Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Bezoek de Online Informatieavond HanzePro op 27 januari 2022

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Algemeen

De post-Hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde Hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en meer kennis willen krijgen van vaardigheden die nodig zijn om binnen de zorg ondernemend te zijn en veranderingen door te voeren. Dat kan zijn in een leidinggevende of coördinerende functie maar ook in een andere rol.

Een aantal modules zijn inhoudelijk gelijk aan de bacheloropleiding Management in de Zorg en een aantal zijn daarvan afgeleid waardoor het niveau gewaarborgd is. Post-Hbo wil hierbij zeggen dat deze opleiding een verbreding is na een andere Hbo-opleiding.

Na het volgen van de opleiding:

  • Heb je een state of the art kennis van leiderschap, ondernemerschap, verandermanagement en organisatiekunde toegespitst op ontwikkelingen in de sector zorg en welzijn.
  • Heb je als leidinggevende/manager tools in handen voor het aansturen van individuen en teams, en kun je bewuste keuzes maken ten aanzien van interventies
  • Bent je in staat om op basis van veranderingen in de omgeving te anticiperen. Hierbij ontwikkel je een ondernemende houding en zet dit om in concrete resultaten.
  • Ben je in staat om innovaties te implementeren en veranderprocessen te begeleiden, hierbij rekening houdend met de onderstromen in de organisatie.
  • Ben je in staat om op een methodische manier een probleem in je eigen organisatie te analyseren en dit uit te werken tot een implementeerbaar plan van aanpak.

Ook op maat voor uw organisatie

Wil je liever in-company? Of denk je aan een opleiding die niet op onze website staat? Voor vrijwel alle opleidingen geldt dat maatwerk ook mogelijk is. Neem voor meer informatie direct contact op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Uitgebreid

Het studieprogramma

Het studieprogramma bestaat uit 6 modules van 8 dagen dat in ca. 1,5 jaar afgerond kan worden. De opleiding is modulair van opzet. Het gaat om 6 modules van 15 ECTS (420 uur), totaal 90 ECTS.

Module 1 Leiderschap en Managementvaardigheden 1

In deze module richten we ons op managen van individuele medewerkers in een team. Je ontwikkelt tevens je visie op leiderschap in Zorg en Welzijn en betrekt dat op de context (van je werk) en maatschappelijke ontwikkelingen. 

Je leert hoe je een adequate taakvervulling kunt bevorderen en de kwaliteiten van medewerkers kunt ontwikkelen. We besteden aandacht aan wat in jouw situatie de meest wenselijke stijl van leiding geven is, gegeven het team waar je mee te maken hebt, de managementfilosofie van de organisatie en je eigen persoonlijkheid. Je leert verschillende soorten gesprekken voeren. Bewust keuzes maken voor coaching, inspireren, sturen of ingrijpen en schakelen tussen de verschillende rollen die je hebt. Je leert omgaan met weerstand van een medewerker.

Module 2 Leiderschap en Managementvaardigheden 2

In deze module analyseren we het team functioneren in relatie tot doelstelling van het team. Je krijgt een aantal modellen aangereikt om het team functioneren te analyseren waarna de focus verschuift naar mogelijke interventies om het functioneren te verbeteren. Daarbij leer je draagvlak creëren om succesvol kwaliteitsverbeteringen te realiseren, op een vruchtbare manier overleggen (dialoog) en gebruik maken van verschillen, zodat je optimaal toegerust raakt om te bevorderen dat het team de verwachte bijdrage levert aan de organisatiedoelstellingen.

Ook de visievorming ten aanzien van leiderschap (en management) krijgt in deze module aandacht.

Module 3 Innovatie in Zorg en Welzijn

De vraagstukken binnen de sector zorg en welzijn vragen om oplossingen die buiten de  gangbare paden gaan. De vraagstukken worden bekeken vanuit verschillende perspectieven: Maatschappelijk, Organisatie en Persoonlijk perspectief. Kennis van transitie-denken omgaan met onzekerheid komen aan de orde.

Het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om dienstverlening te verbeteren of initiatieven te ontplooien om nieuwe soorten van dienstverlening te ontwikkelen horen daarbij. Dat betekent een ondernemende/ innovatieve houding ontwikkelen.

Je wordt uitgenodigd om deze aspecten te laten zien door het  bedenken en realiseren van nieuwe producten/diensten, werkwijzen voor jouw organisatie (eenheid). Je besteedt aandacht aan voor de hand liggende instrumenten als de SWOT-analyse en minder voor de hand liggende instrumenten als Effectuation en Design Thinking. Juist de combinatie van deze instrumenten hebben een krachtige impact, zodat je in staat bent om op duurzame wijze invulling te geven aan jouw rol als ondernemer.

