Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Algemeen

Tijdens de leergang Toegepaste Criminologie krijgen deelnemers de unieke kans om voorbij de grenzen van hun eigen functie, organisatie en domein te kijken. Met een flinke dosis theorie en een innovatieve opdracht biedt de leergang elke professional nieuwe inzichten voor de dagelijkse praktijk.

Jaarlijks registreert de politie honderdduizenden delicten. De daders hebben vaak een complexe achtergrond, met complexe problematiek. Ze hebben bijvoorbeeld schulden, zijn verslaafd, hebben emotionele of psychische problemen of zijn dakloos. Vanwege deze problematiek is er behoefte aan een aanpak die organisaties, disciplines en de verschillende domeinen (veiligheid, sociaal en zorg) overstijgt. Deze leergang levert hier een bijdrage aan.

De leergang Toegepaste Criminologie is opgezet in samenwerking met diverse organisaties uit de regio, waaronder het Forensisch Forum, en is bedoeld om je op te leiden tot een professional die innovatief gebruik maakt van het netwerk. Je werkt aan je ambacht en pakt vanuit een duidelijke visie kansen om vernieuwend te handelen. Daarnaast geeft de leergang je de mogelijkheid om organisatieoverstijgend te werken aan de optimalisatie van risicomanagement.

Uitgebreid

Als professional krijg je steeds vaker een rol als het gaat om de ruimte tussen het complexe sociaal-, zorg- en veiligheidsdomein binnen de dagelijkse casuïstiek. Door middel van de diverse lijnen in deze leergang bouw je deze functie samen met je regionale netwerk steeds verder uit. Binnen de leergang is het de bedoeling om voorbij de grenzen van je functieverantwoordelijkheid te kijken. Je krijgt de kans om vanuit een gezamenlijk innovatieproject criminaliteitsproblemen in de samenwerkende beroepspraktijk te analyseren en verbeterpunten aan te geven als het gaat om risicomanagement. Je werkt hierdoor samen aan meer bewegingsvrijheid in je ambacht. Als theoretisch fundament voor dit project krijg je inzicht in de diverse criminogene en strafrechtelijke factoren. Je leert elkaars taal spreken. De invalshoeken zijn onder andere ontleend aan de psychiatrie, neurologie en de sociologie.

Daarnaast zoom je in op je eigen beroepshouding: wat is je rol als professional, welke organisatieoverstijgende verbindingen kun je aangaan om succesvoller te kunnen werken aan eindresultaten, welke professionele visie draag je uit en hoe verbind je sociaalmaatschappelijke en samenwerkingsvraagstukken aan je eigen rol?

Na afronding van deze leergang ben je in staat om:

 • Verbindingen te maken vanuit de positie en bevoegdheden van de diverse regionale ketenpartners uit relevante werkvelddomeinen.
 • Een innovatief samenwerkingsproject te implementeren met als gezamenlijk doel: het optimaliseren van organisatieoverstijgend risicomanagement.
 • Het karakter, de taal en het domein van criminologie en het strafrecht kort te omschrijven.
 • De aard en omvang van criminaliteit en de complexiteit ervan in te zien.
 • De belangrijkste verklaringen van crimineel gedrag weer te geven aan de hand van wetenschappelijke theorievorming.
 • Mogelijke verklaringen van daling van de criminaliteit te geven en deze in de praktijk toe te passen.
 • De toepassing van risicotaxaties en gedragsinterventies uit te leggen en (professionele) dilemma’s rond de toepassing in de keten te analyseren.

Innovatieproject


De rode draad door de leergang is het opzetten en uitvoeren van een innovatieproject. Je werkt multidisciplinair en organisatieoverstijgend een gezamenlijk innovatief project over risicomanagement uit. Dit gebeurt tijdens de bijeenkomsten en op je werk, maar je zult ook thuis wat lees-, denk- en schrijfwerk doen. Coaching vanuit design thinking helpt je dit project vorm te geven. Het project kun je linken aan diverse theorieën en staat in het teken van signaleren, preventie, ondernemerschap en gezamenlijke innovatie.

Het innovatieproject wordt onderbouwd door diverse theoretische achtergronden die verzorgd worden door experts van de Hanzehogeschool en externe organisaties uit het forensische werkveld. Er worden tien lesdagen aangeboden waarbij o.a. de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Visie op en inleiding in de criminologie
 • Risicomanagement 1 en 2
 • Sociologische en economische verklaringen van criminaliteit
 • Het psychologisch perspectief
 • Jeugdcriminaliteit
 • (Straf-)recht en de strafrechtketen
 • Preventie/repressie en gedragsinterventies
 • Gezinssystemen binnen de strafrechtketen

De dagdelen zijn niet los van elkaar te volgen.

Praktisch

Doelgroep

Uitvoerende professionals in de domeinen zorg, sociaal en veiligheid die te maken hebben met mensen die crimineel gedrag vertonen.

Instroomniveau

Minimaal mbo-niveau 4

Tijden

De data worden nader bepaald bij voldoende aanmeldingen. De lesdagen zijn op dinsdag van 9.00 tot 17.00 uur. Voor een lunch wordt gezorgd.

Duur

De leergang bestaat uit 10 lesdagen verspreid over 5 maanden.

Tijdsinvestering

Tien bijeenkomsten van een dag: 80 uur
Opzet en uitwerking innovatieproject: 80 uur

Toetsing
De toetsing gedurende de leergang vindt plaats door het uitvoeren van een innovatieproject en een eindpresentatie. Per onderdeel zal een hbo-waardige toetsingsnorm besproken worden.

Kosten

€ 2750,-

Locatie

De leergang wordt verzorgd op de Zernike Campus in Groningen (Zernikeplein 7).

Afronding

Om de leergang uiteindelijk met een certificaat af te kunnen ronden heb je 80% van de lesdagen gevolgd en kun je je innovatieproject op een hbo-waardige manier publiceren aan de hand van de opgedane kennis en vaardigheden. Daarnaast sluit je de leergang af door een presentatie te geven over de praktijkgerichte waarde van je innovatieproject en je professionele ontwikkeling.

Contactpersonen

Voor inhoudelijke vragen over de leergang kun je contact opnemen met Petrick Glasbergen, coördinator van de leergang Toegepaste Criminologie, via p.p.j.n.m.glasbergen@pl.hanze.nl

Voor praktische vragen kun je contact opnemen met Anne ten Veen van het Instituut voor Rechtenstudies via a.m.ten.veen@pl.hanze.nl of 050 595 2836.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top