Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Bezoek de Online Informatieavond HanzePro op 27 januari 2022

Ouderenzorg in de 1e lijn: basismodule

AlgemeenProfessionals in de eerste lijn, POH-S, praktijkverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, POH- GGZ, worden steeds vaker geconfronteerd met oudere patiënten met complexe problematiek. Dit vraagt van de professional in de eerste lijn dat zij zicht hebben in de gezondheidsproblemen bij ouderen en een analyse kunnen maken van de gezondheid van de oudere.

De in de wijk wonende (kwetsbare) oudere vereist specifieke aandacht van de professional en een proactieve houding (Healthy Ageing). De opleiding Ouderenzorg in de eerste lijn bestaat uit twee modules: de Basismodule en de Verdiepingsmodule. In deze modules staan competenties voor de eerstelijnsprofessional ouderenzorg centraal.

Na het volgen van de basismodule ben je in staat

 • jouw visie op ouderenzorg uit te dragen: geïnspireerd op de visie van Joris Slaets;
 • kwetsbaarheid te definiëren;
 • de actuele ontwikkelingen binnen de zorg voor ouderen te benoemen;
 • veel voorkomende gezondheidsproblemen bij ouderen en verschillende ziektebeelden bij ouderen te herkennen op basis van kennis van de normale en pathologische veroudering (gerontologie en geriatrie) en de in de praktijk voorkomende stoornissen (geriatric giants);
 • met jouw kennis van de meest voorkomende geriatrische ziektebeelden in de eerste lijn de problematiek vroegtijdig te signaleren;
 • op een goede wijze de zorgvraag in kaart te brengen en adequate zorg in te zetten;
 • tot een goede risicotaxatie te komen voor wat betreft eenzaamheid en pathologische rouw, dementie, depressie en delier;
 • alledaagse klachten en kleine kwalen bij ouderen te signaleren en te herkennen en goede interventies of doorverwijzing te initiëren.

Uitgebreid

Binnen de modules ouderenzorg staan een aantal kernwaarden centraal:

 • Eigen regie en zeggenschap van de oudere en zijn/haar autonomie;
 • Het voorkómen dat de situatie van de (kwetsbare) oudere verergert;
 • De samenhang tussen: wonen, welzijn en zorg/formele en informele zorg/eerste en tweede lijn/tussen disciplines/tussen thuis en de instelling;
 • Zorg op het goede moment, integrale zorg;
 • Integrale samenwerking;
 • Het leveren van kwalitatief goede zorg, op tijd, toegankelijk en kosteneffectief.

Structuur van de module

De onderwijsinhoud van de opleiding wordt gestructureerd rond de volgende kerncompetenties:
1. Vakinhoudelijk handelen
2. Communicatie
3. Samenwerken
4. Kennis en wetenschap
5. Maatschappelijk handelen
6. Organisatie
7. Professional en kwaliteitsbevorderaar

Inhoud

 • Visie op de oudere(n) (zorg);
 • Wat is een kwetsbare oudere;
 • Psychologische / sociologische ontwikkeling en levensfasen;
 • Geheugenproblematiek en psychologische problematiek: eenzaamheid en rouw;
 • Geheugenproblematiek: Psychiatrie: veel voorkomende beelden: dementie depressie, delier;
 • Presentie en de dementerende patiënt;
 • Alledaagse klachten en kleine kwalen bij ouderen.


Vervolg op de module Ouderenzorg in de 1e lijn:
Ouderenzorg in de 1e lijn: Verdieping

Praktisch

Doelgroep

HBO-geschoolde professionals in de eerste lijn, WMO-consulent

Instroomniveau

HBO-werk- en denkniveau

Startdata

14-02-2022

Tijden

Lesdag is op maandag van 18.15 – 21.15 uur (lesdag 1 begint in de middag).
Daarnaast wordt er verwacht dat je werkzaam bent op een werkplek in een huisartsenpraktijk of de thuiszorg. Zelfstudie: een halve dag in de week.

Duur

8 dagdelen

Tijdsinvestering

Tijdsinvestering 1 x in de 14 dagen een lesdag daarnaast heb je een werkplek in een huisartsenpraktijk of bij de thuiszorg. Daarnaast een halve dag zelfstudie in de week.

Voorbereiding:
Heb je lang geen onderwijs gevolgd? Ter voorbereiding op deze module kun je de onderstaande cursus volgen. Heb je hierover een vraag neem contact op met de coördinator van de module.

Voorbereiding op vervolgopleidingen Zorgprofessionals

Kosten

Prijs basismodule: € 850,- (inclusief cursusarrangement*) onder voorbehoud.

Exclusief literatuur.

*Cursusarrangement: benodigde readers, elektronische leeromgeving, onbeperkt koffie, thee en ijswater. Gebruik van de klantenlounge en kosteloos toegang tot draadloze internetverbinding.

Subsidiekaart voor Zorg en Welzijn

Arbeidsmarktscholing Groningen (Coronafonds)

Locatie

Groningen

Afronding

Na afronding van de module ontvangt je een (deel)certificaat van HanzePro.

Contactpersonen

Secretariaat: Nanda Oosten (050) 595 70 60
n.oosten@pl.hanze.nl

Coördinator van de modules: Beatrice Schilstra (050) 595 73 34
b.schilstra@pl.hanze.nl

Bijzonderheden

Accreditatie; de modules zijn geaccrediteerd bij V&VN en de NVvPO

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top