adaptatiemaatregelen. Hierin volgen we trits: weten – willen – kunnen. Tijdens de training komen de verschillende fases van een project aan bod, van ontwerp tot onderhoud en beheer. 

Na afronding van de training heb je kennis over klimaatadaptatie om gesprekken met professionals op het gebied van duurzaamheid te voeren. Ben je op de hoogte van de verschillende klimaat adaptieve maatregelen en diens voor- en nadelen, ook in beheer en onderhoud. Weet je waar maatregelen genomen kunnen worden en welke stakeholders hierbij betrokken moeten worden. 

Onderwerpen die aan bod komen

 • Klimaatadaptief beleid en ruimte voor adaptatie;
 • Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptie;
 • De effecten van klimaatverandering op lokale schaal;
 • Stresstests, wat zijn het en wat kan je ermee;
 • Adaptatiemaatregelen;
 • Basiskennis ontwerp en dimensionering van maatregelen;
 • Monitoring, beheer en onderhoud;
 • Bewonersinitiatieven en lokale stakeholders;
 • Voorbeelden van koplopers en klimaatadaptieve maatregelen.

Gespecialiseerde docent

Deze training is ontwikkeld en wordt grotendeels verzorgd door lector Floris Boogaard. Als lector bij het Kenniscentrum Noorderruimte doet hij praktijkgericht onderzoek naar de ruimtelijke transities die nodig zijn voor klimaatadaptatie. Floris is ook werkzaam bij het Global Centre on Adaptation en Deltares. Meer informatie over Floris is te vinden via de volgende link: lector Floris Bogaard. Daarnaast zullen een aantal experts uit het werkveld worden uitgenodigd als gastdocent/spreker.

Tijdens de klimaatweek in januari 2021 gaf Floris Boogaard een interessant proefcollege met veel interactie tijdens het vraag en antwoord gedeelte.

Indien je het college hebt gemist of als je een en ander nog eens rustig terug wilt kijken: bekijk hier de opnames:

Praktisch

Doelgroep

De training is ontwikkeld voor professionals die te maken hebben of krijgen met het thema duurzaamheid, zoals beleidsmakers en projectleiders werkzaam bij overheden, adviesbureaus en bouwgerelateerde bedrijven betrokken bij de ontwerp, de uitvoering- of beheer en onderhoudsfase.

Instroomniveau

MBO+ / HBO werk- en denkniveau

Je hebt beperkte ervaring met het thema klimaatadaptatie en klimaatadaptieve maatregelen. In deze basistraining wordt de basis van klimaatadaptatieve maatregelen tot beheer en onderhoud bijgebracht.

Startdata

31-03-2022 | Excursie

Overige data

14 april, 28 april, 12 mei

Tijden

Donderdagen van 9:00 tot 12:00 uur

Duur

 • De training bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3 uur, waarvan 1 excursie.
 • Daarnaast een aantal oefeningen toepasbaar in eigen praktijk.
 • Contacturen 12 uren
 • Zelfstudie-uren circa 4 uren

Kosten

€ 825,- inclusief trainingsmateriaal (prijspeil studiejaar ’21-’22, wijzigingen voorbehouden)

Locatie

De training zal digitaal aangeboden worden. De excursie vindt fysiek plaats. 

 

Aantal deelnemers

Minimaal 12 deelnemers, maximaal 25 deelnemers

Afronding

Na het volgen van de training ontvang je een Bewijs van Deelname.

 

Contactpersonen

Kim Bode , Productmanager
Telefoon: (050) 595 2760
Email: hanzepro.sofe@org.hanze.nl

Bijzonderheden

Blijf op de hoogte van nieuw aanbod, startdata, onderzoeken en actualiteiten. Volg onze pagina.

HanzePro LinkedIn Bouw & Techniek

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top