Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Master Interdisciplinary Business Professional (deeltijd)

Algemeen

De noodzaak om ondernemerschap en innovatie in organisaties te vergroten is nog nooit zo hoog geweest als in deze tijd van grote veranderingen en transities. Bedrijven en organisaties worden wereldwijd geconfronteerd met de gevolgen van mondiale vraagstukken, zoals de coronacrisis, klimaatverandering, globalisering en digitalisering. Om toekomstbestendig te ondernemen is het essentieel om goed na te denken over de impact van deze veranderingen op je organisatie. Wat betekent het voor de werkprocessen van een bedrijf als besloten wordt het verkoopproces verregaand te digitaliseren? Wat betekent de transitie naar een circulaire bedrijfsvoering voor de import van grondstoffen? Wat is nodig om in deze tijd relevant te blijven op de diverse markten?

Organisaties en bedrijven staan dus voor grote uitdagingen. Niemand kan nog om digitalisering, duurzaamheid en circulariteit heen. Bovendien staan maatschappelijke uitdagingen niet op zichzelf, maar beïnvloeden en versterken ze elkaar.

 • Zie jij mogelijkheden om binnen jouw bedrijf innovaties aan te jagen?
 • Zie jij meerwaarde in het realiseren van innovaties in samenwerking met mensen buiten je eigen afdeling en professie?
 • Heb je ideeën over de manier waarop jouw organisatie voortvarend kan reageren op de impact van bijvoorbeeld de digitale transformatie of de overgang naar een duurzame bedrijfsvoering?
 • Wil je als manager je professionele ervaring aanvullen met verdiepende bedrijfskundige kennis op het gebied van ondernemerschap, innovatie en thema’s als duurzaamheid, globalisering en digitale transformatie?
 • Ben je zelf ondernemer en wil je een complex vraagstuk in je bedrijf op een impactvolle, vernieuwende wijze aanpakken?

Voor professionals en managers die een volgende stap in hun loopbaan willen zetten, biedt de Hanzehogeschool Groningen vanaf september 2021 een unieke, tweejarige deeltijdmaster aan: de Interdisciplinary Business Professional, gericht op Ondernemerschap & Innovatie, voor ondernemende professionals die het verschil willen maken. De masteropleiding is ook bijzonder interessant als je als ondernemer concreet aan de slag wil met complexe vraagstukken waarmee je effectieve innovaties voor je bedrijf realiseert.

Vraag een brochure aan of kom naar een informatieavond voor professionals.

NB: Naast deze deeltijdmaster, bieden we ook een Engelstalige voltijdvariant van de Interdisciplinary Business Professional master aan. Meer informatie over deze voltijdmaster MSc in Business Studies is te vinden op www.hanze.nl/mbs

Focus op ondernemerschap en innovatie

Toekomstbestendig ondernemen vraagt om professionals die de kennis en verbeeldingskracht bezitten om verder te reiken dan hun eigen expertise of functie. Hiervoor zijn gedreven, wendbare managers, projectleiders en adviseurs nodig die op een creatieve en ondernemende manier een voortrekkersrol vervullen om bedrijven te begeleiden richting een duurzame toekomst. Leiders die in staat zijn om de slagkracht en wendbaarheid van hun bedrijf te vergroten met hun ondernemende instelling, evidence-based plannen en overtuigende ideeën. Gedreven pioniers die met duurzame innovaties op het gebied van processen, diensten, producten en businessmodellen waarde toevoegen. Teamspelers die in staat zijn vanuit een integrale aanpak de samenwerking tussen disciplines en stakeholders te bevorderen.

Inspelen op een maatschappelijke behoefte

Met deze deeltijdmaster speelt de Hanzehogeschool Groningen in op de maatschappelijke behoefte aan professionals die kunnen omgaan met ingrijpende veranderingen. Het vertrekpunt is steeds dat je leert om invloed uit te oefenen op de transitieopgaven voor je eigen organisatie: opgaven die complex en diffuus zijn, kansen en bedreigingen opleveren en een integrale aanpak vereisen. Tijdens deze master leer je om vanuit een breder strategisch perspectief de implicaties van deze maatschappelijke transities te vertalen naar de organisatie. Om in co-creatie met andere professionals deze opgaven aan te pakken en veranderingen en innovaties te realiseren die jouw organisatie duurzaam verder helpt, is het van belang dat je op masterniveau de juiste vaardigheden aanleert. Zo kun jij een bijdrage leveren aan innovatieve oplossingen waardoor je organisatie intern en extern de juiste stappen kan zetten om toekomstbestendig te zijn.

