Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Bezoek de Online informatieavond HanzePro op 26 november 2020

Coördinator Onderzoekend & Ontwerpend leren

Algemeen

Hoe word je verliefd? Waarom staan paddenstoelen in een kring? Hoe weet je of het gaat vriezen? Hoe werkt een streepjescode? Vragen die kinderen dagelijks stellen en die relevant zijn voor hun ontwikkeling. Het zijn vragen die aansluiten bij wat wij onder wetenschap en technologie (W&T) verstaan. Tijdens de post-hbo-opleiding Coördinator Onderzoekend & Ontwerpend leren leert u hoe u kinderen kunt voorbereiden op een wereld die steeds complexer en meer technologisch wordt.

Na afloop van deze post hbo-opleiding

 

  • Ben je in staat onderzoekend en ontwerpend leren vorm te geven in het bassionderwijs;
  • Ben je in staat om het verwerven van generieke vakoverstijgende vaardigheden van leerlingen op school vorm te geven;
  • Kun je collega’s ondersteunen bij het toepassen van de principes van onderzoekend en ontwerpend leren in vakken als natuur en techniek, maar ook in aardrijkskunde, geschiedenis, taal, rekenen en cultuur.

Uitgebreid

Kinderen zijn gespitst op nieuwe dingen. Wetenschap en technologie (W&T) maakt nieuwsgierig en daagt kinderen uit. Vaardigheden als creativiteit, kritisch denken, ondernemen en samenwerken spelen een belangrijke rol. Het zijn die (21e eeuwse) vaardigheden die de kinderen van nu straks nodig hebben. Dat vraagt om leraren die goed W&T-onderwijs kunnen geven. Binnen deze opleiding word je hier voor opgeleid.

Doel

Deze post-hbo-opleiding heeft tot doel leerkrachten te scholen om de rol van van Coördinator Onderzoekend & Ontwerpend leren in te nemen, binnen de eigen basisschool of op bovenschools niveau.

Inhoud


W&T kan aangemerkt worden als een grondhouding gebaseerd op fundamentele menselijke neigingen zoals het willen weten, kritisch zijn, begrijpen, innoveren, bereiken, delen. Dit komt tot uiting in het toepassen van onderzoekend en ontwerpend leren waarmee generieke (21e-eeuwse) vaardigheden worden aangesproken, zoals: creatief en kritisch denken, ondernemen en samenwerken, informatievaardigheden gebruiken, modeleren, reflecteren, schematiseren, omgaan met ICT, hogere orde-denken.

Het gaat om het stimuleren van een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding.Het is geen apart vak, maar een (vak)overstijgende benadering die weliswaar onderdeel uitmaakt van de kerndoelen voor natuur en techniek, maar niet exclusief is voor natuur en techniek. Het is een benadering die bijvoorbeeld bij aardrijkskunde, geschiedenis, cultuureducatie en taal en rekenen gebruikt kan worden.

In de opleiding staan centraal

  • De principes van onderzoekend en ontwerpend leren;
  • Het initiëren en medevormgeven van schoolbeleid op het gebied van het wetenschap en technologie;
  • Het ondersteunen van collega’s bij toepassen van de principes van onderzoekend en ontwerpend leren in hun dagelijkse onderwijs;
  • Het informeren van collega’s over de nieuwste ontwikkelingen, ideeën en materialen.Toetsing


Toetsing vindt plaats door een eindpresentatie van het portfolio. Halverwege de opleiding, tijdens het voortgangsassessment, krijg je feedback op jouw portfolio.

Praktisch

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor leraren (speciaal) basisonderwijs die enthousiast worden van onderwijs ontwikkelen, gericht op het aanwakkeren van de nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding van kinderen. Leraren die collega's hierbij willen ondersteunen en die het W&T-onderwijs binnen de eigen school en/of het bestuur op de kaart willen zetten.

Startdata

06-11-2020

Overige data

Het volledige rooster volgt.

Deze opleiding kunnen we ook als maatwerktraject aanbieden. De startdatum wordt in dat geval samen met de organisatie bepaald.

Tijden

De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdag van 9.00 - 16.00 uur.

Duur

De opleiding omvat 240 studiebelastingsuren. Er zijn 8 bijeenkomsten van 7 uur, verspreid over één schooljaar.

Tijdsinvestering

8 bijeenkomsten van 7 uur verspreid over één schooljaar

Kosten

€ 2.300,-
Inclusief cursusmateriaal, met uitzondering van literatuurkosten

Afronding

De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Contactpersonen

Ineke Oosterveld (medewerker opleidingen) - 050-595 7088,
Wanda van der Vegt – Nuismer (medewerker opleidingen) - 050-595 3823
onderwijs@org.hanze.nl

Lisette Schrage (productmanager) - 050 595 5518
l.schrage@pl.hanze.nl

Maatwerktrajecten
In toenemende mate merken we dat scholen en besturen ons benaderen voor het leveren van maatwerk in de vorm van een gerichte training of cursus voor de eigen medewerkers.
Uiteraard zijn hiervoor vele mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de laatste ontwikkelingen op het terrein van Rekenen, Taal, Onderzoek maar ook op het terrein van Muziek en Media.
De opbrengsten van taal & rekenen verhogen, gerichter(e) aandacht voor Wetenschap & Techniek, richten op excellente leerlingen, talenten van leerlingen en leraren beter benutten of een combinatie daarvan? Een kleine greep uit de vele mogelijkheden.

Samen bekijken we waar, hoe en met welke expertise we kunnen helpen. Vragen over maatwerkmogelijkheden? Neem contact op met Martine Dijk via telefoonnummer 050 595 35 31 of e-mail m.dijk@pl.hanze.nl.

Bijzonderheden

Toetsing

Toetsing vindt halverwege plaats door een voortgangsassessment aan de hand van een portfolio. De opleiding wordt afgesloten met een eindpresentatie.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top