Module 4 Integraal Management in Zorg en Welzijn

Tot nu toe zijn allerlei beleidsterreinen los aan bod geweest. In deze module krijg je stof aangereikt die je in staat stelt om de missie en visie van de organisatie te vertalen naar het afdelingsbeleid en om een organisatieonderdeel integraal en resultaatgericht aan te sturen. De thema’s die aan bod komen, zijn besturingsfilosofie, marketing, kwaliteit, vertalen van strategisch beleid van de organisatie naar het personeelsmanagement, middelenmanagement en het management van de processen van de eigen eenheid; stellen van meetbare doelen, opdat vastgesteld kan worden of ondernomen acties het gewenste effect hebben gehad op de waardering van klanten en medewerkers en op de financiële en operationele resultaten.

Module 5 Verandermanagement in Zorg en Welzijn

In deze module richt je je op organisatieverandering en interventies binnen de context van de eigen organisatie volgens een ontwikkelingsgerichte benadering. Het gaat daarbij om het creëren van voorwaarden en om het onderzoeken, analyseren en inschatten van de best passende aanpak bij de cultuur van de organisatie. Daarnaast is binnen deze module aandacht voor het projectmatig aanpakken van veranderingen, maar ook voor andere vormen van verandering.
Op organisatie-dynamisch niveau gaat het om betekenisgeving aan de veranderkrachten van de organisatie en team. Op individueel niveau besteed je aandacht aan de invulling van de rol van veranderaar die als opgave heeft om in het krachtenveld van verandering zo concreet mogelijke een vertalen te maken naar het denken, doen en laten van alle betrokkenen.

Module 6 Slim organiseren, A3 methode

Tijdens deze laatste module gaan we in op de achtergrond van Slim organiseren. Naast handvatten die gebruikt kunnen worden voor keuzes op het terrein van organiseren en samenwerken krijg je kennis en inzicht van hoe de complexiteit in organisaties verminderd kan worden. Inzichten uit de sociotechniek en Lean worden hierbij gebruikt.

Parallel daaraan ga je een eigen organisatievraagstuk analyseren met behulp van de A3 LEAN-methode. De A3-methode biedt een methodisch kader waarbinnen complexe organisatievraagstukken stapsgewijs onderzocht en geanalyseerd worden, samen met de betrokkenen. De naam verwijst naar het formaat papier van een A3. Op de A3 wordt telkens een samenvatting van het onderzoek gegeven en de A3 ondersteunt daarmee de dialoog met betrokkenen bij het organisatievraagstuk. Dit organisatievraagstuk wordt feitelijk in kaart gebracht en wordt onderzocht aan de hand van bijvoorbeeld de 5x Why en het visgraatdiagram. Het stapsgewijze en grondige onderzoek van het organisatievraagstuk resulteert in een verbeterplan wat samen met het team is gemaakt. Ook wordt de koppeling met onderzoek gemaakt.

De presentatie van de A3 is de afsluiting van de opleiding.

Leerateliers

Parallel aan de opleiding wordt er in een aantal modules gewerkt met leerateliers.
In de leerateliers wordt uitgegaan van een complex organisatievraagstuk uit de eigen actuele praktijk. Het onderwerp van het vraagstuk is gerelateerd aan het desbetreffende onderwijsblok. De studenten in het leeratelier vormen een learning community. De praktijkvraag wordt niet gereduceerd maar juist samen verrijkt. Dit gebeurt door alle gelaagdheden en perspectieven op de praktijkvraag te onderzoeken en de betekenis hiervan op zowel persoonlijk, beroeps-, en organisatie niveau te analyseren. Deze analyse dient als input voor het leiderschapsprofiel en voor mogelijke veranderingen voor de eigen organisatie.

Bij succesvolle afronding ontvang je het post-HBO diploma Management in Zorg en Welzijn.
Bovenstaande modules kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden en afgerond met een certificaat.

Praktisch

Doelgroep

Managers/leidinggevenden van organisaties in zorg en welzijn met een verantwoordelijkheid op tactisch strategisch niveau die al een afgeronde Hbo-opleiding in zorg en welzijn hebben. Indien je een andere HBO-opleiding hebt maar wel veel ervaring in zorg en welzijn dan ben je ook toelaatbaar.

Indien je nog niet beschikt over een HBO-opleiding dan is de bacheloropleiding Management in de Zorg een mogelijk alternatief

Instroomniveau

HBO niveau

Startdata

16-02-2022

Overige data

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ron Kersjes via r.w.l.kersjes@pl.hanze.nl

 

 

Tijden

8 woensdagen per module

Duur

6 modules van 8 dagen

Kosten

  • Totale prijs van de cursus is € 8.000,-
  • Losse blokken kunnen aangeboden worden voor € 1.595,- indien er ruimte is in de bestaande groepen.Locatie

Hanzehogeschool Groningen locatie Meerwold

Contactpersonen

Voor vragen kun je contact opnemen met
Ron Kersjes, r.w.l.kersjes@pl.hanze.nl, 050 595 7343
Gerda Schreiber, g.schreiber@pl.hanze.nl, 050 595 7311

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top