Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Praktijkondersteuner Huisartsenzorg

Algemeen

Ben je doktersassistent en ambieer je een zelfstandige en ondernemende functie in de eerste lijn, dan is de functie  Praktijkondersteuner-POH echt iets voor jou. Door alle veranderingen in de zorg staat de eerste lijn volop in de belangstelling. De komende jaren worden er steeds meer zorgtaken verwacht van de huisartsenzorg. De complexiteit van zorg in de eerste lijn neemt toe. Mede daardoor neemt ook de complexiteit van de zorgtaken van de POH toe. Van de POH wordt verwacht dat zij in staat is de zorg voor de verschillende patiëntengroepen met een chronische aandoening te begeleiden. In de huisartsenpraktijk werkt zij nauw samen met de huisarts, de praktijkassistenten, de POH-GGZ, de praktijkverpleegkundige en andere professionals in de eerste lijn.

Na het volgen van de opleiding:

 • weet je welke rollen en taken er van de POH gevraagd worden en heb je een visie ontwikkeld op deze functie;
 • heb je je actuele (medische) kennis en vaardigheden rond de zorg voor de chronische patiënten uitgebreid;
 • heb je aan de hand van verschillende opdrachten jouw nieuw geleerde competenties in de praktijk geoefend en ben je in staat kritisch te denken;
 • ben je in staat complexe zorg uit te voeren;
 • werk je volgens een methodiek die aansluit op de eerste lijn;
 • kun je zelfstandig spreekuren verzorgen volgens de voor de beroepsgroep geldende richtlijnen (NHG-standaarden en professionele standaarden en relevante zorgprogramma’s voor o.a. Diabetes Mellitus type 2, Astma/COPD en CVRM;
 • kun je zelfstandig voorlichting en educatie geven;
 • ben je in staat tot een zelfstandige praktijkvoering in de huisartsenzorg en lever je kwaliteitszorg;
 • ben je in staat zelfmanagement te bevorderen in samenwerking met de patiënt en diens naasten;
 • heb je een integrale kijk op (ouderen) complexe problematiek en ben je in staat samenhangende zorg te bieden in samenwerking met andere professionals.

 

Uitgebreid

Een doktersassistent met de aanvullende opleiding tot POH verzorgt zelfstandig spreekuren en outreachende zorg voor meerdere patiëntengroepen met gedifferentieerde zorgvragen op het gebied van de chronische zorg (onder andere diabetes, astma/COPD, CVRM en de Ouderenzorg).

De opleiding tot POH is een deeltijdopleiding op hbo-niveau voor doktersassistenten met ruime ervaring in de huisartsenpraktijk. De opleiding leidt op tot een functie in de eerste lijn, die is ontstaan conform de afspraken met het ministerie van WVS, Zorgverzekeraars Nederland en de beroepsverenigingen. De opleiding van HanzePro sluit aan bij het landelijk opgestelde functieprofiel (competentieprofiel Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg 2017) en de daarbij behorende competenties.

Deze opleiding POH voor doktersassistenten met voorafgaand de premodule POH, bereidt jou hier helemaal op voor.

 

Doel

De opleiding geeft je de mogelijkheid om in de eerste lijn als POH te werken. De POH begeleidt mensen met (risico op) chronische aandoeningen. De POH richt zich op de persoonsgerichte zorg vanuit een integrale benadering. Naast de somatische, psychische en sociale vragen heeft zij ook aandacht voor betekenisgevende factoren in het leven van mensen. Zij kan zelfstandig spreekuur verzorgen, uitvoeren en huisbezoeken afleggen.

 

Premodule POH en toelatingsassessment

Voorafgaand aan de opleiding POH ben je verplicht deel te nemen aan de premodule POH.

Deze bestaat uit:

 • 1 dagdeel: Informatie en kennismaking (op 18 december 2023)
 • 8 bijeenkomsten van 4 dagdelen en 4 hele dagen

De premodule wordt afgesloten met een toelatingsassessment. Als je dit met een voldoende hebt afgerond stroom je in bij de opleiding POH.

Klik hier voor meer informatie over de inhoud van premodule POH.

Kosten premodule POH: € 1.035,- inclusief toelatingsassessment.

 

Inhoud en opbouw van de opleiding POH

De opleiding is modulair ingericht en kent zes modules:

Module 1: Consultvoering en klinische besluitvorming chronische zieken
Module 2: Diabetes Mellitus
Module 3: Cardio Vasculair Risico Management (CVRM)
Module 4: Astma/COPD
Module 5: Professionele rol, methoden en gesprekstechnieken
Module 6: Ouderenzorg

De opleiding tot Praktijkondersteuner Huisartsenzorg is competentiegericht opgezet en verbindt theorie en praktijk. De competenties van de opleiding POH zijn gebaseerd op het competentie profiel POH 2017.

De competenties zijn onderscheiden in zeven competentiegebieden volgens de systematiek van de CanMeds: De praktijkverpleegkundige als zorgverlener, communicator (voorlichting en educatie), samenwerker, reflectieve professional en praktijkonderzoeker, organisator, gezondheidsbevorderaar, professional en kwaliteitsbevorderaar.

Aan de ontwikkeling van deze kerncompetenties werk je gedurende de gehele opleiding.
Bij het competentiegericht onderwijs staat het verwerven van geïntegreerde en geïnternaliseerde bekwaamheden ten behoeve van de praktijk centraal. In de opleiding wordt gebruikgemaakt van verschillende werkvormen zoals Action Learning Opdrachten, toepassingsopdrachten, training, Proeve van Bekwaamheid, groepsreflectie en theoretische input (college, literatuur en lesopdrachten). Tijdens de opleiding is de beroepspraktijk onmisbaar. Je leert in toenemende mate reflecteren op het eigen werk in de praktijk. Er wordt in de opleiding van laag complex naar complexe patiëntsituaties gewerkt. Na de opleiding kun je de diverse vervolgmodules van HanzePro volgen ter verdieping van je kennis over bepaalde doelgroepen.

