Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Bezoek de Online informatieavond HanzePro op 25 november 2021

Positieve Psychologie, Masterclass Deep Democracy

Algemeen
Positieve psychologie is de wetenschappelijke studie van optimaal menselijk functioneren en richt zich op de sterke kanten van de mens. Positief psychologen doen onderzoek naar de omstandigheden waaronder mensen floreren en passen de gevonden inzichten toe in interventies om zo het welbevinden van mensen te bevorderen. De centrale vraag binnen de positieve psychologie is: hoe bewerkstelligen we positieve veranderingen bij onszelf, in organisaties, bij onze medewerkers, teamleden en/of bij onze kinderen?

In deze masterclass leert u hoe Deep Democracy behulpzaam kan zijn in het vergroten van het welbevinden in (werk)relaties. U leert de filosofie van Deep Democracy kennen en interventies toepassen; in organisaties, in de maatschappij, thuis en bij uzelf.

Deep Democracy is een vernieuwende methode en filosofie die zich richt op het verbeteren van relaties tussen mensen. De methode heet ‘democratisch’ omdat het benadrukt dat elke invalshoek er toe doet, dat iedereen verschillend is en dat de kwaliteit van dialoog, overleg en besluiten het grootste is wanneer zowel de meerderheids- als de minderheidsstem gewaardeerd wordt. Het is ‘deep’, omdat het de communicatie tussen mensen opent voorbij de verschillen. Het brengt emoties, standpunten, gevoelens en ideeën naar de oppervlakte. Het maakt gesprekken eerlijker en realistischer waardoor er draagvlak ontstaat om samen te werken aan het hoogst haalbare.

Deep Democracy is ook een praktische methode die bruikbaar is voor iedereen in alle interacties tussen mensen. Op het werk, thuis, op school of in de wijk. Het helpt om (lastige) gesprekken te voeren en conflicten op te lossen. In grote en kleine groepen, één op één of met jezelf.

Deze masterclass is een onderdeel van de leergang Positieve Psychologie, maar kan ook los gevolgd worden.

Na het volgen van de masterclass

  • heeft u de filosofie en methode van Deep Democracy leren kennen
  • kunt u deze kennis vertalen naar toepassingen/interventies in uw eigen (werk)omgeving;
  • heeft u kennis en vaardigheden opgedaan om de basisinterventies van Deep Democracy toe te passen

Ook op maat voor uw organisatie

Wilt u liever in-company? Of denkt u aan een opleiding die niet op onze website staat? Voor vrijwel alle opleidingen geldt dat maatwerk ook mogelijk is. Neem voor meer informatie direct contact op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Uitgebreid

Deep Democracy is ontstaan in de transitieperiode van apartheid naar democratie in Zuid-Afrika, waarbij mensen uit verschillende culturen met elkaar gingen samenwerken. Het is ontwikkeld door Myrna Lewis en gebaseerd op de proces georiënteerde psychologie van Arnold Mindell. Het is een aanpak voor het begrijpen van en het werken met groepsdynamiek en maakt krachtige transformaties mogelijk. Deep Democracy wordt internationaal toegepast van klaslokaal tot boardroom.

De theorie leggen wij uit in kennisclips en met de bijbehorende opdrachten krijgt u inzicht in hoe dit bij u en in uw praktijk werkt. Het vraagt een voorbereiding van minimaal een uur. Tijdens de gezamenlijke sessies ervaren we hoe Deep Democracy werkt en gaan we oefenen met de toepassing van de verschillende gesprekstools.

In de eerste bijeenkomst wordt er stilgestaan bij de filosofie en methode van Deep Democracy. U krijgt inzicht hoe er vanuit Deep Democracy naar groepen wordt gekeken. U leert de methode kennen. Ter voorbereiding sturen we u een video met de theoretische uitleg en een aantal opdrachten. Tijdens de bijeenkomst gaan we aan de slag met de check in en nemen we met elkaar een eerste Deep Democratisch besluit.

In de tweede bijeenkomst gaan we aan de slag met inclusieve besluitvorming. Ter voorbereiding sturen we u een video met de theoretische uitleg en krijgt u een opdracht om de metaskill neutraliteit te ervaren. Tijdens de bijeenkomst gaat u oefenen om met de 4 stappen een besluit te nemen.

