Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Kunstvakdocent in het primair onderwijs (PO)

Algemeen

Ben je bevoegd kunstdocent en wil je je graag verder verdiepen in het basisonderwijs? Dan is dit deze opleiding er voor jou! 

Het basisonderwijs is volop in ontwikkeling. Steeds meer basisscholen vragen om kunstdocenten die structureel verbonden worden aan de school. Ze zijn op zoek naar kunstdocenten die kennis hebben van leerprocessen en pedagogisch-didactisch aan kunnen sluiten bij kinderen van basisschoolleeftijd. Speciaal voor bevoegde kunstdocenten wordt in studiejaar 2023-2024  daarom dit aanvullende traject op de docentenopleidingen in de kunsten aangeboden.  

Uitgebreid

Doelen

In deze opleiding gaat het om een verdere professionalisering van de kunstdocent met de focus op het basisonderwijs. De kunstdocent leert vanuit zijn eigen kunstvak een stevige verbinding te leggen met de leerling, de leerkracht en het curriculum.  

De kunstdocent … 

  • verbreedt het pedagogisch-didactisch handelen, zorgt voor een goed klassenmanagement en laat lessen aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen met basisschoolleeftijd.
  • draagt bij aan het bewustzijn van het team over de waarde van het kunstonderwijs en denkt mee over schoolontwikkelingen vanuit een visie op de culturele ontwikkeling van leerlingen.
  • ontwikkelt met kennis over de kunsten en andere vakken vakoverstijgende lessen. 


Tijdens de opleiding 

Het uitgangspunt in deze opleiding is de kennis en ervaring die de cursist al heeft. Deze wordt in het opleidingstraject verdiept in de context van het basisonderwijs. In de opleiding is veel aandacht voor de koppeling tussen theorie en praktijk.  

De opleiding biedt voor een deel een vaststaande inhoud en voor een deel wordt deze ontwikkeld naar de leervragen van de cursisten. Uitwisseling van de expertise en ervaringen van de cursisten vormen een belangrijk onderdeel. Op deze manier ziet en hoort de cursist veel meer over onderwijsvormen, uitdagingen en problemen dan alleen de eigen werkplek. Collegiale dialoog, intervisie e.d. zijn dus een belangrijk deel van de opleiding.  

Om deze cursus tot een succes te maken is een werkplek op een basisschool in de gemeente Groningen een vereiste. Gebruik je eigen werkplek of zoek met ondersteuning vanuit de opleiding een werkplek. De werkplek in het primair onderwijs is de basis voor het leren. Opdrachten in de opleiding worden deels ontleend aan en uitgevoerd op de werkplek. De cursist wordt begeleid op de werkplek door een leerkracht en gecoacht vanuit de opleiding. 


Na het volgen van de opleiding  

  • Heb je een verbrede kijk op de basisschoolleerling en het basisschoolteam.  
  • Heb je meer kennis van actuele kunstpraktijken en actueel kunstonderwijs. 
  • Heb je een uitgebreid handelingsrepertoire ontwikkeld om vanuit je kunstvak een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van leerlingen, de leerlijnen van andere vakken en de schooldoelstellingen. 

En verder...

  • Heb je een certificaat dat het bewijs is van de door jou behaalde leeruitkomsten als kunstvakdocent in het basisonderwijs. 
  • Vergroot je je netwerk gedurende de opleiding. Je bent in beeld bij K&C, bij VRIJDAG en op basisscholen. Na het afronden van de opleiding heb je een grotere kans op werk als kunstvakdocent in het basisonderwijs.  


Ervaringen van cursisten 2022-2023 

Lees hier de blog ‘Leren vanuit beweging’ van Hilde van der Gang. Zij heeft de opleiding gevolgd in 2022-2023 en deelt haar kijk op kunstlessen in het basisonderwijs. 


Scholen 

Scholen, gevestigd in de gemeente Groningen, die ruimte hebben voor een bevoegde kunstvakdocent, meer informatie willen of in contact wensen te komen, kunnen terecht op deze pagina. 

 

Praktisch

Doelgroep

Bevoegde kunstdocenten (muziek/dans/beeldend/theater) 

Instroomniveau

Om toegelaten te worden heb je een diploma van een docentenopleiding in de kunstvakken nodig. Een intakegesprek maakt onderdeel uit van de toelatingsprocedure.  

Startdata

De opleiding zal weer starten in studiejaar 2025-2026. Exacte data worden in het voorjaar van 2025 gecommuniceerd.

Tijden

9.30 – 16.00 uur.

Duur

De opleiding bestaat uit 16 bijeenkomsten verspreid over de periode september tot en met juni.

Tijdsinvestering

  • 420 uren, inclusief het volgen van 16 opleidingsdagen en zelfstudie-uren (circa een halve dag per week).
  • Minstens 1 dag per week aan het werk op een basisschool (24 tot 32 dagen op jaarbasis). Vanuit de opleiding ondersteunen we bij het vinden van een goede werkplek. De cursist wordt begeleid op de werkplek door een leerkracht en gecoacht vanuit de opleiding.

ETCS credits

15 ETCS credits 

Kosten

Voor studiejaar 2024-2025 zijn de kosten nog niet bekend. In studiejaar 2022-2023 werd de opleiding gratis aangeboden omdat de deelnemers meededen aan een pilot. 

Locatie

Groningen.

Aantal deelnemers

Minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers per groep. 

Afronding

Bij voldoende aanwezigheid inclusief eindpresentatie wordt de opleiding afgesloten met een certificaat.

Contactpersonen

Voor deelnemers:
Elsje Huij (kerndocent), (050) 595 35 85, e.g.huij@pl.hanze.nl
Dorien Groen (projectleider HanzePro), (050) 595 29 54, d.a.h.groen@pl.hanze.nl 

Voor scholen:
Erin Stel (programmeur Onderwijs bij VRIJDAG), 06 - 15 35 03 07 erin.stel@bijvrijdag.nl
Marieke Satter (adviseur Cultuuronderwijs bij Stichting Kunst & Cultuur), 06 - 80 22 90 08, mariekesatter@kunstencultuur.nl

Bijzonderheden

Deze opleiding is onderdeel van het aanbod van de Hanze Educatie Academie en wordt ontwikkeld op initiatief van Kunstencentrum VRIJDAG en Stichting Kunst en Cultuur in samenwerking met de gemeente Groningen.
In de ontwikkeling en uitvoering van deze opleiding werkt de Pedagogische Academie samen met de kunstopleidingen van de Hanzehogeschool, Kunstencentrum VRIJDAG en Stichting Kunst en Cultuur.

 

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top