Unieke deeltijdmaster voor aanjagers en pioniers

De deeltijdmaster Interdisciplinary Business Professional is een ideale springplank voor professionals, beginnende managers, projectleiders en adviseurs met enkele jaren werkervaring, die een voortrekkersrol willen vervullen binnen hun eigen organisatie. In twee jaar tijd kun je de masteropleiding naast je werk volgen. Doordat je je eigen casuïstiek inbrengt, kunnen werktijd en studietijd optimaal geïntegreerd worden. Verder krijg je de mogelijkheid om het onderwijs deels online te volgen, waardoor plaats- en tijdonafhankelijk studeren mogelijk is. Bovendien maak je deel uit van een Community of Learners, die naast deelnemers uit verschillende disciplines bestaat uit: docent-onderzoekers, lectoren en vertegenwoordigers vanuit externe organisaties en het bedrijfsleven. De deeltijdmaster Interdisciplinary Business Professional geeft je de kans om met concrete handvatten, praktische ontwerpvaardigheden en een integrale manier van denken en werken de innovatiekracht van de organisatie waar je werkzaam bent te vergroten. Dit doe je op een evidence-based manier, met behulp van praktijkgericht onderzoek.

Praktijkgericht en evidence-based

Gedurende de master krijg je ontwerpmethoden en ontwerpgericht onderzoek op masterniveau aangeboden, die je meteen in kunt zetten in je eigen praktijk. Ook leer je om evidence-based te beargumenteren waarom je bepaalde keuzes maakt, wat deze opleveren en wat je ermee wilt bereiken.

Leren van elkaar

Deelnemers aan deze master zijn werkzaam bij een verscheidenheid aan organisaties en bedrijven, die actief zijn in uiteenlopende sectoren. Hierdoor kun je met je studiegenoten kennis en ervaringen uitwisselen en veel van elkaar leren. Je brengt je eigen vraagstuk in, waardoor je de kans krijgt om te leren van andere organisaties en sectoren. Deze aanpak leidt tot nieuwe frisse ideeën, invalshoeken en onverwachte eyeopeners. Door met elkaar te sparren over de eigen overtuigingen en te reflecteren op elkaars ideeën kun jij je eigen visie en ontwerpen aanscherpen, testen en nader concretiseren.

Uitgebreid

De master betreft een tweejarige deeltijdopleiding met een totale studielast van 60 European Credits (EC's). Om de week volg je op vrijdag fysiek onderwijs op de Hanze. De Community of Leaners kan worden gebruikt voor aanvullende (online) momenten. Het tweede jaar staat in het teken van de eindscriptie met begeleiding binnen kleine, inspirerende groepen.

De opbouw van de modules:

 • Onderzoeksvaardigheden (5 ECTS)
 • Ondernemerschap & Innovatie (10 ECTS)
 • Innovatieopdracht (15 ECTS)
 • Eindscriptie (25 ECTS)
 • Ondernemend Leiderschap (5 ECTS)
 • Community of Learners (COL) 

Programmaoverzicht

Jaar 1

 • Onderzoeksvaardigheden
 • Innovatieopdracht
 • Ondernemerschap & Innovatie
 • Thema's als Duurzaamheid, Digitale Transformatie en Glocalisering
 • Ondernemend Leiderschap
 • Community of Learners, Online Leeromgeving
 • Gastcolleges, Bedrijfsbezoeken

Jaar 2

 • Scriptie
 • Ondernemend Leiderschap
 • Community of Learners, Online Leeromgeving
 • Gastcolleges, Bedrijfsbezoeken

Van idee tot concreet plan

 • Tijdens de eerste lesweek krijg je de gelegenheid om je initiële ideeën en visie te delen met de andere deelnemers. Je brengt hiervoor een eigen vraagstuk in, passend bij de thema’s van de opleiding, waarmee je gedurende de master aan de slag gaat. Dit vraagstuk mag nog groot en diffuus zijn.
 • In kleine groepen rondom de thema’s, discussieer je met andere deelnemers over wat je wilt bereiken. Je wordt tijdens deze eerste dagen uitgedaagd om groot te dromen. Het is niet de bedoeling om meteen in te zoomen op een bepaalde oplossing. Je ervaart wat het betekent om zonder beperkingen na te denken over mogelijke visies op de toekomst. Door te visualiseren en open vragen te stellen stap je uit je comfortzone en leer je verschillende perspectieven te integreren.
 • In de ontwerpfase krijg je tijdens opdrachten, intervisiesessies en werkbezoeken de kans om je ideeën in te kleuren en concreter te maken. Door ontwerpgericht onderzoek te doen naar je eigen praktijkcasus kom je steeds dichter bij de kern van je vraagstuk.
 • Je organiseert zelf een netwerkbijeenkomst met relevante stakeholders met diverse achtergronden om feedback op te halen op je visie en concepten. De uitkomsten pas je toe om je vraagstuk en concept verder te brengen.
 • In het tweede jaar van de master komt alles bij elkaar in de eindscriptie, waarin je de concrete uitwerking van je vraagstuk of concept op masterniveau grondig en methodologisch verantwoordt, analyseert en onderbouwt.
 • De uitkomst van je scriptie kan bestaan uit een prototype, een businessmodel, een advies of zelfs een implementatieplan. Dit verschilt per deelnemer en hangt ook af van de organisatie waar je werkzaam bent. Wel moet duidelijk zijn dat je aan het einde van de opleiding een concreet plan, product of concept oplevert, waarmee je in de eigen praktijk verder kan.

