Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Human Resource Management Bachelor degree (deeltijd)

Algemeen

De opleiding Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen.

We leven in een snel veranderende omgeving. Het is belangrijk om medewerkers en organisaties klaar te stomen voor deze toekomst. Als HR-professional ben je adviseur en gesprekspartner als het gaat om het aannemen of inhuren van mensen, duurzaam (samen)werken, loopbaanontwikkeling en organisatieveranderingen als fusies en reorganisaties. We leiden jou op tot een ondernemende en veelzijdige HR-professional.

Na het volgen van de deeltijdbachelor:

  • Heb je de ruime kennis en vaardigheden op het gebied van HRM;
  • Kun je belangen van organisatie en medewerkers behartigen;
  • Kun je toegepast onderzoek op het gebied van HRM opzetten en uitvoeren;
  • Heb je jouw communicatieve en adviesvaardigheden ontwikkeld.

Uitgebreid

Organisaties functioneren pas echt optimaal als er een gezond evenwicht bestaat tussen de belangen van de organisatie en die van de medewerkers. De HR-adviseur bewaakt dat evenwicht en behartigt de belangen van beide partijen. Maar ook arbeidsbemiddeling, re-integratie, loopbaan- en beroepskeuzeadvisering behoren tot het werkterrein van human resource management.

Bezit jij de mensenkennis, het organisatievermogen en de kritische en doelgerichte instelling die nodig zijn om het belangrijkste kapitaal van een bedrijf of organisatie te beheren? Dan beschik je over de belangrijkste eigenschappen die een HR-adviseur moet hebben.

Je zult vaak te maken krijgen met verschillende, soms zelfs tegenstrijdige belangen. Dit vraagt een open houding en goede communicatieve en sociale vaardigheden. Als bachelor Human Resource Management heb je een ruim werkterrein met veel mogelijkheden. Je kunt werken op een HR-afdeling, maar ook bij uitzendorganisaties, mobiliteits- en re-integratiebureaus, werkgevers- en werknemersorganisaties. Je werkt altijd met mensen in een dynamische omgeving.

Doel

Een stevige basis leggen voor een functie op hbo-niveau op het gebied van human resource management. Na de opleiding kun je zelfstandig doorgroeien in jouw vak of een masteropleiding volgen.

Inhoud

De deeltijdopleiding HRM draait om management en organisatie, bedrijfskunde, arbeidswetgeving, arbeid- en organisatiepsychologie, leiderschap, beroepsethiek en de werking van de arbeidsmarkt. Vanaf de eerste dag werk je aan realistische (praktijk) opdrachten waarin allerlei aspecten van het werk aan bod komen.

Opbouw

De bacheloropleiding duurt 3,5 jaar en bestaat uit zeven modules van ieder 20 weken.

De eerste 1,5 jaar bestaat uit drie modules. Je legt de basis voor alle kennis en competenties die je in het werkveld en in het vervolg van de opleiding nodig hebt. Via (praktijk)opdrachten leer je het werkveld en potentiële beroepen kennen. Daarna volg je nog 4 hoofdfase modules, t.w. twee verplichte modules: Strategisch HRM en (als laatste) de afstudeermodule. Voor de twee overige keuzemodules kun je kiezen uit de modules Organisatieverandering, Loopbaanontwikkeling & inclusief HRM, Zingevend Leiderschap of een module bij een andere opleiding. Heb je al een hbo-diploma of het Ad-diploma HRM, dan kun je een vrijstelling aanvragen voor één van de keuzemodules.

De meeste modules sluit je af met één of meerdere praktijkopdrachten die je uitvoert in  jouw eigen beroepspraktijk. Dat betekent dat de organisatie waar je werkt direct baat heeft bij deze opleiding. Een (beperkt) onderzoek maakt vaak deel uit van deze praktijkopdracht(en). Als je werkkring geen mogelijkheden biedt voor het uitvoeren van opdrachten, zoek je hiervoor een stage-organisatie.

Studie op maat en versnelde route
Voordat je aan de opleiding begint, bekijken we samen jouw situatie tijdens een intakegesprek. Op basis daarvan stellen we een persoonlijk studieplan op. Met de juiste vooropleiding en een relevante baan, kun je eventueel de eerste drie modules in één jaar behalen (versnelde route) en daarmee jouw bachelordiploma in drie jaar behalen.

Praktisch

Doelgroep

Professionals die hun kennis en vaardigheden op het gebied van HRM willen uitbreiden.

Instroomniveau

Instapniveau en -eisen

  • mbo niveau 4
  • havo


Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan kun je een toelatingstest afleggen: het 21+ assessment. Dit assessment bestaat uit een capaciteitentest, een motivatie-/leerstijlentest en een gesprek. Je kunt je aanmelden via: hrmdeeltijd@org.hanze.nl. Heb je een ander of een buitenlands diploma, dan gaat de Hanzehogeschool eerst vaststellen of dit diploma van vergelijkbaar niveau is.

Overige data

De opleiding start jaarlijks in september.

Tijden

De eerste 1,5 jaar volg je lessen op maandag van ca. 09.30 tot 14.00 uur. Een enkele keer gaat de lesdag door tot ca. 16.00 uur. Als je de versnelde route volgt, zijn de lesdagen ook op maandag van ca. 09.30 – uiterlijk 18.30 uur. Tentamens en afrondingen van projecten vinden overwegend plaats op de lesdag. Voor het maken van hertentamens kan de opleiding uitwijken naar de dinsdag. De lessen in de hoofdfase worden aangeboden op dinsdag van ca. 09.30 uur tot uiterlijk 19.00 uur.

Duur

De reguliere deeltijd bacheloropleiding duurt 3,5 jaar, mits je gedurende deze tijd beschikt over een relevante werkplek of stageplaats én gedurende deze periode 1500 uur aan relevante werkzaamheden (Werkplekleren) kunt verrichten. Als je geen relevant werk of stage doet, moet je na de afronding van de opleiding het Werkplekleren (WPL) alsnog afronden. De duur van de opleiding wordt hiermee langer, afhankelijk van het aantal uren dat u nog moet afronden.

Tijdsinvestering

Naast de lestijden moet je rekenen op gemiddeld 10 tot 12 uur zelfstudie. Het totale programma omvat 240 studiepunten (EC).

Kosten

Klik hier voor de collegegeld tarieven.

Reken hierbij ook nog op ongeveer € 300,- per jaar voor studieboeken en digitaal studiemateriaal. Er zijn diverse regelingen die voordeel kunnen opleveren voor jouw of jouw werkgever.

Contactpersonen

De deeltijdopleiding HRM wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Karin Engbers, instroomcoördinator
Telefoon (050) 595 32 79  of hrmdeeltijd@org.hanze.n

Bijzonderheden

 

Studiekeuzecheck

Zodra je je hebt aangemeld via studielink ontvang je een digitaal-portfolio dat je  moet invullen. Op basis van dit portfolio vindt een intakegesprek plaats. Dit gesprek heeft het karakter van een kennismaking met de opleiding. Op basis van jouw werkzaamheden wordt alvast een inschatting gemaakt van de mogelijkheden om studeren met het werkplekleren te combineren (de versnelde leerroute).

Voorlichting & proefcollege

Meeloopdag
U kunt zich hier aanmelden voor een meeloopdag.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top