Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Meld je aan voor de Informatieavond op 25 april 2024

Master Talentontwikkeling & Diversiteit (deeltijd)

Algemeen

Het lesgeven gaat je goed af. Net als de interactie met je leerlingen. Je hebt interesse in het ontdekken van verborgen talenten van leerlingen, het bedenken van spannende projecten of vernieuwende lesmethoden: je geniet met volle teugen van jouw rol als leraar. Toch vraag je jezelf soms af of het anders kan. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Op welke manier kun jij jezelf verder ontwikkelen en specialiseren? Hoe zorg jij ervoor dat ook jij klaar bent voor de klas van morgen?

Het onderwijs staat voor grote uitdagingen. Er is behoefte aan leraren die kunnen omgaan met nieuwe ontwikkelingen en complexe situaties in het onderwijs. Aan professionals die binnen een school het voortouw nemen om veranderingen te realiseren die positieve impact hebben voor leerlingen. Leraren die met passie weten hoe ze talenten kunnen ontlokken bij iedere leerling en een waarderende kijk hebben op de verschillen tussen leerlingen. Zowel in het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs als in het beroepsonderwijs.

Wil jij zo'n leraar zijn? Onze master Talentontwikkeling & Diversiteit helpt jou bij je ontwikkeling tot een masteropgeleide leraar met een brede blik op leren en onderwijs. Daarnaast ontwikkel je specifieke vaardigheden om talenten te ontlokken bij alle leerlingen én henzelf hiervan bewust te maken en te helpen zichzelf verder te ontplooien. Je wordt opgeleid tot een professional die de verrijking van de diversiteit in de klas ziet en benut.

Deze masteropleiding geeft jou de kans om in een leergemeenschap van gemotiveerde collega's jouw kennis, vaardigheden en ervaring te verrijken en verdiepen. Wat je leert kun je meteen toepassen in jouw eigen praktijk. Je voert zelfstandig onderzoek uit in jouw onderwijspraktijk. Daarnaast doe je nieuwe inspiratie op tijdens diverse gastcolleges en een (optionele) internationale studiereis naar één of meerdere interessante onderwijslanden.

De master Talentontwikkeling & Diversiteit is gericht op professionals met onderwijs- en/of opvoedingstaken.

Redenen om te kiezen voor de master Talentontwikkeling & Diversiteit:

 • Unieke masteropleiding in talentontwikkeling die leidt tot de titel Master of Education
 • Voor leraren, docenten en educatieve professionals uit PO, SO, VO, MBO en HBO
 • Vanaf de start direct effect in de eigen onderwijspraktijk.
 • Netwerk van (inter)nationale professionals in onderwijs en talentontwikkeling
 • Goede waardering door studenten in (nationale) evaluaties

Proefcollege

Interesse in de master Talentontwikkeling & Diversiteit? Meld je aan voor een proefcollege! Tijdens het proefcollege krijg je een korte voorlichting en ervaar je meerdere lessen van de opleiding. Ook is er volop gelegenheid om vragen te stellen. De proefcolleges vinden zowel fysiek als online plaats. Aanmelden kan via hanze.nl/proefcollegemastertd

Vragen

Voor inhoudelijk informatie kun je terecht bij Marielle van den Hul-Kuijten, programmamanager Master Talentontwikkeling & Diversiteit via e-mail m.a.van.den.hul-kuijten@pl.hanze.nlof telefoon: (050) 595 2725.

Uitgebreid

Deze educatieve master is gericht op alle professionals uit het onderwijs. De focus van de master ligt op het concrete onderwijs en direct contact met leerlingen. Het draait hier om hoe je vroege tekenen van talentvol gedrag kunt herkennen en uitbouwen met talentkrachtige, pedagogische en didactische inzichten. Centraal staat de vraag hoe je de talenten van iedere leerling of student kunt bevorderen. Je leert een waarderende kijk op verschillen te hebben en diversiteit als kans te zien.

Curriculumoverzicht

Voor de start van de master

 • Introductieprogramma vrijdag inclusief diner in de avond (eigen kosten).
 • Onderzoeks-introductie donderdagavond (online), vrijdag in Groningen.
 • Het (jaar)rooster wordt toegestuurd na toelating.

Het programma van de master

Module 1: Interactie in de klas (15 EC)
Op welke wijze kun je talentmomenten bij leerlingen ontlokken in interactie? Hoe kun je vervolgens deze talentmomenten zo uitbouwen, dat het leren en ontwikkelen van leerlingen floreert? Deze module sluit je af met een opdracht waarbij je op basis van jouw eigen onderzoek een interventie ontwerpt om de interactie in je klas te stimuleren. We toetsen je werk aan de hand van je onderzoek en interventie, een casustoets en een portfolioassessment. Tijdens een afrondend minisymposium, presenteer je jouw nieuwe inzichten aan medestudenten, docenten en collega’s uit het werkveld.

Module 2: Leeromgeving (15 EC)
Hoe kun je jouw leeromgeving verrijken zodat leerlingen talenten ontwikkelen en zich actief ontplooien? Hoe maak je hierbij gebruik van de verschillen tussen leerlingen in achtergronden, interesses en capaciteiten? Welke middelen komen hierbij van pas? Dat is waar het binnen de module leeromgeving om draait. Je rondt de module af met een ontwerp van een leeromgeving, gebaseerd op een onderzoek in jouw eigen praktijk. We toetsen je werk aan de hand van je onderzoek en ontwerp van de leeromgeving, een geschreven artikel over je ontwerp en een portfolioassessment. Afsluitend presenteer je via een online platform jouw eigen ontwerp en je inzichten.