Jouw trainer(s)

Lysanne
Lysanne Lantink is docent aan de Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool in Groningen. Lysanne is verpleegkundig specialist met aandachtsgebied ouderenzorg en de 1e lijn. Lysanne is als portfoliobegeleider en reflectiedocent verbonden aan de opleiding, tevens geeft zij lessen in de ouderenzorg.


Ellen
Ellen Wessels is diabetes-verpleegkundige bij de polikliniek van het Martini Ziekenhuis in Groningen. De begeleiding van de diabetespatiënt in de tweede lijn is onderdeel van haar werk. Ellen is als vakdocent en medeontwikkelaar verbonden aan de opleiding. Zij geeft lessen op verschillende gebieden en met name op het gebied van Diabetes Mellites.

René
René van Heerde werkt als verpleegkundig specialist op de afdeling Longgeneeskunde bij de Treantzorggroep, locatie Bethesda in Hoogeveen. Hij is daar zelfstandig werkzaam voor patiënten met vooral astma en COPD op de polikliniek en verpleegafdeling. Daarnaast heeft René voor de Hanzehogeschool Groningen de opleiding tot Verpleegkundige POH opgezet en ontwikkeld. Rene geeft les in verschillende vakken maar met name Astma COPD.

alize
Alize Tigelaar is docent-onderzoeker aan de Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool in Groningen. Zij is sinds 1992 werkzaam in de gezondheidszorg in diverse functies. Haar hart ligt bij het begeleiden van teams en het coachen van zorgprofessionals op persoonlijke en professionele ontwikkeling. Alize is als portfoliobegeleider en reflectiedocent verbonden aan de opleiding.

Marissa
Marissa Knol is werkzaam als praktijkverpleegkundige in een huisartsenpraktijk in Leek. Na werkervaring te hebben opgedaan in verschillende zorgsectoren werd al gauw duidelijk dat haar hart ligt bij de zorg aan ouderen en patiënten met een chronische aandoening. Haar aandachtsgebieden in de huisartsenpraktijk zijn diabetes, CVRM, atriumfibrilleren, stoppen met roken, astma en COPD. Marissa is als portfoliobegeleider en reflectiedocent verbonden aan de opleiding.  

Nina
Nina Damo is praktijkondersteuner bij een huisartsenpraktijk in Emmen. In 2012 heeft Nina de opleiding POH-ad afgerond bij de Hanzehogeschool Groningen. Sinds 2017 is ze werkzaam in de huisartsenzorg nu als praktijkondersteuner ouderenzorg en sinds 2021 ook als praktijkondersteuner palliatieve- en oncologische zorg (en rouwbegeleiding). Nina is als portfoliobegeleider en reflectiedocent verbonden aan de opleiding.

Liset van Vreumingen is werkzaam als praktijkverpleegkundige POH in Huisartsenpraktijk Westerbork. Haar aandachtsgebied omvat diabetes, astma, COPD, CVRM en stoppen met roken. Sinds 2003 is zij hier werkzaam als vakdocent bij de opleiding Verpleegkundige POH.

 

Praktisch

Doelgroep

Doktersassistenten met hbo-denk- en werkniveau met ruime werkervaring in de 1e lijn*.

 *Ervaring met chronische zieken en het doen van zelfstandige spreekuren.

Instroomniveau

Hbo- denk- en werkniveau wordt aangetoond middels het verplicht volgen van de premodule POH, inclusief het behalen van het toelatingsassessment.

Startdata

16-09-2024

Tijden

Lestijden opleiding POH: maandag van 09.00 uur tot 17.00 uur (tweewekelijks)

Duur

De opleiding POH duurt een studiejaar (diplomering juni 2025)

Tijdsinvestering

De opleiding POH is 1x in de 14 dagen een lesdag op maandag. De premodule POH bestaat uit 4 dagdelen en 4 hele dagen. Daarnaast gedurende de opleiding een leerplaats in een huisartsenpraktijk voor 6-8 uur per week. Of werkzaam zijn in de functie POH in de huisartsenpraktijk.

Eén dag per week (minimaal) voor zelfstudie.

Kosten

Opleiding POH: € 6.250,-* 
Premodule POH: € 1.035,-*

Exclusief literatuurkosten: ca. € 700,-* 

Inclusief onbeperkt koffie en thee. 
*prijswijzigingen onder voorbehoud

Tijdens de opleiding wordt veel aandacht besteed aan de inhalatie van medicatie bij Astma en COPD. De lessen worden gegeven op basis van de materialen van de Stichting IMIS (Inhalatie Medicatie Instructie School) en de landelijke protocollen van de LAN (Longalliantie Nederland). Deze lessen behelzen o.a. een E-learning. Deze lessen zijn geaccrediteerd voor het Kwaliteitsregister van de V&VN, mits je daar bent ingeschreven.

Zie voor stagevergoeding POH:
vergoedingen SSFH
Subsidiewijzer Zorg en Welzijn

Locatie

Groningen

Afronding

Certificaat HanzePro - Praktijkondersteuner huisartsenzorg

Contactpersonen

Secretariaat: Nanda Oosten
(050) 595 70 60
n.oosten@pl.hanze.nl

Coördinator: Beatrice Schilstra
(050) 595 73 34
b.schilstra@pl.hanze.nl

Bijzonderheden

Registratie

De opleiding staat ingeschreven binnen het kwaliteitsregister van V&VN (Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden). (Voor het toekennen van punten, moet je al lid zijn van V&VN voordat je aan de opleiding begint.)

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top