Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Bezoek de Online informatieavond HanzePro op 28 januari 2021

Professioneel inzetten van eigen levenservaringen binnen Zorg en Welzijn

Algemeen

Op welke wijze kun jij als professional binnen zorg en welzijn meer bewust je eigen levenservaringen inzetten? Hoe kun je de persoonlijke ervaringen als bron van kennis en deskundigheid gebruiken? Wil jij je eigen levenservaringen functioneel leren inzetten dan is deze training wat voor jou.

Na het volgen van de training

Kan je je eigen levenservaring op een professionele wijze inzetten in je werk, waardoor persoonlijke kennis wordt verbonden met professionele kennis.

Uitgebreid

Inhoud

Veel professionals binnen het sociaal domein hebben zelf ervaring op het gebied van omgaan met ontwrichting, stoornissen of problemen. Deze ervaringen hebben ze zelf ervaren of binnen het gezin waarin ze zijn opgegroeid of binnen een liefdesrelatie. Hierbij valt te denken aan scheiding, overlijden van een dierbare, schulden, verslaving, pesten, huiselijk geweld, psychische problemen, lichamelijke en verstandelijke beperkingen, burn-out, etc. Kortom een situatie waarin iemand gedurende een tijd in de knel heeft gezeten.

Dit is een bron van kennis en ervaring dat op een deskundige wijze gebruikt kan worden in het contact met anderen die in herstel zijn. Deze bron van kennis wordt ook wel een derde bron van kennis genoemd. Naast wetenschappelijke- en praktijkkennis, de eigen socialisatie, leefwereld en ervaringen op een professionele en functionele wijze kunnen inzetten. Het inzetten van eigen ervaringen is niet alleen weggelegd voor ervaringsdeskundigen, maar voor alle professionals binnen het sociaal domein. Het inzetten van de eigen ervaringen kan bijdragen aan het verminderen van uitsluiting en stigmatisering doordat er meer openheid komt. Openheid kan zorgen voor gelijkwaardigheid, erkenning en herkenning tussen de cliënt en de professional. De cliënt is niet de enige met ervaring op het gebied van ontwrichting, het kan iedereen overkomen, waardoor de ervaringen meer genormaliseerd worden. De ervaringen van de professional kunnen als leerzame momenten ingezet worden die ondersteunend kunnen zijn in het herstelproces van de cliënt.

Programma

Er wordt gestart met het delen van en reflecteren op elkaars persoonlijke verhalen. Welke ervaringen wil je wel inzetten en welke niet? Ook besteden we aandacht aan openheid. Wat en aan wie wil je openheid geven? Er is ruimte voor casuïstiek waarbij de eigen ervaringen een rol spelen. Er wordt onder andere ingegaan op de gevoelens van schaamte, kwetsbaarheid en kracht en het tegenkomen van dilemma’s bij het omgaan met cliënten met herkenbare hulpvragen.

Aan bod komt:

  • Uitwisselen van eigen ervaringen op het gebied van omgaan met ontwrichting, stoornissen en problemen
  • Herstelverhalen van deelnemers en hoe dit in te zetten
  • Persoonlijke ervaringen inzetten in het team
  • Dilemma’s bij het omgaan met cliënten met herkenbare hulpvragen
  • Afstand en nabijheid: omgaan met projecties, behoeftes en emoties
  • De verandering van de invulling van de professionele rol vanwege het gebruik van eigen levenservaringen
  • Casuïstiekbespreking waarin eigen ervaringen een rol spelen
  • Rollenspel, waarbij verschillende situaties nagespeeld worden

Praktisch

Doelgroep

Voor professionals uit het werkveld binnen het zorg en welzijn die als aanvulling op hun professionele rol hun eigen levenservaringen met ontwrichting, stoornissen of problemen op een professionele wijze willen zetten.

Instroomniveau

Er zijn geen toelatingseisen voor deze training.

Startdata

12-03-2021

Overige data

26 maart, 9 en 23 april 2021

De Hanzehogeschool volgt nauwlettend alle adviezen van zowel het RIVM als ook van de regering. De Hanzehogeschool kiest voor een ‘voorzichtig beleid’.

Bij twijfel stellen we de lessen uit, annuleren we de lessen of worden de fysieke lessen vervangen door online lessen.

Voor cursisten die na de beslisboom te hebben gevolgd en tot de conclusie komen geen fysieke lessen kunnen volgen, wordt indien tijdig aangegeven en indien het lesprogramma zich hiervoor leent, de mogelijkheid geboden de lessen online te volgen.

Tijden

09.30 - 13.00 uur

Kosten

€ 450,- incl. koffie/thee en toegang tot de digitale leeromgeving.

Locatie

Stad Groningen of directe omgeving

Afronding

Bij 100 procent deelname en actieve participatie ontvang je een bewijs van deelname.

Contactpersonen

Voor inhoudelijke informatie kan je contact opnemen met Lenny Kruit, docent via l.kruit@pl.hanze.nl of (050) 595 34 95

Voor praktische informatie kan je contact opnemen met Petra Bolt via hanzeprosass@org.hanze.nl

Bijzonderheden

Vier weken voor aanvang van de training wordt gekeken of er voldoende deelnemers zijn om van start te kunnen gaan.

Tijdige toegang tot de digitale leeromgeving kan worden gegeven bij aanmelding tot uiterlijk 10 werkdagen voor de startdatum.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top