Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Bezoek de Online informatieavond HanzePro op 29 april 2021

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Algemeen

De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en meer kennis willen krijgen van vaardigheden die nodig zijn om binnen de zorg ondernemend te zijn en veranderingen door te voeren. Dat kan zijn in een leidinggevende of coördinerende functie maar ook in een andere rol.

De opleiding wordt gezamenlijk door Gezondheidsstudies, Sociale Studies en Verpleegkunde aangeboden.

Na het volgen van de opleiding:

  • Heeft u een state of the art kennis van leiderschap, ondernemerschap, verandermanagement en organisatiekunde toegespitst op ontwikkelingen in de sector zorg en welzijn.
  • Heeft u als leidinggevende/manager tools in handen voor het aansturen van individuen en teams, en kunt u bewuste keuzes maken ten aanzien van interventies
  • Bent u in staat om op basis van veranderingen in de omgeving te anticiperen. Hierbij ontwikkelt u een ondernemende houding en zet dit om in concrete resultaten.
  • Bent u in staat om innovaties te implementeren en veranderprocessen te begeleiden, hierbij rekening houdend met de onderstromen in de organisatie.
  • Bent u in staat om op een methodische manier een probleem in uw eigen organisatie te analyseren en dit uit te werken tot een implementeerbaar plan van aanpak.

Ook op maat voor uw organisatie


Wilt u liever in-company? Of denkt u aan een opleiding die niet op onze website staat? Voor vrijwel alle opleidingen geldt dat maatwerk ook mogelijk is. Neem voor meer informatie direct contact op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Uitgebreid

Het studieprogramma

Het studieprogramma bestaat uit 6 modules van 8 dagen dat in ca. 1,5 jaar afgerond kan worden.

Module 1 Leiderschap en Managementvaardigheden

In deze module richten we ons op managen van individuele medewerkers in een team. Je leert hoe je een adequate taakvervulling kunt bevorderen en de kwaliteiten van medewerkers kunt ontwikkelen. We besteden aandacht aan wat in jouw situatie de meest wenselijke stijl van leiding geven is, gegeven het team waar je mee te maken hebt, de managementfilosofie van de organisatie en je eigen persoonlijkheid. Je leert verschillende soorten gesprekken voeren. Bewust keuzes maken voor coaching, inspireren, sturen of ingrijpen en schakelen tussen de verschillende rollen die je hebt. Je leert omgaan met weerstand van een medewerker.
Tevens analyseren we het teamfunctioneren in relatie tot doelstelling van het team. Je krijgt een aantal modellen aangereikt om het teamfunctioneren te analyseren waarna de focus verschuift naar mogelijke interventies om het functioneren te verbeteren. Daarbij leer je draagvlak creëren om succesvol kwaliteitsverbeteringen te realiseren, op een vruchtbare manier overleggen (dialoog) en gebruik maken van verschillen, zodat je optimaal toegerust raakt om te bevorderen dat het team de verwachte bijdrage levert aan de organisatiedoelstellingen.

Module 2 Ondernemerschap

De vraagstukken binnen de sector zorg en welzijn vragen om oplossingen die buiten de gangbare paden gaan. Het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om dienstverlening te verbeteren of initiatieven te ontplooien om nieuwe soorten van dienstverlening te ontwikkelen horen daarbij. Dat betekent een ondernemende houding ontwikkelen.
U wordt uitgenodigd om deze aspecten te laten zien door het bedenken en realiseren van nieuwe producten/diensten, werkwijzen voor uw organisatie (eenheid). U besteedt aandacht aan voor de hand liggende instrumenten als de SWOT-analyse en minder voor de hand liggende instrumenten als Effectuation en Design Thinking. Juist de combinatie van deze instrumenten hebben een krachtige impact, zodat u in staat bent om op duurzame wijze invulling te geven aan uw rol als ondernemer.

Module 3 Verandermanagement

In deze module richt u zich op organisatieverandering en interventies binnen de context van de eigen organisatie volgens een ontwikkelingsgerichte benadering. Het gaat daarbij om het creëren van voorwaarden en om het onderzoeken, analyseren en inschatten van de best passende aanpak bij de cultuur van de organisatie. Daarnaast is binnen dit blok aandacht voor het projectmatig aanpakken van veranderingen, maar ook voor andere vormen van verandering.
Op organisatie-dynamisch niveau gaat het om betekenisgeving aan de veranderkrachten van de organisatie en team. Op individueel niveau besteedt u aandacht aan de invulling van de rol van veranderaar die als opgave heeft om in het krachtenveld van verandering zo concreet mogelijke een vertalen te maken naar het denken, doen en laten van alle betrokkenen.

