Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Bezoek de Online informatieavond HanzePro op 25 november 2021

Scholingsprogramma Aardbevingen en Zorg

Algemeen

Maatwerkprogramma voor professionals in de zorg (24-uurs locaties)
De regio Groningen is de afgelopen jaren getroffen door meerdere aardbevingen, waarbij de aardbeving in Huizinge (3.6 op de Schaal van Richter) de zwaarste was. Onderzoek wijst uit dat een zwaardere aardbeving een reële mogelijkheid is. De kans hierop, het ervaren van weinig politieke steun, en de schade die door aardbevingen is ontstaan bij vele huizen en andere gebouwen in de regio, heeft geleid tot onrust en onzekerheid bij de bevolking. Deze ramp in ‘slow motion’ heeft impact op de Groningers, en raakt zowel cliënten als medewerkers van zorginstellingen. Een medewerker ervaart deze onrust en onzekerheid in beide rollen: als bewoner van het aardbevingsgebied en als professional.

Maatwerk


Dit scholingsprogramma is specifiek op maat gemaakt voor - en in samenwerking met – GHOR. Bent u professional in de zorg en is uw organisatie aangehaakt bij dit project? In deze informatiefolder kunt u meer informatie vinden over de leerdoelen per training

Is uw organisatie niet aangehaakt bij dit project, en zijn opgenomen modules mogelijk wel interessant voor uw medewerkers? Neem dan contact op met Lous Ebbens (zie contactgegevens hieronder). We kijken dan met u hoe deze modules (met mogelijke aanpassing) kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van uw professionals.

Uitgebreid

Opbouw


Veiligheidsregio Groningen, afdeling GHOR en Hanzehogeschool Groningen hebben gezamenlijk een scholingsprogramma opgesteld met als doel kennis en competenties van professionals in de zorg te verbreden in het kader van de aardbevingproblematiek.

Het scholingsprogramma biedt trainingen, cursussen en workshops onder de volgende thema’s:

  • basiskennis aardbevingen
  • persoonlijke impact
  • veiligheid
  • gebouwen
  • communicatie & gedrag

 

Praktisch

Doelgroep

Professionals werkzaam in zorginstellingen (24-uurs)

Instroomniveau

Instroomeisen: mbo/ hbo en relevante werkervaring

Overige data

Het programma wordt gefaseerd aangeboden.
Voor een aantal trainingen in het najaar van 2020 zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Locatie

Meerwold, Laan Corpus den Hoorn 300, Groningen.
In verband met de Covid-19 maatregelen zal een groot deel van het programma digitaal aangeboden worden.

Afronding

U ontvangt een Bewijs van Deelname per activiteit.

Bijzonderheden

Voor vragen aangaande het proces kunt u contact opnemen met Nynke Wind, GHOR
06-46357953
nynke.wind@ggd.groningen.nl

Voor inhoudelijke toelichting op - en vragen over - de trainingen kunt u contact opnemen met Lous Ebbens, Hanzehogeschool Groningen
06-12967864
l.ebbens@pl.hanze.nl

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top