Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Algemeen

Organisaties worden flexibeler en vragen dat ook van hun medewerkers. Steeds vaker zetten organisaties een coach in om medewerkers te begeleiden in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Daarbij zijn er nog diverse andere situaties waarin begeleiding van een coach gevraagd wordt om te werken aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. 

Uitgebreid

Waarderend perspectief
In deze leergang staat het leren als coach vanuit het gewaardeerde perspectief centraal. Met als doel dat de deelnemer persoonlijke talenten kan inzetten en de professionele ontwikkeling kan verbinden aan wat vanuit de coachrol wordt gevraagd. Dit houdt in dat de leergang gericht is op het bouwen aan vertrouwen en het (verder) ontwikkelen van coachingsvaardigheden, waaronder het werken met modellen, technieken, theoretische onderbouwing en het vergroten van prestaties.

Practitioner
De leergang Waarderend Coachen is een leergang op het niveau van Practitioner. Dit houdt in dat de leergang een stevig fundament biedt om te werken met coachees. Er zal ruimte en aandacht zijn voor de eigen ontwikkeling als coach, zodat er gewerkt kan worden vanuit de eigen expertise met een beperkt aantal coaches. De coachcompetenties op Practitionerniveau staan centraal.

Dag 1: Mijn start als coach
Deze eerste lesdag staat, naast de kennismaking, in het teken van de basisvaardigheden van coaching en de basisvoorwaarden voor een goede start van het coachproces. Theorie en oefeningen worden afgewisseld. Het coachen vanuit het gewaardeerde perspectief oftewel 'Appreciative Inquiry' zal geïntroduceerd en besproken worden. Qua vaardigheden staan ​​het luisteren, vragen en samenvatten centraal. Er is ook aandacht voor de manier van werken en leren tijdens de leergang. In de ochtend wordt er gewerkt in de hele groep; een groot deel van de middag werken we in subgroepen, de zogenaamde leergroepen.


Dag 2: Coaching in proces                                                                                                             

Het doel van deze lesdag is om een intake uit te voeren en daarbij uitleg te geven over het belang van de coachovereenomst en daarbij de visie en kaders van de etische code van de NOBCO onder de aandacht te brengen. Ook is het van belang om de professionele stijl en rol in relatie tot de coachee uit te leggen zodat de coachee in staat is om een ​​overwogen keuze te maken over het al dan niet verder willen met de coaching. Op deze lesdag staat het T-GROW-model centraal. We werken met dit model vanuit het 'waarderend perspectief'. 

Dag 3: Motiveren en confronteren
De focus ligt in deze bijeenkomst op de methodiek van Motiverende Gesprekvoering binnen coaching. Wat houdt 'Motiverende Gespreksvoering' in? Hoe pas je "ORBSI' toe? Wat is engageren? Wat is de ambivalentie? Hoe herken je verandertaal? etc. van de coachee. We staan nadrukkelijk stil bij de rol en attitude van de coachee.  

Dag 4: De andere en ik
Communicatie kent een inhouds- en een betrekkingsniveau. Deze lesdag zoomen we in op het betrekkingsniveau. Je wordt je bewust van hoe dit aldoor aanwezig is in de interactie en je maakt kennis met de rijkdom aan materiaal die dat oplevert voor jou als coach. Je leert op die manier de hier en nu situatie te 'lezen' en hier taal aan te geven. Naast het verleden en de toekomst is het hier-en-nu (dat wil zeggen, dat wat er op dat moment gebeurt bij de klant of in het coachcontract) een belangrijke bron voor het leren van de klant en voor jezelf als coach. Tijdens deze lesdag gaat het om het observeren van wat er gebeurt bij de cliënt, bij jezelf, in de relatie en het moment en hoe je dat kunt gebruiken in je werk als coach.

Dag 5: Onder de waterlijn
Om de klant in staat te stellen om inzicht te krijgen in eigen patronen, is het vaak nodig om tussendoor een kijkje onder de waterlijn te nemen. Onder het waarneembare gedrag gaan gevoelens schuil. Deze dag gaan we terug in de geschiedenis. Welke boodschappen heb jij als kind meegekregen en hoe zie je dat terug in je eigen coachgedrag? Begrippen als overdracht en tegenoverdracht, betrekking en inhoud komen voorbij. De Transactionele Analyse is een praktische methode die je kunt inzetten om deze processen - ook voor je cliënt - inzichtelijk en bespreekbaar te maken en er praktisch mee aan de slag te gaan.