Module 4 Integraal Management

Tot nu toe zijn allerlei beleidsterreinen los aan bod geweest. In deze module krijgt u stof aangereikt die u in staat stelt om de missie en visie van de organisatie te vertalen naar het afdelingsbeleid en om een organisatieonderdeel integraal en resultaatgericht aan te sturen. De thema’s die aan bod komen, zijn besturingsfilosofie, marketing, kwaliteit, vertalen van strategisch beleid van de organisatie naar het personeelsmanagement, middelenmanagement en het management van de processen van de eigen eenheid; stellen van meetbare doelen, opdat vastgesteld kan worden of ondernomen acties het gewenste effect hebben gehad op de waardering van klanten en medewerkers en op de financiële en operationele resultaten.

Module 5 Slim organiseren, A3 methode

In deze module ga je een organisatievraagstuk onderzoeken met behulp van de A3-LEAN methode. Je gebruikt hiervoor een eigen knelpunt uit je dagelijkse praktijk. Tijdens de module doorloop je de hele onderzoekcyclus (interventiecyclus), het is dus in feite een mini-onderzoek. Daarnaast wordt de link gelegd met slim organiseren.

De A3-methode kenmerkt zich door het op zoek gaan naar feiten en voorkomt daarmee “jumping to solutions”. Ook doe je het onderzoek samen met medewerkers waardoor het onderzoek kwalitatief beter wordt én het draagvlak voor de oplossingen wordt vergroot. Deze doorontwikkelde methode die oorspronkelijk uit het Lean instrumentarium komt wordt door gebruikers (en oud studenten) als heel gebruiksvriendelijk en waardevol ervaren. Het co-creëren met alle belanghebbenden is een belangrijk onderdeel van deze methode

Module 6 Eindopdracht

Met de integrale eindopdracht toon je aan dat je over het Post-HBO niveau beschikt. Deze integrale eindopdracht bestaat uit drie verschillende onderdelen die onderling weer met elkaar samenhangen te weten:

  • Opleveren van een projectplan t.b.v. een werkcongres.
  • Meesterwerkstuk over een onderwerp rond “Duurzaam Leiderschap” gerelateerd aan een organisatievraagstuk uit de eigen praktijk.
  • Werkcongres organiseren en uitvoeren.

Leerateliers

Parallel aan de opleiding wordt er in een aantal modules gewerkt met leerateliers.
In de leerateliers wordt uitgegaan van een complex organisatievraagstuk uit de eigen actuele praktijk. Het onderwerp van het vraagstuk is gerelateerd aan het desbetreffende onderwijsblok. De studenten in het leeratelier vormen een learning community. De praktijkvraag wordt niet gereduceerd maar juist samen verrijkt. Dit gebeurt door alle gelaagdheden en perspectieven op de praktijkvraag te onderzoeken en de betekenis hiervan op zowel persoonlijk, beroeps-, en organisatie niveau te analyseren. Deze analyse dient als input voor het leiderschapsprofiel en voor mogelijke veranderingen voor de eigen organisatie.

Bij succesvolle afronding ontvangt u het post-HBO diploma Management in Zorg en Welzijn.
Bovenstaande modules kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden en afgerond met een certificaat.

Praktisch

Doelgroep

Managers/leidinggevenden van organisaties in zorg en welzijn met een verantwoordelijkheid op tactisch strategisch niveau die al een afgeronde Hbo-opleiding in zorg en welzijn hebben. Indien u een andere HBO-opleiding heeft maar wel veel ervaring in zorg en welzijn dan bent u ook toelaatbaar.

Indien u nog niet beschikt over een HBO-opleiding dan is de bacheloropleiding Management in de Zorg een mogelijk alternatief.

Instroomniveau

HBO niveau

Startdata

16-02-2022

Overige data

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ron Kersjes via r.w.l.kersjes@pl.hanze.nl

 

 

Tijden

8 woensdagen per module

Duur

6 modules van 8 dagen

Kosten

  • Totale prijs van de cursus is € 8.000,-
  • Losse blokken kunnen aangeboden worden voor € 1.595,- indien er ruimte is in de bestaande groepen.Locatie

Hanzehogeschool Groningen locatie Meerwold

Contactpersonen

Voor vragen kunt u contact opnemen met
Ron Kersjes, r.w.l.kersjes@pl.hanze.nl, 050 595 7343
Gerda Schreiber,g.schreiber@pl.hanze.nl, 050 595 7311

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top