Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Waterstof – Het ontwerpen van veilige en certificeerbare installaties.

Algemeen

Waterstof gaat als energiedrager een hele prominente rol innemen in onze energievoorziening. Hiervoor is een (steeds groter groeiende) behoefte aan mensen die hiervoor installaties kunnen ontwerpen, beheren en onderhouden. Maar hoe ontwerp je nu een installatie die veilig is, die ook kan worden gecertificeerd en wordt geaccepteerd door een vergunningverstrekker? Aan welke normen moet worden voldaan en hoe interpreteer je de richtlijnen die momenteel leidend zijn? Welke maatregelen kun je nemen om veiligheidsrisico’s te verminderen? Antwoorden op deze en andere vragen krijg je in de cursus Waterstof – Het ontwerpen van veilige en certificeerbare installaties. De cursus wordt aangeboden in samenwerking met Entrance.

Na het volgen van de  cursus

  • Heb je zowel theoretische als praktisch basiskennis van waterstof en ken je de essentiële verschillen tussen waterstof en andere gassen;
  • Ken je de belangrijkste normen en richtlijnen die worden gebruikt voor het ontwerp van installaties waarin waterstof wordt gebruikt;
  • Leer je een gestructureerde aanpak te kiezen bij het ontwerp van een waterstofinstallatie;
  • Ga je een ontwerp maken voor een installatie op EnTranCe waarin normen en richtlijnen worden toegepast;
  • Ben je in staat om in verschillende stadia van een project veiligheidsanalyses uit te voeren;
  • Ken je verschillende methodes om installaties veiliger te maken door inzet van technologie;
  • Heb je effect gezien van het goed uitvoeren van een ontwerp (of het niet goed uitvoeren van een ontwerp);
  • Heb je verbindingen gelegd met verschillende professionals in uiteenlopende segmenten van de energietransitie.

Uitgebreid

Inhoud

Het programma bestaat uit drie cursusdagen die om de week zullen plaatsvinden. Binnen deze cursusdagen zullen de volgende thema’s aanbod komen:

Wat is waterstof? 
Wat is waterstof, wat is er anders in vergelijking met bijvoorbeeld aardgas? Hoe kun je deze kennis gebruiken om veilige installaties te bouwen?  In dit dagdeel wordt de theorie met verschillende opstellingen in de praktijk gebracht. Daarnaast worden verschilllende installaties op het EnTranCe terrein bezocht in de keten van waterstofproductie tot gebruik.

Normen, Richtlijnen en Vergunningen 

Welke normen zijn van toepassing voor waterstofinstallaties, hoe interpreteer je richtlijnen? Welke vergunningen zijn nodig voor welke installaties en wat moet je hiervoor aanleveren?

Ontwerp van een Hogedruk systeem met waterstof als energiedrager 
De reeds vergaarde kennis wordt in deze dag toegepast op een waterstofdistributiesysteem op EnTranCe. We gaan deze installatie in één dag ontwerpen, waarbij de focus ligt op het uitvoeren van risico analyses in verschillende fases van het project en het maken van ontwerpkeuzes die aansluiten bij de uitkomsten van deze analyses.  Er wordt een directe relatie gelegd naar de gerealiseerde installatie, waarbij een bezoek aan de installatie onderdeel is van de dag.

Veiligheid- Maatregelen in ontwerp en uitvoering 
Deze dagdelen staan in het teken van de ontwerpkeuzes die gemaakt kunnen worden om de geïdentificeerde risico’s te beheersen. Verschillende technische maatregelen zullen worden behandeld. Denk hierbij aan de inzet van technologie (automatisering), het ontwerpen van een goede aarding en EMC maatregelen. Met een praktijk voorbeeld wordt de impact van een goed en onvoldoende uitgevoerd ontwerp gedemonstreerd.

Docenten

Docenten bestaan uit docenten uit experts uit het bedrijfsleven en deskundigen verbonden aan het expertisecentrum EnTranCe.

Samenwerking met Entrance

Deze cursus is in samenwerking met Entrance| Centre of Expertise Energy ontwikkeld. Entrance draagt bij aan de snelle overgang naar een schone en betaalbare energievoorziening. In ons expertisecentrum ontmoeten wetenschappers, studenten, bedrijven, overheden en maatschappelijke instellingen elkaar om hun kennis te delen. Samen zorgen we voor de innovaties die hard nodig zijn voor de energietransitie én we versterken de regionale kenniseconomie.

Praktisch

Doelgroep

Engineers, docenten in technische sector, projectleiders en (toekomstige) beheerders van waterstofinstallaties die kennis willen nemen van het ontwerpproces van installaties waarin waterstof als energiedrager wordt gebruikt.

Instroomniveau

MBO+/HBO Werk/denkniveau

Startdata

03-11-2022 | Vervolg op: 16 november, 30 november en 15 december 2022

Tijden

3 Cursusdagen:  9.00 - 16.00 uur en 1 dag van 13.00 - 16.00 uur

Kosten

€1650,-

Locatie

Entrance

Contactpersonen

Productmanager Marloes Nieuwenhuis

Telefoon: (050) 595 7322

Email: ma.n.nieuwenhuis@pl.hanze.nl

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top