Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Coördinator Onderzoekend & Ontwerpend leren

Algemeen

Hoe word je verliefd? Waarom staan paddenstoelen in een kring? Hoe weet je of het gaat vriezen? Hoe werkt een streepjescode? Vragen die kinderen dagelijks stellen en die relevant zijn voor hun ontwikkeling. Het zijn vragen die aansluiten bij wat wij onder wetenschap en technologie (W&T) verstaan. Tijdens de post-hbo-opleiding Coördinator Onderzoekend & Ontwerpend leren leer je hoe je kinderen kunt voorbereiden op een wereld die steeds complexer en meer technologisch wordt.

Na afloop van deze post hbo-opleiding

 

  • Ben je in staat onderzoekend en ontwerpend leren vorm te geven in het bassionderwijs;
  • Ben je in staat om het verwerven van generieke vakoverstijgende vaardigheden van leerlingen op school vorm te geven;
  • Kun je collega’s ondersteunen bij het toepassen van de principes van onderzoekend en ontwerpend leren in vakken als natuur en techniek, maar ook in aardrijkskunde, geschiedenis, taal, rekenen en cultuur.


Ook op maat voor jouw organisatie

Wil je deze opleiding liever bovenschools organiseren? Het is ook mogelijk om deze opleiding te verzorgen binnen een samenwerkingsverband of op bovenschoolsniveau. Neem voor meer informatie contact op met Dorien Groen (adviseur maatwerk) via telefoonnummer 050 595 29 54 of e-mail d.a.h.groen@pl.hanze.nl.

Uitgebreid

Kinderen zijn gespitst op nieuwe dingen. Wetenschap en technologie (W&T) maakt nieuwsgierig en daagt kinderen uit. Vaardigheden als creativiteit, kritisch denken, ondernemen en samenwerken spelen een belangrijke rol. Het zijn die (21e eeuwse) vaardigheden die de kinderen van nu straks nodig hebben. Dat vraagt om leraren die goed W&T-onderwijs kunnen geven. Binnen deze opleiding word je hier voor opgeleid.

Doel

Deze post-hbo-opleiding heeft tot doel leerkrachten te scholen om de rol van van Coördinator Onderzoekend & Ontwerpend leren in te nemen, binnen de eigen basisschool of op bovenschools niveau.

Inhoud


W&T kan aangemerkt worden als een grondhouding gebaseerd op fundamentele menselijke neigingen zoals het willen weten, kritisch zijn, begrijpen, innoveren, bereiken, delen. Dit komt tot uiting in het toepassen van onderzoekend en ontwerpend leren waarmee generieke (21e-eeuwse) vaardigheden worden aangesproken, zoals: creatief en kritisch denken, ondernemen en samenwerken, informatievaardigheden gebruiken, modeleren, reflecteren, schematiseren, omgaan met ICT, hogere orde-denken.

Het gaat om het stimuleren van een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding.Het is geen apart vak, maar een (vak)overstijgende benadering die weliswaar onderdeel uitmaakt van de kerndoelen voor natuur en techniek, maar niet exclusief is voor natuur en techniek. Het is een benadering die bijvoorbeeld bij aardrijkskunde, geschiedenis, cultuureducatie en taal en rekenen gebruikt kan worden.

In de opleiding staan centraal

  • De principes van onderzoekend en ontwerpend leren;
  • Het initiëren en medevormgeven van schoolbeleid op het gebied van het wetenschap en technologie;
  • Het ondersteunen van collega’s bij toepassen van de principes van onderzoekend en ontwerpend leren in hun dagelijkse onderwijs;
  • Het informeren van collega’s over de nieuwste ontwikkelingen, ideeën en materialen.Toetsing


Toetsing vindt plaats door een eindpresentatie van het portfolio. Halverwege de opleiding, tijdens het voortgangsassessment, krijg je feedback op jouw portfolio.

Praktisch

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor leraren (speciaal) basisonderwijs die enthousiast worden van onderwijs ontwikkelen, gericht op het aanwakkeren van de nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding van kinderen. Leraren die collega's hierbij willen ondersteunen en die het W&T-onderwijs binnen de eigen school en/of het bestuur op de kaart willen zetten.

Overige data

Deze training wordt momenteel alleen aangeboden als maatwerktraject in opdracht van bijvoorbeeld een school of -bestuur.  Neem voor informatie en een voorstel op maat contact op met Dorien Groen, adviseur maatwerk, via e-mail d.a.h.groen@pl.hanze.nl of telefoonnummer (050) 595 29 54.

Tijden

In overleg met de opdrachtgever. 

Duur

In overleg met de opdrachtgever. 

Kosten

Offerte op maat. 

Locatie

In overleg met de opdrachtgever. 

Contactpersonen

Dorien Groen (adviseur maatwerk HanzePro Pedagogische Academie) -  (050) 595 29 54
Ineke Oosterveld (medewerker opleidingen) - 050-595 70 88
onderwijs@org.hanze.nl

Maatwerktrajecten

In toenemende mate merken we dat scholen en besturen ons benaderen voor het leveren van maatwerk in de vorm van een gerichte training of cursus voor de eigen medewerkers.
Uiteraard zijn hiervoor vele mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de laatste ontwikkelingen op het terrein van Rekenen, Taal, Onderzoek maar ook op het terrein van Muziek en Media.
De opbrengsten van taal & rekenen verhogen, gerichter(e) aandacht voor Wetenschap & Techniek, richten op excellente leerlingen, talenten van leerlingen en leraren beter benutten of een combinatie daarvan? Een kleine greep uit de vele mogelijkheden.

Samen bekijken we waar, hoe en met welke expertise we kunnen helpen. Vragen over maatwerkmogelijkheden? Neem contact met ons op via één van bovenstaande medewerkers. 

Toetsing

Toetsing vindt halverwege plaats door een voortgangsassessment aan de hand van een portfolio. De opleiding wordt afgesloten met een eindpresentatie.

Bijzonderheden

Deze opleiding is onderdeel van het aanbod van de Hanze Educatie Academie. De Hanze Educatie Academie (HEA) is een samenwerkingsverband tussen de educatieve opleidingen van de Hanzehogeschool. Het gaat hierbij om opleidingen op het gebied van onderwijs, kunst en sport. Binnen de HEA leiden we educatieve professionals (verder) op en werken we samen aan een brede benadering van educatieve vraagstukken.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top