Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Bezoek de Online Informatieavond HanzePro op 27 januari 2022

Het nieuwe organiseren in zorg en welzijn

Algemeen

Organisaties in zorgsector zijn volop in beweging. Onder druk van de samenleving (en/of de beperking van middelen) zijn ze genoodzaakt om te innoveren. In deze post-HBO leergang gaat u met een kritische blik kijken naar de wijze van organiseren en besturen van zorgorganisaties. De complexiteit van organisaties verminderen, verbeteren van samenwerking, de afhankelijkheid van beheersingssystemen verkleinen, etc. zijn onderwerpen die tijdens deze leergang aan de orde komen.

Na het volgen van de leergang

 • Heeft u als manager handvatten die gebruikt kunnen worden voor keuzes op het terrein van organiseren en samenwerken. Het gaat zowel over de interne organisatie als de ketenzorg;
 • Weet u hoe de complexiteit verminderd kan worden en het regelvermogen van de professionals vergroot;
 • Bent u in staat de afhankelijkheid van beheersingssystemen te verkleinen en de resultaten (zowel voor klanten als voor de organisatie) te verbeteren;
 • Heeft u kennis en inzicht in theoretische achtergronden alsmede praktische ervaringen komen aan de orde.

 

Uitgebreid

Zorgorganisaties zijn volop in ontwikkeling. Hoewel een aantal ontwikkelingen/ trends goed te voorspellen is (zoals toename van aantal ouderen en chronisch zieken en schaarste op de arbeidsmarkt) is er tevens sprake van grote onzekerheid over de impact van de ontwikkelingen omdat ze mede bepaald worden door wijze van financiering en financiële ruimte, medische en technologische ontwikkelingen, regie en organisatievormen, etc.

Op dit moment zijn de zorgsystemen en financieringsstromen nog dusdanig georganiseerd dat drempels voor samenwerking en ontwikkeling van alternatieve organisatievormen nog een belemmering kunnen vormen. In het landschap van zorg zijn veel grote, logge en complexe zorgorganisaties ontstaan. Het lijkt er vaak op dat de zorgorganisatie centraal staat in plaats van de zorgvrager.

De verwachting is dat vernieuwingen en verbeteringen van de zorg dwars door de klassieke echelonnering (eerste, tweede en derde lijn) en barrières qua regelgeving en financiering heen zullen gaan. Denk hierbij aan ontwikkelingen als buurtzorg, 1,5 lijnszorg, ketenzorg etc.
Daarnaast zijn veel organisatie bezig met (vormen) van zelfsturing en ketenzorg. Dit vraagt een kritische blik op de wijze van organiseren en besturen. Hoe verhouden zelfsturende teams zich met beheersingsstructuren en leiderschapsstijlen. Zijn de doelen intern of ook extern (op samenwerking) geformuleerd.

Tijdens deze leergang willen we managers handvatten bieden die gebruikt kunnen worden voor keuzes op het terrein van organiseren en samenwerken. Het gaat zowel over de interne organisatie als de ketenzorg. Hoe kan de complexiteit verminderd worden en het regelvermogen van de professionals vergroot. Hoe kan de afhankelijkheid van beheersingssystemen te verkleind worden en de resultaten (zowel voor klanten als voor de organisatie) verbeterd.
Naast kennis en inzicht over bovenstaande onderwerpen komen de praktische ervaringen en praktische toepasbaarheid uitvoerig aan de orde.

Doel

 • Handvatten bieden die gebruikt kunnen worden voor keuzes op het terrein van organiseren en samenwerken;
 • Kennis en inzicht van hoe de complexiteit in organisaties verminderd kan worden. Inzichten uit de socio-techniek worden hierbij gebruikt;
 • Mogelijkheden ontdekken om het regelvermogen van professionals te vergroten.
 • Inzicht bieden op welke wijze het veranderproces aangepakt kan worden.

Programma

 • Organisatie in strategische context;
 • Organisatiediagnose;
 • Het ontwerpen van organisaties;
 • Slow Change, het veranderproces.Uw docenten

 • Ir. Frank Verschuur, Organisatie-adviseur en docent
 • Drs. Ron Kersjes, Opleidingsmanager en docent

 

Praktisch

Doelgroep

Managers van zorgorganisatie met een verantwoordelijkheid op tactisch strategisch niveau die te maken hebben met organisatieveranderingen en/of samenwerking met andere organisaties.

Instroomniveau

Post HBO niveau

Overige data

Startdatum: nog niet bekend

Tijden

09.00- 16.30 uur


Duur

8 dagen

Kosten

€ 1.595 (schooljaar 2020-2021)

Locatie

HanzePro, locatie Meerwold. Laan Corpus den Hoorn 300 te Groningen.

Aantal deelnemers

12

Contactpersonen

Voor vragen kunt u contact opnemen met
Ron Kersjes, r.w.l.kersjes@pl.hanze.nl 050 595 7343
Gerda Schreiber, g.schreiber@pl.hanze.nl, 050 595 7311


Bijzonderheden

Deze module is een onderdeel van de post-HBO Management in Zorg en Welzijn, maar kan ook los gevolgd worden. Wilt u de post-HBO opleiding volgen, dan kunt u zich daarvoor apart inschrijven. De kosten voor de volledige opleiding bedragen € 8.000,-

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top