Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Algemeen

De post-hbo-opleiding Vakspecialist Muziek leidt leerkrachten op tot vakspecialist muziek; een leerkracht die niet alleen weet dat muziek een onmisbaar onderdeel is van het lesprogramma, maar daar in praktische zin ook invulling aan kan geven. Gedurende de opleiding Vakspecialist Muziek staan de verhoging van de instrumentale en vocale vaardigheden en het leiding geven aan het gezamenlijk musiceren centraal.

Na het volgen van de cursus:

 

  • ken je de methodiek en didactiek voor zingen, spelen, luisteren, bewegen en muzieknotatie;
  • kun je leiding geven aan musicerende kinderen;
  • kun je leerlijnen voor het vak muziek ontwikkelen in jouw eigen school;
  • kun je een bijdrage leveren aan de verbetering van het muziekonderwijs en het culturele klimaat op jouw school;
  • heb je meer plezier in het geven van muzieklessen aan kinderenOok op maat voor jouw organisatie

Wil je liever in-company? Of denk je aan een opleiding die niet op onze website staat? Voor vrijwel alle opleidingen geldt dat maatwerk ook mogelijk is. Neem voor meer informatie direct contact op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Uitgebreid

Cultuur staat in de belangstelling in het primair onderwijs. Naast speciale subsidies en regelingen voor het versterken van cultuureducatie, spelen ook de wensen van ouders een rol in de sterke ontwikkeling van dit vakgebied. Zo blijken veel scholen in staat zich te profileren als muziekbasisschool of kunstmagneetschool. Door deze ontwikkeling groeit de behoefte aan leerkrachten die zich hebben gespecialiseerd in het vak Muziek en die een bijdrage kunnen leveren aan het culturele klimaat in een school. Met de opleiding Vakspecialist muziek kun jij die leerkracht worden.

Muziekbasisscholen en kunstmagneetscholen zijn niet de enige basisscholen die erkende vakspecialisten muziek aantrekken om de cultuureducatie binnen de school vorm en inhoud te geven. Ook steeds meer 'gewone' basisscholen hebben behoefte aan een expert die het team op gebied van cultuureducatie kan ondersteunen. De Pabo's en Conservatoria hebben de handen ineengeslagen om in de groeiende vraag naar muziekspecialisten in het basisonderwijs te kunnen voorzien. Zij ontwikkelden een opleiding waarmee leerkrachten met interesse en talent voor muziek zich kunnen ontwikkelen tot dé vakspecialist in hun school.

Doel

Na de opleiding vakspecialist muziek kun je als vakspecialist in jouw eigen school aan de slag. Je hebt ruim voldoende kennis en vaardigheden om het team te ondersteunen in het verbeteren van het muziek- en cultuuronderwijs.

Inhoud

In de opleiding komen alle gangbare muziekmethoden aan bod. Je leert leerlijnen voor het vak muziek te ontwikkelen die je kunt inpassen binnen het onderwijs van jouw school. Ook leg jij als cursist contacten met kunstzinnige instellingen zoals schouwburgen, muziekscholen en muziekgezelschappen. Door activiteiten die jij ontplooit krijgt het muziekonderwijs op jouw school een nieuwe impuls.

In de lessen doen zich veel mogelijkheden voor om praktische ervaring op te doen met de methodiek en didactiek voor zingen, spelen, bewegen en leiding geven. Het Prins Claus Conservatorium biedt bovendien veel mogelijkheden om aanvullende muzieklessen te volgen op jouw eigen niveau. Dit gebeurt in de vorm van nevencursussen (bijvoorbeeld liedbegeleiding op gitaar of piano, zang, slagtechniek/ensemblebegeleiding en muziektheorie). Die nevencursussen worden gegeven door gevorderde conservatoriumstudenten.

Als cursist maak je een persoonlijk opleidingsplan en bepaal je voor een deel jouw eigen leerroute.

Praktijk

Het is van groot belang dat je vanuit een eigen werkkring/ stageplaats aan deze cursus deelneemt. Indien je geen werkkring hebt, kan het Prins Claus Conservatorium hierin bemiddelen.

Je sluit de opleiding af met een presentatie van jouw portfolio. Daarin staan onder meer verslagen van gegeven lessen, projecten, werkstukken van kinderen, beeld- en geluidsverslagen en eigen arrangementen. In het portfolio is ook een verklaring opgenomen van de schoolleiding omtrent jouw functioneren als vakspecialist.

Praktisch

Doelgroep

Leerkrachten in het basisonderwijs die affiniteit hebben met muziek, kunst en cultuur. Ze kunnen zelf actief zijn (geweest) in de (amateur)muziek en zijn in staat het traditionele notenschrift te gebruiken. Ze hebben de wens om na hun Pabo-studie extra methodisch-didactische scholing op muzikaal gebied te krijgen.

Instroomniveau

Toelatingsvoorwaarden:

  • Een afgeronde opleiding leerkracht basisonderwijs (sterke voorkeur).
  • Bovengemiddelde muzikale vaardigheden (aantoonbaar).
  • Een werkkring (of langdurige stageplaats) is een vereiste.

Startdata

De planning voor studiejaar 2024-2025 komt medio maart 2024 op deze pagina te staan.

Overige data

Planning studiejaar 2023-2024

De opleiding vindt plaats van 15.00 tot 18.00 uur op woensdag:
2023:
13 september, 27 september
11 oktober
1 november, 8 november, 22 november
6 december

2024:
10 januari, 24 januari
7 februari, 28 februari
13 maart, 27 maart
10 april, 17 april
15 mei, 29 mei
12 juni
26 juni (assessments)
3 juli (assessments)

Tijden

Woensdagmiddag van 15.00 tot 18.00 uur.

Duur

1 jaar.

Kosten

In studiejaar 2023 - 2024 bedragen de kosten € 1.995,-

Locatie

Groningen, locatie Prins Claus Conservatorium aan de Meeuwerderweg 1.

Aantal deelnemers

Minimaal 10  en maximaal 25.

Afronding

Post-hbo diploma.

Contactpersonen

Johan Sterken (kerndocent) | johan.sterken@nhlstenden.com | (06) 17 70 43 52

Maruya Schotanus (coördinator HanzePro Pedagogische Academie) - (050) 595 62 66

Ineke Oosterveld (medewerker opleidingen) - 050-595 70 88,
Wanda van der Vegt – Nuismer (medewerker opleidingen) - 050-595 38 23

onderwijs@org.hanze.nl

Bijzonderheden

Deze opleiding is onderdeel van het aanbod van de Hanze Educatie Academie en wordt aangeboden in samenwerking met NHL Stenden hogeschool. Je schrijft je in voor de opleiding via de website van NHL Stenden

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top