Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Meld je aan voor de Informatieavond op 20 april 2023

Herregistratie BIG voor fysiotherapeuten

Algemeen

Het doel van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) is patiënten beschermen tegen onzorgvuldig en ondeskundig handelen van zorgverleners. Een belangrijk instrument van de Wet BIG is het BIG-register. Het BIG-register verleent duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Een BIG-registratie betekent dat u mag werken binnen het beroep waarvoor u bent geregistreerd. Ook mag u de bijbehorende beroepstitel voeren. Maar het is niet: eens ingeschreven, altijd ingeschreven; eens deskundig, altijd deskundig. Herregistratie is een instrument om de kwaliteit van zorg en veiligheid van patiënten te waarborgen. Herregistratie is vanaf 1 januari 2009 verplicht voor drie beroepen: de verpleegkundige, verloskundige en fysiotherapeut. Deze beroepsgroepen moeten elke vijf jaar aantonen dat hun kennis en vaardigheden nog van voldoende niveau zijn.

EVC procedure

Voor iedere cursist bestaat er de mogelijkheid om d.m.v. een EVC procedure voor reeds verworven competenties van de fysiotherapeut vrijstelling te krijgen. Vrijstellingen worden gegeven voor een gehele periode. De EVC procedure wordt uitgevoerd door Zuyd Professional

Uitgebreid

Inhoud en opbouw

De cursus herregistratie fysiotherapie is opgebouwd uit 10 cursusdagen.

Korte beschrijving inhoud

 • behoeften en wensen cliënt;
 • eerste screening van de hulpvraag in het kader van de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie, interpretatie en communicatie van rode vlaggen, niet pluis gevoel;
 • actuele inzichten m.b.t. risicofactoren die het te bepalen beleid beïnvloeden, rekening houdend met het gezondheidsprofiel van de cliënt,
 • uitvoering fysiotherapeutisch onderzoek;
 • vaststellen fysiotherapeutische diagnose;
 • indicatiestelling;
 • ontwerpen en beschrijven van het EBP onderbouwde behandelplan;
 • multiprofessionele samenwerking: consulteren van relevante partners in de zorg;
 • verslaglegging conform de richtlijnen van het KNGF;
 • (indien noodzakelijk) doorverwijzen naar relevante partners in de zorg.
 • behandeling: uitvoering van de in het behandelplan vastgestelde interventies. hands-on en hands-off technieken, begeleiding, coaching en ondersteuning aangepast aan het actuele gezondheidstoestand van de cliënt;
 • (her)testen om de stand van zaken betreffende de gezondheidstoestand en de vorderingen in het therapeutisch proces vast te stellen c.q. te evalueren (klinimetrie);
 • bijstelling van doelen, strategie en middelen bij afwijkend herstelbeloop;
 • interpretatie en evaluatieve bepaling van bereikte resultaten;
 • communicatie over de voortgang met de cliënt;
 • verslaglegging en rapportage conform de richtlijnen van het KNGF;
 • communicatie en onderlinge afstemming met collega’s en andere professionals binnen de gezondheidszorg, in het kader van optimale zorgverlening aan de cliënt.


Docenten
De heer drs. M.A. (Martin) Brouwer
De heer E.P. (Eric) Dijkstra MMT

Praktisch

Doelgroep

Alle fysiotherapeuten die op basis van de werkervaringseis niet in aanmerking komen voor herregistratie in het BIG register en in het bezit zijn van een Nederlands diploma/getuigschrift fysiotherapie.

Instroomniveau

Afgeronde opleiding fysiotherapie.

Startdata

De cursus start op donderdag 14 september 2023 en bestaat uit 10 cursusdagen verspreid over 5 maanden. Definitieve cursusdata volgen binnenkort op deze site. Indien u mee wilt doen met deze cursus kunt alvast een mail sturen naar hanzepro.sagz@org.hanze.nl. U ontvangt dan bericht zodra u zich in kan schrijven.
Wilt u zich aanmelden? Stuur dan alvast een mail naar hanzepro.sagz@org.hanze.nl . U ontvangt bericht zodra de nieuwe cursusdata bekend zijn en de inschrijving open staat op de website.

Tijden

Lestijden: 9.30 - 17.00 uur

Duur

Totaal: 10 cursusdagen

Tijdsinvestering

Studiebelasting eerste 5 cursusdagen; 36 contacturen, 40 uur stage, 84 uur geschatte zelfstudie

Studiebelasting tweede 5 cursusdagen; 36 contacturen, 40 uur stage, 84 uur geschatte zelfstudie

Er is een stageverplichting (totaal 80 uur) welke parallel aan de cursusdagen vervuld moet worden om de interactie tussen patientenzorg en cursusinhoud te faciliteren.

Kosten

€ 2.500,- is de cursusprijs van 2022 (NB! cursusprijs wordt verhoogd vanaf september 2023) inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en lunch

Locatie

Groningen

Aantal deelnemers

Minimaal 16 personen

Afronding

Naast actieve betrokkenheid tijdens de cursusdagen en de stage, zijn er twee toetsingsmomenten; na 5 cursusdagen en aan het eind is er een toetsing middels een portfolio.

NB: voor deze cursus geldt een 100% aanwezigheidsplicht.

Contactpersonen

Voor praktische vragen kunt u terecht bij:
hanzepro.sagz@org.hanze.nl

Bijzonderheden

Cursisten dienen werkzaam te zijn als fysiotherapeut of zelf een stageplaats te regelen, voor 80 uur gedurende de cursus.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top