Module 3: Opbrengsten (15 EC)
Als leren ook gaat om het proces zelf, wat kunnen dan opbrengsten zijn? Als je betrokkenheid, motivatie of ontwikkeling van talenten wil meten, hoe doe je dat? In deze module werk je aan zelf gekozen interventies in je eigen onderwijspraktijk om groei en ontwikkeling te meten. Wat kun je doen om de opbrengsten van jouw eigen onderwijs en dat van je collega’s op school te beïnvloeden? Dat merk je door te analyseren, opbrengsten te monitoren en vast te leggen. Op basis van dit onderzoek maak je een voorstel om opbrengsten te verbeteren. We toetsen je werk aan de hand van je onderzoek en voorstel voor het verbeteren van opbrengsten, een casustoets en een portfolioassessment. Je wordt in de gelegenheid gesteld jouw innovatie te presenteren aan externe onderwijsprofessionals, de inspectie, directies en bestuurders uit het onderwijs.

Module 4: Afstudeermodule (15 EC)
Tijdens deze afsluitende module bundel je alles wat je hebt geleerd in een praktijkonderzoek naar een onderwerp uit de praktijk. Welk onderwerp dat is, bepaal je zelf. Op basis van dit onderzoek ontwerp je onderwijs dat talentvol gedrag ontlokt bij je leerlingen. We toetsen je competenties aan de hand van een masterproject: een door jou ontwikkelde interventie voor jouw onderwijspraktijk dat gericht is op talentontwikkeling. Met de mastertoets, in de vorm van een criteriumgericht interview sluit je de masteropleiding af. Je masterproject krijgt een plaats op onze masterwebsite, zodat het toegankelijk is voor professionals uit het werkveld en de wetenschap.

Naast deze vier modules bieden we ieder jaar een internationale studiereis aan om je blikveld te verbreden en te verdiepen. Ook krijgt iedere masterstudent de opdracht om een internationale buddy te zoeken0 in het buitenland met wie je best practices en ervaringen kunt delen.

Praktisch

Instroomniveau

 • Een onderwijsbevoegdheid, pedagogische didactische aantekening of vergelijkbaar pedagogisch diploma;
 • Een educatieve werkplek voor minimaal twee werkdagen per week.
 • Deelname aan een intakegesprek. Hiervoor lever je schriftelijk materiaal aan als input. Tijdens dit gesprek stellen we vast of je toegang hebt tot een geschikte werkplek. Ook bespreken we jouw motivatie voor de master en bekijken we of jij en de opleiding voldoende bij elkaar passen. Op basis hiervan geven we je een studieadvies op maat.

Overige data

Start: jaarlijks per 1 september, aanmelden vóór 1 juli.

Duur

De master Talentontwikkeling & Diversiteit is te volgen als deeltijdopleiding van 2 jaar met een studiebelasting van 20 uur per week.

ETCS credits

De opleiding bestaat in totaal uit 60 studiepunten. Een studiepunt staat voor 28 uur studiebelasting.

De master bestaat uit vier modules van ieder 15 studiepunten.

Kosten

Kijk voor het actuele collegegeld op: www.hanze.nl/collegegeld. De kosten voor studieboeken, excursies en activiteiten bedragen ongeveer € 1.100 voor de hele studie, inclusief optionele studiereis.

Actuele informatie vind je op www.hanze.nl.

Lerarenbeurs

Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie kun je een lerarenbeurs aanvragen voor deze master. Maar let op: de Rijksoverheid stelt dit jaar minder geld beschikbaar voor de lerarenbeurs. Toekenning geschiet op volgorde van aanvraag. De aanvraagperiode loopt van 1 april tot en met 30 juni. Ons advies is om direct op 1 april (of zo spoedig mogelijk daarna) de lerarenbeurs aan te vragen. Belangrijk om te weten is dat je na het aanvragen nog nergens aan vast zit.

Hoe vraag je een lerarenbeurs aan? Kijk voor een volledig stappenplan op www.hanze.nl/lerarenbeurs.

Afronding

Als je deze master succesvol afrondt, ontvang je het diploma Master Talentontwikkeling & Diversiteit en mag je de titel Master of Education voeren.

Contactpersonen

Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

Marielle van der Hul-Kuijten is de gehele zomerperiode bereikbaar via m.a.van.den.hul-kuijten@pl.hanze.nl en +31505952725.

---

Voor het aanvragen van een brochure, vragen, studieadvies en aanmelding kun je u contact opnemen met
Marielle van den Hul-Kuijten, programmamanager Master Talentontwikkeling & Diversiteit via e-mail m.a.van.den.hul-kuijten@pl.hanze.nl of telefoon: (050) 595 2725.

Bij aanmelding krijg je informatie toegestuurd over de intakeprocedure.

Bijzonderheden

De Master Talentontwikkeling & Diversiteit is per maart 2016 NVAO geaccrediteerd en is onderdeel van het speerpunt Healthy Ageing.

De master is onderdeel van het aanbod van de Hanze Educatie Academie. De Hanze Educatie Academie (HEA) is een samenwerkingsverband tussen de educatieve opleidingen van de Hanzehogeschool. Het gaat hierbij om opleidingen op het gebied van onderwijs, kunst en sport. Binnen de HEA leiden we educatieve professionals (verder) op en werken we samen aan een brede benadering van educatieve vraagstukken.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top