Dag 6: Het experiment
Coachen doe je niet om te navelstaren. Je wilt resultaten bereiken. In deze lesdag ga je oefenen met coachen volgens de stappen van het oplossingsgericht werken. Het gaat daarbij niet alleen om de methode. Je mindset om mogelijkheden te zien en tot groei te kunnen komen is zeker zo belangrijk. Hoe kun je leren doorbreken en nieuw gedrag gaan uitproberen?

Dag 7: Tussen sturen en volgen
Als coach heb je een plan. Je gebruikt modellen en technieken en je weet wat je doet. Maar is alles wel zo planbaar? Wat speelt zich af in de onderstroom? Met welke krachtenvelden heb je te maken?
Deze lesdag krijg je beter zicht op je eigen stijl. Je krijgt een werkvorm aangereikt die een appèl doet op het onbewuste, en eentje die juist een appèl doet op het gestructureerde en het bewuste. Waar ligt jouw voorkeur, waar die van de cliënt, en welke past het beste bij de context van de cliënt? Kortom, deze lesdag leert je modellen en technieken om te kiezen die recht doen aan de complextiteit van de coachpraktijk, maar ook aan je eigen stijl en de wensen en context van de cliënt. Met een werklijn die aansluit heb je meer kans op resultaat.  

Dag 8: Evalueren en reflecteren                                                                                               

Deze lesdag staat het evalueren en reflecteren op het proces en het resultaat centraal. Wanneer ben je effectief en hoe weet je dat? Je gaat nadenken over hoe jij evaluatie en feedback wil borgen binnen je coachpraktijk. Hoe zorg je voor transparantie en zorgvuldigheid binnen de kaders van je coaching? In de middag presenteer je je coachprofiel. Je medecursisten geven aan in hoeverre jouw effectiviteit als coach voldoende in beeld is gekomen. Tot slot ga je op grond van je eigen nulmeting met de groep reflecteren hoe jij je professionalisering in de toekomst kunt borgen.

 

 

Praktisch

Doelgroep

De leergang is bedoeld voor professionals en leidinggevenden die werken als interne coach, begeleider, loopbaan- of HRM-adviseur, docent of supervisor. Voor deze doelgroep is coachen een substantieel onderdeel in de uitoefening van de eigen functie en/of takenpakket.

Instroomniveau

HBO werk- en denkniveau

Voorwaarde voor toelating tot de leergang is een afgeronde hbo- of academische opleiding en werkervaring, waarbij begeleiding van medewerkers en professionals een onderdeel vormt. Een intake is onderdeel van de toelatingsprocedure. Zonder afgeronde hbo-opleiding maar bij relevante werkervaring op minimaal hbo werk- en denkniveau wordt individuele toelating bepaald tijdens de intake.

Startdata

10-10-2024

Tijden

Donderdag 9.00 – 16.00 uur

Duur

Acht lesdagen in totaal

Tijdsinvestering

Studiebelastingen inclusief de lessen: 98 uren
uren 8 lesdagen = 64 uren
uren Voorbereiding per lesdag 4 uren
uren Coachpraktijk: 37,5 uren    

Kosten

€ 3.018,- inclusief catering en exclusief literatuurkosten.

Financiële regelingen
Hier vind je regelingen die financieel voordelen op kunnen leveren voor jou of jouw werkgever. Deze regelingen kunnen het je soms net even iets gemakkelijker maken om de opleiding te volgen.

Locatie

Groningen, Locatie HanzePro, Zernikeplein 7

Aantal deelnemers

Minimaal 6

Afronding

Je ontvangt een certificaat van HanzePro.

Vervolg of verdieping

De competentieprofielen van NOBCO/EMCC (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) en de ethische gedragscode van NOBCO/EMCC liggen ten grondslag aan de leergang. De leergang Waarderend Coachen heeft sinds september 2021 een NOBCO/EMC EQA-accreditatie op Practitioner niveau en voldoet aan de toelatingscriteria van de NOBCO.

          

Contactpersonen

Productmanager: Annelieke van Berkel
Telefoon: (050) 595 7072
E-mail: managementorganisatie@org.hanze.nl

Opleidingscoördinator: Ankelien Werkman
Telefoon: (050) 595 7058
E-mail: managementorganisatie@org.hanze.nl

 

Bijzonderheden

Heb je belangstelling voor Waarderend Coachen? Neem dan contact op met Ankelien Werkman.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top