Thema's

Het overkoepelende thema van de master betreft Ondernemerschap en Innovatie. Vanuit een integratieve benadering van de vier kerndisciplines: Marketing, HRM, Finance en Business & IT, ga je dit thema diepgaand verkennen. Je leert om complexe innovatievraagstukken te doorgronden en krijgt concrete handvatten aangereikt, om innovatie- en veranderprocessen vorm te geven. Aan de hand van methodes als Transitiedesign, Futures Literacy en Design Thinking, ontwikkel je innovatieve of disruptieve toekomstvisies en scenario’s, waarbij je diverse perspectieven verkent. Met behulp van Praktijkgericht Toegepast Onderzoek ben je in staat om evidence-based en methodologisch grondig, innovatieve opbrengsten te genereren, die ingezet worden ten behoeve van je eindscriptie.

Waarom zou je juist voor deze deeltijdmaster kiezen?

 • Vanwege de mogelijkheid om een internationaal erkende mastergraad Master of Science (MSc) te behalen.
 • Vanwege de unieke kans om binnen je studie te werken aan een oplossing of innovatie ten behoeve van jouw eigen praktijk, waarbij je werktijd en studietijd kunt integreren.
 • Vanwege de combinatie van off- en online lesmethoden, waarmee je optimale flexibiliteit krijgt en deels plaats- en tijdonafhankelijk kunt studeren.
 • Vanwege de manier waarop je tijdens deze master samenwerkt en integraal leert denken met professionals vanuit uiteenlopende achtergronden en disciplines.
 • Vanwege de combinatie van onderscheidende ontwerptechnieken en Toegepast Praktijkgericht Onderzoek, waarmee je impact kunt creëren.

Praktisch

Doelgroep

De master is bedoeld voor:

 • Talentvolle professionals met de juiste mindset, die concreet een bijdrage willen leveren aan de innovatiekracht van de organisatie waar zij werkzaam zijn. Van Marketeers, HR adviseurs tot IT consultants, etc.
 • Intrapreneurs, die binnen hun organisatie verantwoordelijk zijn voor innovatie en new business, zoals projectmanagers en business consultants.
 • Managers, die vanuit hun specialisatie als professional zijn doorgegroeid naar een managementfunctie zonder specifieke bedrijfskundige achtergrond.
 • Entrepreneurs, die concreet met een complex innovatievraagstuk vanuit hun onderneming aan de slag willen.

Instroomniveau

Toelatingseisen

 • Een economische achtergrond op hbo bachelorniveau: bachelor diploma binnen het economisch domein en aanverwanten*
 • Een gedegen basis in onderzoeksvaardigheden op hbo bachelorniveau: bachelor eindscriptie niveau
 • Ten minste drie jaar werkervaring op hbo-niveau met een aanstelling van minimaal 0,5 fte.

De toelatingsprocedure bestaat uit:

 1. Aanmelding via Studielink en indienen van vereiste documenten, inclusief CV en motivatiebrief.
 2. Een toelatingsinterview, met het doel een juiste match tussen deelnemer en de masteropleiding te garanderen.

*Als je geen economische achtergrond op hbo-niveau hebt en/of over onvoldoende onderzoeksvaardigheden beschikt, kun je via een summer school deze deficiënties wegwerken. De summer school vindt plaats in de laatste week van augustus en wanneer je deze afrondt, word je toegelaten tot de masteropleiding.

 Klik hier voor meer gedetailleerde informatie over de toelatingsprocedure.

Startdata

01-09-2024

Overige data

Aanmeldingsdeadline: 15 augustus

Tijden

In het eerste jaar volg je op vrijdag fysiek onderwijs op de Hanze. Het tweede jaar staat in het teken van de eindscriptie.

Duur

2 jaar, met een studiebelasting van gemiddeld 20 uur per week.

ETCS credits

60

Kosten

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Kijk voor actuele informatie op www.hanze.nl/collegegeld ook voor informatie over wettelijk dan wel instellingscollegegeld.

Afronding

Na succesvolle afronding van de master ontvang je het diploma Master Interdisciplinary Business Professional van de Hanzehogeschool Groningen. Je mag dan de graad Master of Science (MSc) voeren.

Contactpersonen

Alida van den Berg-Frankena
Onderwijsondersteuner Master Interdisciplinary Business Professional
E master.ibp@org.hanze.nl
T 31 (0)50 595 2693

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top