In de derde bijeenkomst gaan we aan de slag met spanning in (werk)relaties. Ter voorbereiding sturen we u een video met de theoretische uitleg en een aantal opdrachten om te onderzoeken hoe u zich verhoudt tot conflicten. Tijdens de bijeenkomst gaan we oefenen met het Debat en Let's talk. Tools vanuit Deep Democracy om spanningen aan te gaan én op te lossen met elkaar.

Doel van de masterclass

  • U leert Deep Democracy en enkele bijbehorende interventies kennen;
  • U leert welke interventies voor individuen en groepen al toegepast worden en wat daarvan de resultaten zijn;
  • U maakt een ontwerp voor een interventie voor uw eigen dagelijkse (werk)praktijk en past deze toe;
  • U wisselt met andere professionals kennis en ervaringen uit via de digitale leeromgeving;
  • U krijgt een overzicht van recente literatuur en websites met interessante informatie over Deep Democracy zodat u ook na de leergang verder kunt studeren;
  • U vergroot uw professionele netwerk, de leergang brengt u in contact met docenten en studenten uit verschillende profit en non-profit organisaties die uw belangstelling voor deze interessante stroming delen.

Programma en Opbouw

In deze masterclass besteden we drie avonden aan het ervaren en oefenen met de gesprekstechnieken van Deep Democracy. Al doende leren we de filosofie en methode van Deep Democracy kennen.

We bespreken hoe u Deep Democracy kunt toepassen in uw dagelijkse (werk)praktijk.
Filmpjes, voorbeelden en oefeningen worden afgewisseld met een toelichting op de theorie waarop ze gebaseerd zijn. De voorbeelden die we bespreken zijn afkomstig uit de werkpraktijk en het dagelijks leven. 

Docenten

Sandra Buith, Lian Nijenhuis en Agnes Schilder

Praktisch

Doelgroep

De aangeboden masterclasses zijn bestemd voor professionals met hbo werk- en denkniveau, die kennis en vaardigheden op het gebied van de toegepaste, positieve psychologie willen vergroten. We verwachten van deelnemers dat ze actief deelnemen aan de bijeenkomsten en bereid zijn ervaringen en best-practices te delen via de besloten digitale leeromgeving.

Startdata

25-05-2021
De masterclass wordt online aangeboden via Blackboard Collaborate.

Overige data

Vervolgdata: 8 juni en 22 juni 2021

Tijden

18.30 - 21.00 uur

Duur

Doorlooptijd: 10 weken (3 lesavonden, aansluitend 4 weken om de opdrachten af te ronden)

Tijdsinvestering

50 uur, inclusief bijeenkomsten, alle opdrachten en bestuderen van literatuur.

Kosten

€ 395,- (inclusief cursusarrangement*)

Bijkomende literatuurkosten: eigen keuze, geen verplichte literatuur

*Cursusarrangement: koffie en thee, gebruik van de digitale leeromgeving met lesmateriaal en opnames van de lessen. Gratis wifi tijdens de lessen.

Locatie

Groningen

Aantal deelnemers

Mininaal 12 en maximaal 15 deelnemers

Afronding

Als u met succes de masterclass heeft afgerond ontvangt u een certificaat. Geen tijd voor opdrachten en voorbereiding maar wel actief aanwezig bij de lessen? Ook dan bent u van harte welkom en ontvangt u na afloop een bewijs van deelname.

Vervolg of verdieping

Overige masterclasses van de leergang positieve psychologie

Contactpersonen

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met de coördinatoren van de leergang:
Annemiek Sinnema: a.t.sinnema@pl.hanze.nl en/of Agnes Schilder: a.j.e.schilder@pl.hanze.nl 
Voor praktische informatie kunt u contact opnemen met
Anja Mol, hanzeprosass@org.hanze.nl

Bijzonderheden

Twee weken voor aanvang wordt gekeken of er voldoende deelnemers zijn om van start te kunnen gaan met deze masterclass.

Tijdige toegang tot de digitale leeromgeving kan gegeven worden bij aanmelding tot uiterlijk 10 werkdagen voor de startdatum.

De masterclass Deep Democracy is door het SKJ geaccrediteerd tot 14-1-2021 en gewaardeerd met 12 punten in de categorie Formeel leren – Scholing. Het accreditatienummer is SKJ205686.

Deelname aan Positieve psychologie: Masterclass Deep Democracy (ID nummer: 380868) levert 50 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde professionals.
Is 1 ontwikkelactiviteit van 50 uur voor de bij Registerplein geregistreerde Sociaal Werker.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top