Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Schoolleider Primair Onderwijs Vakbekwaam

Algemeen

Het onderwijs heeft goed opgeleide professionals nodig. Dat geldt voor leerkrachten maar zeker ook voor leidinggevenden in het onderwijs. Schoolleiders hebben een directe invloed op de effectiviteit van een school wanneer er sprake is van onderwijskundig leiderschap, gedeeld leiderschap en van een onderzoekende/ lerende leider.

Na het volgen van de opleiding

 • heb je inzicht, kennis en vaardigheden verworven om professioneel leiding te geven aan je team en aan onderwijsontwikkelingen van je school;
 • heb je je ontwikkeld binnen het onderwijskundig leiderschap;
 • analyseer je de effectiviteit en kwaliteit van je school zet je verbeteringen in gang waar nodig;
 • ben je in bezit van een erkend diploma Vakbekwaam Schoolleider dat landelijk geregistreerd is.


Kenmerken

 • Persoonsgerichte benadering, uitgaan van wie jij als persoon en als leidinggevende bent;
 • Praktijkgerichte benadering, uitgaan van de context van de school waar jij werkzaam bent;
 • Sterke theoretische basis.

Uitgebreid

De opleidingen voor de (basis) registratie zijn opgebouwd volgens zes leerlijnen:
1. De organisatie inrichten
Gericht op het inzicht in en beïnvloeden van zaken die ondersteunend zijn aan het primaire proces.

2. Richting geven aan de organisatie
Gericht op het creëren van een gezamenlijke toekomst en omgevingsgerichte visie binnen de organisatie.

3. Leidinggeven aan het onderwijsprogramma
Gericht op het creëren van een krachtig onderwijsprogramma en de interne voorwaarden die hiervoor nodig zijn.

4. Mensen ontwikkelen/ leiding geven aan teams
Gericht op het afstemmen van de organisatiedoelen en persoonlijke ontwikkeldoelen van de medewerkers.

5. Ontwikkeling van persoonlijk leiderschap
Gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer in relatie tot zijn rol als schoolleider.

6. Werkplekopdrachten en onderzoek
Gericht op de onderzoekende houding en vaardigheden van de schoolleider.

Iedere leerlijn bevat literatuur, aandacht voor onderzoek en persoonlijk leiderschap en praktijkopdrachten. De praktijkopdrachten vormen de bouwstenen voor de werkstukken en de presentatie waarmee de opleiding wordt afgesloten.

Naast de opleidingsdagen zijn er persoonlijke begeleidingsgesprekken met iedere deelnemer.

Doel

Op basis van het diploma Vakbekwaam kun je je registreren als directeur onderwijs (RDO) bij het Schoolleidersregister.
Daarnaast is deze opleiding geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en je wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Inhoud

 • Introductie
 • Tweedaagse persoonlijk leiderschap
 • Organisatie inrichten
 • Onderzoek
 • Begeleidingsgesprekken
 • Bedrijfsvoering
 • Richting geven
 • Leidinggeven aan het onderwijsprogramma
 • Begeleidingsgesprekken
 • Mensen ontwikkelen
 • Integratie
 • Eindpresentaties


Werkvorm

Inhoudelijke studiedagen, literatuurstudie, uitvoeren van praktijkopdrachten, onderzoek en het maken van opdrachten.

 

Praktisch

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor directeuren, locatieleiders en teamleiders uit het primair en voorgezet onderwijs, die zich verder willen professionaliseren als vakbekwaam leidinggevende.

Instroomniveau

Je bent minimaal in het bezit van een diploma Schoolleider Basisbekwaam of hebt een gelijkwaardige opleiding in het onderwijs met succes is afgerond. 

Je bent werkzaam als leidinggevende binnen een school voor primair of voortgezet onderwijs of je leidinggevende geeft je de gelegenheid om de opdrachten vanuit de opleiding op integraal niveau uit te voeren.

Voorafgaand aan de opleiding vindt een assessment plaats.

Startdata

De planning voor studiejaar 2024-2025 komt medio maart 2024 op deze pagina te staan.

Overige data

De planning voor schooljaar 2024-2025 vind je in dit overzicht 

Tijden

Het merendeel van de bijeenkomsten vindt plaats op dinsdag van 09.00 - 16.00 uur.

Duur

De opleiding bestaat uit 18 inhoudelijke bijeenkomsten en twee begeleidingsgesprekken. 

Tijdsinvestering

De opleiding duurt nominaal één jaar en omvat 420 uur studietijd. Naast de inhoudelijke studiedagen besteed je tijd aan literatuurstudie, uitvoeren van praktijkopdrachten, onderzoek en het maken van werkstukken.

ETCS credits

De studielast staat gelijk aan 15 ECTS.

Kosten

De kosten bedragen in studiejaar 2023-2024 € 6.900,- inclusief lunch en exclusief literatuur. 

Locatie

Groningen.

Aantal deelnemers

Minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers. Wanneer het maximale aantal deelnemers is bereikt, kun je op een wachtlijst worden geplaatst.  

Afronding

Op basis van het diploma Vakbekwaam kun je je registreren als directeur onderwijs (RDO) bij het Schoolleidersregister.

Daarnaast is deze opleiding geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en je wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Contactpersonen

Petra van de Pauvort (kerndocent) 
(050) 595 79 75 , p.j.van.de.pauvort@pl.hanze.nl


Maruya Schotanus (coördinator HanzePro Pedagogische Academie)
(050) 595 62 66, m.r.t.schotanus@pl.hanze.nl  


Ineke Oosterveld en Wanda Vegt-Nuismer (opleidingsmedewerkers)
(050) 595 38 23, onderwijs@org.hanze.nl

 

Maatwerktrajecte

In toenemende mate merken we dat scholen en besturen ons benaderen voor het leveren van maatwerk in de vorm van een gerichte training of cursus voor de eigen medewerkers.
Uiteraard zijn hiervoor vele mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de laatste ontwikkelingen op het terrein van Rekenen, Taal, Onderzoek maar ook op het terrein van Muziek en Media.
De opbrengsten van taal & rekenen verhogen, gerichter(e) aandacht voor Wetenschap & Techniek, richten op excellente leerlingen, talenten van leerlingen en leraren beter benutten of een combinatie daarvan? Een kleine greep uit de vele mogelijkheden.

Samen bekijken we waar, hoe en met welke expertise we kunnen helpen. Vragen over maatwerkmogelijkheden? Neem contact met ons op via één van bovenstaande medewerkers. 

Bijzonderheden

Deze opleiding is onderdeel van het aanbod van de Hanze Educatie Academie. De Hanze Educatie Academie (HEA) is een samenwerkingsverband tussen de educatieve opleidingen van de Hanzehogeschool. Het gaat hierbij om opleidingen op het gebied van onderwijs, kunst en sport. Binnen de HEA leiden we educatieve professionals (verder) op en werken we samen aan een brede benadering van educatieve vraagstukken.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top