Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Schoolleider primair onderwijs vakbekwaam

Algemeen

Het onderwijs heeft goed opgeleide professionals nodig. Dat geldt voor leerkrachten maar zeker ook voor leidinggevenden in het onderwijs. Schoolleiders hebben een directe invloed op de effectiviteit van een school wanneer er sprake is van onderwijskundig leiderschap, gedeeld leiderschap en van een onderzoekende/ lerende leider.

De Hanzehogeschool biedt vanaf 2020-2021 in samenwerking met de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) de schoolleidersopleiding basisbekwaam en vakbekwaam aan. Met deze samenwerking voegen we de jarenlange expertise van KPZ met schoolleidersopleidingen en de kennis van de Hanzehogeschool Groningen met leiderschapsopleidingen samen.

Na het volgen van de opleiding

 • heb je inzicht, kennis en vaardigheden verworven om professioneel leiding te geven aan je team en aan onderwijsontwikkelingen van je school;
 • heb je je ontwikkeld binnen het onderwijskundig leiderschap;
 • analyseer je de effectiviteit en kwaliteit van je school zet je verbeteringen in gang waar nodig;
 • ben je in bezit van een erkend diploma Vakbekwaam Schoolleider dat landelijk geregistreerd is.


Kenmerken

 • Persoonsgerichte benadering, uitgaan van wie jij als persoon en als leidinggevende bent;
 • Praktijkgerichte benadering, uitgaan van de context van de school waar jij werkzaam bent;
 • Sterke theoretische basis.


Proefcollege

Op dinsdag 14 juni 2022 vindt er van 18.30 tot 20.30 uur een proefcollege van de Schoolleidersopleiding basis- en vakbekwaam plaats bij de Hanzehogeschool Groningen.

Tijdens een proefcollege kom je meer te weten over de inhoud van de opleiding, kun je ervaren hoe het is om bij HanzePro Pedagogische Academie te studeren en of de opleiding bij jouw interesses, ambities en wensen past.
Ook is er de gelegenheid om vragen te stellen aan een docent, programmamanager of student van de schoolleidersopleiding. 

Deelnemen? Meld je aan via dit formulier.

Uitgebreid

De opleidingen voor de (basis) registratie zijn opgebouwd volgens zes leerlijnen:
1. De organisatie inrichten
Gericht op het inzicht in en beïnvloeden van zaken die ondersteunend zijn aan het primaire proces.

2. Richting geven aan de organisatie
Gericht op het creëren van een gezamenlijke toekomst en omgevingsgerichte visie binnen de organisatie.

3. Leidinggeven aan het onderwijsprogramma
Gericht op het creëren van een krachtig onderwijsprogramma en de interne voorwaarden die hiervoor nodig zijn.

4. Mensen ontwikkelen/ leiding geven aan teams
Gericht op het afstemmen van de organisatiedoelen en persoonlijke ontwikkeldoelen van de medewerkers.

5. Ontwikkeling van persoonlijk leiderschap
Gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer in relatie tot zijn rol als schoolleider.

6. Werkplekopdrachten en onderzoek
Gericht op de onderzoekende houding en vaardigheden van de schoolleider.

Iedere leerlijn bevat literatuur, aandacht voor onderzoek en persoonlijk leiderschap en praktijkopdrachten. De praktijkopdrachten vormen de bouwstenen voor de werkstukken en de presentatie waarmee de opleiding wordt afgesloten.

Naast de opleidingsdagen zijn er persoonlijke begeleidingsgesprekken met iedere deelnemer.

Doel

Op basis van het diploma Vakbekwaam kun je je registreren als directeur onderwijs (RDO) bij het Schoolleidersregister.
Daarnaast is deze opleiding geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en je wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Inhoud

 • Introductie
 • Tweedaagse persoonlijk leiderschap
 • Organisatie inrichten
 • Onderzoek
 • Begeleidingsgesprekken
 • Bedrijfsvoering
 • Richting geven
 • Leidinggeven aan het onderwijsprogramma
 • Begeleidingsgesprekken
 • Mensen ontwikkelen
 • Integratie
 • Eindpresentaties


Werkvorm

Inhoudelijke studiedagen, literatuurstudie, uitvoeren van praktijkopdrachten, onderzoek en het maken van opdrachten.

 

Praktisch

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor directeuren, locatieleiders en teamleiders uit het primair en voorgezet onderwijs, die zich verder willen professionaliseren als vakbekwaam leidinggevende.

Instroomniveau

Je bent minimaal in het bezit van een diploma Schoolleider Basisbekwaam of een gelijkwaardig diploma.

Je bent werkzaam als leidinggevende binnen een school voor primair of voortgezet onderwijs of je leidinggevende geeft u de gelegenheid om de opdrachten vanuit de opleiding op integraal niveau uit te voeren.

Voorafgaand aan de opleiding vindt een assessment plaats.

Startdata

13-09-2022

Overige data

De planning voor studiejaar 2022 - 2023 vind je hier

De opleiding kunnen we ook als maatwerktraject aanbieden. De startdatum wordt in dat geval samen met de organisatie bepaald.

Tijden

Het merendeel van de bijeenkomsten vindt plaats op dinsdag van 09.00 - 16.00 uur.

Duur

De opleiding bestaat uit 18 inhoudelijke bijeenkomsten en twee begeleidingsgesprekken. 

Tijdsinvestering

De opleiding duurt nominaal één jaar en omvat 420 uur studietijd. Naast de inhoudelijke studiedagen besteed je tijd aan literatuurstudie, uitvoeren van praktijkopdrachten, onderzoek en het maken van werkstukken.

ETCS credits

De studielast staat gelijk aan 15 ECTS.

Kosten

€ 6.615,- inclusief lunch en exclusief literatuur. 

Locatie

Groningen.

Afronding

Op basis van het diploma Vakbekwaam kun je je registreren als directeur onderwijs (RDO) bij het Schoolleidersregister.

Daarnaast is deze opleiding geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en je wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Contactpersonen

Kerndocent: Petra van de Pauvort 
(050) 595 70 88, p.j.van.de.pauvort@pl.hanze.nl

Opleidingsmedewerkers: Ineke Oosterveld en Wanda Vegt-Nuismer
(050) 595 70 88, onderwijs@org.hanze.nl

Bijzonderheden

Maatwerktrajecten
In toenemende mate merken we dat scholen en besturen ons benaderen voor het leveren van maatwerk in de vorm van een gerichte training of cursus voor de eigen medewerkers.
Uiteraard zijn hiervoor vele mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de laatste ontwikkelingen op het terrein van Rekenen, Taal, Onderzoek maar ook op het terrein van Muziek en Media.
De opbrengsten van taal & rekenen verhogen, gerichter(e) aandacht voor Wetenschap & Techniek, richten op excellente leerlingen, talenten van leerlingen en leraren beter benutten of een combinatie daarvan? Een kleine greep uit de vele mogelijkheden.

Samen bekijken we waar, hoe en met welke expertise we kunnen helpen. Vragen over maatwerkmogelijkheden? Neem contact met ons op via één van bovenstaande medewerkers. 

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top