Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Algemeen

In Nederland komen weersextremen steeds vaker voor. Dit legt een grote druk op onze gebouwde omgeving en vraagt om aanpassing, ofwel klimaatadaptatie. Klimaatadaptatie richt zich op het omgaan met de risico’s van extreem weer en kan worden gezien als een proces van weten, willen en werken. Waar verwachten we risico’s van extreem weer? Hoe willen we met deze risico’s omgaan? En hoe krijgen we klimaatadaptieve maatregelen in de grond?  

Deze vragen staan centraal in de cursus klimaatadaptatie. Na deze cursus ben je beter in staat keuzes te maken op het gebied van klimaatadaptatie en kan je bij ieder project klimaatadaptatie meenemen. Deze cursus is praktisch ingestoken met veel voorbeelden uit de praktijk, actuele kennis uit projecten en inzichten uit klimaatadaptieve projecten in de leefomgeving. 

Urgentie 

Het deltaprogramma ruimtelijke adaptatie stelt dat vanaf 2050 Nederland klimaatrobuust moet zijn ingericht. Om dit te bereiken moet vanaf nu ieder schop in de grond klimaatadaptief worden uitgevoerd. Dit betekent dus dat alle nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsprojecten rekening moeten houden met klimaatadaptatie. Als je werkzaam bent in het ruimtelijke domein, bouw- of infra betekent dit ook dat voldoende kennis over klimaatadaptatie noodzakelijk wordt om je werk goed uit te voeren. Na het volgen van deze cursus heb je de benodigde kennis om hiermee aan de slag te kunnen. 

Inhoud 

 • Klimaatadaptatie mondiaal en regionaal: noodzaak en urgentie 
 • Ambities en beleid: Weten, willen en werken 
 • Weersextremen in beeld: Stresstesten en urgentielocaties 
 • Best Management Practices in klimaatadaptatie: Adaptieve maatregelen 
 • Klimaatadaptieve maatregelen in de praktijk: Ontwerp, monitoring, beheer & onderhoud 
 • Klimaatadaptatie in projecten: Wat, waar en met wie? 
 • Van plannen naar uitvoering: Integraal samenwerken aan adaptatie 

Uitgebreid

In de cursus klimaatadaptatie ga je aan de slag met het klimaatrobuust inrichten van een casusgebied. Je past in deze case de aangereikte kennis en inzichten toe. Na deze cursus heb je de handvaten om klimaatadaptatie toe te passen in jouw projecten, om zo bij te dragen aan het principe “iedere schop in de grond klimaatadaptief”. 

Na het volgen van de cursus 

 • Heb je een integrale visie op het gebied van klimaatadaptatie in de leefomgeving 
 • Heb je kennis van klimaatadaptieve maatregelen 
 • Ben je bekend met een aantal tools en instrumenten om klimaatadaptieve keuzes te maken binnen projecten 
 • Kan je concreet met klimaatadaptatie aan de slag 
 • Beschik je over de kennis om met collega’s of projectpartners het gesprek aan te gaan over weersextremen en klimaatrisico’s 
 • Kan je de relatie leggen tussen klimaatadaptatie, klimaatmitigatie, circulariteit en andere ruimtelijke vraagstukken 
 • Heb je de vaardigheden om klimaatadaptatie verder te brengen in je eigen organisatie en projecten 

Onze docenten 

Allard Roest 
Allard is hoofddocent van deze cursus. Hij is als docent-onderzoeker en projectleider verbonden aan het lectoraat ruimtelijke transformaties – water van de Hanzehogeschool, waar hij onderzoek doet naar klimaatadaptie in de praktijk. 

De cursus klimaatadaptatie geeft mij als docent-onderzoeker de kans kennis uit onderzoek terug te geven aan de praktijk, relevante discussies aan te gaan met professionals en om praktijkervaringen op te halen. Door deze wisselwerking leren zowel deelnemers als ik als onderzoeker in mijn vakgebied en in mijn ogen is dit een mooie manier om het vakgebied klimaatadaptie verder te brengen. 

Daarnaast zijn de volgende experts, als gastdocent verbonden aan deze cursus: 

Dr. Ir. Floris Boogaard 
Als lector ruimtelijke transformaties – water en consultant bij Deltares is Floris al jaren actief in het vakgebied klimaatadaptatie. In zijn onderzoek kijkt hij naar hoe klimaatadaptieve maatregelen functioneren en zoekt hij naar zogenaamde Best Management Practices op het gebied van klimaatadaptieve maatregelen.

Piet Zijlstra 

Praktisch

Doelgroep

Cursisten zijn werkzaam in het ruimtelijk domein of hebben in hun werk raakvlakken met het ruimtelijk domein. Adviseurs, beleidsmakers, ontwerpers, projectleiders, ingenieurs of uitvoerders, die werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, waterschappen, ingenieurs- of adviesbureaus, woningbouwcorporaties of projectontwikkelaars.

Instroomniveau

HBO werk- en denkniveau en/of ervaring met ruimtelijke projecten of beleidsvorming.

Startdata

06-04-2023

Overige data

Vervolgdata: 

 • 20 april 2023 
 • 11 mei 2023 
 • 25 mei 2023 
 • 8 juni 2023 
 • 22 juni 2023 
 • 6 juli 2023 

Tijden

Lestijden: 09:00 – 16:30 uur

Duur

De cursus kent een totale studietijd van 74 uur. 
Contacturen 49 uren (7 x 7) 
Zelfstudie-uren 25 uren 

Kosten

3.600,- inclusief trainingsmateriaal, lunch en excursie (prijspeil studiejaar ’22-’23, wijzigingen voorbehouden) 

Locatie

HanzePro
Zernikeplein 7, Groningen

 

Afronding

De cursus wordt afgerond met een eindopdracht. 
Indien je de cursus succesvol hebt afgerond ontvang je een persoonsgebonden certificaat. 

 

Contactpersonen

Opleidingscoördinator Jorna Visker 
T: 050 595 6557 
hanzepro.sofe@org.hanze.nl 

Productmanager Floor de Vos 
T: 050 595 7743 
f.e.de.vos@pl.hanze.nl 

Bijzonderheden

Blijf op de hoogte van nieuw aanbod, startdata, onderzoeken en actualiteiten. Volg onze pagina.

HanzePro LinkedIn Bouw & Techniek

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top